02.09.2016 Views

Dobrodružství animace

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně. Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně.
Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V následující kapitole se dozvíš, jak jsem namaloval běžícího Kuliferdu já.<br />

Kapitola čtvrtá<br />

Běh naostro aneb jak Kuliferda oběhl zeměkouli Kapitola čtvrtá<br />

Běh naostro aneb jak Kuliferda oběhl zeměkouli Kapitola šestá<br />

Animační pultík aneb pomáhá celá rodin<br />

Dobrodruzství ˇ<br />

<strong>animace</strong><br />

Luboš Pavel<br />

Jaroslav Soumar<br />

1


Obsah<br />

Úvod<br />

Kapitola první<br />

Jmenuji se Jakub Tužka aneb jak mi to kreslí 4<br />

Kapitola druhá<br />

Základní tvary aneb jak z nich poskládat předměty a postavy 7<br />

Kapitola třetí<br />

Co to je film aneb jak oklamat lidské oko 9<br />

Kapitola čtvrtá<br />

Běh naostro aneb jak Kuliferda oběhl zeměkouli 11<br />

Kapitola pátá<br />

Jednoduché řešení aneb jak kreslit na okně 12<br />

Kapitola šestá<br />

Animační pultík aneb pomáhá celá rodina 14<br />

Kapitola sedmá<br />

Pohyb a body ohybu aneb důležité znalosti 17<br />

Kapitola osmá<br />

Jednoduché drobnosti aneb co ještě animovat 19<br />

Kapitola devátá<br />

A už tu máme pohyb aneb vyzkoušej si 21<br />

Kapitola desátá<br />

Nápady se sypou aneb pohybovat můžeš se vším 24<br />

Kapitola jedenáctá<br />

Jak to bylo dál aneb jak se vytváří pohyb 28<br />

Kapitola dvanáctá<br />

Pozadí v animovaném filmu aneb i to je důležité 30<br />

Kapitola třináctá<br />

Střihový program aneb pustíme si film 32<br />

Kapitola čtrnáctá<br />

<strong>Dobrodružství</strong> <strong>animace</strong> aneb hraj si 38<br />

O autorovi<br />

Aneb kdo ti tohle všechno vypráví 40<br />

2


Úvod<br />

Jaroslav Soumar, ilustrátor této knihy, je učitelem na ZUŠ. Přišel během<br />

své práce na zajímavý postup, jak učit děti malovat. Malování je, alespoň do<br />

určitého věku, jednou z nejoblíbenějších činností dětí (kromě toho také sledování<br />

pohádek). Děti ale nebaví opakovat to samé jen proto, aby se dobře<br />

naučily nakreslit například koně. Začal je tedy učit malovat pomocí tvorby<br />

animovaných obrázků. Čtyřikrát stejný kůň děti nudí, ale když jsou to čtyři<br />

různé fáze běžícího koně a tyto obrázky se v počítači spojí do plynulého<br />

pohybu, děti jsou z tvorby nadšené. Namalují pak rády třeba i deset fází<br />

koně.<br />

Pak jim pan učitel začal vyprávět příběhy. Ty příběhy si pracovně rozdělili<br />

na velké nástěnce na jednotlivé situace−scény a každé dítě dostalo za<br />

úkol zpracovat jednu část příběhu. Na konci roku společně poskládali celý<br />

animovaný film.<br />

Každý, kdo si čte nebo slyší vyprávět příběh, si ho ve své hlavě představuje<br />

jako film. Luboš Pavel, autor této knihy, vypráví v jiné knize příběh<br />

o malém hrášku – Kuliferdovi (můžete si ji koupit jako ebook). Postavičky<br />

z té knihy využijeme pro to, abychom si ukázali, jak za pomoci obrázků<br />

Jardy Soumara zachytit svůj vnitřní film na papír. Krok za krokem, kapitolu<br />

za kapitolou spolu s čtenářem prožijeme dobrodružství <strong>animace</strong>.<br />

Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi,<br />

jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce<br />

sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo<br />

práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je<br />

naučit děti malovat, animovat a hrát si.<br />

3


Kapitola první<br />

Jmenuji se Jakub Tužka aneb jak mi to kreslí<br />

Tak jsem tady. I s velkou tužkou na rameni. Jsem o něco větší než hrášek<br />

Kuliferda z knížky O Kuliferdovi. Takhle ten příběh začíná:<br />

Byl jednou jeden hrášek,<br />

který se nechtěl uvařit<br />

v hrachové polívce, a šikovně<br />

proto spadl pod<br />

kuchyňskou linku. Tam mu<br />

v té tmě a vlhku vyklíčily<br />

nožičky a ručičky a na hlavě<br />

místo vlasů takový malinkatý<br />

klíček. Říkejme tomu<br />

klíčkovi, totiž kloučkovi,<br />

třeba Kuliferda.<br />

„Hurá,“ volal tenhle Kuliferda,<br />

„narostly mi ručičky,<br />

narostly mi nožičky, vydám<br />

se do světa.“<br />

A tak se vydal. Vyhrabal se z pod kuchyňské linky ven a štrádoval si to<br />

po modrých dlaždičkách přímo za nosem. Ehm, to jsem vám neřekl, že měl<br />

také nos? No jistě, přímo mezi očima. Šel si tedy za tím nosem, zvědavý, co<br />

očima objeví, šel a šel, až potkal ježka.<br />

Ať tu knížku znáš nebo ne, hrášek Kuliferda je skvěle jednoduchá postavička<br />

na to, začít se učit malovat. Hrášek, to je vlastně jednoduché kolečko.<br />

4


Takže, víš co? Když už mám tu tužku, já ti Kuliferdu namaluji. Dívej se!<br />

Kuliferda se usmívá, Kuliferda na tebe mrká, Kuliferda je smutný… Jejda<br />

a vyplazuje jazyk!<br />

Chceš si to taky zkusit? Nic to není. Namaluješ šišaté kolečko, v něm dvě<br />

tečky jako oči a jednu nebo dvě ohnuté čáry jako pusu, několik škrtanců jako<br />

vlasy. To zvládne každý. Zkus si to do prvního volného políčka hned teď.<br />

A když se ti ten usměvavý Kuliferda povede, můžeš proměňovat jeho obličej.<br />

Snad ti ani nemusím radit, jak to máš namalovat. No, jako já nahoře.<br />

A do tohoto pátého políčka na další straně nakresli Kuliferdu, jak překvape-<br />

5


ně kouká. Když nevíš, jak se u toho tváří, podívej se překvapeně do zrcadla<br />

a pak namaluj Kuliferdovi takové rozšířené oči a pootevřenou pusu. Chceš<br />

si svého překvapeného Kuliferdu porovnat s mým? Tak klikni na tlačítko.<br />

Malovat se postupně naučí každé malé<br />

dítě. Ale co se nemá možnost naučit<br />

každé dítě, je vytvořit kreslený film.<br />

A také ten umím namalovat. Vážně! Jako<br />

že se Jakub Tužka jmenuji.<br />

Jestli to chceš se mnou zkusit, tak čti<br />

dál tuto knížku. Čti příběh malého Kuliferdy,<br />

nebo jinou knížku, kterou máš rád<br />

a představuj si postavy podle svého. V hlavě ti poběží film. Jen ho namalovat<br />

na papír.<br />

Vidíš, jak bublá polévka, jak jeden hrášek udělá ve vzduchu salto a podaří<br />

se mu spadnout pod kuchyňskou linku. A tam leží a leží a najednou je z něj<br />

človíček, který má ručičky a nožičky, a kouká po světě a mluví. Je to hrdina<br />

