Views
1 year ago

Kalevala_CZ

-...- ...-...- ... -

-...- ...-...- ... - -:--;--;--;--;--:-+ + I .- • • • • • • • • • O , O O O • = _:- -:- -!- -!- -!- -.:- -:- -:- ~·.~:"IU(' _ ••• _ ••• _ ••• _ ••• = ~~ . ~C! ~ _ ••• _ ••• _ ••• _ ••• , •• !i~. Ir"..··.. 111.,1.1" ....• 1 '. :'. - 1I"....,'UI!I'.II!II"· ...."'III'.llIllI."··."I'I.ltl",····,,, • ~ , ~ :..-...-...-...-..~ -:- -:- -;-- -:- -:- -:- -r- -:- =1 ~ 'I~ -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -;- 7il~,:I,!I,,·: Runa prvá. Obsah: Runa se PO(ílÚ; vv. l-lOJ. - Dcera vzduchu spouští se do moře, kde větrem a vlnami obtěžkána stává se Paní vody; VY. 103-176. -- Kachna sobě hnízdo svíla a vejce snesla na koloně Paní vody; vv. t 77 -211. - Vejce vypadnou z hnízda, rozbijí se na kousky a kousky promění se v zemi, oblohu, slunce, měsíc a oblaka ; VY. 213-~44. - Paní vody stvoří okřid li, zálivy i pobřežf, hlubiny i mělčiny morské : vv. 245-280. - \'liinllnroinen narodt se z Paní vody, dlouho těká po vlnách, až konečně přistane ku břehu ; vy, 281-il4,4. Moje mysl sobě žádá, mozek můj mě ponabádá, abych počal píseň pěti, abych jal se vyprávěti, abych spustil píseň rodnou, zanotoval runu vhodnou; slovy ústa .oplývají, hlaholy z nich vytékají, po jazyku pospíchají, 10. brány zubúv otvírají. Přítelíčku, zlatý bratře, mládí mého tovaryši! Pojdiž, budem spolu pěti,

 • Page 2 and 3: --- . KALEVALA sklá.d~ se z 50 run
 • Page 4 and 5: •.
 • Page 7 and 8: literaturná věda vykazuje Kaleval
 • Page 9 and 10: t~=----~~-~-- c_~=,~c L ~~-~~-="="'
 • Page 11 and 12: =- "VII Kvmmene, Všecko ostatní F
 • Page 13 and 14: lX svými politickými i národopis
 • Page 15: XI kterou hmatati můžeme, obraz d
 • Page 20 and 21: dohromady vyprávěti, když tak n
 • Page 22 and 23: --------_._----~-~-~~-----.. 6 1 uz
 • Page 24 and 25: Vichr vílu skolébával, proud si
 • Page 26 and 27: 10 "Na větru li sdělám bydlo, na
 • Page 28 and 29: 12 vodou tiše dřímající, skol
 • Page 30 and 31: 14 z hnízda mne pusť, malé mi Je
 • Page 32 and 33: Runa druhá. I I I r \ \ ~ Óbsah :
 • Page 34 and 35: 18 břízy na výslunných svazích
 • Page 36 and 37: 20 Nebylo však nikde muže, nikd e
 • Page 38 and 39: na paLy mu kadeř' splývá, od seb
 • Page 40 and 41: v mosne z lýka březového, aby v
 • Page 42 and 43: ~(i Řekl moudrý Vainarnňinen : .
 • Page 44 and 45: 28 Ukko děd, bůh na výsostech, m
 • Page 46 and 47: Runa třetí. Obsah: Vainamóincn p
 • Page 48 and 49: 32 Synu otec zakazoval. máti jemu
 • Page 50 and 51: Plal se moudrý Vainumčiueu: "Z kt
 • Page 52 and 53: 36 štika tře se pěnohubka I (50.
 • Page 54 and 55: 38 kdy jsem oral morskou pláni, ko
 • Page 56 and 57: 40 vrazím reka takového '280. toh
 • Page 58 and 59: 42 Pokusil se vyprostiti, nemoh noh
 • Page 60 and 61: I \ 44 druhý statný v návojníku
 • Page 62 and 63: 46 proud mi nohy odplavuje, písek
 • Page 64 and 65: 48 své má proto, co se stalo, dů
 • Page 66 and 67: 50 svítit slunce Jumalovo na jiná
 • Page 68 and 69:

  52 aj tu starý Vainamoinen přijda

 • Page 70 and 71:

  proto pláču, hědná sestro, 70.

 • Page 72 and 73:

  56 -130. plnička je skrýše skř

 • Page 74 and 75:

  i " -f""'" i !I 58 Takto máti hovo

 • Page 76 and 77:

  I I ! 60 nežli starce ošetřovat,

 • Page 78 and 79:

  punčochy a lesklé botky na obláz

 • Page 80 and 81:

  64 na břehu co tráva hustá, 370.

