Views
2 years ago

Kalevala_CZ

literaturná věda

literaturná věda vykazuje Kalevale třetí místo v řadě národní poesie světové; před ni klade pouze Mahábháratu a básně homerovské. Jen obtíže, které činí jazyk finský, libozvuký sice tak, že nemá soupeře, přebohatý tvary i výrazy, avšak charakterem i skladem svým Indoevropanu docela cizí a praktického významu pro ne-Fina postrádající, možno pokládati za příčinu, že Kalevalu dosud ani všecky velké literatury si neosvojily. Přes to však není v Evropě literárně vzdělaného člověka, který by Kalevaly aspoň dle jmena neznal. Kalevalu sestavil či lépe řečeno z finských národních písní sbásnil dr. Eliáš L o n n rot. Vlastenci finšti počali národní písně sbírati již koncem století minulého. Zvláštní zmínky zasluhuje, že Němci byli první mezi národy, kteří na originalné krásy národni poesie finské obrátili svou pozornost Když byl pastor Jan Strahlmann vydal r. 1816 gramrnatiku jazyka finského, G. H. von Schróter přišel za ním r. 1819 s menší sbírkou finských písní s německým překladem, jež pod názvem Finnische Runen vyšla v Upsale. R. 1820 sestavil prof. Becker ve finském týdenniku, jenž tehdy v Abo vycházel, některé písně po prvé v souvislý celek. Pilným sběratelem byl dr Zachariáš Topelius, jenž vydal pětidílnou svoji sbírku v letech 1822-36. Lčnnrotovi Topelius podal příklad píle a vytrvalosti, s jakou dlužno vyjímati písně národní z úst lidu, Becker pak mu ukázal, jak se perly mají navlékati a k sobě řaditi. Eliáš Lónnrot podnikal jmenovitě r. 1828 a 1831 cesty po rozličných krajinách Finska a písně sbíral.

 • Page 2 and 3: --- . KALEVALA sklá.d~ se z 50 run
 • Page 4 and 5: •.
 • Page 8 and 9: IV Výsledek těchto cest byl zname
 • Page 10 and 11: T~--------~--------------- I VI srh
 • Page 12 and 13: VIII stírá se na: základné zák
 • Page 14 and 15: _. ---_._-~-~--_. --~------~ -x vel
 • Page 17: Josef Hot-eček.
 • Page 20 and 21: dohromady vyprávěti, když tak n
 • Page 22 and 23: --------_._----~-~-~~-----.. 6 1 uz
 • Page 24 and 25: Vichr vílu skolébával, proud si
 • Page 26 and 27: 10 "Na větru li sdělám bydlo, na
 • Page 28 and 29: 12 vodou tiše dřímající, skol
 • Page 30 and 31: 14 z hnízda mne pusť, malé mi Je
 • Page 32 and 33: Runa druhá. I I I r \ \ ~ Óbsah :
 • Page 34 and 35: 18 břízy na výslunných svazích
 • Page 36 and 37: 20 Nebylo však nikde muže, nikd e
 • Page 38 and 39: na paLy mu kadeř' splývá, od seb
 • Page 40 and 41: v mosne z lýka březového, aby v
 • Page 42 and 43: ~(i Řekl moudrý Vainarnňinen : .
 • Page 44 and 45: 28 Ukko děd, bůh na výsostech, m
 • Page 46 and 47: Runa třetí. Obsah: Vainamóincn p
 • Page 48 and 49: 32 Synu otec zakazoval. máti jemu
 • Page 50 and 51: Plal se moudrý Vainumčiueu: "Z kt
 • Page 52 and 53: 36 štika tře se pěnohubka I (50.
 • Page 54 and 55: 38 kdy jsem oral morskou pláni, ko
 • Page 56 and 57:

  40 vrazím reka takového '280. toh

 • Page 58 and 59:

  42 Pokusil se vyprostiti, nemoh noh

 • Page 60 and 61:

  I \ 44 druhý statný v návojníku

 • Page 62 and 63:

  46 proud mi nohy odplavuje, písek

 • Page 64 and 65:

  48 své má proto, co se stalo, dů

 • Page 66 and 67:

  50 svítit slunce Jumalovo na jiná

 • Page 68 and 69:

  52 aj tu starý Vainamoinen přijda

 • Page 70 and 71:

  proto pláču, hědná sestro, 70.

 • Page 72 and 73:

  56 -130. plnička je skrýše skř

 • Page 74 and 75:

  i " -f""'" i !I 58 Takto máti hovo

 • Page 76 and 77:

  I I ! 60 nežli starce ošetřovat,

 • Page 78 and 79:

  punčochy a lesklé botky na obláz

 • Page 80 and 81:

  64 na břehu co tráva hustá, 370.

