Výroční zpráva Nadačního fondu Zelený poklad za rok 2015

xfanta

Programy Nadačního

fondu Zelený poklad

Nadační fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostředí

prostřednictvím následujících grantových programů:

— Základní grantový program

— Nás učí příroda

V roce 2015 bylo podpořeno

13 projektů celkovou

částkou 771 112 Kč.

Projekty podpořené

v Základním grantovém

programu

10 11

Similar magazines