 • Page 82 and 83:

  66 "Ďasa, děvky, upecte si, na pe

 • Page 84 and 85:

  68 Každá řeka utvořila 480. ohn

 • Page 86 and 87:

  Runa pátá . Obsah: Vainarnčinen

 • Page 88 and 89:

  na kraj kypré ostr ožiny, na ostr

 • Page 90 and 91:

  74 tobě byla ku snídaní, ku sntd

 • Page 92 and 93:

  76 kterou stále v mysli nosil, Vel

 • Page 94 and 95:

  78 střeže tebe roditelka, ona tob

 • Page 96 and 97:

  80 Po vainolskych cválal nivách,

 • Page 98 and 99:

  82 na rameně šípy v toule, do po

 • Page 100 and 101:

  84 než aby dlel ve Tuonele, ve pod

 • Page 102 and 103:

  ukou zvracet vodní valy, dlaní d

 • Page 104 and 105:

  Runa sedmá. Ohsah : Viiiniimi:iine

 • Page 106 and 107:

  ,---- I !l0 Letí ptáče z lapské

 • Page 108 and 109:

  L 92 Tedy moudrý Vainamčinen vymr

 • Page 110 and 111:

  94 Honem zpátky pospíšil a, do j

 • Page 112 and 113:

  ----~-~.-~---".," ... _ .. _ .._ ..

 • Page 114 and 115:

  Jurnalo. o vyšní bože, dej mi, t

 • Page 116 and 117:

  100 "Totnu fen svou dceru oddám, t

 • Page 118 and 119:

  1 O:'! jmnz panna roušku tkala, ry

 • Page 120 and 121:

  104, studená je ocel v mrazu, rado

 • Page 122 and 123:

  10ti Načež starý Vainamoinen odp

 • Page 124 and 125:

  108 Nikde kopky nezůstalo, aby kre

 • Page 126 and 127:

  110 třemi zuby zaklep ala : "Nikoh

 • Page 128 and 129:

  11~ "Který jsi ty asi z muzu, kter

 • Page 130 and 131:

  114 "Oheň divě rozsápal se, vzte

 • Page 132 and 133:

  116 "Promluvil a zahovoril : 130. "

 • Page 134 and 135:

  118 lépe býti, lépe žíti pří

 • Page 136 and 137:

  1'20 "Ale kovář' Ilmarinen, kovok

 • Page 138 and 139:

  když tě z bahna vyšlapuli, z če

 • Page 140 and 141:

  1~4 na zem ze žil nevybíhej, do p

 • Page 142 and 143:

  12(; z hojivého kořeníčka, z ti

 • Page 144 and 145:

  128 V ráz vosyka zcelila se, 480.

 • Page 146 and 147:

  130 Při tom slova propovídal, hla

 • Page 148 and 149:

  , -.; , , -·;!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • Page 150 and 151:

  134 ve koruně zlaté jedle, Velký

 • Page 152 and 153:

  13fi odměnou ti panna bude, 100. m

 • Page 154 and 155:

  138 A tu starý Vainamoinen H,O. za

 • Page 156 and 157:

  140 Louhi, Paní nad Pohjolou, jedu

 • Page 158 and 159:

  142 bez počátku, bez závěrku, 2

 • Page 160 and 161:

  144 chopil luk a ve dví zlomil, do

 • Page 162 and 163:

  146 kázal větrům měchy tahat, b

 • Page 164 and 165:

  148 být já, visne mateřiua, 450.

 • Page 166 and 167:

  150 Řdd kovář Ilmarinen, slovo d

 • Page 168 and 169:

  152 při tom chytrý byl a bystrý.

 • Page 170 and 171:

  "Milý synu, nikdy nestůj 70. o ne

 • Page 172 and 173:

  156 Pranic nedbal Lemrninkainen, sl

 • Page 174 and 175:

  HíS onačejší musí býti, jako

 • Page 176 and 177:

  160 nyní však jsem nehodného mu

 • Page 178 and 179:

  16:2 clo války, ni z louhy zlata,

 • Page 180 and 181:

  ~~[®Yca[y svazek 2. vyjde v říjn

 • Page 182 and 183:

  KALEVALA skládé'! se z 50 run, je

 • Page 184 and 185:

  164 tak jsem splatil vysměvačkám

 • Page 186 and 187:

  A @ (\S" ~ ú//j @ ******** $\i/?-;

 • Page 188 and 189:

  168 Kylliki mu.odvétila, žena jeh

 • Page 190 and 191:

  170 odění už dej mi války, při

 • Page 192 and 193:

  172 sám jsem jal se zaklínati, s

 • Page 194 and 195:

  174 u Hiisi byl meč ten kalen, 230

 • Page 196 and 197:

  176 které na mne z předu ženou,

 • Page 198 and 199:

  178 mohoucích, jel! kdyby chtěli,

 • Page 200 and 201:

  .Dobrá píseň, která končí, 41

 • Page 202 and 203:

  ----------_.~_._---_.~--- - 182 Mla

 • Page 204 and 205:

  Runa třináctá Ohsah : Lemn.ink a

 • Page 206 and 207:

  186 Do dvora šel Kauppiova, před

 • Page 208 and 209:

  188 Chvast len slyšel zloboh Hiisi

 • Page 210 and 211:

