RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

UPOTREBA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U SRBIJI

Poređenje se može vršiti i sa zemljama sveta i

zemljama Evrope (Slika 88.). Prema procentu

stanovništva koje koristi Internet, Republika Srbija

bi se sa 66,3% i u ovom slučaju našla između

ovih vrednosti, budući da je, prema procenama

Međunarodne unije za telekomunikacije, 43,4%

svetskog i 77,6% evropskog stanovništva koristilo

Internet u 2015. godini.

Slika 88. Poređenje kretanja broja korisnika

Interneta u Republici Srbiji sa zemljama sveta i

Evrope

Izvor: Međunarodna unija za telekomunikacije

106

Similar magazines