In Drive Magazín Slovak Lines 8 2016

viktorcicko

Sedem divov Banskobystrického kraja, Ubytovanie cez Airbnb, Airbnb v Maastrichte, Airbnb v Budapešti, Vráťte sa do formy s nupo!, Prvé dojmy: Honda Africa Twin 2016 v úprave Touratech, 12 pravidiel pre najlepší Last minute, Levanduľový ostrov: Hvar, Maroko na motorke, Pampolona: adrenalín na maximum, Kapverdské ostrovy....

8 | 2016

KAPVERDSKÉ

OSTROVY

12 pravidiel pre najlepší Last minute

7 divov Banskobystrického kraja


Výhody statusu GARANT QUALITY

• Viditeľné poukázanie na kvalitu ubytovacieho, gastronomického zariadenia

• Odlíšenie ponúkaných najkvalitnejších služieb od štandardnej ponuky

• Kvalitu garantuje nielen hotel, ale aj nezávislí odborníci

• Uľahčuje spotrebiteľovi rozhodovanie pri výbere ubytovacieho zariadenia

• Zvýšenie dôvery spotrebiteľa ku kvalite ponúkaných služieb

• Prestíž a konkurenčná výhoda

O udelení statusu GARANT QUALITY rozhoduje odborná komisia

Všetci členovia komisie posudzujú produkt individuálne a na udelení GARANT QUALITY sa musia jednohlasne

zhodnúť. Signet – Garant Quality môže ocenené zariadenie používať 1 rok od udelenia. Členovia komisie pozostávajú

z renomovaných, profesionálnych odborníkov na gastronómiu, hotelové služby a cestovný ruch. Garant

Quality predstavuje garanciu kvality. Informuje o tom, že sa zariadenia podrobilo odbornej kontrole a splnilo

požadované kritériá na jeho udelenie. Garant Quality nemožno získať na objednávku alebo podnet hotela. Garant

Quality sa nedá kúpiť. Zariadenia vyberá a navrhuje odborná komisia, ktorá následne vybrané zariadenie informuje.

Zariadenie má právo odbornú kontrolu ponuky a služieb odmietnuť.


Do dnešného dňa som presvedčený, že som za to celkom nemohol. To už však trochu

predbieham. Stalo sa mi v živote, že som ledva unikol hnevu hamburského obchodníka

so zbraňami, v občianskej vojne v Nigérii ma takmer trafil MiG a v Guinei-Bissau som pristál

v cen tre krvavého prevratu. Zatkla ma Stasi, uctili si ma Izraelčania, IRA ma donútila

rýchlo sa presťahovať z Írska do Anglicka a istá atraktívna Češka, agentka tajnej služby...

no, jej úsilie bolo trošku intímnejšieho rázu. A to je len začiatok. Zakaždým som sa ocitol

uprostred diania. A predsa som zostával outsiderom...

... hovorí o svojom románe autor a protagonista v jednej osobe Frederick Forsyth.


EDITORIÁL

N

ebolo to tak dávno, keď ešte ľudia zvykli na sklonu roka opatrne nahliadať do

katalógov cestovných kancelárií. Začiatkom nového roka už vo veľkom „bookovali“

letné dovolenky a snažili sa číhať na najvýhodnejšie ponuky a first minute

zľavy. Cestovné kancelárie dlhé roky zažívali svoj boom. Po otvorení hraníc dovolenieka

spoznávania chtivá Slovač vo veľkom využívala služby cestoviek, aby sa dostala k vytúženému

moru. Po štvrťstoročí je všetko inak. Poznáme svet, technológie nám umožňujú

jednoduchšie rezervácie a ľudia otvárajú svoje príbytky, aby poskytli ubytovanie

turistom z celého sveta. Za pár rokov sa celý proces plánovania dovoleniek neuveriteľne

zjednodušil.

Dnes stačí nahliadnuť do kalendára, nájsť hoci len jeden predĺžený víkend a namixujeme

si dovolenku presne podľa požiadaviek. Doprava, ubytovanie, atrakcie, pamiatky, to

všetko si zabezpečíme z pohodlia domova cez smartfón, počítač, a to len za niekoľko

minút. Cestovanie na vlastnú päsť prináša obrovskú možnosť voľby a výlet podľa svojich

predstáv si dokáže zabezpečiť cestovateľ s akýmkoľvek rozpočtom. Pomerne čerstvou

novinkou (hlavne u nás) je ubytovanie cez portál Airbnb. Takmer v každom kúte sveta

nájdete ubytovanie u miestneho, ktorý ponúkne svoj dom alebo byt nadšenému cestovateľovi.

Ešte ste to neskúsili? Nikdy nie je neskoro. Ponúk je neúrekom, ceny prijateľné. Ak neviete, čo od tohto spôsobu

ubytovania očakávať, listujte ďalej a oboznámte sa so skúsenosťami ľudí, ktorí Airbnb vyskúšali na vlastnej koži. ...napovieme-

boli nadšení!

Petra Hašová

SPOLU S VAMI CHRÁNIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Časopis je k dispozícii všetkým cestujúcim a jeden výtlačok čítajú viacerí. Zaobchádzajte s ním, prosím,

šetrne. V prípade, že chcete časopis vlastniť, prosím, kontaktujte nás na mailovej adrese: vydavatelstvo@

slovaklinesmagazin.sk, cez facebook alebo na telefónnom čísle 0905 624 873.

IN DRIVE MAGAZÍN

Periodicita: 12x ročne, dátum vydania: 9. august 2016, Slovak Lines 8/2016, ročník vydania periodickej tlače: 4. ročník, vydavateľ: Viktor Cicko – Victor & Victor,

sídlo: Sibírska 25, 831 02 Bratislava, IČO 11 922 966, telefón 0905 624 873, distribúcia: spoločnosť Slovak Lines, a. s., Elite Jet, hotely Best Western, zameranie:

cestovanie, osobnosti, gastronómia, životný štýl, technológie..., produkcia: ad one, s. r. o., Legionárska 23, 831 04 Bratislava, www.ad1.sk, grafická úprava:

Aňa Struhárová, Peter Bučko, Paly Strmeň, foto na obálke: Shutterstock.com, redakcia: Petra Hašová, Erik Stríž, Jozef Terem, marketing/inzercia: Mgr. Dana

Šrobárová, 0944 309 955, riaditeľ vydavateľstva: Viktor Cicko, vydavatelstvo@slovaklinesmagazin.sk, obchodná riaditeľka: PhDr. Veronika Cicková


8

7 DIVOV

BANSKOBYSTRICKÉHO

KRAJA

8

Sedem divov Banskobystrického

kraja

14

Funkčný štýl z dielne BMW

16

Ubytovanie cez Airbnb

22

Airbnb v Maastrichte

24

Airbnb v Budapešti

27

Vráťte sa do formy s nupo!

34

Prvé dojmy: Honda Africa Twin 2016

v úprave Touratech

38

12 pravidiel pre najlepší Last minute

V našom časopise

nájdete takéto

tzv. QR kódy.

Pomocou aplikácie

na čítanie

takýchto kódov

vo vašom smartfóne

či tablete

ich nasnímajte

a nájdete rozšírený

obsah k danému

článku.

HONDA AFRICA

TWIN 2016

34

6


MAROKO

NA MOTORKE

46

42

Levanduľový ostrov: Hvar

46

Maroko na motorke

48

Pampolona: adrenalín na maximum

50

Kapverdské ostrovy

42

Hvar

50

KAPVERDSKÉ

OSTROVY

Lines | 2016

7


8

PREDSTAVUJEME

REGIÓNY


SEDEM

Text BBSK

Foto archív BBSK, Eduard Genserek

DIVOV

BANSKOBYSTRICKÉHO

SAMOSPRÁVNEHO

KRAJA

Banskobystrický samosprávny kraj s rozlohou 9 455 km² je najväčším

krajom v Slovenskej republike. Rozprestiera sa v južnej časti stredného

Slovenska a na juhu hraničí s Maďarskou republikou. Je jedným

z najkrajších a najväčších regiónov nachádzajúci sa v srdci Slovenska. Je

to miesto s bohatou kultúrou, históriou a prírodnými krásami. Celé dejiny

regiónu sú spojené s ťažbou vzácnych kovov, ich spracovaním, výsadami,

ktoré boli udeľované kráľovským mestám, ale aj s jeho bohatou ľudovou

tradíciou. Banskobystrický kraj má významné prírodné hodnoty v podobe

národných parkov, chránených krajinných oblastí, ale aj lokalít UNESCO.

K prírodným krásam nachádzajúcim sa na povrchu sa pripájajú aj krásy

uložené hlboko pod zemou, či už jaskyne, alebo sprístupnené banské štôlne.

Za pozornosť stojí týchto sedem divov kraja: Pustý hrad vo Zvolene, kláštor

v Hronskom Beňadiku, mesto zapísané v Zozname svetového dedičstva

UNESCO Banská Štiavnica, národná kultúrna pamiatka Čiernohronská

železnica, obec s bohatou baníckou históriou Špania Dolina, Mincovňa

Kremnica a drevený artikulárny kostol v Hronseku.

Lines | 2016

9


PREDSTAVUJEME

REGIÓNY

Pustý hrad

Vstupná brána Pustého

hradu

Viac informácií na:

www.branadosrdca.sk

PUSTÝ HRAD VO ZVOLENE

Pustý hrad kedysi strážil niekdajšiu obchodnú

trasu Magna via i životy Zvolenčanov, obyvateľov

kráľovského mesta. Hoci dnes zostali

z Pustého hradu iba ruiny, patrí k najväčším

hradným areálom nielen na Slovensku, ale aj

v Európe a zároveň je najstaršou hradnou architektúrou

v oblasti stredného Slovenska. Jeho

zrúcaniny sa nachádzajú v najvýchodnejšom

výbežku Štiavnických vrchov asi tri kilometre juhozápadne

od dnešného Zvolena nad sútokom

Hrona a Slatiny. Pustý hrad poznáme aj pod menami

starý Zvolenský hrad alebo Starý Zvolen.

História hradu postaveného na mieste predhistorického

hradiska sa začala písať v roku 1172.

Komplex sa skladá z dvoch hradov, ktoré boli

od seba vzdialené približne jeden kilometer,

a ich výstavba neprebiehala v rovnakom čase.

Starší je tzv. Horný hrad, Dolný hrad bol postavený

zrejme začiatkom 14. storočia. Pustý hrad

slúžil v rokoch 1317 – 1340 potrebám zvolenského

kráľovského komitátu, ktorý zaberal približne

územie dnešného stredného Slovenska.

Vtedy hrad zažil najväčší rozkvet. Vybudovaním

Zvolenského zámku v meste však stratil svoje

dominantné postavenie. Zánik hradu je datovaný

do polovice 15. storočia, do obdobia

vojnových konfliktov medzi Jánom Huňadym

a Jánom Jiskrom z Brandýsa. Písomný prameň

z roku 1451 uvádza, že Starý Zvolen vypálil Ján

Huňady. Poslednou stavbou vybudovanou na

Pustom hrade bola vartovka postavená koncom

16. storočia.

Na Pustom hrade sa už od roku 1992 uskutočňuje

systematický archeologický výskum a podarilo

sa tu nájsť pozostatky z doby kamennej a bronzovej.

Ukázalo sa, že v priestoroch Horného hradu

bol pôvodne starší praveký val, na ktorom

postavili stredovekú hradbu. Kuriozitou je nález

predmetov z doby bronzovej, o ktorý sa pričinili

partizáni. Tí ho pravdepodobne rozdelili na niekoľko

častí, z ktorých zatiaľ poslednú sa podarilo

objaviť v roku 2001. Zaujímavé výsledky priniesol

aj výskum Dolného hradu. V jeho priestoroch

sa pod stredovekým opevnením tiež objavil

praveký val. Archeológovia odkryli keramiku

z neskorej doby kamennej a na nádvorí hradu

aj nálezy z mladšej a neskorej doby bronzovej.

Veža kráľov kráľovského komitátneho hradu

z 12. storočia je najstaršou stredovekou stavbou

na Pustom hrade. Nachádza sa aj s priľahlým

opevnením na najvyššom mieste kopca.

O veľkoleposti Pustého hradu sa môžete presvedčiť

osobne. Dostanete sa sem z hlavnej

železničnej stanice vo Zvolene po modrej turistickej

značke a náučnom chodníku. Každoročne

v septembri sa uskutočňuje i hromadný výstup

spojený s bohatým kultúrnym programom.

10


3. Kláštor a Kostol

sv. Benedikta Opáta

KLÁŠTOR SVÄTÉHO

BENEDIKTA OPÁTA

V HRONSKOM

BEŇADIKU

Benediktínsky kláštor v Hronskom

Beňadiku je druhý najstarší kláštor na

území Slovenska a je národnou kultúrnou

pamiatkou. Kráľ Gejza I. ho založil

okolo roku 1075 a neskôr sa z neho stal

najväčší a najbohatší benediktínsky

kláštor na území dnešného Slovenska.

Dôvodom vzniku kláštora bola rivalita

dvoch kráľov: Gejzu a Šalamúna.

Keďže Šalamún mal starý benediktínsky

kláštor v Pannonhalme v dnešnom

Maďarsku, rozhodol sa mu Gejza vyrovnať.

Jedinou otázkou bola lokalita

kláštora. Nakoniec ho vystavali na

strategickom mieste – na križovatke

obchodných ciest zo západu a z juhu.

Majetok kláštora postupne rástol aj

vďaka poplatkom z mýta či zo splavovania

riekou Hron. O dôležitosti tohto

miesta hovorí fakt, že kláštor bol úradným

miestom. Tu mohli ľudia overovať

listiny, vydávali sa tu knihy a riešili

majetkové spory. Ďalší osud kláštora

ovplyvnili vojnové udalosti súvisiace

s tureckými nájazdmi. V 16. storočí

bola rehoľná komunita prepustená,

kláštor sa stal vojenskou pevnosťou

a majetky postupne prešli pod ostrihomskú

kapitulu. V roku 1599 Turci

dokonca vypálili mesto. Kláštor zotrval

ako pevnosť až do konca tureckých

vpádov. V roku 1881 vypukol v mestečku

požiar, ktorý poškodil aj časť

kláštorného areálu. Jeho opravy trvali

až do roku 1889. V roku 1950 sa kláštor

stal charitným domovom pre rehoľné

sestry z celého Slovenska, v roku 1970

bolo opátstvo vyhlásené za národnú

kultúrnu pamiatku.