  100 i tam na svých lyžích spěch

 • Page 212 and 213:

  Hladil losa po hribeté, po krku je

 • Page 214 and 215:

  @ ******** -:jA&::. *****.*** C * *

 • Page 216 and 217:

  196 "Mielikki, O Paní Lesa, . matk

 • Page 218 and 219:

  198 v šatech velmi rozedraných, v

 • Page 220 and 221:

  200 když na smrkách mesic svítil

 • Page 222 and 223:

  202 opotřebuje se v sáčku, zajde

 • Page 224 and 225:

  20~ Kráčí sobě pohvizduje, stou

 • Page 226 and 227:

  206 sama zlaté do ohlávky, sama d

 • Page 228 and 229:

  208 k vu-um proudu posvátného, ku

 • Page 230 and 231:

  Runa patnáctá. Obsah: Druhý den

 • Page 232 and 233:

  21':2 40. ach mUJ život přeneblah

 • Page 234 and 235:

  214· 100. Děla Paní nad Pohjolou

 • Page 236 and 237:

  2lti HiO. v ústrety jí přišel m

 • Page 238 and 239:

  218 220. poraz lidstvo nse mrtvých

 • Page 240 and 241:

  2"20 2RO. Matka mysli, rozvazuje, p

 • Page 242 and 243:

  222 34,0. ucpi svazy přesekané, u

 • Page 244 and 245:

  --~-~-------~-----~--- ~..- ---~~..

 • Page 246 and 247:

  226 vrátila se sobě bzučíc, byl

 • Page 248 and 249:

  - _. -_._~-----------------------.

 • Page 250 and 251:

  přivedl mě do Manaly, do tuonelsk

 • Page 252 and 253:

  ez milosti Jumalovy, jenž je prav

 • Page 254 and 255:

  234 vyhledat šel vhodných stromů

 • Page 256 and 257:

  :236 v ústrety mu dub tam přišel

 • Page 258 and 259:

  2.:18 odkud obdržel by kouzla: zda

 • Page 260 and 261:

  ~Uf) 190. .Tuoní mne v ta, místa

 • Page 262 and 263:

  jak jsi přišel do Manaly, aniž n

 • Page 264 and 265:

  - --- ~- ------ "-------. 2,j4 Děl

 • Page 266 and 267:

  246 Starý moudrý Vainamoincn slov

 • Page 268 and 269:

  ----_._------- ~'-~'"---------~----

 • Page 270 and 271:

  250 "Dlouho Vipunen je mrtev, Anter

 • Page 272 and 273:

  252 rozemkl své valné dásně, sp

 • Page 274 and 275:

  --------'==-=~==~~----~------------

 • Page 276 and 277:

  dálné kraje severové, 220. šir

 • Page 278 and 279:

  258 vzhůru z vody, vody matko, , z

 • Page 280 and 281:

  260 vstrč jí rohy do rnrviště,

 • Page 282 and 283:

  do pramenů pryskajících, do př

 • Page 284 and 285:

  zemí klouzej Hiisiovou, Lempa hou

 • Page 286 and 287:

  266 do země se propadnouti, byť i

 • Page 288 and 289:

  268 rozevři svá ústa šíře, ot

 • Page 290 and 291:

  Runa osmnáctá. Obsah: Váinamoine

 • Page 292 and 293:

  " 272 Anniki se jmenem krásným, d

 • Page 294 and 295:

  274 loď to byla Vainarnoina, 100.

 • Page 296 and 297:

  2íti krev se lije po kotníky, 100

 • Page 298 and 299:

  '2í8 na hlavě' měl s' loket mour

 • Page 300 and 301:

  280 drobounkými štěpinami, 280.

 • Page 302 and 303:

  282 Anniki mu krásnoiménná . 31.

 • Page 304 and 305:

  přines kůži med vědinu, abych n

 • Page 306 and 307:

  286 aby panna toho byla, koho sobě

 • Page 308 and 309:

  288 sekyru mám tuze tupou, :)20. v

 • Page 310 and 311:

  ~90 ale med z ní sladký kapal, ro

 • Page 312 and 313:

  292 Pěkná panna Pohjolanka odvět

 • Page 314 and 315:

  2\:J4 po pohjolských plujte vodác

 • Page 316 and 317:

  296 Je 'Iii panna připravena: jež

 • Page 318 and 319:

  298 Viděl hlavy hemžící se, any

 • Page 320 and 321:

  300 .Mlhy dcero, Terhenetar ! Prosi

 • Page 322 and 323:

  302 "Orlíku muj, milý' ptáčku,

 • Page 324 and 325:

  304 ostré spáry jedné nohy zaťa

 • Page 326 and 327:

  306 Načež kovář llmarinen sám

 • Page 328 and 329:

  308 na hrad nevěst připutoval, v

 • Page 330 and 331:

  310 že zde panna mladá roste, dos

 • Page 332 and 333:

  312 by jich odtud nevyvedli ženiš

 • Page 334 and 335:

  314 měl i pití na popití, měl i

 • Page 336 and 337:

  316 po vší krásné Karelii, po v

 • Page 338 and 339:

