Revit News 06/2016

mskarka

Úvod

A jste Vy BIM?

Být BIM, znamená mít konkurenční výhodu.

RNDr. Václav Škarka

ředitel společnosti Adeon CZ s.r.o.

To je otázka, kterou v poslední době slýchávají naši zákazníci a partneři

ze stavební sféry docela často… a přicházejí za námi tedy se stejnou

otázkou… a jsme tedy nebo nejsme BIM? Tak se CADařský svět začíná

dělit na ty, co jsou BIM a na ty co BIM nejsou. Dlouho to slovíčko BIM

vypadalo jako jedna z mnoha marketingových nálepek, která má posloužit

hlavně k tomu, aby bylo o čem psát a abychom my prodejci měli čím

zdůvodnit proč si zákazník už zase má koupit ten či onen software.

facebook.com/AdeonCZ

linkedin.com/company/3079223

Nejčastější reakcí tazatelů bývá… není k tomu legislativa, čeští investoři o youtube.com/user/AdeonCZ

to nemají zájem a tím pádem to nezaplatí, naše výběrová řízení nezohlední,

že je to BIM…hlavně že je to nejlevnější… takže počkáme. To je ale přístup, díky kterému se můžete ocitnout na vedlejší koleji.

Myšlenka BIM jako uplatnění inteligentního 3D informačního modelu stavebního nebo infrastrukturního díla se velmi

rychle prosazuje do praxe po celém světě, tedy zdaleka ne jenom v nejčastěji citované Velké Británii. Kdo tedy pokukuje po

práci v zahraničí tak tam dotaz na BIM zazní mezi prvními.

No dobře, podnikám převážně v České republice,… takže nemusím spěchat, mám čas? Omyl, pro BIM neexistuje žádné

kouzelné tlačítko, které dneska zmáčknu a od zítřka jsem BIM. Proč ne? Protože BIM v sobě zahrnuje několik oblastí, které

je třeba zvládnout. Nejvíce na očích je uplatnění programového vybavení, které efektivně vytváří 3D informační model pro

BIM. Pokud si pro tento účel pořídíte program Revit, jste na dobré cestě. Druhou komponentou BIM jsou procesy, když jejich

definici a nastavení do značné míry určují standardy a klasifikace, které v mnohém navazují na legislativu v té či které zemi.

Ty tedy moc neovlivníte, pokud se nezapojíte do odborných institucí a skupin, které tyto materiály připravují.

Lidé jsou možná tou nejpodstatnější podmínkou pro úspěšné zvládnutí BIM. Není to jenom o tom naučit je ovládat ten

„správný“ CAD program. Velmi často je to o změně myšlení. Zatímco doposud jsme v CAD programech převážně kreslili,

tj. přenášeli ideu řešení ze své hlavy na digitální medium, tak v BIM se po nás požaduje abychom řešení navrhovali v

prostředí CAD programu (jakým je třeba Revit) a pod rukama nám tady postupně vzniká 3D model řešení… zatímco kreslení

necháváme na CAD programu samotném. A nebude to možná trvat dlouho a i to navrhování budeme moci do značné míry

nechat na CAD programu…ale za tuto myšlenku byste mě možná ukamenovali, tak si ji necháme najindy… zatím se v tomto

čísle můžete podívat na příspěvek o technologii „dynamo“, tam někam to nejspíš může mířit.

Similar magazines