našeho příběhu.<br />

Pusť si tuto jednoduchou dětskou animaci.<br />

6


Kapitola druhá<br />

Základní tvary aneb jak z nich poskládat předměty a postavy<br />

Než se dáme do malování<br />

celého filmu, musíme<br />

umět namalovat předměty<br />

a postavy. Začneme s něčím<br />

jednoduchým, jako je třeba<br />

hrnek. Jeden ovál, dva ovály,<br />

dvě čárky svisle dolů, obloučkem<br />

dole spojit a ještě<br />

ouško… nic to není. Máme<br />

to! Několik čar u ouška a<br />

uvnitř hrnku jako stín.<br />

V obrázku hrnku, jako i v každém jiném<br />

předmětu, najdeš základní tvary – kolečko<br />

nebo ovál, čára krátká rovná, čára dlouhá zahnutá,<br />

trojúhelník, vlnovka a jenom spojuješ<br />

tyhle tvary k sobě. Pomocí stínování vytváříme<br />

iluzi, že je předmět kulatý.<br />

Vidíš, jak vznikl můj hrnek? Namaluj si<br />

tady i ty jeden. A druhý pro kamaráda. Pozoruj<br />

předměty, kde mají stíny, když na ně svítí<br />

světlo zleva a když na ně svítí zprava.<br />

7


A teď si zkusíme postavu, pohádkovou postavičku. V příběhu O Kuliferdovi<br />

máme pana Ježka. Podívej, jak postupně vytvářím obrázek. Nejprve<br />

jednoduché tvary a pak postupně přidělávám detaily.<br />

A ještě jedna postavička na závěr. Třeba bych to mohl být já. Hlava kolečko,<br />

vlasy čárky, ouško ovál, tělo čtverec…<br />

Paráda! Máš to! Už se těším, co namalujeme v příští kapitole.<br />

8


Kapitola třetí<br />

Co to je film aneb jak oklamat lidské oko<br />

Nebudeš mi věřit, ale princip filmu je docela<br />

jednoduchý. Člověk kdysi přišel na to, že lidské<br />

oko přeci jenom není tak úžasné a dokonalé,<br />

jako to na první pohled vypadá. Dá se jednoduše<br />

ošálit. Stačí rychle měnit obrázky a oku to<br />

připadá jako nepřetržitý a plynulý pohyb. Jenže<br />

ta rychlost musí být docela velká. Za jednu<br />

sekundu je potřeba vyměnit 25 obrázků. Když<br />

se tedy díváš na film, tak se ti mihne před očima<br />

25 obrázků za jednu sekundu. Při této rychlosti<br />

se v mozku obrázky spojí v plynulý pohyb.<br />

V našem kresleném filmu nám bude stačit,<br />

když se obrázky budou střídat rychlostí 12<br />

snímků za jednu sekundu. Musíme si tedy<br />

uvědomit, z jakých částí se pohyb skládá a jak<br />

dlouho trvá. Není nic mimořádného vidět animátora, tedy člověka, který<br />

pohyb v kresleném film tvoří, jak se různě pohybuje se stopkami před zrcadlem<br />

a měří čas svých pohybů. Čím je pohyb pomalejší, tím musíme nakreslit<br />

na stejně dlouhý časový úsek více obrázků, tedy, jak říkáme my animátoři,<br />

fází pohybu.<br />

9


Podívej se na obrázek. Stejně jako lze rozměnit desetikorunu na jednotlivé<br />

koruny, můžeme i běh rozdělit na deset částí – každý krok na pět. Když<br />

je nakreslíme na listy papíru, které potom poskládáme na sebe od prvního<br />

výše a ty pak rychle prolistujeme, zjistíme, že postavička Jakuba Tužky běží.<br />