  318 Neumím já pivo vařit, znám

 • Page 340 and 341:

  vrtěla se po nájizbí, šukala a

 • Page 342 and 343:

  322 "Osmotar, jež pivo vařit, Kap

 • Page 344 and 345:

  ~----~~~- - .. Adresa: Josef Holeě

 • Page 346 and 347:

  '-, --') / /

 • Page 348 and 349:

  "Do piva jí Kapo dala, do řediny

 • Page 350 and 351:

  326 pestrým kvítím přiodéna, s

 • Page 352 and 353:

  328 pivo vařiti se jala, zamíchal

 • Page 354 and 355:

  330 "Tchýně vzácná, milostivá,

 • Page 356 and 357:

  332 Červené již zatím pi vo hn

 • Page 358 and 359:

  334· Na to dívka služebnice, ná

 • Page 360 and 361:

  -"336 nebylo to vojsko valné, byl

 • Page 362 and 363:

  338 vyveď koně zetě mého, za he

 • Page 364 and 365:

  3\0 aniž stěna proražena, zdí p

 • Page 366 and 367:

  abych zřela svého zetě, oči zř

 • Page 368 and 369:

  344 korbel s pěti obručemi, pili,

 • Page 370 and 371:

  34,6 "Na dětech tu není pištět,

 • Page 372 and 373:

  34-8 Zp1val starý Vainamoinen, 370

 • Page 374 and 375:

  350 » O Jumalo bože, zaplať. ,:1

 • Page 376 and 377:

  ani na čistolu domu, krásu čety

 • Page 378 and 379:

  dům otcovský opustivši, rodišt

 • Page 380 and 381:

  356 vždycky jsem se domnívala, po

 • Page 382 and 383:

  358 kterak oči vypadají, patři n

 • Page 384 and 385:

  360 k ruce budeš cizí matce, ciz

 • Page 386 and 387:

  362 jako král je ve svém hradě,

 • Page 388 and 389:

  3G4 ))Plač, o plač, o panno mlad

 • Page 390 and 391:

  ----~~~--.----~--------------------

 • Page 392 and 393:

  368 psi se doma neválejí, nehoví

 • Page 394 and 395:

  370 "Má sestřičko nevěstičko,

 • Page 396 and 397:

  372 sestru tady zůstaviti, svaku s

 • Page 398 and 399:

  374 ".,Dej mi ohně, milovaný, ohn

 • Page 400 and 401:

  :376 vydrhni jim desky, nohy, pamat

 • Page 402 and 403:

  378 "Tchýně přijde ze spizirny,

 • Page 404 and 405:

  380 aby tchán si nepomyslil, aby t

 • Page 406 and 407:

  3S2 "Nadešla li doba přástvy, na

 • Page 408 and 409:

  :384· "Samotné li zachce se ti na

 • Page 410 and 411:

  386 já bych spíše 'zpívat měla

 • Page 412 and 413:

  "Dala já se k muži zavést, :100.

 • Page 414 and 415:

  390 že by tchýně ryb mi dala, 61

 • Page 416 and 417:

  39:2 ""Mohla jsem byt přesazena 67

 • Page 418 and 419:

  394 "Kdo jest, aby poradil mi, 730.

 • Page 420 and 421:

  ;l!)(j "Bratr hosta otázal se, obr

 • Page 422 and 423:

  ~I~f~~~ --iCs§J® 'II.IIIIIIII.III

 • Page 424 and 425:

  400 ~Muzi mladý, nejšvarnější,

 • Page 426 and 427:

  402 pozor dávej, nezmýli se, neza

 • Page 428 and 429:

  404- 170. Na žínku li hodný bude

 • Page 430 and 431:

  ještě se jí nedetýkej ani biče

 • Page 432 and 433:

  408 "Napadla mi jiná pomoc, 290. j

 • Page 434 and 435:

  410 "Nic se nermut, dobrý otče, n

 • Page 436 and 437:

  412 nepozná mne nikdo více, nikdo

 • Page 438 and 439:

  414 jasná plesa s hladinami, 460.

 • Page 440 and 441:

  41G Běží kůň i cesta běží,

 • Page 442 and 443:

  418 od lesa hluk slyšet bylo a se

 • Page 444 and 445:

  420 kalné oči upírala, čekala j

 • Page 446 and 447:

  "Se sanice seskočivši, ze saní s

 • Page 448 and 449:

  424 zahumení racka ždálo, který

 • Page 450 and 451:

  426 pannu lepší nad stá jiných,

 • Page 452 and 453:

  4·28 310 hedbáví má šustivého

 • Page 454 and 455:

  nebude ti žernov točit, nebude ti

 • Page 456 and 457:

  432 "Zpívaií i Lapončíci, senn

 • Page 458 and 459:

  4·34· . mužů sto mu pomáhalo,

 • Page 460 and 461:

  436 jež ne kyjem obracela, ne rozs

 • Page 462 and 463:

  438 "s tlampačem jsem hotov nyní

 • Page 464 and 465:

  440 kmen mu zora osvěcuje, hlavu s

 • Page 466 and 467:

