Spolková zpravodajská služba a pražské jaro 1968

uzsiczech

http://www.uzsi.cz

26

Dokumente des Bundesnachrichtendienstes zum Prager Frühling 1968

„bezpečnostní mánie“ či „fetišizmus“ osobní

bezpečnosti a krytí vlastní příslušnosti

ke zpravodajské službě“. 62 Odhalení bylo

„smrtelným hříchem“. Uvolnění mezinárodního

napětí počátkem 60. let

značně ulehčilo na Západě zpravodajskou

aktivitu. Díky sílící hospodářské spolupráci

bylo nyní také umožněno pronikání agentů.

Zájem o emigrantské organizace sice ustupoval,

zato se do popředí pozornosti dostávaly

západní zpravodajské služby. Na

počátku 60. let měl údajně personální stav

I. správy dosáhnout zhruba 900 příslušníků

a výrazně měl také posílit vliv KGB.

Když se v dubnu roku 1965 stal

československým ministrem vnitra Josef

Kudrna (1920 - 1989), vyvodila z toho BND

změnu kurzu zpět ke stalinistickým strukturám.

63 S jeho nástupem byla provedena

opětovná reorganizace. Během nepokojného

roku 1968 údajně „československé tajné

služby vykazovaly značnou nervozitu“. 64

Činnost Státní bezpečnosti (StB) byla

prvním mužem strany Dubčekem silně

omezena. „Po vpádu vojsk Varšavské

smlouvy však její aktivita opět rychle ožila,

takže StB již opět zastává privilegovanou

mocenskou pozici ve státě.“ 65

Ve skutečnosti však byla vícestupňová

struktura různých tajných služeb

nepřehledná. Kompetenční střety těchto

služeb byly patrné při prvním pohledu na

62 Tamtéž, s. 41.

63 Anzeichen für härteren innenpolitischen Kurs

unter Kudrna vom 14. Juni 1968 [Známky

ostřejšího vnitropolitického kurzu ministra Kudrny],

BND-Archiv, 103.915, Bundesinnenministerium

ČSSR – Federální ministerstvo vnitra

(FMV), [nestránkováno].

64 Dopis z 21. ledna 1974, BND-Archiv, 103.912,

Erkenntnisse über den tschechoslowakischen

Nachrichtendienst.

65 Analýza BND ze 7. června 1971, BND-Archiv

103.912, Erkenntnisse über den tschechoslowakischen

Nachrichtendienst. [Poznatky

o československé zpravodajské službě]

MFGBND 9/2016

jejich strukturu. Ta je zachycena v jednom

školícím podkladu BND z ledna 1969 takto:

ministerstvo vnitra (krajské správy a okresní

správy), Státní bezpečnost v rámci ministerstva

vnitra jako Hlavní správa, podřízená

však také vojenské kontrarozvědce. Vojenská

rozvědka, tedy Zpravodajská správa

generálního štábu Československé lidové

armády, spadala pod ministerstvo národní

obrany. K tomu je třeba připočítat další

„místa provozující zpravodajství“, jako byla

diplomatická zastoupení v západních metropolích

a Východním Berlíně, vojenská

mise v Západním Berlíně, obchodní zastoupení

ve Frankfurtu nad Mohanem, státem

vlastněné cestovní kanceláře, letecké

a lodní společnosti, stejně jako tisková

agentura. 66

V dokumentu 2 67 je zachycen obsáhlý

přehled poznatků BND o činnosti

československých služeb z roku 1967.

V závěru úvodní části je vyslovena téměř

prorocká domněnka, že „politické třenice

v ČSSR roku 1967 vyústí v roce 1968

v určité důsledky.“ Tuto studii zpracovalo

oddělení A-7 spadající pod sekci 333,

odpovědnou za kontrašpionáž. Zabývá se

především metodikou a taktickou prací

československých státně bezpečnostních

orgánů za rok 1967. Vedle strukturálních

změn je zde podchycena samozřejmě

také i jejich činnost na území Spolkové

republiky Německo. Za hlavní faktor pronikání

do Západního Německa zde byla

označena od 60. let trvale sílící emigrace

z Československa. Přistěhovalci, kteří se ve

spolkové republice úspěšně usadili, byli při

prvních návštěvách své staré vlasti tamní

službou kontaktováni a verbováni.

66 Viz Fremde Dienste Lehrstoff [Studijní materiály

o cizích službách], materiál datovaný 9. ledna

1969, BND-Archiv, 103.915, Bundesinnenministerium

ČSSR – Federální ministerstvo vnitra

(FMV), [nestránkováno].

67 Viz dokument 2.

More magazines by this user
Similar magazines