Spolková zpravodajská služba a pražské jaro 1968

uzsiczech

http://www.uzsi.cz

Dokumente des Bundesnachrichtendienstes zum Prager Frühling 1968 7

Předmluva Spolkové zpravodajské

služby (BND)

Aktuální publikace výzkumné skupiny pro

dějiny BND (Forschungs- und Arbeitsguppe

„Geschichte des BND“) se zabývá – po tématech

povstání v NDR v roce 1953 (svazek

č. 6), stavba Berlínské zdi v roce 1961 (č. 1)

a karibská krize v roce 1962 (č. 3) – dalším

geopoliticky mimořádně významným konfliktem

studené války.

Tentokrát je zaměřena na činnost německé

zpravodajské služby (BND) v období

pražského jara v Československu v roce 1968,

tj. v průběhu pokusu československého stranického

vedení v čele s Alexandrem Dubčekem

(1921 - 1992) zavést „socialismus s lidskou

tváří“ a jeho násilného rozbití Sovětským svazem

a dalšími státy Varšavské smlouvy.

Přestože je tato studie již devátým výstupem

výzkumné skupiny, jež se zabývá dějinami

BND, představuje novum. Za přípravu a zpracování

publikace je zodpovědná nejen skupina

historiků z BND, ale také historikové

z české civilní zpravodajské služby, Úřadu

pro zahraniční styky a informace (ÚZSI),

kteří se rovněž podíleli na dokumentaci

role západoněmecké zpravodajské služby

na událostech „pražského jara.“ Na základě

vlastních podkladů sepsali kolegové z české

rozvědky příspěvek zabývající se rolí BND

z pohledu československého zpravodajství

60. a 70. let, tedy očima tehdejšího ideologického

protivníka. 5 Vůbec poprvé přitom

5 V archivu Úřadu spolkového zmocněnce pro dokumentaci

Stasi ( Bundesbeauftragter für Unterlagen

des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen

Deutschen Demokratischen Republik - BStU)

je pod signaturou MfS, HA IX, Nr. 1584 uložena

studie „Západoněmecké tajné služby,“ která byla

přeložena z češtiny. Původcem, který spis označil

jako „přísně tajný,“ byl „podplukovník Brychta

z Prahy“. Jako datum je uveden leden 1958. BND

je zde označena jako oddíl „přední linie špionáže

západních států proti Sovětskému svazu a lidově

pracovali historici a archiváři obou služeb

na jednom tématu a s využitím originálů

dokumentů vyjádřili svůj náhled na zkoumanou

problematiku. Z tohoto hlediska se

jedná o inovaci v oblasti spolupráce dvou

evropských zpravodajských služeb.

Podnětná myšlenka této zvláštní formy kooperace

na poli historického zpracování,

respektive výzkumu dějin tajných služeb, se

zrodila na úrovni ředitelů obou služeb. Při

pracovní schůzce mezi bývalým ředitelem

ÚZSI Ivo Schwarzem a prezidentem BND

Gerhardem Schindlerem v roce 2012 se

totiž hovořilo mj. o historickém projektu,

který BND připravovala. Vzhledem k tomu,

že se také ÚZSI interně věnoval zkoumání

minulosti československých tajných služeb,

byla s tamějšími historiky uzavřena spolupráce

na společném projektu: BND a pražské

jaro 1968.

Předkládaná studie mapuje a prostřednictvím

dokumentů doplňuje dílčí výsledky bádání

nezávislé historické komise (UHK), která

z pověření BND zkoumá od jara 2011 vznik

a dějiny služby do roku 1968. Již v srpnu

2014 uveřejnili vědečtí pracovníci UHK, Dr.

Andreas Hilger a Armin Müller, svou studii

„Není to fáma, nýbrž skutečnost. BND

a pražské jaro.“ 6 V ní vykreslují negativní

obraz fungování BND na příkladu událostí

pražského jara.“ Dle jejich názoru byla

BND v okamžiku vpádu do ČSSR „zcela

překvapena,“ její vyhodnocení operativní

situace bylo často „nepřesné“ a analýzy

více než ze zaručených informací vycházely

z „přesvědčení o agresivním postoji

světového komunismu.“ 7 Tento negativně

demokratickým republikám.“

6 Srovnej: Hilger, Andreas/Müller, Armin: „Není

to fáma, nýbrž skutečnost“. BND a pražské jaro

1968, Berlín 2014.

7 Citáty pocházejí z tiskového prohlášení UHK z 19.

srpna 2014, které bylo vydáno při příležitosti vydání

studie UHK o roli BND v průběhu pražského jara.

MFGBND 9/2016

More magazines by this user
Similar magazines