  442 saně sobě vybudoval, pořídi

 • Page 468 and 469:

  444 Ůsta zkřivil, hlavou hodil, h

 • Page 470 and 471:

  446 Matka synu zbraňovala, nevěst

 • Page 472 and 473:

  448 "Pro ženské smrt je to dobrá

 • Page 474 and 475:

  450 "Nechť si ovce požírají, za

 • Page 476 and 477:

  nedávno jsem pole oral, včera pol

 • Page 478 and 479:

  454 na každé z nich mužská hlav

 • Page 480 and 481:

  456 přivedl a pánu pravil: 380. "

 • Page 482 and 483:

  458 Jel a -jel, však dlouho nejel,

 • Page 484 and 485:

  460 Pobíd oře rukovítkou, 500. p

 • Page 486 and 487:

  462 náhle stanul zastaviv se, stan

 • Page 488 and 489:

  4tH Hrozný had se cestou plazil, z

 • Page 490 and 491:

  466 Načež jarý Lemminkainen na s

 • Page 492 and 493:

  46

 • Page 494 and 495:

  .) 479 perutěmi zatřepala, před

 • Page 496 and 497:

  4i~ .Lempo, ďábel ať sem přijde

 • Page 498 and 499:

  474 ."A já přece pomoc poslal, to

 • Page 500 and 501:

  476 170. 180. 190. Ruče sáhl do k

 • Page 502 and 503:

  478 Pohjolan se olbřím ozval, zap

 • Page 504 and 505:

  ·:180 Nuže, zmerrne svoje meče,

 • Page 506:

  Řekl Ahti Saarelaineri : 340. "Pos

 • Page 509 and 510:

  * Cena 1 zl.

 • Page 511 and 512:

  48 ; Řekl krásný Kaukornieli : .

 • Page 513 and 514:

  Runa dvacátá osmá. Ohsah : Lemmi

 • Page 515 and 516:

  abych pod záštitou jejich domova

 • Page 517 and 518:

  480 sám byl zepsul hospodáre, por

 • Page 519 and 520:

  491 Pohjola mi zkázu nese, sebrav

 • Page 521 and 522:

  493 " .; rána za tebou tam trefí,

 • Page 523 and 524:

  4·95 za devátým hledej mořem, p

 • Page 525 and 526:

  497 vzdaluji se na tři leta, na p

 • Page 527 and 528:

  499 bychom zprávy uslyšeli, 70. z

 • Page 529 and 530:

  50l abys položil je žďárern, 13

 • Page 531 and 532:

  503 "Zazpíval bych ještě lépe,

 • Page 533 and 534:

  505 panen mladých nesvedených, vd

 • Page 535 and 536:

  507 Panny nechal, neobjímal, kter

 • Page 537 and 538:

  přístupné li jsme ti málo, či

 • Page 539 and 540:

  511 oblak uzřel nepatrný ; 420. n

 • Page 541 and 542:

  po sednici neměl hoře, 480. po sr

 • Page 543 and 544:

  515 "Oj matičko milovaná, matičk

 • Page 545 and 546:

  517 že je budu šidit, šálit, na

 • Page 547 and 548:

  519 Ahti válčit nepopluje na mně

 • Page 549 and 550:

  :-)21 by byl od nás neporažen, od

 • Page 551 and 552:

  323 130. 14.(). "Mraze, maličký m

 • Page 553 and 554:

  525 ani USl neožehuj. 190. ani hla

 • Page 555 and 556:

  527 vztekle třískal březinami, d

 • Page 557 and 558:

  529 "Uslyšíš li, že jsem mrazil

 • Page 559 and 560:

  531 Tovaryš se na to Tiera odezval

 • Page 561 and 562:

  533 přišel vichr, rozprášil je,

 • Page 563 and 564:

  uzdu z nehod, které prožil, ze z

 • Page 565 and 566:

  537 třetí pak, jenž doma zůstal

 • Page 567 and 568:

  Zbyla žena Kalervova, žena mladá

 • Page 569 and 570:

  Mí vlna li ho zadávila, hlubina h

 • Page 571 and 572:

  543 Raba poslal popatřili, rab se

 • Page 573 and 574:

  yl bych věru za pět muzu, šest b

 • Page 575 and 576:

  f' -,--',-._- -- . i 547 jak jde d

 • Page 577 and 578:

  54-9 kteroukoli dám mu praci, kaž

 • Page 579 and 580:

  5b1 Hospodyně potměšilá, 20. pl

 • Page 581 and 582:

  :)53 Přikážeš li. mnohé děvy,

 • Page 583 and 584:

  5"15 zazen Je na zlaté hory, . 140

 • Page 585 and 586:

  557 po stromech se rozslřtkati, 20

 • Page 587 and 588:

  nechat jako rys se svítí, jako h

 • Page 589 and 590:

  561 po vše teplé boží leto, po

 • Page 591 and 592:

  přislíbeno bylo tobě, že smíš

 • Page 593 and 594:

  565 .Bože Ukko, tvoje ruka, přec

 • Page 595 and 596:

