RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

PREGLED TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA I POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI U 2015. GODINI

Slika 31. Učešće operatora u ukupnom odlaznom

saobraćaju (%)

Izvor: RATEL

Slika32. Učešće operatora u ukupnom broju

poslatih poruka - SMS (%)

Izvor: RATEL

49

Similar magazines