O tom, ako vyzeral prvý románsky

kláštorný komplex, sa vie len málo,

keďže jeho základy sa nachádzajú

pod dlažbou súčasného gotického

chrámu. Podstatné je, že sa benediktíni

rozhodli zbúrať starý chrám a na

jeho základoch postaviť nový. K tomu

došlo v roku 1346 za vlády panovníka

Ľudovíta I. S jeho podporou sa začala

stavba nového kláštorného kostola.

Zaujímavé sú kamenné piliere v kostole

s bohato dekorovanými hlavicami,

no predstaviteľom vrcholnej gotiky

na Slovensku je najmä hlavný vstupný

portál do kostola, postavený okolo

roku 1400. Od začiatku 15. storočia postupne

prerábali románsku časť kláštora

na gotickú. Ďalšiu modernizáciu

spomalil požiar v roku 1435. Obdobie

opráv a ďalšej výstavby trvalo do roku

1483, keď bol kostol vysvätený. Pri tejto

príležitosti opátstvo dostalo od kráľa

Mateja I. ako dar relikviu Kristovej

krvi – kúsok plátna údajne s kvapkami

Kristovej krvi. Mala to byť časť šatky sv.

Veroniky, ktorou utrela Ježišovi tvár

na jeho krížovej ceste. Význam kláštora

vďaka relikvii stúpal a postupne

pre ňu postavili osobitnú kaplnku. Do

Kaplnky Božskej krvi aj dnes putujú

veriaci, aby tu našli pokoj, uzdravenie

a silu. Kláštor postupne prechádzal

ďalšími zmenami. Podstatné je, že

v roku 1714 doň pribudol organ, ktorý

je v súčasnosti jedným z najvzácnejších

na Slovensku. Aj dnes, takmer tisíc

rokov od svojho vzniku, je opátstvo

neprehliadnuteľné. Protitureckému

opevneniu a súboru kláštorných budov

dominuje trojloďový kostol zasvätený

sv. Benediktovi a Panne Márii.

Pozornosť stále vzbudzuje bohato

členený a kamennými plastikami vyzdobený

vstupný portál i fragment

gotickej nástennej maľby s výjavom

legendy o svätom Jurajovi z roku 1423.

Samotný kláštor nie je verejnosti

prístupný, pretože patrí do správy

Spoločnosti katolíckeho apoštolátu

– pallotínov. Výnimkou je Kostol sv.

Benedikta a Panny Márie, ktorý je sprístupnený

v mesiacoch júl až august

denne mimo konania sv. omší (10:30

– 12:00 a 14:00 – 17:00). V ostatných

častiach roka je možné navštíviť kostol

na požiadanie.

Lines | 2016 11


PREDSTAVUJEME

REGIÓNY

Pohľad na mesto

Banská Štiavnica

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA

Slobodné kráľovské mesto Banská Štiavnica leží

v severnom výbežku Hontianskej župy v prostredí

Štiavnických vrchov severne od vrchu Sitno.

Mesto je známe hlavne svojou bohatou baníckou

tradíciou. V minulosti bolo vďaka významnej

ťažbe striebra známe aj ako „strieborné mesto“.

Jeho územie osídlili Kelti, ktorí tu ťažili zlato už

v 3. – 2. storočí pred n. l. Nie permoníci, ale bohatí

mešťania a kupci vybudovali nádherné stavby,

ktorých krásu obdivujú mnohé generácie. Život

mesta pulzoval najmä v priestoroch Trojičného

námestia, ktoré sa rovnako ako ďalšie časti mesta

prispôsobilo topografickým podmienkam.

V súčasnosti sú Banská Štiavnica a technické pamiatky

priľahlého okolia zapísané do Zoznamu

svetového dedičstva UNESCO.

Hlavné námestie vzniklo najmä vďaka spojeniu

pôvodných osád Baňa a Štiavnica. Neskôr

bolo zastavané Kostolom sv. Kataríny a radnicou.

Kostol sv. Kataríny patrí k vzácnym a navštevovaným

pamiatkam Banskej Štiavnice.

Neskorogotický objekt stojí na prudkom svahu

a uzatvára dolnú časť historického jadra.

Postavený bol v rokoch 1443 – 1491. V roku 1776

bola ku kostolu pristavená Kaplnka sv. Jána

Nepomuckého. Pod kostolom sa nachádza krypta,

do ktorej pochovávali richtárov a významných

mešťanov. Banskoštiavnická radnica, v ktorej

dnes sídli mestský úrad, pochádza z konca 15.

storočia. O dve storočia neskôr bola renesančne

prestavaná, viditeľné sú však i stopy baroka.

Trojičné námestie, najznámejšie banskoštiavnické

námestie, vzniklo v 15. storočí na mieste,

ktoré predtým slúžilo na spracovanie rúd. Jeho

dominantou je barokový morový stĺp so súsoším

Sv. Trojice, postavený na znak vďaky mesta

za ústup morovej epidémie v rokoch 1710 – 1711,

pri ktorej zomrela polovica vtedajšieho obyvateľstva.

Málokto vie, že štiavnický stĺp je najvyšším

svojho druhu na území Slovenskej republiky.

V rokoch 1759 – 1764 bol stĺp prestavaný podľa

návrhu sochára Dionýza Stanettiho. Na podstavci

sú plastiky šiestich svätcov, ochrancov

pred morom a patrónov baníkov. Dominantou

Banskej Štiavnice je i Starý zámok, ležiaci západne

od Trojičného námestia. Najstarším objektom

v zámku je bývalý farský Kostol Panny Márie.

Spolu so susedným Karnerom sv. Michala ho

postavili v 13. storočí. Pôvodná bazilika bola na

prelome 15. a 16. storočia prestavaná. Jej okolie

obopínal vysoký múr. Turci plieniaci Európu

12


spôsobili, že z komplexu sa v roku 1546 stala

mohutná pevnosť. V súčasnosti pôvodný objekt

symbolizuje už len Kaplnka sv. Michala. Dnes slúži

Starý zámok Slovenskému banskému múzeu

a počas letnej sezóny sa v ňom konajú divadelné

predstavenia a iné kultúrne programy.

Aby bol systém ochrany pred nepriateľom čo

najefektívnejší, na kopci pri Piargskej bráne bola

vybudovaná ďalšia pevnosť, známa ako Nový zámok.

Piargska brána je vzácna renesančná jednoposchodová

budova z roku 1554, ktorá bola

v 18. storočí barokovo upravená. Z pôvodných

piatich brán bývalého mestského opevnenia je

jedinou zachovanou. Zaujímavá je však história

Nového zámku. Podľa kopca Frauenberg ho

nazývajú aj dievčenský alebo Panenský hrad.

Postavili ho v roku 1571 ako protitureckú pevnosť

v tvare hranolovej veže so štyrmi nárožnými

baštami. Dnes sú v zámku umiestnené expozície

Slovenského banského múzea, ktoré dokumentujú

obdobie protitureckých bojov na Slovensku.

Kalvária na Ostrom vrchu, ktorý je sopečného

pôvodu, vytvára neodmysliteľnú krajinnú scenériu

Banskej Štiavnice už viac ako 250 rokov.

Na Kalváriu vedie 34 schodov a tvoria ju sakrálne

objekty postavené v štýle baroka. Je to

komplex 25 kaplniek vrátane troch kostolov so

vzácnou maľovanou výzdobou. Kalvária je spolu

s Banskou Štiavnicou súčasťou svetového kultúrneho

a prírodného dedičstva UNESCO.

Najväčším stavebným komplexom na území historického

mesta je Komorský dvor – Kammerhof.

Bol vybudovaný v 16. storočí prestavbou meštianskych

domov. Kammerhof bol sídlom banskej

komory a hlavného komorsko-grófskeho

úradu. Dnes je sídlom Slovenského banského

múzea s expozíciami baníctva a baníckeho školstva

na Slovensku. Má celoslovenský charakter

a dokumentuje aj históriu Banskej Štiavnice.

Zvolávanie baníkov do baní bolo v stredoveku

úlohou klopačky. Klopanie sa používalo aj pri

rôznych sviatočných príležitostiach, banských

poradách, pohreboch, ale aj pri vzniku požiarov.

V 18. storočí slúžilo prízemie budovy ako väzenie

pre baníkov odsúdených banským súdom.

V súčasnosti sa tu nachádza pôsobivá čajovňa.

Každodenný život baníkov, ktorý sa vyznačoval

tvrdou prácou, ale i pevnou vierou, môžete spoznať

v Banskom múzeu v prírode. Tento skanzen

ponúka okrem zaujímavých exponátov i zostup

do štôlne Bartolomej.

pokračovanie na strane 30 >>>

Nový zámok a Kalvária

na Ostrom vrchu

Piargska brána

Lines | 2016 13


NÁŠ TIP

BMW Group Design v roku 2008 predstavila model BMW

GINA Light Visionary – automobilový koncept s bezšvovým,

flexibilným, látkovým poťahom natiahnutým na pohyblivej

konštrukcii, ktorej funkcie sa aktivujú len v prípade potreby.

GINA viedla ku kreatívnej spolupráci medzi spoločnosťami

Designworks a Puma. Jej výsledkom je X-CAT DISC, najnovší

prírastok do kolekcie obuvy Puma DISC

FUNKČNÝ ŠTÝL VSTUPUJE

DO NOVEJ DIMENZIE:

inovatívna obuv X-CAT DISC z dielne

BMW Group – Designworks.

BMW Group Design v roku 2008 predstavila

model BMW GINA Light Visionary

– automobilový koncept s bezšvovým,

flexibilným, látkovým poťahom natiahnutým

na pohyblivej konštrukcii,

ktorej funkcie sa aktivujú len v prípade

potreby. Táto interpretácia známych

funkčných a štrukturálnych koncepcií

odvážne nastavila zrkadlo filozofii dizajnu

automobilov.

A práve GINA teraz viedla ku kreatívnej

spolupráci medzi spoločnosťami

Designworks a Puma. Jej výsledkom je

X-CAT DISC, najnovší prírastok do kolekcie

obuvy Puma DISC. Designworks,

dcérska spoločnosť BMW Group, prepojila

oboch partnerov a pri vývoji tejto

vizionárskej obuvi sa ujala fázy dizajnu.

„Vzali sme do úvahy každý krok pri výrobe

obuvi a zamysleli sa nad tým, ako

by sa dal zmeniť. Myslenie mimo zabehnutých

koľají môže byť príjemným spestrením

a priniesť skvelé výsledky. Veľmi

často tiež urýchľuje zmeny,“ konštatuje

Adrian van Hooydonk, senior viceprezident

pre dizajn BMW Group.

Technológia DISC v spojení s materiálom

GINA.

Pri zrode tohto inovatívneho projektu

bol flexibilný, ergonomický a ľahký

materiál GINA spolu s vylepšenou, ľahšou

a rýchlejšou technológiou DISC od

Puma. Namiesto šnúrok využíva otočný

disk, ktorým sa ovládajú drôtiky vnútri

topánky na jej otváranie a zatváranie.

Vďaka jedinej tenkej vrstve elastického,

ľahučkého materiálu GINA topánka priľne

na nohu ako druhá koža. Švy už nie

sú potrebné, takže aj pri dynamických

pohyboch sa cítite úplne prirodzene.

Keďže nový materiál umožňuje nielen

používanie iných tvarov, ale poskytuje

aj odlišný prístup k pohybu, ľudia

z Designworks sa rozhodli pre novátorský

prístup. „Pri projekte X-CAT sme sa

snažili naplno využiť inovatívny potenciál

BMW a PUMA. Koncept automobilu

GINA s meniacimi sa tvarmi sme

transformovali do modernej, elegantnej

obuvi,“ vraví Torsten Hochstetter, riaditeľ

oddelenia Global Creative spoločnosti

Puma.

Dizajn X-CAT: topánka obopínajúca

kráčajúcu nohu.

V prípade X-CAT DISC ide o výnimočnosť,

ľahkosť, prispôsobivosť a výkon.

V súlade s koncepciou GINA pristupovali

návrhári k chodidlu ako k podvozku

automobilu. Upravili materiál používaný

v automobilovom priemysle tak, aby bol

vzdušný a dostatočne trvácny, teda aby

spĺňal všetky požiadavky na obuv z jedného

dielu látky, ktorá obopína chodidlo.

Spojením krásy a výkonu vytvorili

ľahkú topánku s veľmi jednoduchým dizajnom.

Rukopis výrobcov automobilov

je viditeľný v proporciách, vďaka ktorým

materiál doslova žiari, a jednoduchosti

bez rozptyľovania pozornosti zbytočnými

detailmi. Precízne otvory v prednej

časti X-CAT vyrezané laserom podčiarkujú

dojem pohybu a zároveň slúžia na

vetranie.

Ďalším odkazom na pôvodný koncept

GINA je funkčná estetika spočívajúca

v odhaľovaní vnútornej konštrukcie

obuvi počas jej uťahovania. Dizajnéri

uplatnením technického prístupu BMW

prepracovali aj podrážku a Puma DISC

a urobili ju precíznejšou. K podrážke

pristúpili ako k „motoru“ chodidla, teda

k jednému z najdôležitejších prvkov pohybu.

Výsledkom ich práce je jedinečný

dizajn inšpirovaný združenými prevodmi,

spájajúci konštrukčnú flexibilitu

s prepojenou stabilitou.

Záujemcovia o obuv BMW X-CAT DISC

ich nájdu vo vybraných predajniach

Puma od začiatku júla 2016.

14


16

NÁŠ TIP


Nová doba prináša i nové spôsoby ubytovania. Ak vás

nebaví bývať počas dovolenky v neosobných hoteloch

alebo hľadáte cenovo prístupnejšie bývanie, no nemáte

záujem o pobyty v hosteloch, môžete vyskúšať i alternatívu

Airbnb. V podstate ide o ubytovanie v súkromí, ako ste

poznali aj z minulosti. No v tomto prípade si ho zaistite

skôr prostredníctvom online predaja a navyše si tak často

dohodnete aj príjemného sprievodcu, ktorý vám ukáže krásy

svojej rodnej krajiny.