  567 "Kdyby toho nedost bylo, plém

 • Page 597 and 598:

  ·Runa třicátá třetí. Obsah: K

 • Page 599 and 600:

  ':'>71 Hospodyně llmarinka zatím

 • Page 601 and 602:

  "Sirý hochu, spono zlatá, jediná

 • Page 603 and 604:

  fJ7G slyšic bukot býků z blata,:

 • Page 605 and 606:

  077 slovo děla, pověděla: "Zlo j

 • Page 607 and 608:

  57~) Hospodyně llmarinka kováře

 • Page 609 and 610:

  001 bahno bible, písek skřípe, o

 • Page 611 and 612:

  583 zdaliž divoká mne kachna na b

 • Page 613 and 614:

  585 "Staruško má nejmilejší L 1

 • Page 615 and 616:

  587 Máti milá zaplesala, 190. ús

 • Page 617 and 618:

  Runa třicátá pátá. Ohsah : Kul

 • Page 619 and 620:

  '. :, ~- --: .'.--~ 591 Kullervoine

 • Page 621 and 622:

  593 "SmrE si vystup do tvých saní

 • Page 623 and 624:

  595 strhl pannu do svých saní, uc

 • Page 625 and 626:

  :')97 "Nejsem z rodu vznešeného,

 • Page 627 and 628:

  599 "Ach mně běda pro neštěstí

 • Page 629 and 630:

  -- ----~------- -. --,- - ------ 6!

 • Page 631 and 632:

  - --..-T'--."-_-:.- --- Runa třic

 • Page 633 and 634:

  60') Kullervoinen Kalervovec slovo

 • Page 635 and 636:

  607 Kullervoinen Kalervovec slovo d

 • Page 637 and 638:

  60~ slzy budu prolévati, lávky l

 • Page 639 and 640:

  GII' Kullervoinen Kalervovec slovo

 • Page 641 and 642:

  613 tu již pocítil a poznal, ::l7

 • Page 643 and 644:

  615 Chápal meč, co muž mu praví

 • Page 645 and 646:

  '--- - ---- Runa třicátá sedmá.

 • Page 647 and 648:

  6HJ drva spálil ve milířích, uh

 • Page 649 and 650:

  6:21 zatáh jednou, zatáh dvakrát

 • Page 651 and 652:

  ukoval jí lepá ústa, zasadil jí

 • Page 653 and 654:

  625 Starý moudrý Vaínamoinen pod

 • Page 655 and 656:

  Runa tř-leátá osmá. Obsah: Ilma

 • Page 657 and 658:

  619 místo dřívější mé choti,

 • Page 659 and 660:

  631 panna jako já jsem panna lepš

 • Page 661 and 662:

  633 prchnu v les a proměním se ve

 • Page 663 and 664:

  ývalo by věru lépe, kdybych v d

 • Page 665 and 666:

  slovo děl a propovědél : "K tomu

 • Page 667 and 668:

  Runa třicátá devátá. Obsah: Vu

 • Page 669 and 670:

  641 ale také obtížněji, obtíž

 • Page 672 and 673:

  Kalevaly 5. svazek vyjde v letě t.

 • Page 674 and 675:

  Česká akademie pro vědy, slovesn

 • Page 676 and 677:

  (;1,1. aby jemu ohla v dali, by jej

 • Page 678 and 679:

  (iH, a já loďka utesaná, ze sta

 • Page 680 and 681:

  648 Kmenový člun odpověděl, 250

 • Page 682 and 683:

  650 Staří vesel chopili se, mlad

 • Page 684 and 685:

  zavolal muž s konce mysu, přes vo

 • Page 686 and 687:

  Řekl starý Vainarnoinen : "Vále

 • Page 688 and 689:

  (;Vi Plaval starý Vainarnčiuen, p

 • Page 690 and 691:

  658 ~Mplataro přelaskavá ! Korruo

 • Page 692 and 693:

  6GO Načež jary Lernminkainen, 130

 • Page 694 and 695:

  Starý moudrý Vainamčineu 190. uc

 • Page 696 and 697:

  Přicházeli neženatí. i ženatí

 • Page 698 and 699:

  666 avšak nen1 potěšení, libé

 • Page 700 and 701:

  Runa čtyřicátá prvá. Obsa h :

 • Page 702 and 703:

  (;70 losí. v stepi poskakují, rys

 • Page 704 and 705:

  druhá skví se na beránku, nn obr

 • Page 706 and 707:

  674 z hlubiny se vynořila, 160. na

 • Page 708 and 709:

  676 "Je liž někdo z omladiny, 2"1

 • Page 710 and 711:

  Runa čtyřicátá druhá. Obsah: B

 • Page 712 and 713:

  680 Starý moudrý Vainamoinen odv

 • Page 714 and 715:

  682 Pro sampo se na to zdvihl, šel

 • Page 716 and 717:

  684 pod kořeny sampu oral, kořán

 • Page 718 and 719:

  li86 Aneb sám se vesel ujmi, kormu

 • Page 720 and 721:

  1088 zazpíval bych ze vši síly,

 • Page 722 and 723:

  690 ze pohjolské hory skalné, 3.3

 • Page 724 and 725:

  more skvi se prosto clony, suo. zas

 • Page 726 and 727:

  694, po druhé již oko lidí, nikd

 • Page 728 and 729:

  696 loutna ze čelistí ryby, z kos

 • Page 730 and 731:

  698 Loď již byla opravena, paluba

 • Page 732 and 733:

  700 jak své dítky kachna srna 10.

