RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

OSNOVNE KARAKTERISTIKE TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI

Slika 2.

Struktura prihoda po

uslugama za 2015.

godinu

Posmatrajući udeo svake od

usluga u ukupnim prihodima na

tržištu elektronskih komunikacija

u Srbiji u 2015. godini, najveći

udeo u ukupnim prihodima na

tržištu elektronskih komunikacija

ostvaren je, kao i prethodnih

godina, od pružanja usluge mobilne

telefonije, u visini od 902

miliona evra, što čini 58% ukupnih

prihoda.

Slika 3.

Struktura investicija po

uslugama za 2015. godinu

Ukupne investicije u sektoru

elektronskih komunikacija su

u 2015. godini iznosile oko 276

miliona evra, što je za 48% više

nego prethodne godine; 60%

čine realizovane investicije u

mobilnu i fiksnu telefoniju koje

iznose 106,8 i 68,7 miliona evra,

respektivno.

10

Similar magazines