 • Page 82 and 83:

  66 "Ďasa, děvky, upecte si, na pe

 • Page 84 and 85:

  68 Každá řeka utvořila 480. ohn

 • Page 86 and 87:

  Runa pátá . Obsah: Vainarnčinen

 • Page 88 and 89:

  na kraj kypré ostr ožiny, na ostr

 • Page 90 and 91:

  74 tobě byla ku snídaní, ku sntd

 • Page 92 and 93:

  76 kterou stále v mysli nosil, Vel

 • Page 94 and 95:

  78 střeže tebe roditelka, ona tob

 • Page 96 and 97:

  80 Po vainolskych cválal nivách,

 • Page 98 and 99:

  82 na rameně šípy v toule, do po

 • Page 100 and 101:

  84 než aby dlel ve Tuonele, ve pod

 • Page 102 and 103:

  ukou zvracet vodní valy, dlaní d

 • Page 104 and 105:

  Runa sedmá. Ohsah : Viiiniimi:iine

 • Page 106 and 107:

  ,---- I !l0 Letí ptáče z lapské

 • Page 108 and 109:

  L 92 Tedy moudrý Vainamčinen vymr

 • Page 110 and 111:

  94 Honem zpátky pospíšil a, do j

 • Page 112 and 113:

  ----~-~.-~---".," ... _ .. _ .._ ..

 • Page 114 and 115:

  Jurnalo. o vyšní bože, dej mi, t

 • Page 116 and 117:

  100 "Totnu fen svou dceru oddám, t

 • Page 118 and 119:

  1 O:'! jmnz panna roušku tkala, ry

 • Page 120 and 121:

  104, studená je ocel v mrazu, rado

 • Page 122 and 123:

  10ti Načež starý Vainamoinen odp

 • Page 124 and 125:

  108 Nikde kopky nezůstalo, aby kre

 • Page 126 and 127:

  110 třemi zuby zaklep ala : "Nikoh

 • Page 128 and 129:

  11~ "Který jsi ty asi z muzu, kter

 • Page 130 and 131:

  114 "Oheň divě rozsápal se, vzte

 • Page 132 and 133:

  116 "Promluvil a zahovoril : 130. "

 • Page 134 and 135:

  118 lépe býti, lépe žíti pří

 • Page 136 and 137:

  1'20 "Ale kovář' Ilmarinen, kovok

 • Page 138 and 139:

  když tě z bahna vyšlapuli, z če

 • Page 140 and 141:

  1~4 na zem ze žil nevybíhej, do p

 • Page 142 and 143:

  12(; z hojivého kořeníčka, z ti

 • Page 144 and 145:

  128 V ráz vosyka zcelila se, 480.

 • Page 146 and 147:

  130 Při tom slova propovídal, hla

 • Page 148 and 149:

  , -.; , , -·;!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • Page 150 and 151:

  134 ve koruně zlaté jedle, Velký

 • Page 152 and 153:

  13fi odměnou ti panna bude, 100. m

 • Page 154 and 155:

  138 A tu starý Vainamoinen H,O. za

 • Page 156 and 157:

  140 Louhi, Paní nad Pohjolou, jedu

 • Page 158 and 159:

  142 bez počátku, bez závěrku, 2

 • Page 160 and 161:

  144 chopil luk a ve dví zlomil, do

 • Page 162 and 163:

  146 kázal větrům měchy tahat, b

 • Page 164 and 165:

  148 být já, visne mateřiua, 450.

 • Page 166 and 167:

  150 Řdd kovář Ilmarinen, slovo d

 • Page 168 and 169:

  152 při tom chytrý byl a bystrý.

 • Page 170 and 171:

  "Milý synu, nikdy nestůj 70. o ne

 • Page 172 and 173:

  156 Pranic nedbal Lemrninkainen, sl

 • Page 174 and 175:

  HíS onačejší musí býti, jako

 • Page 176 and 177:

  160 nyní však jsem nehodného mu

 • Page 178 and 179:

  16:2 clo války, ni z louhy zlata,

 • Page 180 and 181:

  ~~[®Yca[y svazek 2. vyjde v říjn

 • Page 182 and 183:

  KALEVALA skládé'! se z 50 run, je

 • Page 184 and 185:

  164 tak jsem splatil vysměvačkám

 • Page 186 and 187:

  A @ (\S" ~ ú//j @ ******** $\i/?-;

 • Page 188 and 189:

  168 Kylliki mu.odvétila, žena jeh

 • Page 190 and 191:

  170 odění už dej mi války, při

 • Page 192 and 193:

  172 sám jsem jal se zaklínati, s

 • Page 194 and 195:

  174 u Hiisi byl meč ten kalen, 230

 • Page 196 and 197:

  176 které na mne z předu ženou,

 • Page 198 and 199:

  178 mohoucích, jel! kdyby chtěli,

 • Page 200 and 201:

  .Dobrá píseň, která končí, 41

 • Page 202 and 203:

  ----------_.~_._---_.~--- - 182 Mla

 • Page 204 and 205:

  Runa třináctá Ohsah : Lemn.ink a

 • Page 206 and 207:

  186 Do dvora šel Kauppiova, před

 • Page 208 and 209:

  188 Chvast len slyšel zloboh Hiisi

 • Page 210 and 211:

  100 i tam na svých lyžích spěch

 • Page 212 and 213:

  Hladil losa po hribeté, po krku je

 • Page 214 and 215:

  @ ******** -:jA&::. *****.*** C * *

 • Page 216 and 217:

  196 "Mielikki, O Paní Lesa, . matk

 • Page 218 and 219:

  198 v šatech velmi rozedraných, v

 • Page 220 and 221:

  200 když na smrkách mesic svítil

 • Page 222 and 223:

  202 opotřebuje se v sáčku, zajde

 • Page 224 and 225:

  20~ Kráčí sobě pohvizduje, stou

 • Page 226 and 227:

  206 sama zlaté do ohlávky, sama d

 • Page 228 and 229:

  208 k vu-um proudu posvátného, ku

 • Page 230 and 231:

  Runa patnáctá. Obsah: Druhý den

 • Page 232 and 233:

  21':2 40. ach mUJ život přeneblah

 • Page 234 and 235:

  214· 100. Děla Paní nad Pohjolou

 • Page 236 and 237:

  2lti HiO. v ústrety jí přišel m

 • Page 238 and 239:

  218 220. poraz lidstvo nse mrtvých

 • Page 240 and 241:

  2"20 2RO. Matka mysli, rozvazuje, p

 • Page 242 and 243:

  222 34,0. ucpi svazy přesekané, u

 • Page 244 and 245:

  --~-~-------~-----~--- ~..- ---~~..

 • Page 246 and 247:

  226 vrátila se sobě bzučíc, byl

 • Page 248 and 249:

  - _. -_._~-----------------------.

 • Page 250 and 251:

  přivedl mě do Manaly, do tuonelsk

 • Page 252 and 253:

  ez milosti Jumalovy, jenž je prav

 • Page 254 and 255:

  234 vyhledat šel vhodných stromů

 • Page 256 and 257:

  :236 v ústrety mu dub tam přišel

 • Page 258 and 259:

  2.:18 odkud obdržel by kouzla: zda

 • Page 260 and 261:

  ~Uf) 190. .Tuoní mne v ta, místa

 • Page 262 and 263:

  jak jsi přišel do Manaly, aniž n

 • Page 264 and 265:

  - --- ~- ------ "-------. 2,j4 Děl

 • Page 266 and 267:

  246 Starý moudrý Vainamoincn slov

 • Page 268 and 269:

  ----_._------- ~'-~'"---------~----

 • Page 270 and 271:

  250 "Dlouho Vipunen je mrtev, Anter

 • Page 272 and 273:

  252 rozemkl své valné dásně, sp

 • Page 274 and 275:

  --------'==-=~==~~----~------------

 • Page 276 and 277:

  dálné kraje severové, 220. šir

 • Page 278 and 279:

  258 vzhůru z vody, vody matko, , z

 • Page 280 and 281:

  260 vstrč jí rohy do rnrviště,

 • Page 282 and 283:

  do pramenů pryskajících, do př

 • Page 284 and 285:

  zemí klouzej Hiisiovou, Lempa hou

 • Page 286 and 287:

  266 do země se propadnouti, byť i

 • Page 288 and 289:

  268 rozevři svá ústa šíře, ot

 • Page 290 and 291:

  Runa osmnáctá. Obsah: Váinamoine

 • Page 292 and 293:

  " 272 Anniki se jmenem krásným, d

 • Page 294 and 295:

  274 loď to byla Vainarnoina, 100.

 • Page 296 and 297:

  2íti krev se lije po kotníky, 100

 • Page 298 and 299:

  '2í8 na hlavě' měl s' loket mour

 • Page 300 and 301:

  280 drobounkými štěpinami, 280.

 • Page 302 and 303:

  282 Anniki mu krásnoiménná . 31.

 • Page 304 and 305:

  přines kůži med vědinu, abych n

 • Page 306 and 307:

  286 aby panna toho byla, koho sobě

 • Page 308 and 309:

  288 sekyru mám tuze tupou, :)20. v

 • Page 310 and 311:

  ~90 ale med z ní sladký kapal, ro

 • Page 312 and 313:

  292 Pěkná panna Pohjolanka odvět

 • Page 314 and 315:

  2\:J4 po pohjolských plujte vodác

 • Page 316 and 317:

  296 Je 'Iii panna připravena: jež

 • Page 318 and 319:

  298 Viděl hlavy hemžící se, any

 • Page 320 and 321:

  300 .Mlhy dcero, Terhenetar ! Prosi

 • Page 322 and 323:

  302 "Orlíku muj, milý' ptáčku,

 • Page 324 and 325:

  304 ostré spáry jedné nohy zaťa

 • Page 326 and 327:

  306 Načež kovář llmarinen sám

 • Page 328 and 329:

  308 na hrad nevěst připutoval, v

 • Page 330 and 331:

  310 že zde panna mladá roste, dos

 • Page 332 and 333:

  312 by jich odtud nevyvedli ženiš

 • Page 334 and 335:

  314 měl i pití na popití, měl i

 • Page 336 and 337:

  316 po vší krásné Karelii, po v

 • Page 338 and 339:

  318 Neumím já pivo vařit, znám

 • Page 340 and 341:

  vrtěla se po nájizbí, šukala a

 • Page 342 and 343:

  322 "Osmotar, jež pivo vařit, Kap

 • Page 344 and 345:

  ~----~~~- - .. Adresa: Josef Holeě

 • Page 346 and 347:

  '-, --') / /

 • Page 348 and 349:

  "Do piva jí Kapo dala, do řediny

 • Page 350 and 351:

  326 pestrým kvítím přiodéna, s

 • Page 352 and 353:

  328 pivo vařiti se jala, zamíchal

 • Page 354 and 355:

  330 "Tchýně vzácná, milostivá,

 • Page 356 and 357:

  332 Červené již zatím pi vo hn

 • Page 358 and 359:

  334· Na to dívka služebnice, ná

 • Page 360 and 361:

  -"336 nebylo to vojsko valné, byl

 • Page 362 and 363:

  338 vyveď koně zetě mého, za he

 • Page 364 and 365:

  3\0 aniž stěna proražena, zdí p

 • Page 366 and 367:

  abych zřela svého zetě, oči zř

 • Page 368 and 369:

  344 korbel s pěti obručemi, pili,

 • Page 370 and 371:

  34,6 "Na dětech tu není pištět,

 • Page 372 and 373:

  34-8 Zp1val starý Vainamoinen, 370

 • Page 374 and 375:

  350 » O Jumalo bože, zaplať. ,:1

 • Page 376 and 377:

  ani na čistolu domu, krásu čety

 • Page 378 and 379:

  dům otcovský opustivši, rodišt

 • Page 380 and 381:

  356 vždycky jsem se domnívala, po

 • Page 382 and 383:

  358 kterak oči vypadají, patři n

 • Page 384 and 385:

  360 k ruce budeš cizí matce, ciz

 • Page 386 and 387:

  362 jako král je ve svém hradě,

 • Page 388 and 389:

  3G4 ))Plač, o plač, o panno mlad

 • Page 390 and 391:

  ----~~~--.----~--------------------

 • Page 392 and 393:

  368 psi se doma neválejí, nehoví

 • Page 394 and 395:

  370 "Má sestřičko nevěstičko,

 • Page 396 and 397:

  372 sestru tady zůstaviti, svaku s

 • Page 398 and 399:

  374 ".,Dej mi ohně, milovaný, ohn

 • Page 400 and 401:

  :376 vydrhni jim desky, nohy, pamat

 • Page 402 and 403:

  378 "Tchýně přijde ze spizirny,

 • Page 404 and 405:

  380 aby tchán si nepomyslil, aby t

 • Page 406 and 407:

  3S2 "Nadešla li doba přástvy, na

 • Page 408 and 409:

  :384· "Samotné li zachce se ti na

 • Page 410 and 411:

  386 já bych spíše 'zpívat měla

 • Page 412 and 413:

  "Dala já se k muži zavést, :100.

 • Page 414 and 415:

  390 že by tchýně ryb mi dala, 61

 • Page 416 and 417:

  39:2 ""Mohla jsem byt přesazena 67

 • Page 418 and 419:

  394 "Kdo jest, aby poradil mi, 730.

 • Page 420 and 421:

  ;l!)(j "Bratr hosta otázal se, obr

 • Page 422 and 423:

  ~I~f~~~ --iCs§J® 'II.IIIIIIII.III

 • Page 424 and 425:

  400 ~Muzi mladý, nejšvarnější,

 • Page 426 and 427:

  402 pozor dávej, nezmýli se, neza

 • Page 428 and 429:

  404- 170. Na žínku li hodný bude

 • Page 430 and 431:

  ještě se jí nedetýkej ani biče

 • Page 432 and 433:

  408 "Napadla mi jiná pomoc, 290. j

 • Page 434 and 435:

  410 "Nic se nermut, dobrý otče, n

 • Page 436 and 437:

  412 nepozná mne nikdo více, nikdo

 • Page 438 and 439:

  414 jasná plesa s hladinami, 460.

 • Page 440 and 441:

  41G Běží kůň i cesta běží,

 • Page 442 and 443:

  418 od lesa hluk slyšet bylo a se

 • Page 444 and 445:

  420 kalné oči upírala, čekala j

 • Page 446 and 447:

  "Se sanice seskočivši, ze saní s

 • Page 448 and 449:

  424 zahumení racka ždálo, který

 • Page 450 and 451:

  426 pannu lepší nad stá jiných,

 • Page 452 and 453:

  4·28 310 hedbáví má šustivého

 • Page 454 and 455:

  nebude ti žernov točit, nebude ti

 • Page 456 and 457:

  432 "Zpívaií i Lapončíci, senn

 • Page 458 and 459:

  4·34· . mužů sto mu pomáhalo,

 • Page 460 and 461:

  436 jež ne kyjem obracela, ne rozs

 • Page 462 and 463:

  438 "s tlampačem jsem hotov nyní

 • Page 464 and 465:

  440 kmen mu zora osvěcuje, hlavu s

 • Page 466 and 467:

  442 saně sobě vybudoval, pořídi

 • Page 468 and 469:

  444 Ůsta zkřivil, hlavou hodil, h

 • Page 470 and 471:

  446 Matka synu zbraňovala, nevěst

 • Page 472 and 473:

  448 "Pro ženské smrt je to dobrá

 • Page 474 and 475:

  450 "Nechť si ovce požírají, za

 • Page 476 and 477:

  nedávno jsem pole oral, včera pol

 • Page 478 and 479:

  454 na každé z nich mužská hlav

 • Page 480 and 481:

  456 přivedl a pánu pravil: 380. "

 • Page 482 and 483:

  458 Jel a -jel, však dlouho nejel,

 • Page 484 and 485:

  460 Pobíd oře rukovítkou, 500. p

 • Page 486 and 487:

  462 náhle stanul zastaviv se, stan

 • Page 488 and 489:

  4tH Hrozný had se cestou plazil, z

 • Page 490 and 491:

  466 Načež jarý Lemminkainen na s

 • Page 492 and 493:

  46

 • Page 494 and 495:

  .) 479 perutěmi zatřepala, před

 • Page 496 and 497:

  4i~ .Lempo, ďábel ať sem přijde

 • Page 498 and 499:

  474 ."A já přece pomoc poslal, to

 • Page 500 and 501:

  476 170. 180. 190. Ruče sáhl do k

 • Page 502 and 503:

  478 Pohjolan se olbřím ozval, zap

 • Page 504 and 505:

  ·:180 Nuže, zmerrne svoje meče,

 • Page 506:

  Řekl Ahti Saarelaineri : 340. "Pos

 • Page 509 and 510:

  * Cena 1 zl.

 • Page 511 and 512:

  48 ; Řekl krásný Kaukornieli : .

 • Page 513 and 514:

  Runa dvacátá osmá. Ohsah : Lemmi

 • Page 515 and 516:

  abych pod záštitou jejich domova

 • Page 517 and 518:

  480 sám byl zepsul hospodáre, por

 • Page 519 and 520:

  491 Pohjola mi zkázu nese, sebrav

 • Page 521 and 522:

  493 " .; rána za tebou tam trefí,

 • Page 523 and 524:

  4·95 za devátým hledej mořem, p

 • Page 525 and 526:

  497 vzdaluji se na tři leta, na p

 • Page 527 and 528:

  499 bychom zprávy uslyšeli, 70. z

 • Page 529 and 530:

  50l abys položil je žďárern, 13

 • Page 531 and 532:

  503 "Zazpíval bych ještě lépe,

 • Page 533 and 534:

  505 panen mladých nesvedených, vd

 • Page 535 and 536:

  507 Panny nechal, neobjímal, kter

 • Page 537 and 538:

  přístupné li jsme ti málo, či

 • Page 539 and 540:

  511 oblak uzřel nepatrný ; 420. n

 • Page 541 and 542:

  po sednici neměl hoře, 480. po sr

 • Page 543 and 544:

  515 "Oj matičko milovaná, matičk

 • Page 545 and 546:

  517 že je budu šidit, šálit, na

 • Page 547 and 548:

  519 Ahti válčit nepopluje na mně

 • Page 549 and 550:

  :-)21 by byl od nás neporažen, od

 • Page 551 and 552:

  323 130. 14.(). "Mraze, maličký m

 • Page 553 and 554:

  525 ani USl neožehuj. 190. ani hla

 • Page 555 and 556:

  527 vztekle třískal březinami, d

 • Page 557 and 558:

  529 "Uslyšíš li, že jsem mrazil

 • Page 559 and 560:

  531 Tovaryš se na to Tiera odezval

 • Page 561 and 562:

  533 přišel vichr, rozprášil je,

 • Page 563 and 564:

  uzdu z nehod, které prožil, ze z

 • Page 565 and 566:

  537 třetí pak, jenž doma zůstal

 • Page 567 and 568:

  Zbyla žena Kalervova, žena mladá

 • Page 569 and 570:

  Mí vlna li ho zadávila, hlubina h

 • Page 571 and 572:

  543 Raba poslal popatřili, rab se

 • Page 573 and 574:

  yl bych věru za pět muzu, šest b

 • Page 575 and 576:

  f' -,--',-._- -- . i 547 jak jde d

 • Page 577 and 578:

  54-9 kteroukoli dám mu praci, kaž

 • Page 579 and 580:

  5b1 Hospodyně potměšilá, 20. pl

 • Page 581 and 582:

  :)53 Přikážeš li. mnohé děvy,

 • Page 583 and 584:

  5"15 zazen Je na zlaté hory, . 140

 • Page 585 and 586:

  557 po stromech se rozslřtkati, 20

 • Page 587 and 588:

  nechat jako rys se svítí, jako h

 • Page 589 and 590:

  561 po vše teplé boží leto, po

 • Page 591 and 592:

  přislíbeno bylo tobě, že smíš

 • Page 593 and 594:

  565 .Bože Ukko, tvoje ruka, přec

 • Page 595 and 596:

  567 "Kdyby toho nedost bylo, plém

 • Page 597 and 598:

  ·Runa třicátá třetí. Obsah: K

 • Page 599 and 600:

  ':'>71 Hospodyně llmarinka zatím

 • Page 601 and 602:

  "Sirý hochu, spono zlatá, jediná

 • Page 603 and 604:

  fJ7G slyšic bukot býků z blata,:

 • Page 605 and 606:

  077 slovo děla, pověděla: "Zlo j

 • Page 607 and 608:

  57~) Hospodyně llmarinka kováře

 • Page 609 and 610:

  001 bahno bible, písek skřípe, o

 • Page 611 and 612:

  583 zdaliž divoká mne kachna na b

 • Page 613 and 614:

  585 "Staruško má nejmilejší L 1

 • Page 615 and 616:

  587 Máti milá zaplesala, 190. ús

 • Page 617 and 618:

  Runa třicátá pátá. Ohsah : Kul

 • Page 619 and 620:

  '. :, ~- --: .'.--~ 591 Kullervoine

 • Page 621 and 622:

  593 "SmrE si vystup do tvých saní

 • Page 623 and 624:

  595 strhl pannu do svých saní, uc

 • Page 625 and 626:

  :')97 "Nejsem z rodu vznešeného,

 • Page 627 and 628:

  599 "Ach mně běda pro neštěstí

 • Page 629 and 630:

  -- ----~------- -. --,- - ------ 6!

 • Page 631 and 632:

  - --..-T'--."-_-:.- --- Runa třic

 • Page 633 and 634:

  60') Kullervoinen Kalervovec slovo

 • Page 635 and 636:

  607 Kullervoinen Kalervovec slovo d

 • Page 637 and 638:

  60~ slzy budu prolévati, lávky l

 • Page 639 and 640:

  GII' Kullervoinen Kalervovec slovo

 • Page 641 and 642:

  613 tu již pocítil a poznal, ::l7

 • Page 643 and 644:

  615 Chápal meč, co muž mu praví

 • Page 645 and 646:

  '--- - ---- Runa třicátá sedmá.

 • Page 647 and 648:

  6HJ drva spálil ve milířích, uh

 • Page 649 and 650:

  6:21 zatáh jednou, zatáh dvakrát

 • Page 651 and 652:

  ukoval jí lepá ústa, zasadil jí

 • Page 653 and 654:

  625 Starý moudrý Vaínamoinen pod

 • Page 655 and 656:

  Runa tř-leátá osmá. Obsah: Ilma

 • Page 657 and 658:

  619 místo dřívější mé choti,

 • Page 659 and 660:

  631 panna jako já jsem panna lepš

 • Page 661 and 662:

  633 prchnu v les a proměním se ve

 • Page 663 and 664:

  ývalo by věru lépe, kdybych v d

 • Page 665 and 666:

  slovo děl a propovědél : "K tomu

 • Page 667 and 668:

  Runa třicátá devátá. Obsah: Vu

 • Page 669 and 670:

  641 ale také obtížněji, obtíž

 • Page 672 and 673:

  Kalevaly 5. svazek vyjde v letě t.

 • Page 674 and 675:

  Česká akademie pro vědy, slovesn

 • Page 676 and 677:

  (;1,1. aby jemu ohla v dali, by jej

 • Page 678 and 679:

  (iH, a já loďka utesaná, ze sta

 • Page 680 and 681:

  648 Kmenový člun odpověděl, 250

 • Page 682 and 683:

  650 Staří vesel chopili se, mlad

 • Page 684 and 685:

  zavolal muž s konce mysu, přes vo

 • Page 686 and 687:

  Řekl starý Vainarnoinen : "Vále

 • Page 688 and 689:

  (;Vi Plaval starý Vainarnčiuen, p

 • Page 690 and 691:

  658 ~Mplataro přelaskavá ! Korruo

 • Page 692 and 693:

  6GO Načež jary Lernminkainen, 130

 • Page 694 and 695:

  Starý moudrý Vainamčineu 190. uc

 • Page 696 and 697:

  Přicházeli neženatí. i ženatí

 • Page 698 and 699:

  666 avšak nen1 potěšení, libé

 • Page 700 and 701:

  Runa čtyřicátá prvá. Obsa h :

 • Page 702 and 703:

  (;70 losí. v stepi poskakují, rys

 • Page 704 and 705:

  druhá skví se na beránku, nn obr

 • Page 706 and 707:

  674 z hlubiny se vynořila, 160. na

 • Page 708 and 709:

  676 "Je liž někdo z omladiny, 2"1

 • Page 710 and 711:

  Runa čtyřicátá druhá. Obsah: B

 • Page 712 and 713:

  680 Starý moudrý Vainamoinen odv

 • Page 714 and 715:

  682 Pro sampo se na to zdvihl, šel

 • Page 716 and 717:

  684 pod kořeny sampu oral, kořán

 • Page 718 and 719:

  li86 Aneb sám se vesel ujmi, kormu

 • Page 720 and 721:

  1088 zazpíval bych ze vši síly,

 • Page 722 and 723:

  690 ze pohjolské hory skalné, 3.3

 • Page 724 and 725:

  more skvi se prosto clony, suo. zas

 • Page 726 and 727:

  694, po druhé již oko lidí, nikd

 • Page 728 and 729:

  696 loutna ze čelistí ryby, z kos

 • Page 730 and 731:

  698 Loď již byla opravena, paluba

 • Page 732 and 733:

  700 jak své dítky kachna srna 10.

