Views
2 years ago

Kalevala_CZ

na kraj kypré ostr

na kraj kypré ostr ožiny, na ostrůvek lučinatý. Posadil se ryby lovit, na udici ryby chytat, lapati je do keseru, železný hák v moře spustil) ryby chytal, ryby lovil) 50. měděný prut prohýbal se, stříbrný vlas mihotal se, zlatý provaz zachvíval se. Nékolik dní uplynulo, něco jiter pominulo, ryba vzala na udici, do háku se pstroužek zakous, rybák rybu rychle vypjal, náznak na dno loďky vložil Prohlížel ji, obracel ji, GO. těmi slovy zahovořil : "Ryba je to věru divná, ryba vzácná, nevídaná: hladšíť ona sledisleda, lososa je skvrnatější, štíhlé štiky podlouhlejší, na jikráče chudoploutvá, na mli káče tuze vzáená, na panenku málo šperků, bezpásá, jak vodní vila, 70. bezuchá jest jako slípka; celý je to morský 10;;08, aneb okoun morských hlubin."

Nůž měl v pasu Vainamoinen, v nožně mu tkvěl stříbrohlavý, od boku si nůž ten vyňal, z nožny vytáh stříbrohla vý, chtěje rybu oškrábati, na kusy ji rozřezati, by mu byla ku snídaní, 8U. ku snídaní, ku desáté, ku desáté, ku obědu, ku večeři velmi hojné. Jižjiž tesák napřahoval, jižjiž rybu rozparoval, uklouzl mu v moře losos, vzmrštila se ryba pestrá, ze dna loďky rudopruhé, z nitra člunu Vainamoina. Z vln se hlava vydobyla, 90. paže pravá vyhrouzila při zadutí vánku pátém, zakroužení vody šestém; ruku pravou vynořila, nohu levou objevila na hřebetě vlny sedmé, na čeřenu na devátém. Tato slova promluvila, ozvala se touto řečí : "Oj ty starý Vainamoine, 100. neprišla já ·losos k tobě, bych se dala rozpárati, vyvrhnouti, rozsekati,

 • Page 2 and 3:

  --- . KALEVALA sklá.d~ se z 50 run

 • Page 4 and 5:

  •.

 • Page 7 and 8:

  literaturná věda vykazuje Kaleval

 • Page 9 and 10:

  t~=----~~-~-- c_~=,~c L ~~-~~-="="'

 • Page 11 and 12:

  =- "VII Kvmmene, Všecko ostatní F

 • Page 13 and 14:

  lX svými politickými i národopis

 • Page 15:

  XI kterou hmatati můžeme, obraz d

 • Page 19 and 20:

  -...- ...-...- ... - -:--;--;--;--;

 • Page 21 and 22:

  .5 o Sampu a Loulii nikdy dávných

 • Page 23 and 24:

  7 Tak jsem slýchal pěvce pěti, t

 • Page 25 and 26:

  9 .,Bylo by mně lépe bylo, bych o

 • Page 27 and 28:

  11 jakoby ji žehly žáry, jakoby

 • Page 29 and 30:

  13 :!80 kde se tříští korábov

 • Page 31 and 32:

  [5 Koleny se opřel oizcm, na dlan

 • Page 33 and 34:

  17 Rozvažoval, uvažoval, tU. dlou

 • Page 35 and 36:

