02.09.2016 Views

Dobrodružství animace

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně. Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně.
Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ně kouká. Když nevíš, jak se u toho tváří, podívej se překvapeně do zrcadla<br />

a pak namaluj Kuliferdovi takové rozšířené oči a pootevřenou pusu. Chceš<br />

si svého překvapeného Kuliferdu porovnat s mým? Tak klikni na tlačítko.<br />

Malovat se postupně naučí každé malé<br />

dítě. Ale co se nemá možnost naučit<br />

každé dítě, je vytvořit kreslený film.<br />

A také ten umím namalovat. Vážně! Jako<br />

že se Jakub Tužka jmenuji.<br />

Jestli to chceš se mnou zkusit, tak čti<br />

dál tuto knížku. Čti příběh malého Kuliferdy,<br />

nebo jinou knížku, kterou máš rád<br />

a představuj si postavy podle svého. V hlavě ti poběží film. Jen ho namalovat<br />

na papír.<br />

Vidíš, jak bublá polévka, jak jeden hrášek udělá ve vzduchu salto a podaří<br />

se mu spadnout pod kuchyňskou linku. A tam leží a leží a najednou je z něj<br />

človíček, který má ručičky a nožičky, a kouká po světě a mluví. Je to hrdina<br />

našeho příběhu.<br />

Pusť si tuto jednoduchou dětskou animaci.<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!