UBYTOVANIE CEZ AIRBNB

– SKVELÁ MOŽNOSŤ AKO

SPOZNAŤ DOMÁCU KULTÚRU

Prvým krokom je registrácia

Ak chcete vyskúšať tento spôsob ubytovania,

musíte sa najskôr zaregistrovať na stránke. Ak

neovládate cudzí jazyk, nemusíte sa báť, pretože

stránka má aj českú verziu. Pamätajte však na to,

že následne budete potrebovať cudzí jazyk na

komunikáciu s hostiteľom. Eventuálne môžete

urobiť objednávku i bez osobnej komunikácie,

no to sa stáva málokedy a problém môže nastať

potom aj na mieste. Počas registrácie je potrebné

overenie vášho občianskeho preukazu. Vďaka

tomu si pracovníci stránky overia váš register

trestov a potvrdia hostiteľom, či ste bezproblémovým

hosťom. Od nás pri registrácii žiadali

aj niečo ako DIČ. Tento krok je zrejme spojený

s možnosťou stať sa hostiteľom. Skontaktovali

sme sa s centrálou a po upozornení, že v našej

krajine majú toto číslo iba SZČO našu registráciu

nakoniec potvrdili a poďakovali za upozornenie

na túto odlišnosť.

Čím viac o sebe poviete, tým

skôr zabodujete

Následne by ste mali vyplniť svoj profil.

Pamätajte na to, že teraz je vhodnejšie povedať

o sebe čo najviac. Takto si hostiteľ môže o vás

vytvoriť lepšiu mienku a potom aj poskytnúť

ubytovanie. Nutnosťou je aj fotografia. Len

malé percento hostiteľov potvrdí objednávku

človeku, ktorému chýba tento dôležitý detail.

Pamätajte totiž na to, že si do súkromia púšťajú

úplne cudzích ľudí a potrebujú o nich vedieť

aspoň niečo. Taktiež je dobré, ak pri cestovaní

s inými osobami pridáte spoločnú fotografiu,

aby si vedeli o vás vytvoriť lepší obraz.

Vyberajte podľa reakcií hostí

Následne môžete postúpiť k výberu ubytovania.

V prvom rade sa snažte riadiť reakciami ľudí. Na

fotografiách a v popise sa môžete dozvedieť

mnoho krásnych vecí, no tie nakoniec nemusia

Viac informácií na

www.dromedar.sk

Lines | 2015 17


NÁŠ TIP

zodpovedať realite. Preto je dobré prečítať si

jednotlivé hodnotenia a zvážiť najmä negatíva,

ktoré ostatní uvádzajú. Vhodnejšie je ísť na

istotu a neriskovať to ani s hostiteľmi, ktorí zatiaľ

nemajú žiadne hodnotenie, pretože nemáte

predstavu, do čoho idete. Dávajte pozor na fígle

v podobe fotografií. Nie raz hostitelia vďaka nim

skresľujú polohu ubytovania. Po takomto výbere

môžete kontaktovať hostiteľa. Kvôli serióznemu

prístupu ich kontaktujte vždy postupne

a keď vám nejaké ubytovanie padne, spýtajte sa

ďalšieho hostiteľa. Skúste najprv napísať správu,

trochu sa spoznať a overiť si rýchlosť jeho reakcie.

Až následne pošlite oficiálnu objednávku,

ktorú musí tento človek potvrdiť.

Sledujte najlepšie hodnotenia

Jedným z výborných parametrov je sledovanie

hodnotenia samotnej stránky. Ak totiž hostiteľ

prekročí určitý počet pozitívnych hodnotení,

Airbnb ho zaradí medzi svojich top sprostredkovateľov

ubytovania. V tomto prípade však ide

často o vychytených klientov, u ktorých je ťažšie

zohnať voľný dátum.

Úplné súkromie alebo bývanie

s domácimi

Na tejto stránke si môžete vybrať z niekoľkých

druhov ubytovania. Váš výber automaticky nastavíte

už pri vyhľadávaní a priamo sa tak zameriate

na vami zvolenú skupinu. Bývať môžete

priamo s hostiteľmi, ktorí vám dajú k dispozícii

niektorú z izieb. V tom prípade je nutné sledovať

označenie ponuky. Pretože hostiteľ vám môže

dať k dispozícii samostatnú izbu, nocľah v spoločných

priestoroch ako napríklad obývačka,

spanie na posteli, gauči alebo nafukovačke, ale

taktiež môžete mať k dispozícii celý objekt sami

a hostiteľ vám iba na začiatku odovzdá kľúče.

Všetko má svoje výhody i nevýhody. Ak bývate

s hostiteľom, dostávate sa do kontaktu s danou

kultúrou a získate viacej tipov na výlety. Z našej

skúsenosti vám môžeme poradiť, že to nemusí

byť vždy pravidlom. My sme vyskúšali oba typy

ubytovania a i keď sme boli na oboch miestach

veľmi spokojní, väčší záujem a väčšiu pomoc čo

sa týka plánovania sme dostali od hostiteľa, ktorý

s nami priamo nebýval.

18


Rôzne doplnkové služby

Každý hostiteľ ponúka aj rôzne doplnkové služby,

ktoré môžu ovplyvniť váš výber. Mnoho

z nich je uvedených priamo v automatickom vyhľadávaní.

Rozdiel teda môže byť v tom, či máte

na ubytovaní prístup k internetu, či môžete využiť

kuchyňu, dostanete k dispozícii uteráky a kozmetiku,

môžete použiť sušičku a práčku, budete

mať k dispozícii raňajky, fén a podobné výhody.

Potom sú tu aj doplnkové služby, ktoré už hostitelia

ponúkajú v osobných popisoch. Môže to

byť napríklad dovoz z letiska, sprievod pri nejakých

výletoch alebo aj možnosť polpenzie.

Nájdete tu skutočne jedinečné

ponuky

Ďalšou z výhod tohto ubytovania sú jedinečné

možnosti, ku ktorým sa dostávate. Niekedy

sa za skutočne minimálne náklady dostanete

k ubytovaniu priamo pri mori s fantastickými

podmienkami. Taktiež môžete zažiť nocľah

v netradičných objektoch. Bývať môžete na

houseboate, v historických objektoch, drahých

vilách, obyčajných domčekoch, farmách, ale aj

luxusných domoch určených pre bývanie väčších

skupín. Nedávno dokonca jedno londýnske

kníhkupectvo ponúkalo cez Airbnb pre pár

šťastlivcov noc priamo v ich predajni. Nájdite si

dostatok času a prebádajte jednotlivé možnosti,

pretože niektoré ponuky vás môžu veľmi príjemne

prekvapiť.

Nebuďte prekvapení

z odmietnutia

Zapamätajte si, že pri objednávaní a komunikácii

s hostiteľom je vždy vhodnejšie byť úprimný.

Je totiž lepšie vedieť vopred, či si s daným človekom

sadnete a vyhnete sa tak problémom

priamo na mieste. I nám osobne sa stalo, že nám

hostiteľ naznačil, že jeho ubytovanie by pre nás

nebolo vhodné a máme skúsiť šťastie inde. Bolo

totiž lepšie dozvedieť sa vopred, že by tomuto

človeku nevyhovoval náš neskorý nočný príchod

z jedného výletu, ako to potom riešiť až

na mieste. Nebuďte preto urazení a ani prekvapení

z takéhoto odmietnutia, ale hľadajte ďalej.

Možností je neúrekom.

Lines | 2015 19


NÁŠ TIP

Každý sme iný a kontakt

s hostiteľom môže byť rôzny

Ako najväčšiu výhodu uvádza stránka Airbnb

kontakt s hostiteľmi. V ideálnych prípadoch má

dôjsť k živej komunikácii, keď sú vám hostitelia

nápomocní a ochotní vás previesť aj ich rodným

mestom. Často túto alternatívu uvádzajú priamo

v profiloch. Každý človek je však iný a pokiaľ

nie je stvorený pre takúto komunikáciu a túto

možnosť si berie len ako privyrobenie, musíte

byť pripravení i na túto alternatívu. Opäť sa preto

poistite hodnotením predošlých hostí, ktorí

vám o tom povedia viac.

Po prvej noci môžete odísť

Hneď po prijatí objednávky vám stránka strhne

plnú sumu ubytovania. Peniaze však neputujú

hneď na účet hostiteľa. Tie dostane až po

prvej noci, pokiaľ ste s miestom spokojní. Ak

teda nemáte dobrú skúsenosť, ubytovanie vám

nevyhovuje alebo ste sa stretli s nepríjemným

hostiteľom, hneď po prvej noci máte možnosť

oznámiť to priamo na stránke. Tá následne v systéme

zruší objednávku, strhne vám sprostredkovací

poplatok a sumu za prvú noc a zvyšné peniaze

dostanete čo najskôr späť. Pri objednávke

sledujte taktiež konečnú sumu nocľahu. Do tej

sa môže započítať upratovací poplatok, ktorý

závisí od hostiteľa a nemusí byť vôbec účtovaný,

ale aj poplatok pre Airbnb.

Nezabudnite na spätnú väzbu

Po návrate domov nezabudnite do systému

napísať vašu spätnú väzbu o pobyte. V prvom

rade tak pomôžete iným ľuďom, aby dostali reálne

informácie o ubytovaní. Taktiež tým podáte

pomocnú ruku hostiteľovi, ktorý dostáva lepšie

hodnotenie. V neposlednom rade si takto pomôžete

i vy sami, pretože i hostiteľ môže napísať

hodnotenie na vás a odporučiť vás ostatným

ľuďom poskytujúcim ubytovanie. Čím viac pozitívnych

ohlasov na vás, tým lepšie možnosti na

ubytovanie máte.

Hostiteľom môžete byť i vy

Ak by ste mali záujem, hostiteľom sa môžete

stať i vy a vyskúšať tento systém z druhej strany.

V tom prípade musíte splniť podmienky platenia

daní a odvodové povinnosti, ktoré uvádza

daná stránka, dôsledne vyplniť profil a môžete

sa smelo pustiť do spoznávania nových ľudí.

20


MISIA LÁSKY

A VÁŠNE VRCHOLÍ

Prípravy na svadbu Valentina s Kyrie sú

v plnom prúde. Zaľúbenci spolu so svojimi

najbližšími priateľmi trávia chvíle plné lás ky

a vášne na krásnom ostrove. Idylku však naruší

vpád ľudí Valentinovho úhlavného nepriateľa

Vitalya Karahaliosa a únos Layly.

Valentinov osobný strážca Harris, ktorému

Layla očividne nie je ľahostajná, sa ju vyberie

zachrániť. Príbeh štvorice sa uzatvára.


NÁŠ TIP

SKÚSENOSTI S AIRBNB

ubytovanie

v Maastrichte

K

eďže Florentyna musela ostať v práci dlhšie,

na mieste nás čakal jej kamarát, ktorý

nám všetko ukázal. Komunikácia s ňou

bola absolútne bezproblémová a s ubytovaním

sme nemali žiadne ťažkosti. Aj preto sa nemusíte

báť hľadať byty na Airbnb, ktoré len nedávno

niekto zaradil do ponuky a nemajú žiadne hodnotenie.

Ich majitelia chcú získať prvé reviews

vďaka nižšej cene, takže to je super. Navyše na

nás čakalo aj milé privítanie – dve minerálky

a malá fľaša vína. Detail, ktorý robí 5 hviezdičiek

v hodnotení.

Ako vyzeral apartmán v skutočnosti

Postupom času Florentyne pribúdali 5-hviezdičkové

hodnotenia a aj fotky, ktoré robil profesionálny

fotograf. Vedeli sme, že sa máme na čo

tešiť. A naozaj, príjemný škandinávsky (možno aj

holandský) štýl bývania, veľa svetla a neutrálne

farby boli super.

Internet išiel dobre, nie ako v našom Airbnb

byte v Bari, kúpeľňa bola veľká, konečne sme

nenarazili na sprchu so závesom, ale poriadny

sprchový kút dosť veľký aj pre troch. A dokonca

v kúpeľni nechýbala ani vaňa. A prekážalo mi

niečo na tomto byte? Jedna vec bola pre mňa

netypická – bývali sme v dvojposchodovom

dome. My sme boli na 1. poschodí a nad nami

bývali ešte dvaja Holanďania. Lenže naša spálňa

22


Holandsko je drahé a ubytovanie tiež. Keď sme

prehľadávali Airbnb ponuky, byty v Maastrichte

neboli nič extra alebo boli príliš drahé. Potom sa

v ponuke objavila novinka – apartmán od Florentyny.

Žiadne recenzie, nepodarené fotky z mobilu, ale bolo

cítiť, že ten byt je pekný, čistý, svetlý a za super

cenu. Tak sme to toho išli, v Stockholme sme mali

s novinkou na Airbnb super skúsenosti.

a kuchyňa boli oddelené spoločnou chodbou.

Nebolo to nič strašné, iba raz som videl chrbát

toho Holanďana, keď schádzal dole schodmi.

Aká bola poloha bytu

Lepšia byť nemohla. Naozaj. Maastricht rozdeľuje

na dve časti rieka Maas a my sme bývali na tej

pokojnejšej, kde sa pohybujú prevažne miestni.

Všade sme to mali kúsok, bývali sme v úplnom

centre a na našej ulici boli samé zaujímavé bistrá,

reštaurácie a podniky. Asi 4 minúty odtiaľ

bola naša raňajkáreň Coffeelovers a my sme

boli najspokojnejší ľudia, pretože všade sme sa

dostali peši a za pár minút. Poloha je obrovská

výhoda tohto Airbnb bytu.

