02.09.2016 Views

Dobrodružství animace

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně. Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

Ukázky z knihy. Čtenáři se seznámí s technikou tvorby postaviček, s různými možnostmi, jak rozpohybovat obrázek nebo nějaký jiný objekt. Animovat mohou dokonce sami sebe. Jsou zde kapitoly věnované výrobě animačního pultíku nebo práci s počítačovým programem, ale hlavním obsahem a záměrem knihy je naučit děti malovat, animovat a hrát si. Přistupovat ke knížkám i počítači aktivně.
Čeká na vás 14 kapitol zábavného čtení. Formát interaktivní PDF, v kterém si můžete pouštět i ukázky animací bez připojení na internet a využívat různé interaktivní prvky.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A teď si zkusíme postavu, pohádkovou postavičku. V příběhu O Kuliferdovi<br />

máme pana Ježka. Podívej, jak postupně vytvářím obrázek. Nejprve<br />

jednoduché tvary a pak postupně přidělávám detaily.<br />

A ještě jedna postavička na závěr. Třeba bych to mohl být já. Hlava kolečko,<br />

vlasy čárky, ouško ovál, tělo čtverec…<br />

Paráda! Máš to! Už se těším, co namalujeme v příští kapitole.<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!