  1:1 Z moíe pozdvihl se Tursas, obr

 • Page 37 and 38: 2\ "Vzezření má věru muže, vyp
 • Page 39 and 40: zlomiti strom větevnatý, poníži
 • Page 41 and 42: s morského je sebral břehu, s pů
 • Page 43 and 44: '27 .Báoo Z kraje podzemního, mat
 • Page 45 and 46: 29 žežhulinka letí jarní, vidí
 • Page 47 and 48: ) kaž(}ý junák nerozumí zlého
 • Page 49 and 50: ').) V'J do saní si pozlacených,
 • Page 51 and 52: 35 130. věčný věštec, runopěv
 • Page 53 and 54: 37 Na to mladý Joukahainen 190 odp
 • Page 55 and 56: 30 pilíře byl vzduchu zatknul, 25
 • Page 57 and 58: 41 zaklel koně s čelem hvězdným
 • Page 59 and 60: .43 Řekl moudrý Vainamoinen : "Ne
 • Page 61 and 62: Řekl mladý Joukahainen : "Oj ty m
 • Page 63 and 64: 47 odjel odtud s chmurnou myslí, s
 • Page 65 and 66: 4!J Dceři matka hovorila : ~Čemu
 • Page 67 and 68: ~tr".. (L~...$ illl~******~~~*~~ ~I
 • Page 69 and 70: 53 "Čemu pláčeš, bědná dcero,
 • Page 71 and 72: o hlavu cop o vinuj si, 100. vlas h
 • Page 73 and 74: 57 "Dva dni šperky nosila jsem, 1(
 • Page 75 and 76: -,-------------~~--~---~--~- ---- 5
 • Page 77 and 78: 61 "Hodina se přiblížila, abych
 • Page 79 and 80: mf "Šla jsem na břeh, bych se myl
 • Page 81 and 82: 65 liška zprávy nedonesla, hejno
 • Page 83 and 84: 67 s mate řiných starých tvář
 • Page 85 and 86: ....-----------~~---_. __ .- 69 Ke
 • Page 87: 71 Vzdychaje a naříkaje, v srdci
 • Page 91 and 92: 75 Vellaminu pannu vodní, dceru mo
 • Page 93 and 94: 77 Na cestu Se vydal zpětnou, zvol
 • Page 95 and 96: .._._.-._._._._.- ~I// ,.::~ "1""""
 • Page 97 and 98: :::;:::==" - 81 kůň mu na hřbet
 • Page 99 and 100: 83 chtěie skolit Vainamčina, 100.
 • Page 101 and 102: 85 sám děl sobě lato slova: "Ude
 • Page 103 and 104: 87 »Skolil li jsi Vainamčina, zas
 • Page 105 and 106: veliká ho jala úzkosť, údy jeho
 • Page 107 and 108: 91 "A tu já se do vln skotil, prst
 • Page 109 and 110: 93 Pěkná panna Pobjolanka, bčlol
 • Page 111 and 112: 95 ,,0 ty starý pošetilče, jenž
 • Page 113 and 114: 97 na hladinách, na planinách tě
 • Page 115 and 116: 99 umíš li však Sampo skouti, pe
 • Page 117 and 118: ~i';';";";;';';;';";';:;~11 I II' .
 • Page 119 and 120: 103 "Proto sestoupit máš v saně,
 • Page 121 and 122: vejce vzal a v uzel zadrh, ' aniž
 • Page 123 and 124: 107 Lempo vehnal ostří v maso, Hi
 • Page 125 and 126: 109 k dolenskérnu doj el dvoru, s
 • Page 127 and 128: A~ @ ~- ~ ~~ =@=,-- ---:::o~ ~ ****
 • Page 129 and 130: 113 by železa matky byly, stvořit
 • Page 131 and 132: 115 pod vlkem se bahno houpá, step
 • Page 133 and 134: 117 "KováL' nedbal, přinutil je v
 • Page 135 and 136: 1ul ""Ještě není zcela dobrý, b
 • Page 137 and 138: 121 to tvé tedy narození, vzrůst
 • Page 139 and 140:

  123 ani nejmladší z tvých sester

 • Page 141 and 142:

  12čl po zemi se nerozlije, kotlu m

 • Page 143 and 144:

  117 tři dni jarní bez přestání

 • Page 145 and 146:

  129 nehýbám se vlastní mocí, 01

 • Page 147 and 148:

  131 s nebes kraje vysokého, 570. o

 • Page 149 and 150:

  klečka vrzá hřezinová, duha st

 • Page 151 and 152:

  " 13Č1 "Ta.m jsem já tak dlouho v

 • Page 153 and 154:

  137 I šli spolu ohlédnouti lilCl.

 • Page 155 and 156:

  139 "Který pak jsi asi z muzu, 190

 • Page 157 and 158:

  ňádro se jí zlatem stkvělo, 250

 • Page 159 and 160:

  143 Na to kovář' Ilmarinen, kujec

 • Page 161 and 162:

  145 na čcle hvězd měla sedm, kol

 • Page 163 and 164:

  namlelo tři truhly mouky: 420. jed

 • Page 165 and 166:

  149 Zc1aliž tebe mysl vábí do d

 • Page 167 and 168:

  Runa jedenáctá. Obsah: Lemminkaiu

 • Page 169 and 170:

  aby v dlouhých nocech zimních mrk

 • Page 171 and 172:

  I!)!) pojde z toho krutá sváda, u

 • Page 173 and 174:

  157 by jím byla nedotknuta, aby je

 • Page 175 and 176:

  169 že jsem přijel v tato místa,

 • Page 177 and 178:

  161 Či snad proto mysl írudíš,

 • Page 179 and 180:

  CCI'uá Hora v míru. Vylíčení c

 • Page 181 and 182:

  *+ * . * I~ *+ * Svazek II. * + * *

 • Page 183 and 184:

  "Viz tam onu chatu blízkou s roztr

 • Page 185 and 186:

  165 jasná hvězda na obloze, jasn

 • Page 187 and 188:

  167 do večera doma nebyl, prvou se

 • Page 189 and 190:

  Vece jarý Lernrninkainen : "Nechci

 • Page 191 and 192:

  171 aniž kouzel vědomosti, střez

 • Page 193 and 194:

  173 neumeje řeči Turjů, 200. ned

 • Page 195 and 196:

  175 Vydej, lese, svoje mužstvo, :2

 • Page 197 and 198:

  177 na zápraží otázal se, :i~O.