Ako hodnotím ubytovanie

Tento Airbnb apartmán mal všetko, čo potrebujem

ku šťastiu – geniálnu polohu, príjemného

majiteľa (hoci sme sa s Florentynou nestretli),

na maastrichtské pomery fajn cenu, bol štýlovo

zariadený, internet frčal, presklený sprchový kút

a pekné výhľady z okien. Okrem spojenej chodby,

čo nie je nejaká strašná krivda, nemám čo

vyčítať. Ešte jeden tip na záver – keď spláchnete

záchod, nebojte sa, nechce sa nikto ku vám

prevŕtať, ten trojsekundový zvuk, ktorý znie ako

vŕtačka, je splachovač.

Viac informácií na:

www.travelissimo.sk

Lines | 2016 23


NÁŠ TIP

SKÚSENOSTI S AIRBNB

ubytovanie

v Budapešti

Ubytovanie v Budapešti

Opäť, Budapešť na Airbnb je zlatá baňa plná

krásnych bytov za super ceny blízko centra.

Keďže som nemrhal časom a ubytovanie na veľkonočné

sviatky som hľadal mesiac dopredu,

ponuka na Airbnb bola poriadne nabitá. Našli

sme tento apartmán za 35 € na noc + 10 € poplatky

za upratovanie.

Ako vyzeral apartmán v skutočnosti

Prvý šok, obrovský a zároveň veľmi pozitívny,

nás čakal, keď sme naťukali kód a odomkli

vstupnú bránu. Priestranná svetlá pavlačová bytovka,

v akej som vždy túžil bývať. Na dve noci

sa mi to splní. Byt mal úzku vstupnú a celkom

dlhú chodbu s veľmi peknou dlažbou, v ktorej

bola aj kuchyňa, rustikálny stolík a štyri drevené

stoličky, takže aj večera vo štvorici bola možná.

Táto časť bytu bola tmavšia, lebo okná nad dverami

boli zatienené. Veľmi zaujímavo bola riešená

obývačka-spálňa-kúpeľňa v jednom – lôžko

bolo umiestnené na plošine s rebríkom a pod

ňou bola kúpeľňa s vaňou a štýlovým umývadlom

oddelená čiernym závesom.

Toto riešenie sa mi páčilo a páčilo sa mi aj obrovské

množstvo svetla. Miestnosť bola ladená

v industry štýle a ja som sa tu cítil naozaj veľmi

dobre. Jediným mínusom bola slabšia čistota.

Svoje zohrala aj biela podlaha, na ktorej bolo

24


Ďalší výlet v Európe, ďalšie maďarské mesto a ďalšie

hľadanie ubytovania cez Airbnb. A aké sú naše skúsenosti

tentokrát? V Budapešti sme sa rozhodli vybrať si byt

v židovskej štvrti. Keď si dáte do googla „židovská štvrť

Budapešť“, nájdete o tejto časti samé chvály – skvelé jedlo,

krásne ulice, super ruin pubs a čarovná atmosféra. Ak si

chcete niekde nájsť super ubytovanie, tak práve tu? Aké

sú naše skúsenosti s ubytovaním u Szilvi?

vidieť každý jeden vlas, ale to nie je ospravedlnenie

pre to, aby nabudúce apartmán upratali

dôkladnejšie.

Aká bola poloha bytu

Keď sme prešli asi 7 minút od zástavky metra

pred budovu, kde mal byť náš byt, potešilo nás,

že je to v tichej uličke (Gyulai Pál utca), kde prejde

jedno auto za hodinu počas dopravnej špičky,

ale zároveň je to asi minútu slimačím tempom

k hlavnej ceste. Z apartmánu je to asi 10

minút k Szabadság híd/Mostu slobody. Takže za

tri dni v Budapešti sme dvaja minuli 4 lístky na

MHD a aj to, keď sme sa chceli dostať na autobusovú

stanicu a späť. Všade sme sa dostali pešo

a všade to bolo blízko. Navyše židovská štvrť je

krásna a plná zaujímavých reštaurácií.

Ako hodnotím ubytovanie

Byt krásny, poloha super, cena veľmi príjemná,

keď si zoberiem, že každý z nás zaplatil za noc

20 €, čo pokojne môže konkurovať aj lacnejším

hostelom. V byte sme sa cítili príjemne, ona niekoľkokrát

aj povedala, že takýto byt by jej úplne

stačil aj na bežné bývanie. Poriadok mohol byť

rozhodne väčší, podľa recenzií nie sme jediní,

kto s tým mal problém, ale som ochotný nad

tými chlpmi na podlahe a prachom v rohoch

izby trošku privrieť oči – lebo tie pavlače. Tie

pavlače sú wau.

Viac informácií na:

www.travelissimo.sk

Lines | 2016 25


LÁSKA

NA PRVÝ HLT

BEZ -

KONZERVANTOV &

NÍZKOKALORICKÉ


Nupo vytvoril v roku 1981 v nemocnici Hvidovre v Dánsku popredný

výskumník v oblasti obezity

Dr. Flemming Quaade. Nupo je skratka anglického výrazu „Nutritional

Powder“ – výživový prášok. Výrobky boli vyskúšané a schválené vo

viac ako 50 klinických skúškach a ustavične ich vyvíjajú a testujú výskumné

tímy v Dánskych nemocniciach. Preto je Nupo najstaršou a najlepšie

zdokumentovanou veľmi nízkokalorickou diétou na svete a patrí

k najobľúbenejším dánskym výrobkom pre efektívne chudnutie.

Vráťte sa do formy s nupo!

A

k chcete efektívne schudnúť

alebo si dlhodobo udržať vašu

ideálnu hmotnosť, diétne produkty

Nupo sú tou správnou voľbou.

Produkty obsahujú všetky výživné

látky, ktoré vaše telo v dennej dávke

potrebuje, ako sú proteíny, vláknina, vitamíny

a minerály, avšak s minimálnym

obsahom kalórií. Nupo produkty vám

dávajú pocit plnosti a pohody, pretože

vášmu telu nebudú chýbať dôležité živiny,

ktoré potrebuje a navyše sú veľmi

chutné.

Život v rovnováhe

Produkty Nupo sa rozdeľujú na veľmi

nízkokalorickú a nízkokalorickú diétu

Nupo ako náhrada jedla. Diéty sa môžu

používať oddelene alebo kombinovane,

v závislosti od vášho želaného

hmotnostného úbytku.

Veľmi nízkokalorická diéta Nupo

Táto diéta je určená pre tých, ktorí chcú

naštartovať efektívne chudnutie, ktoré

prinesie rýchle výsledky. Celodenná

strava pozostáva zo šiestich porcií diétnych

kokteilov a diétnych polievok.

Šesť porcií obsahuje približne 700 až

800 kalórií na deň. Zároveň v dennej

dávke sú obsiahnuté všetky výživné

látky, ktoré vaše telo potrebuje. Majú

vysoký podiel proteínov a vlákniny,

ktoré zvyšujú pocit nasýtenia.

Nízkokalorická diéta Nupo

Ak chcete schudnúť alebo si len udržať

aktuálnu hmotnosť, produkty náhrady

jedla nízkokalorickej diéty Nupo sú

pre vás ideálne. Ľahko sa konzumujú

počas aktívneho dňa. Každé jedlo obsahuje

približne 200 kalórií a môžu byť

náhradou za jedno až dve hlavné jedlá

za deň. Patria medzi ne obľúbené hotové

jedlá – Tasty Meal, hotové nápoje,

tyčinky a palacinky. Nízkokalorickú diétu

Nupo môžete doplniť štandardným

jedlom, preto pre vás spoločnosť Nupo

vytvorila príručku Kockový systém.

Viac o systéme kociek sa dočítate na

www.nupo.sk, kde si môžete stiahnuť

aj príručku.

Hotové jedlá za 2 minúty –

Tasty Meal

Vďaka revolučnej novinke od Nupo

si teraz môžete bez výčitiek dopriať

zdravé, chutné a nízkokalorické hotové

jedlá pripravené špeciálnou technológiou

bez chemických konzervantov

a umelých farbív. Hotové ich máte iba

za dve minúty, stačí ich zohriať v mikrovlnnej

rúre. Objavte s Nupo chuť talianskej,

ázijskej, indickej a mexickej kuchyne

a vráťte sa znova do formy!

Úspešný úbytok a udržanie

hmotnosti

Diéta Nupo je jednou z najúčinnejších

a najbezpečnejších metód pre dosiahnutie

úbytku hmotnosti. Odporúča sa,

aby ste počas stravovania s Nupo vypili

aspoň 2 až 3 litre tekutín denne (odporúčame

minerálne vody Vöslauer, nesladené

nápoje čaj a káva). Životný štýl

Nupo si však vyžaduje vašu pevnú vôľu

a motiváciu. Uvidíte, že výsledok vašej

vytrvalosti nedá na seba dlho čakať.

Viac informácií o produktoch Nupo a o tom, ako vám môžu pomôcť dosiahnuť ľahší a zdravší život bez obezity

nájdete na webovej stránke www.nupo.sk, kde si môžete produkty Nupo objednať z pohodlia vášho domova.

Od jesene 2016 pre vás pripravujeme skvelé víkendové fit pobyty s Nupo, sledujte náš Facebook Nupo Slovakia

a dozviete sa viac.

Lines | 2016 27


NÁŠ TIP

Foto Hotel Gaudio, Branislav Švorc

HOTEL GAUDIO***

I

deálnu polohu, ideálnu ponuku a ideálne

služby ponúka hotel Gaudio. Nový

trojhviezdičkový hotel ponúka všetko,

čo biznis a leasure klientela očakáva od hotela

v hlavnom meste – komfortné a moderné vybavenie,

širokú ponuku služieb, podmienky na zábavu

aj biznis a perfektnú dostupnosť. Hotel leží

v mestskej časti Petržalka 5 minút od centra

mesta a len 4 minúty od výstaviska Incheba

a petržalského nákupného centra. Hranice

s Rakúskom sú od hotela vzdialené iba 8 minút

autom. Hotel síce patrí medzi nováčikov, no počas

svojej krátkej existencie privítal už viacero

diplomatov, poslancov a ďalších známych osobností.

Napríklad slávnu skupinu The Klesmatics.

V jeho priestoroch sa nakrúcal aj známy seriál

Doktor Ludsky. Gaudio je najlepšie vybaveným

hotelom v Petržalke. Má k dispozícii 27 izieb

28


a luxusných apartmánov vo veľkosti 18 – 21 m 2

s vlastnou toaletou, bidetom, sprchovým kútom,

prípadne s vaňou, ktoré vytvárajú ubytovaciu

kapacitu 53 lôžok. V luxusne zariadených

izbách hostia nájdu LCD televízor so satelitom,

wifi, minibar, vaňu s vírivkou, toaletné potreby,

župan, papuče – to všetko v cene izby. Pohodlný

nocľah tu nájdu romantici, rodiny, biznismeni,

hendikepovaní hostia a milovníci luxusu

a prvotriednych služieb. Hotel svojich klientov

rozmaznáva v súkromnom wellness, kde je

k dispozícia fínska sauna, vírivá vaňa, oddychový

kút. Pre milovníkov aktívneho oddychu má

pripravené hotel Gaudio malé fitness centrum.

Pre dokonalý relax je tu možnosť objednať sa na

tradičné thajské masáže, ktoré pomôžu naštartovať

správne fungovanie lymfatického systému

tak, aby sa dosiahol maximálny účinok rovnováhy

v tele. Po tom, ako si klienti uvoľnia telo aj

myseľ v hotelovom wellness centre, sa môžu vydať

za zábavou a spoločenským ruchom, ktorý

ožíva priamo v hoteli. V štýlovom bare si môžu

vychutnať miešané drinky, pozhovárať sa s príjemnou

obsluhou, alebo môžu skúsiť šťastie

v herni, ktorá je zákazníkom k dispozícii od 09:00

do 06:00. Nielen hotelových hostí, ale aj obyvateľov

z blízkeho i ďalekého okolia láka do svojich

priestorov aj hotelová reštaurácia s jedinečnou

atmosférou, výbornou gastronómiou a najmä

kvalitnou domácou kuchyňou. Kuchársky tím

na čele so šéfkuchárom Mariánom Feckom pripravil

lákavé menu tak, aby vyhovelo každému

gurmánskemu vkusu. Kapacita reštaurácie je

riešená pre 80 –120 návštevníkov. V letnom období

každý uvíta slnečnú terasu, kde si chutný

obed, pracovné stretnutie, poobedný dezert

alebo romantickú večeru vychutná cca 25 hostí.

K reštauračnej časti patrí aj salónik s kapacitou

okolo 25 osôb. Pre fajčiarov je vyčlenený fajčiarsky

salónik. Ako správne vybavený hotel, ktorý

rešpektuje potreby všetkých druhov klientov,

má Gaudio vo svojich priestoroch k dispozícii aj

dve rokovacie miestnosti. Kapacita rokovacích

priestorov v menšej zasadacej miestnosti je do

20 osôb a vo väčšej v závislosti od podujatia

a variability usadenia hostí do 50 osôb. Súčasťou

rokovacích priestorov je aj nadštandardné technické

vybavenie. K dispozícii je pripojenie na

vysokorýchlostný internet, najmodernejšie audiovizuálne

technické vybavenie. Konferenčné

priestory sú separované od ubytovacej časti,

čím vytvárajú podmienky na nerušené rokovania.

Počas náročných rokovaní alebo školení si

klienti môžu dať obednú pauzu a coffee break,

ktoré pripravia skúsení zamestnanci hotela.

Ak hľadáte ubytovanie, relax alebo riešenie pre

váš biznis v hlavnom meste, všetko nájdete na

jednej adrese v hoteli Gaudio v bratislavskej

Petržalke.

Tu nájdete viac

informácií o hoteli

Lines | 2015 29


PREDSTAVUJEME

REGIÓNY

Čiernohorská železnička

>>> pokračovanie zo strany 13

ČIERNOHRONSKÁ

ŽELEZNICA V ČIERNOM

BALOGU

Jednou z najväčších turistických atrakcií

Horehronia a stredného Slovenska

je historická Čiernohronská železnica.