 • Page 734 and 735:

  70~ Načež jarý Lemminkaiuen pod

 • Page 736 and 737:

  704 Pohjolská loď přihnala se, v

 • Page 738 and 739:

  706 lehla muži do rahnoví, usedla

 • Page 740 and 741:

  708 Starý moudrý Vainamoinen, vě

 • Page 742 and 743:

  710 z toho bude plod i setba, BOO.

 • Page 744 and 745:

  712 tvoje. vlastní oseníčko, tvo

 • Page 746 and 747:

  714 "Pi'ivíjej své dílky k sobě

 • Page 748 and 749:

  716 "Oj kováři Ilrnariue ! Kul js

 • Page 750 and 751:

  1\8 housle moje z rybích zubů, ra

 • Page 752 and 753:

  720 přišlí muži, usedli si, bř

 • Page 754 and 755:

  ze zobáku zlato teklo, ' ryzí st

 • Page 756 and 757:

  724 tenké struny mihaly se, vlasy

 • Page 758 and 759:

  726 vinou se a naslouchají, kterak

 • Page 760 and 761:

  Runa čtyřicátá pátá. Obsah: I

 • Page 762 and 763:

  730 Nosila se se životem tvrdým,

 • Page 764 and 765:

  732 Louhi, Paní nad Pohjolou, baba

 • Page 766 and 767:

  734, čeho má se který chopit, co

 • Page 768 and 769:

  736 "Voda, lita na kameny, na bok j

 • Page 770 and 771:

  738 "Ta li prosba neprospívá, Kiv

 • Page 772 and 773:

  740 Tvůrcovy jsou prsty měkčí,

 • Page 774 and 775:

  74!á I byl med věd babou poslán

 • Page 776 and 777:

  744· poslouchaje sosen chvění, s

 • Page 778 and 779:

  746 "Lebedného ze pelechu pod slov

 • Page 780 and 781:

  zdaž kdo v lese nezahraje na roh n

 • Page 782 and 783:

  750 drndej jako .cácorečka, pří

 • Page 784 and 785:

  753 maso hojně posolili 310. solí

 • Page 786 and 787:

  75t žemli vlny měla v ruce, 370.

 • Page 788 and 789:

  756 "Strmá sosna v stepi rostla, 4

 • Page 790 and 791:

  758 kopím jsem ho neporazil, hrote

 • Page 792 and 793:

  760 Zuby bera medvědovi slovo děl

 • Page 794 and 795:

  76~ svině by jej zatáhnuly, svisl

 • Page 796 and 797:

  (~~~~~ ~ ~ ~~'*"~~Iif~~ ~~ ?fi~!.J

 • Page 798 and 799:

  '/GG Nastala noc nekonečná, dlouh

 • Page 800 and 801:

  768 hladila jej něžně prsty, na

 • Page 802 and 803:

  770 nejstarší jsem vzduchu víla,

 • Page 804 and 805:

  772 Starý moudrý Vainamoinen v ř

 • Page 806 and 807:

  774 jež má oheň ve útrobě, ži

 • Page 808 and 809:

  776 Síť vytáhly, prohledaly, 330

 • Page 810 and 811:

  .~ I I I lit I I I I ~ ---...---...

 • Page 812 and 813:

  7~0 do hřhínů jej navázali, 40.

 • Page 814 and 815:

  78~ druhou stranou zabočili k luč

 • Page 816 and 817:

  781, vstal a stanul proslřed moře

 • Page 818 and 819:

  786 "Rozpáral bych tobě rybu, 210

 • Page 820 and 821:

  -~-----~-~-------------~-: ---_ ..

 • Page 822 and 823:

  790 horázný jak lesní jedle, str

 • Page 824 and 825:

  Runa éryřtcárá devátá. Obsah:

 • Page 826 and 827:

  Přišel starý Vainamninen, ve dve

 • Page 828 and 829:

  7~6 pravdivou mi pověz pravdu, 100

 • Page 830 and 831:

  "Nemáme tu lodí volných, příj

 • Page 832 and 833:

  800 Meč on tasil, dospěch vy trh,

 • Page 834 and 835:

  80] načež takto prohovořil, těm

 • Page 836:

  " Sestý a poslední svazek Kaleval

 • Page 839 and 840:

  803 Starý moudrý Vaínamo.nen ozv

 • Page 841 and 842:

  805 na něj bude přikována ku pod

 • Page 843 and 844:

  807 povzlétlo jsi žežhuličkou,

 • Page 845 and 846:

  809 Půli prahu rodné chaty 10. o

 • Page 847 and 848:

  811 do roka li, do dvou roků, 70.

