RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

INDEKSI PRISTUPA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIM TEHNOLOGIJAMA

Indikator

Referentna

vrednost ITU

Vrednost za

Srbiju u 2015.

godini

z1 Broj pretplatnika fiksne telefonije na 100 stanovnika a/60 0,61

z2 Broj aktivnih pretplatnika mobilne telefonije na 100 stanovnika b/120 1,08

z3 Kapacitet međunarodnog Internet linka po Internet korisniku log(c)/5,98 0,88

z4 Procenat domaćinstava koja poseduju računar d/100 0,64

z5 Procenat domaćinstava sa pristupom Internetu od kuće e/100 0,64

Upotreba IKT– Normalizovane vrednosti

Formula

z6 Broj korisnika Interneta na 100 stanovnika f/100 0,53

z7

Broj pretplatnika fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu na

100 stanovnika

g/60 0,37

z8

Broj pretplatnika mobilnog širokopojasnog pristupa na 100

stanovnika

h/100 0,71

IKT Veštine – Normalizovane vrednosti

Formula

z9 Stopa pismenosti odraslog stanovništva i/100 0,98

z10 Procenat osoba upisanih u sekundarni nivo obrazovanja j/100 0,89

z11 Procenat osoba upisanih u tercijarni nivo obrazovanja k/100 0,48

L Pristup IKT– Podindeks y1+y2+y3+y4+y5 0,771

y1 Broj pretplatnika fiksne telefonije na 100 stanovnika z1*0,2 0,12

y2 Broj aktivnih pretplatnika mobilne telefonije na 100 stanovnika z2*0,2 0,22

y3 Kapacitet međunarodnog Internet linka po Internet korisniku z3*0,2 0,18

y4 Procenat domaćinstava koja poseduju računar z4*0,2 0,13

y5 Procenat domaćinstava sa pristupom Internetu od kuće z5*0,2 0,13

M Upotreba IKT – Podindeks y6+y7+y8 0,532

y6 Broj korisnika Interneta na 100 stanovnika z6*0,33 0,18

22

Similar magazines