Dlhší úsek spája stanicu Chvatimech

pri Hronci s Čiernym Balogom, kratší

vedie z Čierneho Balogu do Vydrovskej

doliny a pribudol aj novootvorený úsek

Čierny Balog – Dobroč. Vlakové súpravy

premávajúce po tratiach s rozchodom

760 mm pôvodne zvážali drevo

vyťažené v rozľahlých rudohorských

lesoch. Tradícia lesných železníc je na

Slovensku úzko spätá s ťažbou a spracovaním

dreva. Keď splavovanie dreva

prestalo postačovať požiadavkám

priemyslu, bolo nevyhnutné zaviesť

nový spôsob dopravy. Lesné železnice

boli zmenšeninou klasických. Aby znížili

stavebné náklady, no najmä aby sa

lepšie prispôsobili terénu, ich rozchod

bol užší. Začiatok trate bol zvyčajne pri

píle, prípadne pri väčšej železnici blízko

vodného toku. Dĺžka trate závisela

od konkrétnych potrieb miestneho

priemyslu. Spočiatku sa ako ťažná sila

využívali kone a smerom nadol poháňala

vozne gravitácia. Až postupne

konskú silu nahradila parná alebo motorová

lokomotíva. Prvú polovicu 20.

storočia môžeme nazvať zlatým vekom

lesných železníc, v tomto období

ich totiž vzniklo asi 40.

O výstavbe Čiernohronskej železnice

sa prvýkrát hovorilo už v roku 1898,

s riadnou výstavbou sa začalo v roku

1908. Vtedy sa začal stavať hlavný

10,4-kilometrový úsek Hronec – Čierny

Blh, ako sa v tom čase volal Čierny

Balog. Pravidelnú prevádzku spustili

o rok neskôr. Nasledovala výstavba

ďalších vetiev vedúcich do ďalších dolín

povodia Čierneho Hrona, ich celková

dĺžka dosiahla takmer 132 km. Lesná

železnica dokázala prepraviť až 300

000 m3 dreva ročne a denne tu premávalo

až sedem parných lokomotív rôznych

konštrukcií. Prevádzku zabezpečovalo

asi 115 zamestnancov a denne

sa ňou prepravilo 200 – 250 osôb. Do

histórie sa zapísala aj v čase SNP, keď

slúžila na zásobovanie partizánov. Po

druhej svetovej vojne bolo jasné, že lesné

železnice sú zastarané. V roku 1982

bola činnosť Čiernohronskej železnice

definitívne zastavená a všetko zariadenie

malo byť zošrotované. Nakoniec sa

však zachovala ako posledná funkčná

lesná železnica na území Slovenska.

Jedným z prvých krokov bol zápis železnice

do Ústredného zoznamu kultúrnych

pamiatok. Na jej rekonštrukcii

sa roky podieľali najmä dobrovoľníci.

Čiernohronská železnica bola slávnostne

znovuotvorená 1. mája 1992.

Turisti sa tak mohli povoziť na úseku

trate z Chvatimechu do Čierneho

Balogu a do Vydrovskej doliny. K dispozícii

sú dve parné lokomotívy, šesť

motorových lokomotív a zrekonštruovaný

motorový vozeň. Lokomotívy

sú v prevádzke spolu so súpravou

historických osobných vozňov, pracuje

sa však na rekonštrukcii ďalších

osobných vagónov. Typický je ručný

spôsob brzdenia, aký sa využíval práve

na lesných železniciach. Významným

dátumom v histórii Čiernohronskej

železnice je 3. október 2003, deň otvorenia

zrekonštruovaného úseku trate

z Chvatimechu do Hronca. V roku 2012

pribudol ďalší obnovený úsek trate

Čierny Balog – Dobroč. Hlavným prevádzkovým

obdobím je letná turistická

sezóna, no v prípade záujmu existuje

možnosť objednať si mimoriadnu

jazdu aj inokedy.

30


Pohľad na obec Špania Dolina

PAMIATKOVÁ

REZERVÁCIA ŠPANIA

DOLINA

Banskobystrickí ťažiari, na rozdiel od

tých banskoštiavnických či kremnických,

neťažili v baniach pod povrchom

mesta. Bane sa totiž nenachádzali na

jeho území, ale v okolí. Obrazom slávy

medi je dodnes banská obec Špania

Dolina, v stredoveku významná banícka

osada Montana, známa najmä ťažbou

medenej rudy.

Malebnú obec v horách dnes vnímame

ako pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Špania Dolina by bola malebná,

aj keby v nej nebolo nič okrem

baníckych ľudových domov z dreva

a kameňa, ktoré stoja na strmých úbočiach.

Sedlové strechy domov sú pokryté

šindľami.

Architektúru Španej Doliny výrazne

ovplyvnila banícka minulosť. Baníci

fárali do štôlní až do druhej polovice

19. storočia. Aj v zahraničí známu

a uznávanú banícku minulosť dodnes

reprezentuje renesančná budova klopačky

postavená v 16. storočí či slávny

Špaňodolinský banský vodovod (akvadukt)

z prelomu 16. a 17. storočia.

Klopačka, ktorá slúžila ako strážnica,

bola sídlom banského inšpektora

a banských dozorcov. Klopacie zariadenie

umiestnené vo veži sa až do roku

1910 používalo na zvolávanie baníkov.

Dnes slúži banská klopačka najmä turistom

– nachádza sa v nej reštaurácia,

poskytuje ubytovanie a na poschodí je

menšia múzejná expozícia.

Špaňodolinský banský vodovod je najstarší

svojho druhu na Slovensku. Jeho

výstavbu si vyžiadala potreba dostať

vodu k banským zariadeniam až spod

Prašivej v Nízkych Tatrách. Slúžil ako

zdroj pohonu banských strojov a na

premývanie vyťaženej rudy. Dĺžkou 36

km a s prípojkami až 42 km je zároveň

najdlhším vodovodom na Slovensku.

V prevádzke bol približne od roku 1500

až do roku 1910. Šlo o vybudovaný širší

chodník s miernym spádom, na ktorom

boli uložené drevené žľaby, ktoré sa

v zime zakrývali, aby voda nezamrzla.

Dnes je jeho takmer vrstevnicová trasa

so zachovanými časťami násypov skalných

galérií a kamenných múrov súčasťou

turistických chodníkov. V roku

2006 bola vyrobená historická replika

časti vodovodu. Kým muži denne vstupovali

do hlbín zeme, ostatní rodinní

príslušníci pracovali pri triedení rudy,

no niektorí si začali privyrábať aj paličkovaním

čipiek. Miestne ženy takto

založili tradíciu špaňodolinskej čipky

a v roku 1883 i školu paličkovania.

Nádhernej panoráme obce dominuje

rímskokatolícky Kostol premenenia

Pána, ktorý bol vysvätený v roku 1254.

Neskôr bol prestavaný v gotickom slohu.

Zariadenie kostola pochádza zo 17.

– 18. storočia. Organ od banskobystrického

majstra Podkonického je z polovice

18. storočia, no portál v južnej

kaplnke je ešte starší (1593). Ku kostolu

s opevnením sa dá vystúpiť po 160

schodoch krytého schodiska. V areáli

kostola sa nachádza budova s pôvodne

fortifikačným zámerom – bašta

alebo „Turecká“. Postavili ju v roku

1644, neskôr bola rozšírená o priestory

na bývanie. Prízemie sa pôvodne

využívalo ako sklad bojovej techniky

a munície. Zaujímavosťou bašty sú

slnečné hodiny, nájdete ich na zošikmenej

juhovýchodnej fasáde objektu.

K miestnym atrakciám patria povrchové

štôlne a šachty. Šachty zabezpečovali

dopravu rudy a baníkov, no

často aj vetranie a odvodňovanie baní.

Najstaršia z nich je šachta Ferdinand

(1494) a najmladšia šachta Ludovika

(1812). Jednou z najvyhľadávanejších

atrakcií obce je Banícky orloj. Je to pohyblivá

skulptúra, ktorá návštevníkom

aj vďaka zvuku klopadla sprítomňuje

prácu baníkov. Verejnosti sú prístupné

aj haldy sutiny ako dôkaz intenzívnej

ťažby. Pretrváva snaha haldy zachovať

ako technickú pamiatku. Nezalesnená

halda Maximilián dotvára celkovú panorámu

Španej Doliny.

Najvýznamnejšie historické pamiatky

spojené s banskou minulosťou

obce spája tzv. Malý banský okruh.

Má sedem zastávok s informačnými

tabuľami. Trasa vedie obecnými komunikáciami

a lesnými cestami, aby

nenarúšala súkromie obyvateľov obce.

Začiatočným aj konečným bodom je

námestie obce.

Lines | 2016 31


PREDSTAVUJEME

REGIÓNY

Expozícia Múzea mincí a medailí

MINCOVŇA V KREMNICI

Slobodné kráľovské mesto Kremnica

je nielen historickým centrom ťažby

zlata na Slovensku, ale aj centrom slovenského

mincovníctva. Kremnická

mincovňa patrí k najstarším podnikom

svojho druhu na svete a je jednou

z mála, ktoré majú nepretržitú prevádzku.

Mince sa tu razia už od roku

1328, keď uhorský kráľ Karol Róbert

z Anjou povýšil Kremnicu na slobodné

kráľovské mesto a zároveň jej pridelil

privilégium na prevádzkovanie mincovne.

Začali sa tu raziť mince podľa

vzoru peňazí z Florencie. V stredoveku

sa kremnické dukáty vďaka vysokej

a stálej rýdzosti zlata považovali za

najtvrdšiu menu v strednej Európe.

Až do konca 15. storočia razili v kremnickej

mincovni asi 250-tisíc zlatých

dukátov ročne, neskôr prišli na rad

mince z menej vzácnych kovov. Byť

minciarom bolo privilégium a všetci

kráľovskí minciari, nielen tí kremnickí,

sa tešili osobitnej ochrane. Nemuseli

platiť dane (okrem mestskej a dane

z dedičstva), podliehali iba súdu grófa

a panovníka a slobodne mohli dovážať

niektoré obchodné artikle. V roku

1434 bola prevádzka mincovne presťahovaná.

Budovy oboch mincovní sú

dodnes zachované na svojich pôvodných

miestach.

Okrem mincí preslávili mincovňu aj

medaily, hoci neslúžia ako peňažná

jednotka. Prvou známou je medaila

z roku 1508, ktorá poslúžila pri korunovácii

Ladislava II. V stredoveku

malo Uhorsko viacero mincovní, no tá

kremnická viedla v objeme produkcie

aj v úrovni technologického spracovania.

Po zrušení menej perspektívnych

mincovní sa koncom 19. storočia stala

kremnická mincovňa jedinou na území

Uhorska. V roku 1986 sa celá výroba

presunula do budovy nového závodu

za mestom a v pôvodnej budove sa zachovala

len výroba medailí. Mincovňa

Kremnica ostala produktívna aj v ére

samostatnej Slovenskej republiky, teda

po roku 1993. Práve tu sa zrodili nové

slovenské mince a v roku 2008 aj euromince.

Kremnická mincovňa je dodnes

unikátom, podobných podnikov je na

celom svete asi osemdesiat. Je nielen

výrobným podnikom, ale aj centrom

kultúry a umenia. V priestoroch starej

raziarne mincí sa nachádza expozícia

mincovej techniky, ktorá podáva obraz

o výrobných postupoch v jednotlivých

obdobiach. Expozícia je otvorená počas

celého roka a prehliadková trasa je

rozdelená na dve časti: stará raziareň

a nová raziareň.

Fanúšikovia numizmatiky si prídu na

svoje aj pri návšteve Múzea mincí

a medailí v Kremnici. Toto múzeum

patrí medzi najstaršie na Slovensku

a v jeho zbierkovom fonde nechýbajú

vzácne exponáty mincí, medailí, ale

aj regionálnej histórie a výtvarného

umenia, ktorých je viac ako 90-tisíc.

Od roku 1994 patrí pod Národnú banku

Slovenska.

32


Drevený artikulárny

kostol v Hronseku

DREVENÝ

ARTIKULÁRNY

KOSTOL A ZVONICA

V HRONSEKU

Unikátne drevené kostoly patria ku

skvostom slovenskej ľudovej tvorby.

Vyznačujú sa originalitou a jedinečným

technicko-umeleckým riešením

netypickým pre obdobie, v ktorom boli

vybudované. Z pôvodných takmer 300

drevených kostolov sa na Slovensku

zachovalo len 50. Evanjelických artikulárnych

kostolov dnes existuje len

päť, z toho jeden sa nachádza v obci

Hronsek v Banskobystrickom kraji.

Drevený artikulárny kostol v Hronseku

patrí od roku 2008 na Zoznam svetového

dedičstva UNESCO. Kostol je jedinečný

bohatosťou stavebných prvkov

škandinávskej, nemeckej, iónskej a slovanskej

architektúry. Je to jediný kostol

na Slovensku, ktorý disponuje škandinávskymi

architektonickými prvkami.

Zaujímavá je však aj história jeho vzniku,

podmienená viacerými dejinnými

udalosťami. Kostol postavili na základe

uznesenia šopronského snemu z roku

1681. Podľa neho mali evanjelici dovolené

postaviť v každej stolici dva

kostoly, väčšinou na zle prístupných

miestach a za mimoriadne prísnych

podmienok. Vo Zvolenskej stolici boli

na stavbu kostolov vyhradené obce

Hronsek a Veľká Lúka.

Hronsecký kostol bol spádový pre

severnú časť Zvolenskej stolice a postavili

ho v súlade s podmienkami

stanovenými 25. a 26. článkom šopronských

artikúl (preto sa označuje

ako „artikulárny“ kostol). Podľa nich

musel byť postavený celý z dreva, bez

použitia jediného klinca. Okrem toho

musel vzniknúť za jeden rok, nesmel

mať vežu ani hlavný vchod do dediny.

Miesto, na ktorom stojí hronsecký

kostol, sa nachádzalo v blízkosti

koryta Hrona a bolo bahnité. Dalo sa

predpokladať, že kostol sa čoskoro

prepadne, no k jeho zničeniu nedošlo,

pretože bol postavený na ostrovčeku,

ktorý jeho stavitelia našli v močiaroch.

Okrem toho v blízkosti kostola vysadili

štyri lipy, ktoré sú náročné na vlahu,

a tak bahnitú pôdu úspešne odvodňujú.