Ty zkus namalovat něco jednoduššího, než jsem já. Třeba Kuliferdu. To je<br />

kroužek a dvě nohy, dvě ruce a na hlavě… takový malinkatý klíček. Vždyť<br />

víš! A tu korunu můžeš použít na to, aby se ti kolečko dobře malovalo.<br />

„Říkáte, že mám závodit s časem!?! Však já ho předeženu!“<br />

Zde se dozvíš, jak jsem namaloval běžícího Kuliferdu já.<br />

10


Kapitola čtvrtá<br />

Běh naostro aneb jak Kuliferda oběhl zeměkouli<br />

Tady máme našeho Kuliferdu! Prozkoumej všechna okénka. Tvoří jednu<br />

fázi Kuliferdova pohybu. Všimni si, že hráškovo tělo je stejné a jediné, co se<br />

mění, jsou jeho nohy. Kdybychom opakovali těchto deset obrázků pořád za<br />

sebou, Kuliferda by běžel a běžel, pořád dál a dál, až by oběhl zeměkouli.<br />

Tento běh můžeme zjednodušit na pouhých pět obrázků. Prvních pět a dalších<br />

pět se od sebe liší jen tím, že jednou je vepředu pravá noha a podruhé<br />

levá.<br />

Zkontroluj si, jak se ti povedl Kuliferda v předchozí kapitole, a třeba si to<br />

zkus znovu namalovat (můžeš to udělat i na výkres). Namaluj deset stejných<br />

koleček a pak jim přimaluj různé nohy podle mého vzoru.<br />

Koukáš, co to Kuliferda dál dělá? No neběžel maraton, ale v horkém dni<br />

skočil do vody. Tak máš novou inspiraci, můžeš si to vyzkoušet na další<br />

čtvrtce výkresu.<br />

11


Kapitola pátá<br />

Jednoduché řešení aneb jak kreslit na okně<br />

Pro snadnější a přesnější malování jednotlivých<br />

fází pohybu je nebudeme kreslit do rámečků vedle<br />

sebe na jeden papír, ale každou fázi na samostatný<br />

papír, abychom je mohli<br />

dávat na sebe. Je několik<br />

možností, jak snadno obkreslovat.<br />

První z nich je, že si<br />

pořídíme takzvaný pauzovací<br />

papír. Je to poloprůhledný papír a slouží<br />

k obkreslování. Když malujeme na obyčejný papír,<br />

můžeme využít okno. Nakreslíme první kresbu,<br />

položíme ji na okno a přes ni položíme prázdný<br />

papír. Světlo papír prosvítí a je velice jednoduché<br />

obkreslit to, co se nepohybuje – třeba tělo Kuliferdy<br />

– a to, co se pohybuje, namalovat trochu jinak,<br />

než je na první kresbě.<br />

Důležité je, abys maloval všechno do rámečků.<br />

Díky tomu zjistíš, jestli se ti kresba na okně náhodou<br />

neposunula. Ty rámečky si ale kresli slabě<br />

tužkou nebo dělej jen křížky v rozích rámečku.<br />

Také je potřeba dodržet určitou<br />

velikost rámečků. Doporučuji<br />

ti kreslit do obdélníků 15 x 12 cm,<br />

které odpovídají velikosti videa<br />

720 x 576 obrazových bodů, což je<br />

formát 4 : 3.<br />

12


Na papír A4 se tak vejdou dva rámečky, které rozstřihni, abys je mohl<br />

skládat na sebe. Jednotlivé listy buď naskenuj, nebo vyfotografuj digitálním<br />

fotoaparátem. Jestli neumíš skenovat či fotografovat, nebo ti nemá kdo<br />

pomoci, nezoufej! Těš se na devátou kapitolu. V ní se dozvíš něco, k čemu<br />

přístroje vůbec potřebovat nebudeš. Než se tam ale dobereme, budeme si<br />

ještě chvíli procvičovat kreslení.<br />

Jakub Tužka nabírá z talíře polévku. Pro jednoduchou animaci stačí, když<br />

mu ze lžíce budou odkapávat kapky a jazyk se mu bude mlsně pohybovat<br />

ze strany na stranu. Tři obrázky na to stačí.<br />

A pusť si pro inspiraci další video, které udělali žádi ZUŠ v Polici nad Metují.<br />

13


Celou knihu můžete získat na stránkách autora.<br />

www.lubospavel.cz<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!