02.09.2016 Views

Dobrodružství animace

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně. Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně.
Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V následující kapitole se dozvíš, jak jsem namaloval běžícího Kuliferdu já.

Kapitola čtvrtá

Běh naostro aneb jak Kuliferda oběhl zeměkouli Kapitola čtvrtá

Běh naostro aneb jak Kuliferda oběhl zeměkouli Kapitola šestá

Animační pultík aneb pomáhá celá rodin

Dobrodruzství ˇ

animace

Luboš Pavel

Jaroslav Soumar

1


Obsah

Úvod

Kapitola první

Jmenuji se Jakub Tužka aneb jak mi to kreslí 4

Kapitola druhá

Základní tvary aneb jak z nich poskládat předměty a postavy 7

Kapitola třetí

Co to je film aneb jak oklamat lidské oko 9

Kapitola čtvrtá

Běh naostro aneb jak Kuliferda oběhl zeměkouli 11

Kapitola pátá

Jednoduché řešení aneb jak kreslit na okně 12

Kapitola šestá

Animační pultík aneb pomáhá celá rodina 14

Kapitola sedmá

Pohyb a body ohybu aneb důležité znalosti 17

Kapitola osmá

Jednoduché drobnosti aneb co ještě animovat 19

Kapitola devátá

A už tu máme pohyb aneb vyzkoušej si 21

Kapitola desátá

Nápady se sypou aneb pohybovat můžeš se vším 24

Kapitola jedenáctá

Jak to bylo dál aneb jak se vytváří pohyb 28

Kapitola dvanáctá

Pozadí v animovaném filmu aneb i to je důležité 30

Kapitola třináctá

Střihový program aneb pustíme si film 32

Kapitola čtrnáctá

Dobrodružství animace aneb hraj si 38

O autorovi

Aneb kdo ti tohle všechno vypráví 40

2


Úvod

Jaroslav Soumar, ilustrátor této knihy, je učitelem na ZUŠ. Přišel během

své práce na zajímavý postup, jak učit děti malovat. Malování je, alespoň do

určitého věku, jednou z nejoblíbenějších činností dětí (kromě toho také sledování

pohádek). Děti ale nebaví opakovat to samé jen proto, aby se dobře

naučily nakreslit například koně. Začal je tedy učit malovat pomocí tvorby

animovaných obrázků. Čtyřikrát stejný kůň děti nudí, ale když jsou to čtyři

různé fáze běžícího koně a tyto obrázky se v počítači spojí do plynulého

pohybu, děti jsou z tvorby nadšené. Namalují pak rády třeba i deset fází

koně.

Pak jim pan učitel začal vyprávět příběhy. Ty příběhy si pracovně rozdělili

na velké nástěnce na jednotlivé situace−scény a každé dítě dostalo za

úkol zpracovat jednu část příběhu. Na konci roku společně poskládali celý

animovaný film.

Každý, kdo si čte nebo slyší vyprávět příběh, si ho ve své hlavě představuje

jako film. Luboš Pavel, autor této knihy, vypráví v jiné knize příběh

o malém hrášku – Kuliferdovi (můžete si ji koupit jako ebook). Postavičky

z té knihy využijeme pro to, abychom si ukázali, jak za pomoci obrázků

Jardy Soumara zachytit svůj vnitřní film na papír. Krok za krokem, kapitolu

za kapitolou spolu s čtenářem prožijeme dobrodružství animace.

Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi,

jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce

sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo

práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je

naučit děti malovat, animovat a hrát si.

3


Kapitola první

Jmenuji se Jakub Tužka aneb jak mi to kreslí

Tak jsem tady. I s velkou tužkou na rameni. Jsem o něco větší než hrášek

Kuliferda z knížky O Kuliferdovi. Takhle ten příběh začíná:

Byl jednou jeden hrášek,

který se nechtěl uvařit

v hrachové polívce, a šikovně

proto spadl pod

kuchyňskou linku. Tam mu

v té tmě a vlhku vyklíčily

nožičky a ručičky a na hlavě

místo vlasů takový malinkatý

klíček. Říkejme tomu

klíčkovi, totiž kloučkovi,

třeba Kuliferda.

„Hurá,“ volal tenhle Kuliferda,

„narostly mi ručičky,

narostly mi nožičky, vydám

se do světa.“

A tak se vydal. Vyhrabal se z pod kuchyňské linky ven a štrádoval si to

po modrých dlaždičkách přímo za nosem. Ehm, to jsem vám neřekl, že měl

také nos? No jistě, přímo mezi očima. Šel si tedy za tím nosem, zvědavý, co

očima objeví, šel a šel, až potkal ježka.