Tento evanjelický chrám bol dostavaný

v roku 1726. Keďže išlo o spádový

kostol, jeho interiér musel byť dostatočne

priestorný pre veriacich z okolitých

obcí. Tí väčšinou prichádzali peši,

preto bolo nevyhnutné zabezpečiť pre

nich miesta na sedenie. Z tohto dôvodu

je v kostole 1 100 miest na sedenie

a jeho kapacitu výrazne zväčšilo amfiteatrálne

usporiadanie lavíc na chóroch.

Drevené lavice v bočných krídlach

sú usporiadané tak, aby takmer

odvšadiaľ bolo vidieť na oltár. Pôdorys

má tvar kríža a interiér presvetľuje 30

okien z fúkaného skla v tvare šesťuholníkov.

Hlavným stavebným materiálom

je dubové a smrekovcové drevo,

odolné voči dažďu a plesni. Strecha

kostola je šindľová, na troch stranách

sú umiestnené dubové kríže, iba nad

čelným vstupom sa nachádza symbol

kresťanskej bdelosti – kohút. Drevená

zvonica sa nachádza v bezprostrednej

blízkosti kostola a vznikla v tom istom

roku ako kostol. Cibuľovitú striešku

zdobí pozlátený kríž. Lepšie šírenie

zvuku zvonov zabezpečujú špeciálne

otvory v dreve v dolnej aj hornej časti

zvonice. Zvonica aj dnes slúži svojmu

pôvodnému účelu. Pôvodný účel plní

aj kostol v Hronseku. Vďaka výbornej

akustike býva tiež dejiskom rôznych

kultúrnych a spoločenských podujatí.

Zároveň je vyhľadávanou historickou

atrakciou a každoročne ho navštívia

tisíce slovenských i zahraničných turistov.

Niet divu, že krásne priestory kostola

často využívajú mladé páry, aby si

tu povedali svoje „áno“. V hronseckom

kostole sa ženil dokonca aj štúrovský

básnik Andrej Sládkovič.

Lines | 2016 33


CESTOVANIE

Text Feri Zubal

Foto Honda

Zdroj www.motoride.sk

Ako prví na svete sme dostali možnosť

otestovať adventure novinku Honda Africa

Twin. Prvé dojmy a skúsenosti s oživenou

legendou segmentu cestovných endúr

prinášame zo samotného testovania.

H

PRVÉ

DOJMY

HONDA AFRICA TWIN 2016

V ÚPRAVE TOURATECH

onda Africa Twin 2016 je motocyklom,

na ktorý sa úpenlivo čakalo dosť dlhý

čas. Teraz ju máme konečne oficiálne dostupnú,

i keď predprodukčné kusy sa k nám dostali

omnoho skôr, aby sme pomohli pri jej vývoji.

Skutočný dobrodružný bike totiž nemôže

vyjsť iba z výkresov a z testovacích laboratórií.

Test v skutočnom svete je tým pravým, čo posúva

vývoj vpred. Nuž a v spolupráci s Hondou

nevznikala len samotná Africa Twin 2016, ale aj

celý rad adventure doplnkov pre ňu.

Kompaktné dvojvalcové enduro Honda Africa

Twin je moderným poňatím slova „adventure“.

Dostatočne veľká, robustná, no stále kompaktná

a pohodlná strojovňa má poskytnúť radosť

z jazdy, avšak hlavne slúžiť ako nástroj pre cestovanie.

Zároveň prichádza so zaujímavou možnosťou

voľby automatickej prevodovky, čo de

facto v tomto segmente ponúka iba Honda.

Ďalšou podarenou vecou na motocykli Honda

Africa Twin je jej dizajn. Moderný, no s jasným

odkazom na ikonu, teda jej predchodcu. Hádam

každý priaznivec cestovných endúr ani na moment

pri pohľade na túto novinku nezapochybuje

o koreňoch tejto strojovne. Dizajn teda ide

ruka v ruke so zdedeným menom, ktorého je

nová Honda Africa Twin rozhodne hodná.

Čo však trošku zamrzí, je sériová výbava Hondy

Africa Twin. Test a skúsenosti ukázali, že v sério-

34


vom stave je Honda Africa Twin predsa len zraniteľná

a neposkytuje dostatočnú ochranu. Preto

Touratech ako prvý vyrobil pre novú adventure

ikonu celý rad doplnkov, pričom zvýšený dôraz

sa kládol najmä na ochranu.

Padacie rámy sú mohutné a chránia Africu Twin

ako klietka, ktorá prenáša a rozkladá nárazy

na viacero bodov, aby sa sila úderu čo najviac

zmenšila. Chránená je nielen nádrž a kapotáž,

ale aj motor, ktorý je ináč krásne odhalený.

Padacie rámy Touratech pritom motor nezakrývajú,

ale dávajú tejto časti vyniknúť. Špeciálnu

ochranu si zaslúži aj prepracovaný predný svetlomet

s LED technológiou. Ten dáva novinke

Honda Africa Twin špecifický vzhľad a ochrániť

ho pred rozbitím má nielen funkčný, ale istotne

aj ekonomický význam.

A keďže Honda Africa Twin sa nestratí ani mimo

asfaltiek a, ako test ukázal, dá sa s ňou hravo jazdiť

aj v lesoch či zdolávať brody, tak je potrebná

aj poriadna ochrana spodnej časti motorky. Tu

sme použili to najlepšie, čo sa dalo, a to náš inovatívny

systém ochrany spodnej časti motora

s vymeniteľnými lyžinami.

A o čom by bol pravý adventure bike, ak by nebol

schopný uniesť dostatok batožiny? Počas

testu novinky Honda Africa Twin sme pre ňu

vytvorili aj dostatočne pevné úchyty tak, aby

na ňu bolo možné bez problémov nainštalovať

Viac informácií na:

www.motoride.sk

Lines | 2016 35


CESTOVANIE

hliníkové kufre Zega Pro 2 s rýchlo odnímateľným

systémom. Spoľahlivý transport batožiny

je totiž dôležitou súčasťou cestovania na motorke.

Trojica hliníkových kufrov navyše na Honde

Africa Twin pekne vynikne. Tankvak a rôzne

vaky a tašky sú samozrejmosťou. Tie pritom pasujú

presne na produkčnú verziu Honda Africa

Twin, takže ju dopĺňajú aj v tomto smere bez

úľav na kvalite. Prídavné LED svetlomety sekundujú

nádherným predným svetlám. Rozšírená

ochrana páčok a rúk zvyšuje nielen ochranu, ale

aj komfort. Nezabudlo sa ani na poriadne rozšírené

stúpačky a rozšírenie bočného stojana.

Honda Africa Twin je tak skutočným nástupcom

legendy, po ktorej zdedila meno. Prvé dojmy

a skúsenosti s ňou naznačujú, že ide o vydarený

motocykel schopný zdolávať dlhé asfaltové

presuny a navzdory tomu je motocyklom dobre

ovládateľným aj v teréne.

36


NECHAJTE ZÁPCHY ZA SEBOU

A ZAPARKUJTE

KDEKOL VEK!

`

S najnovšími skútrami už od

Forza 125 I PCX 125 I SH 125i I Vision 110

1 990 €

Legislatíva, úèinná od 1. mája 2013, oprávòuje drite¾ov vodièských oprávnení skupiny B

riadi jednostopové vozidlá s objemom motora do 125 cm 3 , s automatickou prevodovkou

a výkonom do 11 kW, pokia¾ sú drite¾mi tohto oprávnenia minimálne 2 roky.

www.honda.sk

Pridajte sa k nám!

/ moto.honda.sk


NÁŠ TIP

Dovolenka na poslednú chvíľu:

12

PRAVIDIEL PRE

NAJLEPŠÍ LAST MINUTE

Leto je v plnom prúde a s ním prichádza aj široká ponuka zliav

a zájazdov last minute. V snahe ušetriť nemalé finančné prostriedky po

tejto možnosti každý rok siaha aj množstvo Slovákov. Vybrať si správne

však nemusí byť jednoduché. My vám poradíme, ako sa v ponukách

zorientovať a na čo si rozhodne dávať pozor.

1. Stanovte si priority

V prvom rade si dobre zvážte, či je dovolenka na

poslednú chvíľu pre vás. Určite túto možnosť nevoľte,

ak by ste mohli mať problémy s uvoľnením

v zamestnaní a takisto v prípade, že máte špecifické

požiadavky. Nie je veľká pravdepodobnosť,

že na poslednú chvíľu nájdete ponuku, ktorá

vám bude vyhovovať po všetkých stránkach.

Určite si priority a ďalej hľadajte podľa nich.

2. Výber termínu

Pri last minute zájazdoch máte v súvislosti s výberom

termínu dve možnosti. Mnoho dovolenkárov

si vyberie voľno v práci na konkrétny termín

a potom sa rozhoduje podľa toho, čo je na

daný termín v ponuke. Ak ste v práci flexibilní,

môžete vyčkávať, kým nenájdete ponuku, ktorá

sa vám bude páčiť najviac, a to bez ohľadu na

termín. V takom prípade určite oceníte, že niektoré

agentúry ponúkajú možnosť nechať si ponuky

podľa vašich predstáv zasielať na e-mail.

3. Buďte pripravení

Nikdy nie je na škodu, ak budete mať zbalenú

batožinu pre prípad, že by ste našli naozaj výhodnú

ponuku s odchodom napríklad na druhý

deň. V každom prípade si už vopred skontrolujte

cestovné doklady. Nezabudnite, že do niektorých

krajín potrebujete pas s platnosťou minimálne

6 mesiacov po návrate (napr. Turecko,

Tunisko, Egypt...). Myslite aj na prípadné očkovanie,

nákup potrebných vecí či iné záležitosti,

ktorých vybavenie by vám mohlo trvať dlhšie.

4. Nečakajte zázraky

Najväčšou chybou pri výbere last minute zájazdu

sú nesplniteľné očakávania. Záujemcovia

čakajú do poslednej chvíle na drastické zníženie

cien, to sa však obvykle nedostaví. Zľavy sa pohybujú

v rozmedzí od 10 do 50 %, najviac pritom

možno ušetriť pri luxusnejších ponukách.

Výhodou je sledovať ceny priebežne, aby ste si

vedeli porovnať, nakoľko je aktuálna ponuka naozaj

výhodná.

38


5. Porovnajte si ponuky

Neverte hneď všetkému, čo v ponuke Last

Minute svieti s obrovskou zľavou! My sme našli

8-dňový zájazd s odletom na druhý deň v cene

1500 eur, pri ktorom svietila zľava 93 percent!

Matematika nepustí, a tak sme si podobný zájazd

vyhľadali aj inde. Výsledok? Iná cestovná

kancelária ponúka veľmi podobný zájazd dokonca

v nižšej sume na august či september,

a bez zľavy! Aj keď naďabíte na naozaj výhodnú

ponuku, určite ju hneď bezhlavo nerezervujte.

Porovnajte si podobné alternatívy, až potom sa

rozhodnite definitívne.

6. Dajte si pozor na skryté

náklady

Nízka cena je samozrejme pri rozhodovaní najdôležitejším

parametrom, niekedy v nej však

môžu chýbať položky, ktoré považujete za úplne

samozrejmé. Vždy si preto preverte, aký typ

stravy a dopravy je v cene zahrnutý. Zistite, či

nebude nutné priplácať za klimatizáciu, lehátka,

výmenu obliečok či záverečné upratovanie.

Špeciálnu pozornosť venujte povinným príplatkom

(letiskový, palivový, príp. iné).

7. Čítajte recenzie

Niektoré cestovné kancelárie majú na svojich

stránkach uvedené recenzie od zákazníkov,

najreálnejšie hodnotenia však nájdete na nezávislých

portáloch ako napríklad tripadvisor.sk.

Tam uvidíte reálne fotografie hotelov a niekedy

aj informácie, ktoré vám cestovné kancelárie

v snahe predať zájazd radšej zataja. Sú izby čisté?

Zariadenia udržiavané? Zahŕňa all inclusive

naozaj všetky nápoje? To všetko si zistite skôr,

než sa pre daný hotel rozhodnete.

8. Spoznajte lokalitu

Každý má svoju predstavu o tom, ako by mala

vyzerať jeho vysnená dovolenka. Všetci sa však

zhodneme na tom, že lokalita hotela je veľmi

dôležitá. Niekto chce bývať čo najbližšie k pláži,

pre iného je dôležitejšia blízkosť obchodov

a promenády. Nezabudnite si preto vyhľadať

dané zariadenie aj na mape. Pri tej príležitosti si

tiež preverte, v akej vzdialenosti sa nachádza letisko

a koľko vám bude trvať preprava do hotela.

Lines | 2016 39


NÁŠ TIP

9. Preverte si cestovnú

kanceláriu

Pred definitívnym rozhodnutím si dobre preverte

aj cestovnú kanceláriu, ktorá daný zájazd

zabezpečuje. Hlavne si zistite, či je poistená proti

úpadku. Certifikát by mal obsahovať názov

poisťovne a informácie o platnosti poistky. Ak

nie je doklad dôveryhodný, radšej kontaktujte

priamo poisťovňu, ktorá vám informácie o platnosti

bez problémov potvrdí. Len tak zabránite

riziku prepadnutia vašich peňazí. Väčšinou platí,

že značka a dlhá história sú zárukou kvality

a spokojnosti.

10. Nezabudnite na zmluvu

Od objednania last minute zájazdu do odjazdu

na dovolenku niekedy uplynie len naozaj krátka

doba, obvykle len pár dní či dokonca hodín. To

by vám však v žiadnom prípade nemalo brániť

riadne preštudovať a podpísať cestovnú zmluvu.

Tá by mala obsahovať meno klienta, plný názov

cestovnej kancelárie, miesto zájazdu vrátane

názvu hotela, druh dopravy a stravy, prípadne

aj služby delegáta. Ak máte špeciálne požiadavky,

napríklad vegetariánsku stravu či výhľad na

more, nechajte tieto údaje do zmluvy doplniť.