 • Page 199 and 200:

  1i9 380. Zastavil se na nádvoří,

 • Page 201 and 202:

  181 bych byl znalcem cest i smeru,

 • Page 203 and 204:

  183 vyběh jak byl bez klobouku, b

 • Page 205 and 206:

  -18i) Řekl jarý Lemu.iukainen : "

 • Page 207 and 208:

  187 přidělal jí tvrdý bodec; vy

 • Page 209 and 210:

  189 Z toho byla velká ř vava na n

 • Page 211 and 212:

  I!-JI Na to šprýmař krvollcí, m

 • Page 213 and 214:

  Iv3 u hrot u se zlomil oštěp, bid

 • Page 215 and 216:

  195 sešli mi 1y pravé lyže, kůs

 • Page 217 and 218:

  197 aby ihned uslyšela, ze spánku

 • Page 219 and 220:

  199 "Paní Lesa přelíbezná, háj

 • Page 221 and 222:

  ~()·1 "Kdyby ehrastí bylo v cest

 • Page 223 and 224:

  203 Mielikki, O lesa paní, matko m

 • Page 225 and 226:

  205 vzduch rozerval na sta kusů, n

 • Page 227 and 228:

  207 zastřelíš li labuť říčno

 • Page 229 and 230:

  209 A tu slepec říše mrtvých..

 • Page 231 and 232:

  211 po horách li jehličnatých, p

 • Page 233 and 234:

  213 70. či snad padl v jícen vlka

 • Page 235 and 236:

  ------------ --- -----~~----~.-.::-

 • Page 237 and 238:

  'Jl17 190. spadl ve vír vodopádu,

 • Page 239 and 240:

  219 sso. vleče hrábě proti proud

 • Page 241 and 242:

  221 310. Sama žíly navázala, kon

 • Page 243 and 244:

  223 ;:l70. kde se maso odvinulo, ke

 • Page 245 and 246:

  tamté medu líbezného, tam je hoj

 • Page 247 and 248:

  '2:1.7 Včelka, rozumný ten ptáč

 • Page 249 and 250:

  ~29 načež takto promluvila, ozval

 • Page 251 and 252:

  231 ano stal se ještě lepším, v

 • Page 253 and 254:

  ~~~~~=-"~v .~ c,) Runa šestnáctá

 • Page 255 and 256:

  23;=) jsemtě v kmenu vydoupnala, t

 • Page 257 and 258:

  237 na kocábku čaropěvce, 100. n

 • Page 259 and 260:

  druhý týden slřemšinami, skrz j

 • Page 261 and 262:

  24· { .,V Manalu mne voda snesla d

 • Page 263 and 264:

  Řekl moudrý Vainamoiuen : "Baby s

 • Page 265 and 266:

  215 tam si hověl, v tvrdém spánk

 • Page 267 and 268:

  247 Mnozí už tam sestoupili, nemn

 • Page 269 and 270:

  :24!J "Sta ti sloves dostane se, ti

 • Page 271 and 272:

  251 olši vyrubl mu z brady, rouč

 • Page 273 and 274:

  253 Aniž starý čaropěvec, 130.

 • Page 275 and 276:

  pátrat budu po pramenu, píditi se

 • Page 277 and 278:

  257 vnitřnosti mi valchovati, v pl

 • Page 279 and 280:

  není tobě ve mně místa, jinde s

 • Page 281 and 282:

  261 na kraj hradby kal ovité, na p

 • Page 283 and 284:

  "Tam li tobě místa není, soudím

 • Page 285 and 286:

  265 nPrchával í strašný Lempo,

 • Page 287 and 288:

  267 Vipunen tak čaropěvec všecko

 • Page 289 and 290:

  269 spojují se boky lodi, vztyčuj

 • Page 291 and 292:

  271 zlatem okoval jí stežen sform

 • Page 293 and 294:

  273 "Lososů li dav jsi četný, ne

 • Page 295 and 296:

  pod lavici vidlic ostí, 130. za la

 • Page 297 and 298:

  277 nepoviš li pravdu přesnou, 19

 • Page 299 and 300:

  - .. 27H v letě koně podkovává

 • Page 301 and 302:

  281 co mu lázeň vytápěla. :lID.

 • Page 303 and 304:

  283 také s prsty rukavice obul zla

 • Page 305 and 306:

  285 takými se ozval slovy, ozval s

 • Page 307 and 308:

  .•87 Chytře dcera odvětila: i 4

 • Page 309 and 310:

  289 plachta nesla rudou loďku po z

 • Page 311 and 312:

  ~91 statný muž se v saních tyči

 • Page 313 and 314:

  2~)3. přistál se svou lodí rudou

 • Page 315 and 316:

  i~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , r·- , .+- ,

 • Page 317 and 318:

  297 na vždy býti mojí družkou,

 • Page 319 and 320:

  299 z háje přiveď tuonelského,

 • Page 321 and 322:

  301 "Práce mi jest uložena ješt

 • Page 323 and 324:

  303 není štika malá z malých, a

 • Page 325 and 326:

  305 aniž byla voda vídna pro šup

 • Page 327 and 328:

  307 jest už moje zaslíbená přip

 • Page 329 and 330:

  309 unesl ji letoun kvapem, uchvát

 • Page 331 and 332:

  311 Načež Paní nad Pohjolou slov

 • Page 333 and 334:

  ? Ci Runa dvacátá. Obsah: V zemi

 • Page 335 and 336:

  315 s bahen trávy ukusoval, hřbet

 • Page 337 and 338:

  317 zaklál býka z finské země,

 • Page 339 and 340:

  3H) ""Kdy pak my se sjednotíme, dr

 • Page 341 and 342:

  321 urvi šišku se smrčiny, naber

 • Page 343 and 344:

  Černá Hora v míru, Vylíčení c

 • Page 345 and 346:

  •>I< •>I< •>I< .~ ~ r§- , :

 • Page 347 and 348:

  323 ,,))Kuno, milý ptáčku zlatý

 • Page 349 and 350:

  325 na obou ji mnula stehnech a aj,

 • Page 351 and 352:

  327 ozvala se, promluvila: ".Ach mn

 • Page 353 and 354:

  na vodu šla ku pramenu, mraky dým

 • Page 355 and 356:

  331 malá chvilka uplynula, 520. ne

 • Page 357 and 358:

  . , 333 Podivno to dívce bylo, dě

 • Page 359 and 360:

  Runa dvacátá prvá. Obsah: V Pohj

 • Page 361 and 362:

  šest rolniček, šest sestřiček

 • Page 363 and 364:

  33!-J potom sena řezaného, poslé

 • Page 365 and 366:

  "Hamenáty jabloňové, pilíre jso

 • Page 367 and 368:

  "Oj družbové, holoubkové, 220. d

 • Page 369 and 370:

  "Kdo zavýská z plna hrdla, čí s

 • Page 371 and 372:

  34·, píseň lívala se řekou, 34

 • Page 373 and 374:

  koláči by vrchy byly, 400. vejci

 • Page 375 and 376:

  Runa dvacátá druhá. Obsah: Nevě

 • Page 377 and 378:

  jedna ruka v rukavici, druhá není

 • Page 379 and 380:

  355 píšťaly tam jinak znejr, dve

 • Page 381 and 382:

  357 kdy sníh stopu zaprašuje, ve

 • Page 383 and 384:

  359 v smolný var se sama vrhla, li

 • Page 385 and 386:

  3(;1 za zdroj čisté, jasné vody,

 • Page 387 and 388:

  363 "Plač, o plač, o panno mladá

 • Page 389 and 390:

  365 410. jako žežhulce, jež kuk

 • Page 391 and 392:

  367 do příbytku, který pivem hoj

 • Page 393 and 394:

  *. * * * * * * * * * * * * * * * *