Ať tu knížku znáš nebo ne, hrášek Kuliferda je skvěle jednoduchá postavička

na to, začít se učit malovat. Hrášek, to je vlastně jednoduché kolečko.

4


Takže, víš co? Když už mám tu tužku, já ti Kuliferdu namaluji. Dívej se!

Kuliferda se usmívá, Kuliferda na tebe mrká, Kuliferda je smutný… Jejda

a vyplazuje jazyk!

Chceš si to taky zkusit? Nic to není. Namaluješ šišaté kolečko, v něm dvě

tečky jako oči a jednu nebo dvě ohnuté čáry jako pusu, několik škrtanců jako

vlasy. To zvládne každý. Zkus si to do prvního volného políčka hned teď.

A když se ti ten usměvavý Kuliferda povede, můžeš proměňovat jeho obličej.

Snad ti ani nemusím radit, jak to máš namalovat. No, jako já nahoře.

A do tohoto pátého políčka na další straně nakresli Kuliferdu, jak překvape-

5


ně kouká. Když nevíš, jak se u toho tváří, podívej se překvapeně do zrcadla

a pak namaluj Kuliferdovi takové rozšířené oči a pootevřenou pusu. Chceš

si svého překvapeného Kuliferdu porovnat s mým? Tak klikni na tlačítko.

Malovat se postupně naučí každé malé

dítě. Ale co se nemá možnost naučit

každé dítě, je vytvořit kreslený film.

A také ten umím namalovat. Vážně! Jako

že se Jakub Tužka jmenuji.

Jestli to chceš se mnou zkusit, tak čti

dál tuto knížku. Čti příběh malého Kuliferdy,

nebo jinou knížku, kterou máš rád

a představuj si postavy podle svého. V hlavě ti poběží film. Jen ho namalovat

na papír.

Vidíš, jak bublá polévka, jak jeden hrášek udělá ve vzduchu salto a podaří

se mu spadnout pod kuchyňskou linku. A tam leží a leží a najednou je z něj

človíček, který má ručičky a nožičky, a kouká po světě a mluví. Je to hrdina

našeho příběhu.

Pusť si tuto jednoduchou dětskou animaci.

6


Kapitola druhá

Základní tvary aneb jak z nich poskládat předměty a postavy

Než se dáme do malování

celého filmu, musíme

umět namalovat předměty

a postavy. Začneme s něčím

jednoduchým, jako je třeba

hrnek. Jeden ovál, dva ovály,

dvě čárky svisle dolů, obloučkem

dole spojit a ještě

ouško… nic to není. Máme

to! Několik čar u ouška a

uvnitř hrnku jako stín.

V obrázku hrnku, jako i v každém jiném

předmětu, najdeš základní tvary – kolečko

nebo ovál, čára krátká rovná, čára dlouhá zahnutá,

trojúhelník, vlnovka a jenom spojuješ

tyhle tvary k sobě. Pomocí stínování vytváříme

iluzi, že je předmět kulatý.

Vidíš, jak vznikl můj hrnek? Namaluj si

tady i ty jeden. A druhý pro kamaráda. Pozoruj

předměty, kde mají stíny, když na ně svítí

světlo zleva a když na ně svítí zprava.

7


A teď si zkusíme postavu, pohádkovou postavičku. V příběhu O Kuliferdovi

máme pana Ježka. Podívej, jak postupně vytvářím obrázek. Nejprve

jednoduché tvary a pak postupně přidělávám detaily.

A ještě jedna postavička na závěr. Třeba bych to mohl být já. Hlava kolečko,

vlasy čárky, ouško ovál, tělo čtverec…

Paráda! Máš to! Už se těším, co namalujeme v příští kapitole.

8


Kapitola třetí

Co to je film aneb jak oklamat lidské oko

Nebudeš mi věřit, ale princip filmu je docela

jednoduchý. Člověk kdysi přišel na to, že lidské

oko přeci jenom není tak úžasné a dokonalé,

jako to na první pohled vypadá. Dá se jednoduše

ošálit. Stačí rychle měnit obrázky a oku to

připadá jako nepřetržitý a plynulý pohyb. Jenže

ta rychlost musí být docela velká. Za jednu

sekundu je potřeba vyměnit 25 obrázků. Když

se tedy díváš na film, tak se ti mihne před očima

25 obrázků za jednu sekundu. Při této rychlosti

se v mozku obrázky spojí v plynulý pohyb.