11. Poistite sa

Cestovné poistenie je v dnešnej dobe naozaj

chvíľkou záležitosťou. Cez internet poistíte seba

aj rodinu za pár minút a naviac si ľahko porovnáte

ceny. Poisťovne ponúkajú väčšinou tri kategórie

s rozdielnym krytím. Základom je poistenie

liečebných nákladov, úrazové poistenie a poistenie

zodpovednosti za škodu. K nim si môžete

pridať aj poistenie batožiny, storno poplatkov

a iné. Niektoré poisťovne ponúkajú špeciálne

zľavy pre svojich klientov. Ak cestujete častejšie,

zvážte celoročné poistenie.

12. Skúste super last minute

Ozajstní dobrodruhovia najviac ušetria pri super

last minute zájazdoch, ktoré sa dajú objednať

doslova len pár hodín pred odletom cez internet

alebo priamo na letisku. Okrem zbaleného

kufra však treba k tejto alternatíve aj veľkú dávku

odvahy. Odmenou vám však bude skutočne

výrazne znížená cena.

40


DARDANOS 3

• Pánska bunda vyrobená

z nepremokavého,

parupriepustného a vetru

odolného materiálu vhodná

nielen na horskú turistiku.

• Vodný stĺpec 5 000 mm

• Záter AQUACORE

• Paropriepustnosť 5 000g /

m 2 /24h

• DWR impregnácia


42

CESTOVANIE


Väčšina slovenských

dovolenkárov siaha

z praktického hľadiska skôr

po dovolenke v severnej

časti Chorvátska. Tá je pre

nás najbližšie a v porovnaní

s južnejšími lokalitami

môžeme na doprave ušetriť

až tri hodiny času. Niekedy

sa však oplatí zariskovať

a vsadiť na náročnejší

presun za vysnívaným

cieľom. Tak je to aj v prípade

ostrova Hvar – cesta vám

síce bude trvať trochu dlhšie,

no rozhodne stojí za to.

Dovolenka na tomto mieste

patrí k tým najlepším, aké

môžete v Chorvátsku zažiť.

LEVANDUĽOVÝ

OSTROV

HVAR:

KRÁĽ MEDZI

CHORVÁTSKYMI

DESTINÁCIAMI

Lines | 2016 43


CESTOVANIE

Viac informácií na:

www.dromedar.sk

Pre jachtárskych fajnšmekrov

Ostrov Hvar je zaujímavým miestom pre milovníkov

jachtingu. Nachádza sa v južnej časti obľúbeného

chorvátskeho okruhu a predstavuje výbornú

možnosť pre malú prestávku na tejto trase.

V okolí prístavu sa nachádza viacero obľúbených

reštaurácií a barov, ktoré ponúkajú zábavu do

dlhého večera. Ak ste na dovolenke na Hvare

a chceli by ste si pozrieť ostrov z morskej hladiny,

choďte sa informovať priamo do prístavu. Vždy sa

nájde nejaký ochotný námorník, ktorý vás za poplatok

prevezie po okolí a prezradí vám čosi viac

o jeho obľúbenej domovine.

Opátstvo s cyprusovými záhradami

Na juhozápade ostrova si môžete pozrieť jednu

z hlavných historických pamiatok. Ide o františkánske

opátstvo, ktorého súčasťou je veľká

záhrada a menší kostolík. Kláštor bol postavený

v 15. storočí. O niečo neskôr sa tam začali pestovať

cyprusy, ktoré sa preň stali charakteristické.

Niekoľko odrôd týchto rastlín si tam môžete

pozrieť aj v súčasnosti. Súčasťou opátstva je tiež

múzeum mapujúce jeho dejiny.

Domov levandule

V minulosti zvykli Hvar prezývať aj ostrov levandulí.

Kdekoľvek ste sa pohli, všade ste mohli

natrafiť na aromatickú fialovú rastlinku. Najviac

sa jej pestovalo okolo Zavaly, ktorá sa nachádza

na juhu ostrova. Tam ju spracovávali na obľúbený

levanduľový olej aj ďalšie zaujímavé výrobky.

V súčasnosti je známa vďaka príjemným plážam

a je tiež obľúbeným dovolenkovým cieľom rodín

s deťmi.

Najstaršie chorvátske vinice

Možno ste doteraz nemali tú česť s chorvátskym

vínom. Práve počas dovolenky na Hvare sa ocitnete

priamo v centre diania, práve tu totiž nájdete

najstaršie vinice v Chorvátsku. Tie sa nachádzajú

približne v strede ostrova a niektoré siahajú až

k pobrežiu, čím víno nadobúda osobité vlastnosti.

Na Hvare dokonca pestujú menej známe odrody,

ktoré sú charakteristické pre túto lokalitu.

Výlety na susedné ostrovy

Z Hvaru sa môžete vybrať na výlety na všetky

okolité ostrovy. Zatiaľ čo k niektorým jazdí pravidelná

lodná doprava, väčšinu z nich si pozrie-

44


TIPY A TRIKY:

te lepšie vďaka organizovaným prehliadkam.

Jednou z najlepších je návšteva ostrova Vis, ktorý

ponúka skvelé možnosti na potápanie a šnorchlovanie.

Napríklad aj v známej morskej modrej

jaskyne pri jeho pobreží. Turistov tiež organizátori

výletov často berú na piknik na osamelé pláže,

ktoré sa nachádzajú v pokojných zátokách. V prístave

si môžete prenajať bicykel a počas voľného

času si ostrov pozrieť trošku rýchlejšie ako pešou

chôdzou. Navštíviť môžete menšiu vinicu aj historický

kostolík.

Kuchyňa s grécko-talianskym vplyvom

V hvarskej kuchyni nesmú chýbať ryby a morské

špeciality. Obľúbenou pochúťkou je čierne rizoto

zo sépie. Tradičným jedlom je pašticada, ktorá sa

pripravuje pomalým dusením mäsa na koreňovej

zelenine s pridaním pretlaku a kvalitného vína.

Domáci preferujú rybacie polievky a v jedálničku

nesmie chýbať varená ryba vo vode, ktorá je

ochutená cesnakom a bylinkami. V reštauráciách

často nájdete rôzne grilované špeciality. Tradičné

podniky majú v názve „konoba“, podobne ako sa

u nás slovenská kuchyňa často označuje názvom

koliba alebo salaš.

Cesta: Cesta autom na ostrov Hvar trvá približne deväť a pol hodiny.

Najkratšia trasa vedie cez Maďarsko, kde stojí 10-dňová diaľničná

známka 9,92 eura. V Chorvátsku už potom budete platiť cenu podľa

mýta na jednotlivých úsekoch. Najprv prídete do mesta Split alebo

Drvenik, kde nastúpite na trajekt priamo na Hvar. Počítajte s tým, že

toto vám môže cestu výrazne predĺžiť, preto si nechajte prípadnú

rezervu.

Trajekt: Máte dve možnosti, ako sa trajektom presunúť na Hvar.

Nastúpiť môžete v Splite, čím si skrátite presun po súši, alebo prejdete

až do Drvenika, odkiaľ bude zas kratšia cesta loďou. Premáva

tu navyše viac spojov denne a tie sú tiež lacnejšie. Zatiaľ čo lístok zo

Splitu stojí 6 eur na osobu a 42 eur na auto, z Drvenika sú to 2 eurá

na osobu a 15 eur na auto. Tento trajekt sa využíva tiež pri fakultatívnych

výletoch, keď chcete autom preskúmať mestá v blízkom okolí.

Ceny: Ceny potravín a služieb sú podobné ako vo zvyšku

Chorvátska. Niektoré potraviny tam zoženiete lacnejšie ako u nás,

neoplatí sa preto donášať so sebou veľké zásoby. Odporúčame vám

navštíviť nejaký supermarket ešte na súši, pretože priamo na Hvare

nebudete mať tak veľký výber.

Ubytovanie: Taktiež sa môžete spoľahnúť na ubytovanie v súkromí.

Myslite na to, že na Hvare je týchto možností menej a lepšie urobíte,

ak si niečo rezervujete ešte z domu prostredníctvom internetu,

aby ste nemuseli riešiť nejakú krízovú situáciu.

Lines | 2016 45


CESTOVANIE

Banskobystričan Ľubo „Ludvygo“ Madaj sa narodil ako

jedna polovička dvojičiek. Možno aj odtiaľ pramení jeho

láska k dvom kolesám. Keď sa ho spýtate, či radšej na

Sardíniu poletí 160 minút alebo pôjde 30 hodín na motorke,

odpoveď ja jasná. Naposledy bol na výprave aj so svojou

dvojkolesovou polovičkou v Maroku a práve o jeho jazde

v marockej púšti sa môžete dočítať viac v rozhovore, ktorý

pripravil Tomáš z cestovateľského blogu Travelissimo.sk

Maroko

na motorke:

Najťažšie bolo nechať doma

tehotnú priateľku

Viac informácií na:

www.travelissimo.sk

Tri motorky, traja jazdci, Maroko a púšť.

Ako dlho ti trvala príprava na túto

výpravu?

Rozhodnutie ísť do Maroka bolo veľmi rýchle

a taká bola aj príprava. Mal som asi dva týždne

na nachystanie motorky, ktorá sa posielala špedičnou

službou do Španielska. Prvý týždeň som

ochorel a posledné tri večery som strávil v garáži

a stihol to. O týždeň nato sme leteli za motorkami

do Malagy.

Čo bolo pre teba najťažšie z hľadiska

organizácie?

Nechať tehotnú priateľku doma. (Smiech.)

Najťažšie bolo stihnúť pripraviť motorku, ktorá

mala problém s dobíjaním, vytečené tlmiče

a kopec ďalších vecí na opravu a preventívnu

výmenu.

A na čo sa jednoducho pripraviť dopredu

nedá?

Na to, čo nečakáš. (Smiech.) Ale neprekvapilo

nás tam nič, čo by sme nedokázali zvládnuť.

Maroko sa dá považovať za exotiku.

Zažil si niečo, čo ťa šokovalo?

Najviac ma šokovali ľudia. Ideš si po krajine, kde

nič nie je, iba „šutre“, piesok a zrazu ľudia. Ako

tam dokážu žiť a hlavne z čoho?

Motorka poslúchala alebo ste museli

riešiť improvizovanú opravu?

Ešte v Španielsku sme opravovali vytečené tlmiče

na Martinovej KTM. Začali tiecť „nečakane“

v deň odchodu. Mne začal tiecť olej z motora

cez gufero riadiaceho hriadeľa, podarilo sa to

zapchať gumenou páskou, ktorá tam drží už 5

000 km. (Smiech.) A ešte Miloš odbil bočný kufor

o skalu, vyklepal mu to nejaký Maročan v meste.

A dokonca zadarmo.

Viem, že toto nie je tvoja prvá výprava

na motorke. Mal si už niekedy chvíľu,

keď si si povedal: „Ľubo, toto je nad

tvoje sily, kašli na to“?

Asi v roku 2009, keď som bol na Pionieri v rumunských

Alpách a pokazila sa mi prevodovka.

46


Vlastne, všetko sa kazilo a ja som nemal žiadne

mechanické znalosti, ako čo funguje. Tak vtedy.

Kamarátiš sa s Markom Slobodníkom,

ktorý s Trabanťákmi precestoval celý

svet. Nelákal ťa na ich výpravu?

Volal ma do Južnej Ameriky, aby som šiel miesto

neho, lebo nemal dosť peňazí na tú cestu, nakoniec

však musel ísť on.

Čo bola zatiaľ pre teba najväčšia

divočina, ktorú si na motorke zažil?

Bolo toho viac. Cesta do Rumunska na Pionieri či

zo Sardínie na Slovensko cez talianske Alpy za 30

hodín. Alebo aj teraz v Maroku, keď sme netrafili

cestu a šli sme dole z hôr 20 km po rieke s vykĺbeným

členkom.

Bál si sa už o život? Tak reálne?

Asi pár sekúnd, keď som na motorke v stovke

trafil auto, ktoré mi skrížilo cestu.

Motorkári dávajú svojim strojom mená,

starajú sa o ne… Koľko si už do svojej

motorky investoval?

Do tejto už veľa, lebo som ju dvakrát rozbil počas

2 rokov, čo ju mám. Cca 2 000 – 2 500 €, ale nedá

sa to počítať len

na peniaze, lebo

je tam hlavne veľa

času stráveného

opravovaním KTO SME

a vylepšovaním.

Každý máme

svoje vysnívané

destinácie.

Aká je

tvoja?

Magadan v Rusku.

Sme dvaja cestovatelia – on a ona. Ponúkame

dva pohľady na to isté miesto – jeden ženský

a druhý mužský. Podelíme sa s vami o cestovateľské

tipy, vlastné fotografie a dôležité rady

pred cestou. Navštevujeme tradičné aj netradičné

dovolenkové destinácie. Pridáte sa?

Nájdete nás na www.travelissimo.sk.

Lines | 2016

47


CESTOVANIE

V španielskej Pamplone len pred pár dňami skončila

tradičná fiesta, ktorá mesto vďaka behu s býkmi

preslávila po celom svete. Ani tento rok nebola núdza

o strhujúce momenty, nebezpečné situácie a protesty

milovníkov zvierat. My vám prinášame nielen unikátnu

fotoreportáž, ale aj zaujímavosti, ktoré ste doteraz

nepoznali.

Španielska tradícia, ktorá láka tisíce turistov:

ADRENALÍN

NA MAXIMUM

Viac informácií na:

www.dromedar.sk

Sviatok sv. Fermína na severe Španielska oslavujú

už po dlhé stáročia. V zahraničí však túto netradičnú

zábavu objavili až v roku 1926 vďaka knihe

Ernesta Hemingwaya Slnko aj vychádza. Odvtedy

sem každoročne prichádzajú tisíce turistov, ktorí

chcú strhujúce divadlo vidieť na vlastné oči.

Nevadí im ani to, že si za ostatných 100 rokov vyžiadalo

až 15 ľudských životov.

Oslavy Sv. Fermína sa konajú vždy od 6. do 14. júla

v 200-tisícovom meste Pamplona, ktoré je metropolou

provincie Navarra. Jej patrónom je práve

Sv. Fermín, no náboženský aspekt osláv v posledných

rokoch ustupuje masovej zábave. Jej centrom

je tradičný beh úzkymi uličkami v dĺžke 850

metrov pred poltonovými býkmi, počas ktorého

sa každý rok zraní až sto ľudí.