 • Page 395 and 396:

  371 písně pověs na polici; vesel

 • Page 397 and 398:

  :373 1I0. večer dobrt pozor d~v~ n

 • Page 399 and 400:

  ychle vrať s.e do sednice, žeň.

 • Page 401 and 402:

  :377 Svatý jestí v domě jeřáb,

 • Page 403 and 404:

  379 do kamenajiopil pro rež.. s ž

 • Page 405 and 406:

  JS1 "Lžice vše měj spočítány,

 • Page 407 and 408:

  vidlemi ho nenahrnuj, rohatinou nep

 • Page 409 and 410:

  385 tebe malou uspá vajíc, 460. m

 • Page 411 and 412:

  387 "Liška se v past ústy chytla,

 • Page 413 and 414:

  580. laskavá li budu sama, pokorn

 • Page 415 and 416:

  391 jako burná metelice, (HO. spou

 • Page 417 and 418:

  70U. zmítaly se, průvan nebyl, d

 • Page 419 and 420:

  395 "Hrubě toho nedbala jsem, na d

 • Page 421 and 422:

  397 zarmoucená putovala, smutná j

 • Page 423 and 424:

  399 děkuje mu dobře děkuj; dobr

 • Page 425 and 426:

  401 osnovu liž povoliti má i brdo

 • Page 427 and 428:

  403 "Zenichu, můj bratře milý, d

 • Page 429 and 430:

  na mlatě jí nešlehali, do pláč

 • Page 431 and 432:

  407 260. 270. 280. oráči by zname

 • Page 433 and 434:

  409 jižtě myslím na loučení, 3

 • Page 435 and 436:

  411 ploty těm, kdo kráčet budou,

 • Page 437 and 438:

  413 leda ta mne ještě pozná, ses

 • Page 439 and 440:

  ft·15 kdo nás nyní 'Vodit hude,

 • Page 441 and 442:

  -, ~~~ .. ,-'-- ~ ~ J.-/ :~Wt-: ~ .

 • Page 443 and 444:

  419 děti země jahodnaté, voda lo

 • Page 445 and 446:

  J1O. že mu cesta zdravá byla, sla

 • Page 447 and 448:

  .Po minulou celou zimu, ba již cel

 • Page 449 and 450:

  takých švarných svatebčanů, pr

 • Page 451 and 452:

  427 panna všech je nejpěknější

 • Page 453 and 454:

  4:l9 dobré ti tu bude bydlo, pěkn

 • Page 455 and 456:

  43t Pití bylo nekoupené, všechno

 • Page 457 and 458:

  jez, a jídla neubývá, pij a pij,

 • Page 459 and 460:

  435 520. 530. "Poděkovav hospodá

 • Page 461 and 462:

  437 jakoby ji tkala zrovna cínoprs

 • Page 463 and 464:

  439 "Zlaté kolem sije JPJl řetěz

 • Page 465 and 466:

  441 pro' nebozíz tuoniovský, svě

 • Page 467 and 468:

  Runa dvacátá šestá. Ossah: Lcmm

 • Page 469 and 470:

  445 vykoupal se strnad ptáček, ok

 • Page 471 and 472:

  447 Vece jary Lamminkainen, pravil

 • Page 473 and 474:

  449 "Smrť to není muže hodná, h

 • Page 475 and 476:

  4~1 od země se k nebi zdvihá, od

 • Page 477 and 478:

  Řekl jarý Lernminkainen, 290. pra

 • Page 479 and 480:

  4-55 "Sotva kdo je ve Pohjole, 350.

 • Page 481 and 482:

  4:;7 410. kráčej krokem polovičn

 • Page 483 and 484:

  459 cestu ucm cestovníku, 470. zvl

 • Page 485 and 486:

  461 na skaliska pálající, 530.

 • Page 487 and 488:

  403 z kopišf byla vystavena, země

 • Page 489 and 490:

  465 zdaž tvůj táta nebo máma, n

 • Page 491 and 492:

  467 krajem moře vzbouřeného; 710

 • Page 493 and 494:

  469 Na to zmije skrčila se, 77u. s

 • Page 495 and 496:

  4·71 Mladý jary Lemminkainsn, šv

 • Page 497 and 498:

  4-73 máme piva ječmenného, mal v

 • Page 499 and 500:

  475 piva hostu dalo džbánek, kone

 • Page 501 and 502:

  477 Řekl jarý Lemminkaineu, pravi

 • Page 503 and 504:

  479 perutěmi zatřepala, před li

 • Page 505 and 506:

  48l Pohjolský se na to otec 310. r

 • Page 508 and 509:

  Kalevaly 4. svazek vyjde ještě do

 • Page 510 and 511:

  '. ý.

 • Page 512 and 513:

  484 Na to Ahti Saarelainen, onen kr

 • Page 514 and 515:

  486 hřebce, který sem ho přivez,

 • Page 516 and 517:

  488 an se bere podle plotu; ještě

 • Page 518 and 519:

  Načež jarý Lernminkainen ozval s

 • Page 520 and 521:

  Děla máti Lemrninkaina, ozvala se

 • Page 522 and 523:

  "O místě ti povím dobrém, o út

 • Page 524 and 525:

  Runa dvacátá devátá. Ohsah : Le

 • Page 526 and 527:

  4.98 k ostrovu. jenž jména nerná

 • Page 528 and 529:

  ;)00 "Je liž místo na ostrově, 1

 • Page 530 and 531:

  50~ kukačka li zakukala, 160. zob

 • Page 532 and 533:

  504 aby neměl zlatých vidlic, no

 • Page 534 and 535:

  506 Ještě dříve s lože povstal

 • Page 536 and 537:

  508 "Pluj, lodičko, jako měchýř

 • Page 538 and 539:

  510 pro stežen však neplakaly, an

 • Page 540 and 541:

  nový člun mu darovala, 450. loďk

