RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

INDEKSI PRISTUPA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) je,

za potrebe merenja razvoja informacionog društva,

2007. godine započela proces formiranja jedinstvenog

indeksa, tzv. Indeksa razvoja IKT (ICT

Development Index - IDI), koji je zamenio dva prethodno

korišćena indeksa, Indeks digitalne mogućnosti

(DOI) i IKT indeks mogućnosti (ICT-OI).

Upotreba indeksa IDI se ogleda u merenju:

• razvoja tržišta IKT u zemljama članicama Ujedinjenih

nacija,

• digitalnog jaza između razvijenih zemalja i zemalja

u razvoju,

• razvojnog potencijala tržišta IKT.

Indeks IDI se sastoji od 11 indikatora koji su grupisani

u tri podgrupe:

1. infrastruktura i pristup IKT,

2. upotreba IKT (prvenstveno od strane pojedinaca,

ali i domaćinstava i privrednih subjekata) i

intenzitet upotrebe,

3. IKT veštine (ljudski kapacitet neophodan za efikasno

korišćenje IKT).

U praksi se pokazalo da ove tri grupe pokazatelja

razvoja IKT nije moguće pratiti jednim indikatorom

i pojavila se potreba za jednim kompozitnim indeksom

koji će služiti za praćenje napretka svake zemlje

u njenom kretanju ka informacionom društvu.

Preduslovi za upotrebu IKT su razvijena infrastruktura

do krajnjeg korisnika i odgovarajući nivo obrazovanja

čiji krajnji rezultat treba da bude uvođenje

zemlje u informaciono društvo, kao što je grafički

prikazano na Slici 4.

Slika 4.

Struktura indeksa IDI

Izvor: Measuring the Information

Society - The ICT Development

Index, ITU

20

Similar magazines