Spolková zpravodajská služba a pražské jaro 1968

uzsiczech

http://www.uzsi.cz

22

Dokumente des Bundesnachrichtendienstes zum Prager Frühling 1968

a přesvědčivěji.“ 52 Historické hodnocení

vlastní výkonnosti BND během „pražského

jara“ se tak v průběhu let proměnilo

v jednoznačnou samochválu.

Při příležitosti oslav 30. výročí založení BND

v centrále v Pullachu v roce 1986 službu

pochválil bavorský ministerský předseda

Franz Josef Strauβ (1915 - 1988) a zvláště

při tom vyzdvihl právě cenný informační

servis BND během pražského jara. Strauβ,

který zastával v době krize v roce 1968 post

ministra financí (1966-69), prohlásil: „Nechci

zde pronášet velká slova, ale musím na

tomto místě rozhodně prohlásit, že nejen

Američané, ale také my – tehdejší spolková

vláda – jsme měli detailní poznatky

o vojenských přípravách Varšavské smlouvy,

o skupině sovětských vojsk v Německu,

o Národní lidové armádě NDR, polské

armádě (…) Měli jsme přesné poznatky

o místech vpádu, přípravách a muničních

skladech. Jedno jsme však nevěděli, a to jak

naloží politické špičky druhé strany se svými

vojenskými možnostmi. To je také věc,

kterou může zpravodajská služba zjistit jen

v případě výjimečného štěstí a s tím nelze

počítat. Toto rozhodnutí padlo s konečnou

platností v sovětském vedení, v Kremlu,

a to jen několik hodin předtím, než se armády

daly do pohybu.“ 53

V roce 2014 představili hodnocení výkonnosti

BND v souvislosti s krizí v ČSSR v roce

1968 členové Nezávislé historické komise

pro zpracování dějin BND A. Hilger a A. Müller,

jejichž studie se také částečně opírala

52 Weiß, Kurt: Die ČSSR-Intervention (Vorbereitung

und Durchführung) [Příprava a realizace

intervence v ČSSR], BND-Archiv, 14.641, s. 4;

stejně tak v BArch, B 206/1972, s. 6n.

53 BND-Archiv, 103.912, Die ČSSR-Intervention

(Vorbereitung und Durchführung). Dokumentation

aufgrund der Berichterstattung des BND

[Příprava a realizace intervence v ČSSR ve světle

hlášení BND], říjen 1986. s. 2.

MFGBND 9/2016

o materiály BND. Tato studie dochází

celkově spíše k negativnímu závěru, totiž,

že možnosti Pullachu k posouzení situace

a předpovězení přesného časového bodu

invaze Moskvy a jejích bezprostředních

důsledků byly omezené. 54

Při zhodnocení výkonnosti BND v srpnu

1968 tak hraje roli, jak úzce je dané téma

pražského jara pojato, tedy, zda budeme

krizový rok 1968 redukovat na „zajištění“

informací o bezprostředně nadcházejícím

útoku na Československo a na za tímto

činem skryté sovětské záměry.

Pražské jaro však nezastihlo BND zcela

nepřipravenou. Už jen proto, že nebezpečí

vpádu vojsk Varšavské smlouvy obklopujících

ČSSR, tedy přímo u hranic Spolkové

republiky Německo a tím i NATO, bylo hodnoceno

jako vysoké.

Zveřejněné dokumenty tohoto svazku

historické řady „Mitteilungen“ mají

umožnit nahlédnutí do typických dobových

materiálů BND. Skutečná materiální

základna k vývoji zkoumané problematiky

je mnohem obsáhlejší. Byly vybrány takové

dokumenty, které představují pracovní

postupy uvnitř služby v roce 1968, i konkrétní

politické a vojenské poznatky a analýzy

z krizového roku.

Problematika odpovědnosti a rozhodování

spolkové vlády tak bude zcela ponechána

stranou. Zpravodajský aparát BND referoval

o politické krizi v ČSSR a vojenských

přípravách východního bloku na různých

úrovních. Scénáře a možnosti budoucího

vývoje však byly rozličné: Prosadí se konzervativci

mezi československými komunisty

a ukončí krizi podle představ Moskvy?

Prosadí se liberálové a požádají západ

54 Viz Hilger/Müller, „Das ist kein Gerücht, sondern

echt“ (sv. 2), s. 101n.

More magazines by this user
Similar magazines