RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

JAVNE MOBILNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE I USLUGE

Slika 33. Učešće operatora u ukupnom broju

poslatih poruka - MMS (%)

Izvor: RATEL

Slika 34. Učešće operatora u količini prenetih

podatka (GPRS+UMTS) (%)

Izvor: RATEL

50

Similar magazines