 • Page 542 and 543:

  "Krutě mi jest odplaceno, zlým os

 • Page 544 and 545:

  516 Načež máti Lemminkaina slovo

 • Page 546 and 547:

  Runa tř-icátá, Obsab: Lemminkain

 • Page 548 and 549:

  520 Hrubě nedbal Lemminkainen, str

 • Page 550 and 551:

  522 ani nebyl malý z malých, ošt

 • Page 552 and 553:

  524 nad hladinou cácorečka, 160.

 • Page 554 and 555:

  526 v zad li za pohjolským domem,

 • Page 556 and 557:

  528 mléko v cecku bahničiné, hř

 • Page 558 and 559:

  D30 Ani masa ve hradišti nebylo, n

 • Page 560 and 561:

  522 bije li se v litérn boji, sek

 • Page 562 and 563:

  534, "Avšak jestli čaroději zkus

 • Page 564 and 565:

  Runa třicátá prvá. Obsah: Untam

 • Page 566 and 567:

  538 že mu povrazdí rod všechen,

 • Page 568 and 569:

  všecka ždála Untamola, roo. až

 • Page 570 and 571:

  542 kůry břízí tisíc saní, s

 • Page 572 and 573:

  51.4 Když Kullervo povyrostl, stal

 • Page 574 and 575:

  5H; Pět porazil vztekle kmenů, 27

 • Page 576 and 577:

  :)4·8 práci syna Kalervova, hodn

 • Page 578 and 579:

  Runa tř-icátá druhá. Obsah: llm

 • Page 580 and 581:

  552 "Jumalo, O bože pravý, 50. Tv

 • Page 582 and 583:

  554- od pramenů bez obrubní, 110.

 • Page 584 and 585:

  55(5 neprosila od sousedky; 170. ch

 • Page 586 and 587:

  558 vystup Z černé plesa tůně,

 • Page 588 and 589:

  vGO přes mokřiny, bařadliska, ro

 • Page 590 and 591:

  do hůry li stádo kráčí, tobě

 • Page 592 and 593:

  564 jídla nikdy neubude, pití vž

 • Page 594 and 595:

  "Tam li se ti jechat nechce, netref

 • Page 596 and 597:

  568 by s to nebyl, kolozubý, hnout

 • Page 598 and 599:

  570 Zastavil se, posadil se na mez,

 • Page 600 and 601:

  I 572 "Mnohý vně chléb krásný

 • Page 602 and 603:

  574 šeptaje pak slova vědmá v st

 • Page 604 and 605:

  57(; sama spěchá, krá vy dojí,

 • Page 606 and 607:

  578 Kullervoinen Kalervovec slovo d

 • Page 608 and 609:

  Runa třicátá čtvrtá. Obsah: Ku

 • Page 610 and 611:

  582 Sedě sirý, opuštěný, mysli

 • Page 612 and 613:

  584- Ozval· se a prohovoril : "Po

 • Page 614 and 615:

  586 otec .tvůj v té chatě žije,

 • Page 616 and 617:

  88 "Kdo opláče dceru milou ~ sso.

 • Page 618 and 619:

  590 Do práce ho vypravili, poslali

 • Page 620 and 621:

  59:1 Kullervoiuen Kalervovec, 71J.

 • Page 622 and 623:

  594 pobíd oře rukovítkou, pošle

 • Page 624 and 625:

  panně pěkná slova dával, pošep

 • Page 626 and 627:

  "I den třeti, čtvrtý minul, pát

 • Page 628 and 629:

  600 kouřem hustým udusiti, druhé

 • Page 630 and 631:

  _._ •..•••. - •..• '-li

 • Page 632 and 633:

  Ten, kdo vál čí bez pricmy, prol

 • Page 634 and 635:

  606 Načež otec odpověděl: "Neur

 • Page 636 and 637:

  (j08 uši jezer stulíkové, a dř

 • Page 638 and 639:

  610 pospes domů popatriti, mrtvém

 • Page 640 and 641:

  61~ aby zrubal celé davy) sta nep

 • Page 642 and 643:

  Kullervoinen Kalervovec zavolal si

 • Page 644 and 645:

  616 Dítko špatně vychované, ner

 • Page 646 and 647:

  li> ~'_w-·_.•.~-- --~_ .. - .•

 • Page 648 and 649:

  - - - - ---------- 620 Ovečka se v

 • Page 650 and 651:

  622 vyjde li z ní zlatý obraz, st

 • Page 652 and 653:

  624 ohledl se po pokryvkach, přine

 • Page 654 and 655:

  6213 "Nikdy, milí hoši naši, nik

 • Page 656 and 657:

  628 Den jel, koně popoháněl, dva

 • Page 658 and 659:

  63U buď mi místo sestry svojí, b

 • Page 660 and 661:

  632 rozdupu ti saně v kusy, rozdro

 • Page 662 and 663:

  _.---_...._------_.~.----"-~.--,,,.

 • Page 664 and 665:

  63G vlčí srst je úhlednější,

 • Page 666 and 667:

  638 den jim mele k poží vání: d

 • Page 668 and 669:

  610 sampo jesti dopraveno, s krůvk

 • Page 670:

  Chlapi ohněm zahrabali, námezdní

 • Page 673 and 674:

  * * ~I * V PRAZE 1895.

 • Page 675 and 676:

  64-3 s hrotu luna zářila mu, s pl

 • Page 677 and 678:

  Řekl starý Vaillall,oinen, pribli

 • Page 679 and 680:

  Kmenový člun odpověděl, lanová

 • Page 681 and 682:

  (Wl ruce měli jako kliky, 280. pě

 • Page 683 and 684:

  6:'>1 kvílel, že má sroubek mal

 • Page 685 and 686:

  Řekl jarý Lenuuiukaluen : "Oho. s

 • Page 687 and 688:

