02.09.2016 Views

Dobrodružství animace

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně. Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně.
Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Podívej se na obrázek. Stejně jako lze rozměnit desetikorunu na jednotlivé<br />

koruny, můžeme i běh rozdělit na deset částí – každý krok na pět. Když<br />

je nakreslíme na listy papíru, které potom poskládáme na sebe od prvního<br />

výše a ty pak rychle prolistujeme, zjistíme, že postavička Jakuba Tužky běží.<br />

Ty zkus namalovat něco jednoduššího, než jsem já. Třeba Kuliferdu. To je<br />

kroužek a dvě nohy, dvě ruce a na hlavě… takový malinkatý klíček. Vždyť<br />

víš! A tu korunu můžeš použít na to, aby se ti kolečko dobře malovalo.<br />

„Říkáte, že mám závodit s časem!?! Však já ho předeženu!“<br />

Zde se dozvíš, jak jsem namaloval běžícího Kuliferdu já.<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!