 • Page 734 and 735:

  70~ Načež jarý Lemminkaiuen pod

 • Page 736 and 737:

  704 Pohjolská loď přihnala se, v

 • Page 738 and 739:

  706 lehla muži do rahnoví, usedla

 • Page 740 and 741:

  708 Starý moudrý Vainamoinen, vě

 • Page 742 and 743:

  710 z toho bude plod i setba, BOO.

 • Page 744 and 745:

  712 tvoje. vlastní oseníčko, tvo

 • Page 746 and 747:

  714 "Pi'ivíjej své dílky k sobě

 • Page 748 and 749:

  716 "Oj kováři Ilrnariue ! Kul js

 • Page 750 and 751:

  1\8 housle moje z rybích zubů, ra

 • Page 752 and 753:

  720 přišlí muži, usedli si, bř

 • Page 754 and 755:

  ze zobáku zlato teklo, ' ryzí st

 • Page 756 and 757:

  724 tenké struny mihaly se, vlasy

 • Page 758 and 759:

  726 vinou se a naslouchají, kterak

 • Page 760 and 761:

  Runa čtyřicátá pátá. Obsah: I

 • Page 762 and 763:

  730 Nosila se se životem tvrdým,

 • Page 764 and 765:

  732 Louhi, Paní nad Pohjolou, baba

 • Page 766 and 767:

  734, čeho má se který chopit, co

 • Page 768 and 769:

  736 "Voda, lita na kameny, na bok j

 • Page 770 and 771:

  738 "Ta li prosba neprospívá, Kiv

 • Page 772 and 773:

  740 Tvůrcovy jsou prsty měkčí,

 • Page 774 and 775:

  74!á I byl med věd babou poslán

 • Page 776 and 777:

  744· poslouchaje sosen chvění, s

 • Page 778 and 779:

  746 "Lebedného ze pelechu pod slov

 • Page 780 and 781:

  zdaž kdo v lese nezahraje na roh n

 • Page 782 and 783:

  750 drndej jako .cácorečka, pří

 • Page 784 and 785:

  753 maso hojně posolili 310. solí

 • Page 786 and 787:

  75t žemli vlny měla v ruce, 370.

 • Page 788 and 789:

  756 "Strmá sosna v stepi rostla, 4

 • Page 790 and 791:

  758 kopím jsem ho neporazil, hrote

 • Page 792 and 793:

  760 Zuby bera medvědovi slovo děl

 • Page 794 and 795:

  76~ svině by jej zatáhnuly, svisl

 • Page 796 and 797:

  (~~~~~ ~ ~ ~~'*"~~Iif~~ ~~ ?fi~!.J

 • Page 798 and 799:

  '/GG Nastala noc nekonečná, dlouh

 • Page 800 and 801:

  768 hladila jej něžně prsty, na

 • Page 802 and 803:

  770 nejstarší jsem vzduchu víla,

 • Page 804 and 805:

  772 Starý moudrý Vainamoinen v ř

 • Page 806 and 807:

  774 jež má oheň ve útrobě, ži

 • Page 808 and 809:

  776 Síť vytáhly, prohledaly, 330

 • Page 810 and 811:

  .~ I I I lit I I I I ~ ---...---...

 • Page 812 and 813:

  7~0 do hřhínů jej navázali, 40.

 • Page 814 and 815:

  78~ druhou stranou zabočili k luč

 • Page 816 and 817:

  781, vstal a stanul proslřed moře

 • Page 818 and 819:

  786 "Rozpáral bych tobě rybu, 210

 • Page 820 and 821:

  -~-----~-~-------------~-: ---_ ..

 • Page 822 and 823:

  790 horázný jak lesní jedle, str

 • Page 824 and 825:

  Runa éryřtcárá devátá. Obsah:

 • Page 826 and 827:

  Přišel starý Vainamninen, ve dve

 • Page 828 and 829:

  7~6 pravdivou mi pověz pravdu, 100

 • Page 830 and 831:

  "Nemáme tu lodí volných, příj

 • Page 832 and 833:

  800 Meč on tasil, dospěch vy trh,

 • Page 834 and 835:

  80] načež takto prohovořil, těm

 • Page 836:

  " Sestý a poslední svazek Kaleval

 • Page 839 and 840:

  803 Starý moudrý Vaínamo.nen ozv

 • Page 841 and 842:

  805 na něj bude přikována ku pod

 • Page 843 and 844:

  807 povzlétlo jsi žežhuličkou,

 • Page 845 and 846:

  809 Půli prahu rodné chaty 10. o

 • Page 847 and 848:

  811 do roka li, do dvou roků, 70.