  Runa čtyNcátá. Obsah : Bohu tý

 • Page 689 and 690:

  G.,)7 kamenita skloútc čela, by l

 • Page 691 and 692:

  659 dával 11106 rány rázné, 100

 • Page 693 and 694:

  661 A sám z pochvy meče dobyl, 16

 • Page 695 and 696:

  663 na nic není rybí ostí, ani k

 • Page 697 and 698:

  Načez jarý Lemmiukuiuen dostal ho

 • Page 699 and 700:

  667 "Nechci ve hlubině hníti, , p

 • Page 701 and 702:

  litiU nPř'islupte a poslechněte,

 • Page 703 and 704:

  (i7l Vábí hra i vzdušné ptáky,

 • Page 705 and 706:

  všecičko, co ploutve nosí, 130,

 • Page 707 and 708:

  67ft větší byly brusin jahod, 19

 • Page 709 and 710:

  677 řekl starý Vaiuamoinen : ~Má

 • Page 711 and 712:

  679 tam, kde muže požírají, 10.

 • Page 713 and 714:

  68\ Starý moudrý Vainamoinen ruč

 • Page 715 and 716:

  683 Mladý jarý Lemminkaineu, zvan

 • Page 717 and 718:

  685 na okridlí vlahokypré, na par

 • Page 719 and 720:

  687 na těch vodách hohopustých,

 • Page 721 and 722:

  tiS\! Vylít jako postřelený, 300

 • Page 723 and 724:

  691 zlatý králi všehornlra, 360.

 • Page 725 and 726:

  69:3 za uši jej povytáhl, optal s

 • Page 727 and 728:

  fi95 a jih vítr ostře bodal, výc

 • Page 729 and 730:

  fiW7 "Vari od mé lod] zpátky 530.

 • Page 731 and 732:

  Runa čtyřicátá třetí. Obsah:

 • Page 733 and 734:

  701 vyšplhal se po stožáru 40. d

 • Page 735 and 736:

  70;3 netlí s lo již vyvázhouti p

 • Page 737 and 738:

  705 za peruti postranice, za ch vos

 • Page 739 and 740:

  707 Děla Paní nad Pohjolou : "Nej

 • Page 741 and 742:

  709 bohatstvím se moře staly, pok

 • Page 743 and 744:

  71 i 11101\.lVOU Iid tunou patru, :

 • Page 745 and 746:

  713 Starý moudrý Vaiuamoinen sám

 • Page 747 and 748:

  1-' '~!II~k_ ~!~ ~!~ ~!~ ~!~ ~!~ ~!

 • Page 749 and 750:

  717 jedna lodka nová byla, . druh

 • Page 751 and 752:

  719 "Šfastnější jsou stromy jin

 • Page 753 and 754:

  í'lll Štěstí tebe velké potká

 • Page 755 and 756:

  723 "Dej mi. panno, pramen vlasů,

 • Page 757 and 758:

  725 280. Muži zbožně přistoupal

 • Page 759 and 760:

  72.7 Jestliže ho vedla chůze po d

 • Page 761 and 762:

  729 železným jej potři hradem, m

 • Page 763 and 764:

  731 Vrhla se, by porodila, lLlOUsv

 • Page 765 and 766:

  733 Přispěj, pane, pomoc podej, p

 • Page 767 and 768:

  735 Načež starý Vainamčinen, v

 • Page 769 and 770:

  737 zachraň, spas jej ode zkázy,

 • Page 771 and 772:

  739 nevyváznou v době žádné, a

 • Page 773 and 774:

  Runa čtyř-ieátá šestá. Obsah:

 • Page 775 and 776:

  743 "Mysl moje sobě žádá, do Me

 • Page 777 and 778:

  745 Prohlížel si kořist vzácnou

 • Page 779 and 780:

  4-7 dal liž les nám medojeda, je

 • Page 781 and 782:

  74 !:I "Kam mám nyní s hostem jí

 • Page 783 and 784:

  751 Kde je místo jedináčku, mazl

 • Page 785 and 786:

  Přijď. Tellcrvo Tupiovno 340. se

 • Page 787 and 788:

  755 "Medvíďátko vyrůstalo. 400.

 • Page 789 and 790:

  757 Mladí na to ozvali se, staří

 • Page 791 and 792:

  759 neberu ho nahodile, 520. nechci

 • Page 793 and 794:

  76l do bahna li zabořil jsi, v ste

 • Page 795 and 796:

  ·í63 "0 Jumalo, vždycky dávej,

 • Page 797 and 798:

  765 kantele hru poslouchalo, divilo

 • Page 799 and 800:

  767 plamenným jej vykřís mečem,

 • Page 801 and 802:

  769 Před mnu se řeka staví, jako

 • Page 803 and 804:

  771 v Tuuriovu novou chatu, ve přl

 • Page 805 and 806:

  773 ryby pro své vodní dvory, lip

 • Page 807 and 808:

  775 "Těká štika semo tamo, 300.

 • Page 809 and 810:

  777 Slyše starý Vainamoinen slovo

 • Page 811 and 812:

  77H abych sobě nevod spletl, síť

 • Page 813 and 814:

  781 Když síť byla upletena, náv

 • Page 815 and 816:

  783 Načež starý Vainamoineu ozva

 • Page 817 and 818:

  785 chopiv návěř, k sobě táhl,

 • Page 819 and 820:

  787 s osmého až spadla nehe, se s

 • Page 821 and 822:

  789 Tam si lité rány chladil, sp

 • Page 823 and 824:

  19i Ukko, bože, jenžto řídíš

 • Page 825 and 826:

  793 Štika znala prohlubiny.. znal

 • Page 827 and 828:

  7!J5 Luna byla připevněna, 70. sl

 • Page 829 and 830:

  í~J7 Nikdo hlasu neuslyšel, nikdo

 • Page 831 and 832:

  799 každý meč měl za opaskem, .

