RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

PREGLED TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA I POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI U 2015. GODINI

Osnovna korpa usluga elektronskih komunikacija

pokazuje koliko u proseku svaki stanovnik, tj.

pretplatnik, mesečno troši na telekomunikacione

usluge. U Tabelama 2 i 3 dat je pregled osnovne

i proširene korpe, koje predstavljaju prosečne

mesečne troškove po pretplatniku usluga elektronskih

komunikacija u Srbiji u 2015. godini, sa

uporednim podacima za 2012, 2013. i 2014. godinu.

Prema dobijenim podacima, kao i prema podacima

Republičkog zavoda za statistiku Srbije, za osnovnu

korpu usluga u 2015. godini je bilo potrebno

izdvojiti 2,74% prosečne godišnje neto zarade, a za

proširenu korpu 10,38%.

Tabela 2. Osnovna korpa usluga elektronskih komunikacija

OSNOVNA KORPA

Prosečni

iznos

računa

2012. 2013. 2014. 2015.*

% izdatka u

prosečnoj

zaradi

Prosečni

iznos

računa

% izdatka u

prosečnoj

zaradi

Prosečni

iznos

računa

% izdatka u

prosečnoj

zaradi

Prosečni

iznos

računa

% izdatka u

prosečnoj

zaradi

Fiksni telefon 880,86 2,13% 837,88 1,91% 986,22 2,21% 882,77 1,99%

Mobilni telefon

(pripejd)

Televizija

(RTS pretplata)

261,95 0,63% 271,35 0,62% 238,8 0,54% 334,43 0,75%

500,00 1,21% 500,00 1,14% / / / /

Ukupno 1.642,81 3,97% 1.609,23 3,66% 1.225,02 2,75% 1.217,20 2,74%

Prosečna neto

zarada

41.386 43.948 44.525 44.437

Tabela 3. Proširena korpa usluga elektronskih komunikacija

2012. 2013. 2014. 2015.*

PROŠIRENA KORPA

Prosečni

iznos

računa

% izdatka u

prosečnoj

zaradi

Prosečni

iznos

računa

% izdatka u

prosečnoj

zaradi

Prosečni

iznos

računa

% izdatka u

prosečnoj

zaradi

Prosečni

iznos

računa

% izdatka u

prosečnoj

zaradi

Fiksni telefon 880,86 2,13% 837,88 1,91% 986,22 2,21% 882,77 1,99%

Mobilni telefon

(postpejd)

Televizija (RTS

pretplata)

1.817,72 4,39% 1.666,05 3,79% 1.478,04 3,32% 1.297,01 2,92%

500,00 1,21% 500,00 1,14% / / / /

Internet 1.224,69 2,96% 1.302,59 2,96% 1.305,24 2,93% 1.380,11 3,11%

Distribucija

medijskih sadr.

727,34 1,76% 911,40 2,07% 1.093,57 2,46% 1.054,89 2,37%

Ukupno 5.150,61 12,45% 5.217,92 11,87% 4.863,07 10,92% 4.614,77 10,38%

Prosečna neto

zarada

41.386 43.948 44.525 44.437

*Prosečni iznosi računa za 2015. godinu zasnovani su na ponderisanom proseku. / Izvor: RATEL

Napomena: Stupanjem na snagu Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS” broj 83/2014), dana 13. avgusta 2014. godine, Zakon o radiodifuziji

(„Službeni glasnik RS” br. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06, 85/06 i 41/09) je stavljen van snage. U skladu sa prestankom važenja Zakona o radiodifuziji,

mesečna RTV pretplata se ne naplaćuje od računa za avgust 2014.

11

Similar magazines