AVCZ-issue

graphafreelancer

fyzioterapie, ale i ostatní procedury jsou pro nás velice důležité.

Mám moc ráda cvičení v bazénu. Myslím, že to dělají vaše

fyzioterapeutky skvěle. A co se mi u vás ještě líbí? Krásná okolní

příroda, která je nejlepším předpokladem pro ozdravný pobyt.

Jáchymov jsem jednou navštívila také v zimě a bylo to kouzelné,“

dodává paní Hegazy. „Běhounek patří k mému životu, a dokud

budu moci, ráda se sem budu vracet.“

A my paní doktorce přejeme, aby se k nám ještě dlouho vracela.

Edeltraud Štěpánková, ředitelka lázeňského hotelu Běhounek

CATERINGOVÉ SLUŽBY PRO MĚSTO OSTROV

Město Ostrov je v historii spjato se třemi významnými rody

šlechticů, které ovlivňovaly dějiny střední Evropy, a tedy i samotného

města Ostrov. Prvním rodem byl rod Schliků, druhým

rod vévodů Sasko – Lauenburských a markrabat Bádenských

a sekundogenitura vládnoucí dynastie Habsburg - Lothringen.

Tato skutečnost byla důvodem našeho sousedského města Ostrov,

aby uspořádalo zahájení kulturní sezóny spojené právě

s výstavou historických pamětihodností s názvem, Toskánští

Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918. ‘‘Zástupci města

požádali o zajištění ubytování a cateringových služeb pro

pozvané hosty. Hotel Běhounek se za spolupráce stravovacího

provozu komplexu Curie ujal zajištění cateringu na programu,

který se uskutečnil jednak na Staré radnici, poté v zámecké

Dvoraně a na závěr v Oranžérii, která je součástí městské

knihovny.

Výstava byla slavnostně otevřena 20. května na Staré radnici

v Ostrově. Váženým hostům a žijícím potomkům zmiňovaných

šlechtických rodů jsme poskytli cateringové služby. „Byli

jme poctěni a zároveň to byla pro nás velká výzva odvést precizní

práci na této akci. Věřím, že jsme důvěru vedení města

nezklamali,‘‘ prohlásil šéfkuchař pan Martin Fouček, který pro

tuto mimořádnou událost sestavil speciální nabídku pokrmů.

Následující den se konal slavnostní oběd formou rautu na městském

úřadě v prostorách zámecké Dvorany. Na vkusně nazdobených

stolech, v duchu celé výstavy, nalezli hosté netradiční

pokrmy české kuchyně. Podávala se kachní paštika s brusinkami,

vepřová panenka na pepři a další pochoutky teplé i studené

kuchyně.

Zakončení akce vyvrcholilo kulturním programem v zámeckém

parku a slavnostní večeří v Oranžérii. Díky příjemnému

prostředí a kvalitnímu servisu se zde podařilo týmu stravovacího

úseku hotelu Běhounek vytvořit neopakovatelnou atmosféru.

Vážení hosté a návštěvníci slavnostní akce si neodnesli pouze

mimořádný kulturní, ale také gastronomický zážitek.

Jan Klíma, F & B manager lázeňského hotelu Běhounek

EINE AUSSERORDENTLICHE BEGEGNUNG

Im April dieses Jahres habe ich Herrn Ing. Oldřich Landa,

CSc., getroffen. Ursprünglich wollte er mit mir die Geschwindigkeit

unseres Internets besprechen. Das Interview

wechselte jedoch auf eine ganz andere Ebene. Herr Landa

sprach über seine Tätigkeit in Jáchymov zwischen 1958 und

1966.

Als ich zum Treffen ging, wusste ich, dass ich bei diesem

Treffen einen älteren Mann treffen würde, Herr Landa hatte

kurz zuvor seinen 84. Geburtstag gefeiert. Ich war sehr angenehm

von seiner unglaublichen Vitalität überrascht. Zuerst

dachte ich, dass es sich um eine Verwechslung handelt und

12

Similar magazines