 • Page 833 and 834:

  EOl zelený tam spatřil ostrov, 2~

 • Page 835 and 836:

  Muutamat Káánnóksen tarkkuula en

 • Page 838 and 839:

  ·'-' '.',

 • Page 840 and 841:

  804 Kovář okno pootevřel mysle,

 • Page 842 and 843:

  806 vyšel, stanul na zápraží, p

 • Page 844 and 845:

  :1'·: ~~~~~~~~~~~~~~~~'" .;~. ~I=~

 • Page 846 and 847:

  810 .Nedam se vézt od kobyly 4.0.

 • Page 848 and 849:

  812 prsty ubrat ruzovymi, 100. ruč

 • Page 850 and 851:

  814 Chtělo se jí vykoupati: "Mati

 • Page 852 and 853:

  8i6 "Koho ze vsi požádati, koho s

 • Page 854 and 855:

  818 Piltti, služebnice malá chvat

 • Page 856 and 857:

  820 Dosti sobě Mariatta, 330. pann

 • Page 858 and 859:

  Kam jít ještě nevěděla, kam j

 • Page 860 and 861:

  824 Starý moudrý Vainamčinen, v

 • Page 862 and 863:

  826 '.~ Vainamčinen veslem mává,

 • Page 864 and 865:

  828 neuslyší zlato moje, nedoví

 • Page 866 and 867:

  830 sehnul vršky strmých stromů,

 • Page 869:

  1. () j

 • Page 872 and 873:

  E36 Celý národ podporoval horlivo

 • Page 874 and 875:

  838 teprve spojí se proti Pohjole

 • Page 876 and 877:

  840 právo naprosto nedbati rozdíl

 • Page 878 and 879:

  842 Castrén naproti jiným učenc

 • Page 880 and 881:

  844 které nelze v ní nalézti pom

 • Page 882 and 883:

  84·G ření, zachovalo její podob

 • Page 884 and 885:

  Sí8 ných umotvorů národních,

 • Page 886 and 887:

  850 znamenalo mezuik, převrat tent

 • Page 888 and 889:

  852 I lyrickou vůbec, jeví se ná

 • Page 890 and 891:

  854 znam veci se snaží, tím. ví

 • Page 892 and 893:

  856 Uvidíme, dá li se obojí mín

 • Page 894 and 895:

  858 Nosilov tyto příklady zarucuj

 • Page 896 and 897:

  860 jeho poetickou duši; pěl o ti

 • Page 898 and 899:

  86~ ~1et, co v jistém ruském čas

 • Page 900 and 901:

  tl64, Tak loď si přeje, aby plava

 • Page 902 and 903:

  866 losti původu. věcí, zaříka

 • Page 904 and 905:

  868 trosky a že staří Finové m

 • Page 906 and 907:

  870 .jímnejdříve známy. Nejstar

 • Page 908 and 909:

  872 že je nesnadno vysvětliti oba

 • Page 910 and 911:

  874 slov. krk; r: nahajka (býkovec

 • Page 912 and 913:

  8'i:6 nazývali je dále •Venál

 • Page 914 and 915:

  878 řekli Dvinský, . je nepochybn

 • Page 916 and 917:

  i v u 880 rrazsuženiu, ino slugam

 • Page 918 and 919:

  882 1. nejstarší jsou runy o pův

 • Page 920 and 921:

  884- VI. D Sampu. Srbové dělí sv

 • Page 922 and 923:

  &86 25. O zlaté. panně. 26. Zakle

 • Page 924 and 925:

  888 Paní nad Pohjolou mohl se Ilma

 • Page 926 and 927:

  890 Také historie jeho zhotovení,

 • Page 928 and 929:

  892 Za důležité okolnosti, ukazu

 • Page 930 and 931:

  .S9t Proti výkladu .Comparettiovu

 • Page 932 and 933:

  896 U meňa kvartiruška veselaja,

 • Page 934 and 935:

  h ~98 tovena tak, jako harfa finsk

 • Page 936 and 937:

  900 svědectví starých ruských b

 • Page 938 and 939:

  902 k.·poyzne§ení· národního

 • Page 940 and 941:

  90t VIII. é) versi run. Každá p

 • Page 942 and 943:

  a 906 j oQf.i1dy' má 'fin. mnoho v

 • Page 945:

  II. Vysvětlivky jmen a věcí

 • Page 948 and 949:

  912 druhé j mezi nimi zapražen je

 • Page 950 and 951:

  914 \ 'V naši době uz I chata nej

 • Page 952 and 953:

  916 dům je zamlklý l:. nesdílný

 • Page 954 and 955:

  918 Jabloň není ve Finsku domovem

 • Page 956 and 957:

  92fi -- Keitolainen, Z kopí Keitol

 • Page 958 and 959:

  922 ~ana, vládce mrtvých, = Tuoni

 • Page 960 and 961:

  92:t, Saarelainen, t, j. ostrovan,

 • Page 962 and 963:

  926 Tuoniovna, dcera Tuoníova. Jeh

 • Page 965 and 966:

  Str. Runa prvá. Runa se počíná;

 • Page 967 and 968:

  931 Str. skavě ho do domu přijme

 • Page 969 and 970:

  933 syn~, složí v jeden celek u d

 • Page 971 and 972:

  9:35 dbá varování matetina a smr

 • Page 973 and 974:

  937 Str. nutí sestřině a sám ho

 • Page 975 and 976:

  939 Str. moinen pečlivě sesbírá

 • Page 977 and 978:

  Tiskové chyby_ Strana : verš: nes

 • Page 979 and 980:

  finská kritíka o českém překla

 • Page 981 and 982:

  Josef }{oleček do ~oMe 1'. lrl0S s

 • Page 983 and 984:

  ... "

 • Page 985:

  Runa dvacátá sedmá. 6bsah: Lemrn