 • Page 849 and 850:

  813 Počala se nešněrovat, opás

 • Page 851 and 852:

  ~15 Odpovídá otec starý: "Vari,

 • Page 853 and 854:

  817 "Proč pak, děvko, přilítla

 • Page 855 and 856:

  SL9 pospíchala Y. hořkém hoří,

 • Page 857 and 858:

  821 jablíčko své zlaté, perlu,

 • Page 859 and 860:

  82·3 "Slunce a "děcku tipov,V:,·

 • Page 861 and 862:

  825 když jsi ve svých mladých le

 • Page 863 and 864:

  827 hlaholí li dlouhý večer; zn

 • Page 865 and 866:

  829 oslovoval hlasem hněvným, por

 • Page 867:

  Doplňky.

 • Page 871 and 872:

  I. Jak si Lónnrot vedl sestrojuje

 • Page 873 and 874:

  837 V neurčité době po stvořen

 • Page 875 and 876:

  839 a dlouho čtenáři trvá, než

 • Page 877 and 878:

  841 ukazují na skalách stopy Kale

 • Page 879 and 880:

  843 mají jednu osobu za původce-a

 • Page 881 and 882:

  84-5 Rány osudu, jako války, hlad

 • Page 883 and 884:

  847 Hojná naleziště run jsou v R

 • Page 885 and 886:

  "'4·!) V. Stáři run. Dotkli jsme

 • Page 887 and 888:

  851 není ničím neznámým. Již

 • Page 889 and 890:

  853 Stanoviti stáří run Kalevaly

 • Page 891 and 892:

  855 nevěsty, dobra soukromého, ú

 • Page 893 and 894:

  857 a my všichni sedávali kolem,

 • Page 895 and 896:

  859 ještě mají národové půlno

 • Page 897 and 898:

  f61 visku, v němž sídlí duch le

 • Page 899 and 900:

  863 vzdělanější, tím větší

 • Page 901 and 902:

  865 všecko stvořil, je zároveň

 • Page 903 and 904:

  867 nad nimiž je víla Kivutar. My

 • Page 905 and 906:

  869 dobývali a dosud dobývají p

 • Page 907 and 908:

  871 o Pohjole, Laponsku.: sotva 'lz

 • Page 909 and 910:

  873 teli, (hluk, bouře), slov. met

 • Page 911 and 912:

  875 národních písní rádi useda

 • Page 913 and 914:

  877 mezi novými a starými řády,

 • Page 915 and 916:

  879 ě dané domácnosti, o poměru

 • Page 917 and 918:

  sst své duši. Jest bohat, nepoci

 • Page 919 and 920:

  883 je pravý jejich živel, tu jes

 • Page 921 and 922:

  88.5 turnou, stalo se všemu národ

 • Page 923 and 924:

  887 samostatné. Aby mohl užiti ob

 • Page 925 and 926:

  889 vale tak povýšil, že mu dop

 • Page 927 and 928:

  nebo 891 ž roký a složitý; pře

 • Page 929 and 930:

  li93 ale pricma a cíl jejich byly

 • Page 931 and 932:

  895 VII. ]

 • Page 933 and 934:

  897 Na dalších exernplárech je p

 • Page 935 and 936:

  n 899 tyšskérn jazyku přešlo v'

 • Page 937 and 938:

  901 Výzpyt Famincyna, jenž si za

 • Page 939 and 940:

  903 ,--: ~"':""~::1::j=""':"=='- =.

 • Page 941 and 942:

  905 Všecky runy, epické i lyrick

 • Page 943:

  907 Ukka. Za to český jazyk posky

 • Page 947 and 948:

  Ahti, v. Lernminkáinern. Ahto nebo

 • Page 949 and 950:

  913 Když Finové zaujali území n

 • Page 951 and 952:

  915 chatě neschází parní láze

 • Page 953 and 954:

  917 Ilmari, Ilmarinen, bratr Vainam

 • Page 955 and 956:

  919 Kammo, duch nebezpečí, který

 • Page 957 and 958:

  a 921 úží Loviatar, slepá babiz

 • Page 959 and 960:

  923 Paivatal', dcera slunce, Slunco

 • Page 961 and 962:

  925 neuloví. Proto jej lovci vzýv

 • Page 963:

  927 Vá'inci', zkr., = Váinámčin

 • Page 966 and 967:

  930 Str. o vědění a ptemožen vy

 • Page 968 and 969:

  932 Str. vv. 187-272. - Kylliki pl

 • Page 970 and 971:

  .93i Str. věda a Manova vlka, po t

 • Page 972 and 973:

  936 Str. , zamrazí a málem i boha

 • Page 974 and 975:

  938 Str. uvařena a rozkrájena; vy

 • Page 976 and 977:

  94·0 Str. pro měsíc a slunce, al

 • Page 978 and 979:

  V předmluvě buďtež učiněny n

 • Page 980 and 981:

  oikein ymrnártáneen alkuteoksen,

 • Page 982 and 983:

  Za svobodu. Kresby z bojů černoho

 • Page 984 and 985:

  \ r ; j'v';-~:r.,~ 'j._".;.J_/_~< ,