Spolková zpravodajská služba a pražské jaro 1968

uzsiczech

http://www.uzsi.cz

8

Dokumente des Bundesnachrichtendienstes zum Prager Frühling 1968

pojatý popis fungování BND přitom kontrastuje

s dobovými situačními zprávami

československé tajné služby z roku 1968

o BND a jejich zpravodajských schopnostech

a možnostech ovlivnit politické události. 8

Uspořádání uvedené studie vychází z modelu

dosud vydaných publikací: jádro

představují relevantní dobové dokumenty

k tématu „pražského jara“ získané z fondů

archivu BND. Dokumenty jsou publikovány

ve formě barevných faksimilií. Jako

orientační pomůcka k dokumentům, které

do této publikace vybrala výzkumná skupina

pro dějiny BND, může posloužit také

již zmíněná práce UHK o „pražském jaru“.

Výběr a složení dokumentů si neklade

nárok na úplnost, jedná se pouze o uvedení

příkladů, které nastiňují způsob, kterým

bylo dané téma v rámci BND vnímáno.

K ocenění zvláštního významu kooperace

mezi historiky BND a ÚZSI vychází text této

studie jak v německém, tak v českém jazyce.

Dr. Bodo Hechelhammer

Vedoucí výzkumné a pracovní skupiny pro dějiny BND

8 Jak ukazuje nejnovější bádání, také Ministerstvo

státní bezpečnosti NDR bralo BND vážně: Gerhard

Neumeier: Spolková zpravodajská služba

z pohledu Ministerstva státní bezpečnosti NDR.

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, sešit 10,

Berlín 2014, s. 823-842.

MFGBND 9/2016

More magazines by this user
Similar magazines