 • Page 849 and 850:

  813 Počala se nešněrovat, opás

 • Page 851 and 852:

  ~15 Odpovídá otec starý: "Vari,

 • Page 853 and 854:

  817 "Proč pak, děvko, přilítla

 • Page 855 and 856:

  SL9 pospíchala Y. hořkém hoří,

 • Page 857 and 858:

  821 jablíčko své zlaté, perlu,

 • Page 859 and 860:

  82·3 "Slunce a "děcku tipov,V:,·

 • Page 861 and 862:

  825 když jsi ve svých mladých le

 • Page 863 and 864:

  827 hlaholí li dlouhý večer; zn

 • Page 865 and 866:

  829 oslovoval hlasem hněvným, por

 • Page 867:

  Doplňky.

 • Page 871 and 872:

  I. Jak si Lónnrot vedl sestrojuje

 • Page 873 and 874:

  837 V neurčité době po stvořen

 • Page 875 and 876:

  839 a dlouho čtenáři trvá, než

 • Page 877 and 878:

  841 ukazují na skalách stopy Kale

 • Page 879 and 880:

  843 mají jednu osobu za původce-a

 • Page 881 and 882:

  84-5 Rány osudu, jako války, hlad

 • Page 883 and 884:

  847 Hojná naleziště run jsou v R

 • Page 885 and 886:

  "'4·!) V. Stáři run. Dotkli jsme

 • Page 887 and 888:

  851 není ničím neznámým. Již

 • Page 889 and 890:

  853 Stanoviti stáří run Kalevaly

 • Page 891 and 892:

  855 nevěsty, dobra soukromého, ú

 • Page 893 and 894:

  857 a my všichni sedávali kolem,

 • Page 895 and 896:

  859 ještě mají národové půlno

 • Page 897 and 898:

  f61 visku, v němž sídlí duch le

 • Page 899 and 900:

  863 vzdělanější, tím větší

 • Page 901 and 902:

  865 všecko stvořil, je zároveň

 • Page 903 and 904:

  867 nad nimiž je víla Kivutar. My

 • Page 905 and 906:

  869 dobývali a dosud dobývají p

 • Page 907 and 908:

  871 o Pohjole, Laponsku.: sotva 'lz

 • Page 909 and 910:

  873 teli, (hluk, bouře), slov. met

 • Page 911 and 912:

  875 národních písní rádi useda

 • Page 913 and 914:

  877 mezi novými a starými řády,

 • Page 915 and 916:

  879 ě dané domácnosti, o poměru

 • Page 917 and 918:

  sst své duši. Jest bohat, nepoci

 • Page 919 and 920:

  883 je pravý jejich živel, tu jes

 • Page 921 and 922:

  88.5 turnou, stalo se všemu národ

 • Page 923 and 924:

  887 samostatné. Aby mohl užiti ob

 • Page 925 and 926:

  889 vale tak povýšil, že mu dop

 • Page 927 and 928:

  nebo 891 ž roký a složitý; pře

 • Page 929 and 930:

  li93 ale pricma a cíl jejich byly

 • Page 931 and 932:

  895 VII. ]

 • Page 933 and 934:

  897 Na dalších exernplárech je p

 • Page 935 and 936:

  n 899 tyšskérn jazyku přešlo v'

 • Page 937 and 938:

  901 Výzpyt Famincyna, jenž si za

 • Page 939 and 940:

  903 ,--: ~"':""~::1::j=""':"=='- =.

 • Page 941 and 942:

  905 Všecky runy, epické i lyrick

 • Page 943:

  907 Ukka. Za to český jazyk posky

 • Page 947 and 948:

  Ahti, v. Lernminkáinern. Ahto nebo

 • Page 949 and 950:

  913 Když Finové zaujali území n

 • Page 951 and 952:

  915 chatě neschází parní láze

 • Page 953 and 954:

  917 Ilmari, Ilmarinen, bratr Vainam

 • Page 955 and 956:

  919 Kammo, duch nebezpečí, který

 • Page 957 and 958:

  a 921 úží Loviatar, slepá babiz

 • Page 959 and 960:

  923 Paivatal', dcera slunce, Slunco

 • Page 961 and 962:

  925 neuloví. Proto jej lovci vzýv

 • Page 963:

  927 Vá'inci', zkr., = Váinámčin

 • Page 966 and 967:

  930 Str. o vědění a ptemožen vy

 • Page 968 and 969:

  932 Str. vv. 187-272. - Kylliki pl

 • Page 970 and 971:

  .93i Str. věda a Manova vlka, po t

 • Page 972 and 973:

  936 Str. , zamrazí a málem i boha

 • Page 974 and 975:

  938 Str. uvařena a rozkrájena; vy

 • Page 976 and 977:

  94·0 Str. pro měsíc a slunce, al

 • Page 978 and 979:

  V předmluvě buďtež učiněny n

 • Page 980 and 981:

  oikein ymrnártáneen alkuteoksen,

 • Page 982 and 983:

  Za svobodu. Kresby z bojů černoho

 • Page 984 and 985:

  \ r ; j'v';-~:r.,~ 'j._".;.J_/_~< ,