ENCIERRO – BEH BÝKOV

Najpopulárnejší zvyk, aký nemá na svete obdobu,

sa nazýva Encierro. Beh sa začína v býčej

ohrade v Calle Santo Domingo vo chvíli, keď ráno

hodiny na kostole San Cernin odbijú osem hodín.

Po vystrelení dvoch svetlíc vypustia 6 býkov a pre

nimi beží úzkymi ulicami mesta množstvo ľudí.

Beh obvykle trvá tri až štyri minúty, tento rok to

zvieratám a davu bežcov trvalo takmer šesť minút.

Príčinou bolo, že niekoľko býkov sa krátko po

vypustení z ohrady oddelilo od svojej skupiny.

DLHÁ HISTÓRIA

História tohto netradičného zvyku sa oficiálne

píše od roku 1591. Už dávno predtým však bolo

treba býky prepravovať z pastvín za hranicami

mesta do býčej arény, kde ich mali večer zabiť.

Počas tohto presunu medzi býkov skákali miestni

mladíci, aby ukázali svoju odvahu.

Podľa inej legendy treba hľadať skutočný pôvod

tejto tradície v severovýchodnom Španielsku na

začiatku 14. storočia. Keď vtedy vodili dobytok

na trh, muži sa snažili zvieratá posúriť vyvolaním

strachu a rozrušenia. Po rokoch zveľaďovania

rôznych taktík vyústil transport dobytka v súťaž,

pri ktorej sa mladíci snažili utekať pred býkmi.

A tá pretrvala dodnes.

NA POČESŤ SV. FERMÍNA

Ešte skôr než sa beh začne, vzdajú jeho účastníci

hold patrónovi Navarry. Len pár metrov

pod ohradou s býkmi zdvihnú zrolované noviny

k soške sv. Fermína, ktorá je umiestnená v múre

Cuesta de Santo Domingo. Absolútne ticho prerušia

slová, ktorými prosia svätca o požehnanie

behu a záverečný výkrik „Viva San Fermin! Gora

San Fermin!“ Tento chorál zaznie trikrát – 5 minút,

3 minúty a napokon 1 minútu pred štartom

preteku. Potom sa brána ohrady otvorí.

48


MNOŽSTVO ORGANIZÁTOROV

O bezpečnosť účastníkov sa stará množstvo ľudí.

Celú trasu lemuje ohrada z 3000 drevených častí

(dosky, stĺpiky, bránky). Niektoré časti zostávajú

na svojom mieste počas celého trvania osláv, iné

každý deň rozoberú a znova postavia.

Počas behu môžete vidieť množstvo tzv. pastierov,

ktorí kráčajú za býkmi s dlhou tyčou. Ich hlavnou

úlohou je zabezpečiť, aby sa nikto nesnažil

zozadu býkov rozzúriť a aby sa zvieratá neotočili

a nezačali bežať opačným smerom. Pomáhajú

tiež všetkým býkom, ktoré zastavia alebo sa oddelia

od ostatných a nasmerujú ich k cieľu.

Veľmi dôležitými pre celý priebeh osláv sú aj tzv.

dobladores, ľudia s dobrými skúsenosťami s býkmi

(často bývalí toreadori). Tí zaujmú svoje miesta

v býčej aréne, kde navigujú bežcov mimo samotnej

arény a býky „zavlečú“ do ohrady.

HLASY ODPORCOV

Proti tradičnému behu s býkmi každoročne ostro

protestujú ochrancovia zvierat, ktorí sa snažia

docieliť jeho zákaz. Podľa nich sú býky vystavené

obrovskému stresu, ktorý môže vyústiť až v ich

smrť. Dva dni pred začiatkom osláv sv. Fermína

organizujú v Pamplone „beh naháčov“, pri ktorom

kráčajú ulicami bez oblečenia. Domáci však

argumentujú, že rešpektovanie tradícií je pre

miestnych veľmi dôležité a naďalej si sviatok užívajú.

K oslavám sv. Fermína patria aj kulinárske

hody a rôzne kultúrne podujatia, koncerty, divadelné

predstavenia či výstavy. Oficiálne sa skončia

o polnoci, keď tisíce ľudí spievajú so sviečkami

v ruke na záverečnom ceremoniáli, ktorý vrcholí

ohňostrojom.

TIPY A TRIKY:

Bežci štartujú z miesta medzi Plaza del Ayuntamiento (Radničné námestie)

a ružovou budovou v Cuesta San Domingo. Mali by tam byť

už o 7:30 ráno, lebo neskôr trať uzatvoria.

Encierro je pre účastníkov nezabudnuteľným zážitkom. Každý by

však mal zvážiť svoje fyzické schopnosti a nepodceňovať riziko.

Neskúsený bežec by sa mal vopred informovať o nástrahách tohto

behu a tiež o všetkých bezpečnostných prvkoch, ktoré majú ochrániť

jeho aj ostatných účastníkov.

Behu s býkmi zúčastniť sa môže oficiálne zúčastniť akýkoľvek muž

nad 18 rokov. Nevyhnutné sú však aj pevné nervy, rýchle reflexy

a dobrá kondícia. Ak ste si všetky podmienky neodfajkli, mali by ste

encierro sledovať radšej len ako divák.

Lines | 2016 49


CESTOVANIE

KAPVERDSKÉ

OSTROVY:

Africká exotika, v ktorej

sa nájde každý cestovateľ

50


Ďalšou zaujímavou exotikou, ktorú ponúkajú cestovné

kancelárie ako alternatívu africkej dovolenky, sú Kapverdy.

Tie sa nachádzajú neďaleko západného pobrežia čierneho

kontinentu a skladajú sa z niekoľkých menších častí.

V minulosti patrili pod správu Portugalska, ktoré zanechalo

silnú pečať na niektorých odvetviach kultúry. Dnes sa

šplhajú na rebríčku turistickej popularity a učia sa, ako

prezentovať krásu svojej krajiny.

Lines | 2016 51


CESTOVANIE

Viac informácií na:

www.dromedar.sk

Od zásobovacej stanice

k dovolenkovému raju

Ľudská noha vstúpila na územie Kapvérd v 15.

storočí. Dovtedy to bola panenská nedotknutá

príroda, ktorá vyrážala dych všetkých moreplavcom.

Tí sa tam rozhodli urobiť aspoň

zásobovaciu stanicu, aby nemali problém pri

ich cestách smerom na juh. Keďže objaviteľmi

ostrovov boli Portugalci, tie zostali pod správou

tejto krajiny. Postupne sa tam zabývali

a osídlili celú oblasť. Kapverdy sa skladajú z deviatich

ostrovoch. Dva najznámejšie sa volajú

Boavista a Sal, ktoré sú najčastejšie cieľom turistov.

Na tomto území sa stále nachádzajú aj

malé neobývané ostrovčeky.

Fogo

Ďalším väčším ostrovom je Fogo. Síce tam nenájdete

veľké hotely, ale nachádza sa tam najväčšie

turistické lákadlo Kapvérd. Ide o vulkán

Fogo takmer v centre ostrova. Z jeho vrcholu

je nádherný výhľad na celé súostrovie a oceán.

Túra na vulkán trvá približne šesť hodín.

Približne rovnaký čas počítajte aj na cestu dole,

takže radšej vyrazte skoro, aby vás nezastihla

tma. Preprava medzi ostrovmi funguje pomocou

lodnej dopravy. Pripravte sa na prípadné

meškanie, pretože lodné presuny ovplyvňuje

niekedy nestále počasie a silné vetry. Taktiež

počítajte s ležérnejším spôsobom života tunajších

obyvateľov, ktorým presný čas toho veľa

nehovorí.

52


Prvé kapverdské sídlo

Kapverdské ostrovy začali osídľovať popri

pobreží. Tak vytvorili dobré podmienky pre

moreplavcov, ktorí sa ľahko dostávali k novým

zásobám. Už v tom období pribudli prvé

formy hostincov, kde si námorníci oddýchli

pred ďalšou cestou. Po malých osadách bolo

prvým väčším sídlom Ribeira Grande na ostrove

Santiago, ktoré koncom 18. storočia premenovali

na súčasné Cidade Velha. To postupne

prerástlo do väčšieho mesta, ktoré je výrazne

poznačené portugalskou kultúrou. Keď vstúpite

do jeho priestorov, dýchne na vás závan histórie

a spoznáte najvzácnejšiu architektonickú

časť na ostrovoch.

Do prírody aj na vlastnú päsť

Dovolenku na týchto ostrovoch si turisti volia

najmä kvôli nádhernej prírode. Tunajšie pláže

sú piesočné s vysokými palmami a priezračnou

vodou. Vyzerajú presne tak, ako si predstavujete

dovolenku v raji. K tejto idylke už stačí iba

drink do ruky a človek, s ktorým sa môžete príjemne

porozprávať. Takýchto iniciatívnych ľudí

nájdete aj medzi domorodcami. Tí radi spoznávajú

cudzie kultúry a živo sa zaujímajú o detaily

z vašej rodnej krajiny. Kriminalita je tu na nízkej,

takmer zanedbateľnej úrovni. Jediné, voči

čomu sa musíte obrniť, je tradičné núkanie suvenírov

a rôzneho tovaru. Nebojte sa po ostrovoch

cestovať aj sami a pokojne si tak prezrieť

zákutia, ktoré sa vám najviac páčia.

Lines | 2016 53


CESTOVANIE

piesku si užívajú krásne západy slnka a nechajú

sa opantať tónmi tradičných piesní. Práve vtedy

pochopíte, čo je v živote najdôležitejšie a ako si

užiť tie nezabudnuteľné momenty.

Tanec, na ktorý nikdy

nezabudnete

Obyvatelia Kapvérd milujú tanec a hudbu, kde

často využívajú strunový nástroj berimbau. Na

ostrovoch je stále živo a aj rodiny sa stretávajú

po večeroch, aby sa takto spoločne zabavili.

Veľkú obľubu majú najmä v zábavách na pláži.

S bosými nohami ponorenými do teplého

Sýta kuchyňa

s portugalskými koreňmi

Európske vplyvy je badať aj v domácej gastronómii.

Na tanieri opäť kraľuje Portugalsko. I keď

mnoho jedál obsahuje ryby a morské plody, väčšina

tých tradičných je až prekvapivo poriadne

sýtych. Najtypickejším jedlom je cachupa, prívarok

z kukurice a fazule. K nemu sa podávajú

rôzne druhy mäsa alebo klobása. Dezertom dominuje

čerstvé ovocie. K tomu radi pripravujú aj

tradičný tvarohový puding. Zabudnúť nemožno

ani na tunajší rum, ktorý konkuruje svojou kvalitou

karibskému.

TIPY A TRIKY:

Dovolenku na Kapverdách ponúkajú aj slovenské cestovné

kancelárie. Cestovanie s nimi je jednoduchšie, pretože tam

idete priamo bez prestupov a v niektoré turnusy ponúkajú

odlet z Bratislavy. V opačnom prípade sa letí z Prahy.

Základná cena týždňových dovoleniek sa pohybuje od 600

eur vyššie. Dĺžka priameho letu je 6 a pol hodiny.

Ak sa rozhodnete ísť na ostrovy na vlastnú päsť, pripravte

sa aspoň na jeden prestup. Priame lety z Európy sú momentálne

len z Portugalska. Keď chcete absolvovať iba jeden

prestup, choďte do Lisabonu z Viedne. Ak chcete letieť

zo Slovenska, budú prestupy minimálne dva. Paradoxne,

práve v tomto prípade sa znižuje cena leteniek.

Teplota v Kapverdách neklesá pod dvadsať stupňov.

Najhorúcejším mesiacom je august. Počas jesene padne

najviac zrážok, no nemusíte sa báť neustálych prehánok.

Pre vstup do krajiny potrebujete platný cestovný pas a víza.

Tie sa kupujú na letisku a stoja 25 eur.

Domácou menou je eskudo, keď aktuálny kurz je približne

100 eskudo za jednou euro. V strediskách sa dá platiť aj eurom

a väčšie hotely prijímajú platbu kartou.

Ceny sú oproti ostatným afrických krajinám vyššie, pretože

na ostrovy je nutné dovážať množstvo tovaru, čo ovplyvňuje

aj cenu v obchodoch.

54


financie reality investície

www.koruna.sk

EQUESTRIAN SURFACE

Design & Consultant's

areál rozálka

40. ročník pretekov

o malokarpatský strapec

PRIVATBANKA – PEUGEOT GRAND PRIX CSI2*-W

Pezinok

9.9. – 11.9.

www.rozalka.sk

vstup voľný

GenerálnI partnerI Mediálni partneri reklamní partneri


MTG-S1000D

Predstavujeme nové G-SHOCK MT-G.

Spojenie odolnosti, krásy a špičkových technológií

Ochranná

štruktúra

jadra

• Nárazuvzdorné

• Svetový čas, vrátane zobrazenia UTC

• Súčasná indikácia času dvoch miest

• Stopky s presnosťou 1/20 sekundy

s funkciou flyback

Príjem šesť signálov časovej

kalibrácie MULTIBAND6:

Japonsko (2), USA,

Nemecko, Anglicko, Čína

Vrstvený

kompozitný

remienok

Pevná konštrukcia odolná

účinkom troch síl:

gravitačnej príťažlivej sile,

odstredivej gravitačnej

sile a vibráciám.

Technológia Tough Solar

zaisťuje stabilnú funkciu

i pri používaní energeticky

náročných funkcií.

Kovaná

zadná

časť

Jedinečný mechanizmus

umožňujúci ľahké plynulé

prepínanie multifunkčného

displeje.

Štvorvrstvová

štruktúra

ciferníka

Spoľahlivosť analógových

solárnych rádiom riadených

hodiniek zdokonalená

super tenkým strojčekom.

Yamagata Casio Premium Production Line

predstavuje spojenie špičkovej technológie a šikovnosti

www.g-shock.eu

Zoznam predajcov nájdete na www.casio-watch.sk

More magazines by this user
Similar magazines