V našem kresleném filmu nám bude stačit,

když se obrázky budou střídat rychlostí 12

snímků za jednu sekundu. Musíme si tedy

uvědomit, z jakých částí se pohyb skládá a jak

dlouho trvá. Není nic mimořádného vidět animátora, tedy člověka, který

pohyb v kresleném film tvoří, jak se různě pohybuje se stopkami před zrcadlem

a měří čas svých pohybů. Čím je pohyb pomalejší, tím musíme nakreslit

na stejně dlouhý časový úsek více obrázků, tedy, jak říkáme my animátoři,

fází pohybu.

9


Podívej se na obrázek. Stejně jako lze rozměnit desetikorunu na jednotlivé

koruny, můžeme i běh rozdělit na deset částí – každý krok na pět. Když

je nakreslíme na listy papíru, které potom poskládáme na sebe od prvního

výše a ty pak rychle prolistujeme, zjistíme, že postavička Jakuba Tužky běží.

Ty zkus namalovat něco jednoduššího, než jsem já. Třeba Kuliferdu. To je

kroužek a dvě nohy, dvě ruce a na hlavě… takový malinkatý klíček. Vždyť

víš! A tu korunu můžeš použít na to, aby se ti kolečko dobře malovalo.

„Říkáte, že mám závodit s časem!?! Však já ho předeženu!“

Zde se dozvíš, jak jsem namaloval běžícího Kuliferdu já.

10


Kapitola čtvrtá

Běh naostro aneb jak Kuliferda oběhl zeměkouli

Tady máme našeho Kuliferdu! Prozkoumej všechna okénka. Tvoří jednu

fázi Kuliferdova pohybu. Všimni si, že hráškovo tělo je stejné a jediné, co se

mění, jsou jeho nohy. Kdybychom opakovali těchto deset obrázků pořád za

sebou, Kuliferda by běžel a běžel, pořád dál a dál, až by oběhl zeměkouli.

Tento běh můžeme zjednodušit na pouhých pět obrázků. Prvních pět a dalších

pět se od sebe liší jen tím, že jednou je vepředu pravá noha a podruhé

levá.

Zkontroluj si, jak se ti povedl Kuliferda v předchozí kapitole, a třeba si to

zkus znovu namalovat (můžeš to udělat i na výkres). Namaluj deset stejných

koleček a pak jim přimaluj různé nohy podle mého vzoru.

Koukáš, co to Kuliferda dál dělá? No neběžel maraton, ale v horkém dni

skočil do vody. Tak máš novou inspiraci, můžeš si to vyzkoušet na další

čtvrtce výkresu.

11


Kapitola pátá

Jednoduché řešení aneb jak kreslit na okně

Pro snadnější a přesnější malování jednotlivých

fází pohybu je nebudeme kreslit do rámečků vedle

sebe na jeden papír, ale každou fázi na samostatný

papír, abychom je mohli

dávat na sebe. Je několik

možností, jak snadno obkreslovat.

První z nich je, že si

pořídíme takzvaný pauzovací

papír. Je to poloprůhledný papír a slouží

k obkreslování. Když malujeme na obyčejný papír,

můžeme využít okno. Nakreslíme první kresbu,

položíme ji na okno a přes ni položíme prázdný

papír. Světlo papír prosvítí a je velice jednoduché

obkreslit to, co se nepohybuje – třeba tělo Kuliferdy

– a to, co se pohybuje, namalovat trochu jinak,

než je na první kresbě.

Důležité je, abys maloval všechno do rámečků.

Díky tomu zjistíš, jestli se ti kresba na okně náhodou

neposunula. Ty rámečky si ale kresli slabě

tužkou nebo dělej jen křížky v rozích rámečku.

Také je potřeba dodržet určitou

velikost rámečků. Doporučuji

ti kreslit do obdélníků 15 x 12 cm,

které odpovídají velikosti videa

720 x 576 obrazových bodů, což je

formát 4 : 3.

12


Na papír A4 se tak vejdou dva rámečky, které rozstřihni, abys je mohl

skládat na sebe. Jednotlivé listy buď naskenuj, nebo vyfotografuj digitálním

fotoaparátem. Jestli neumíš skenovat či fotografovat, nebo ti nemá kdo

pomoci, nezoufej! Těš se na devátou kapitolu. V ní se dozvíš něco, k čemu

přístroje vůbec potřebovat nebudeš. Než se tam ale dobereme, budeme si

ještě chvíli procvičovat kreslení.

Jakub Tužka nabírá z talíře polévku. Pro jednoduchou animaci stačí, když

mu ze lžíce budou odkapávat kapky a jazyk se mu bude mlsně pohybovat

ze strany na stranu. Tři obrázky na to stačí.

A pusť si pro inspiraci další video, které udělali žádi ZUŠ v Polici nad Metují.

13


Celou knihu můžete získat na stránkách autora.

www.lubospavel.cz

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!