RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

PREGLED TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA I POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI U 2015. GODINI

Vrednosti parametara kvaliteta javnih usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži

(Izveštaje za ovu vrstu usluga dostavljaju tri operatora: Telenor, Telekom Srbija i VIP Mobile)

Parametar

Definicija parametra

Propisana

minimalna

vrednost

Prosečna

vrednost

parametra za

2013. godinu

Prosečna

vrednost

parametra za

2014. godinu

Prosečna

vrednost

parametra za

2015. godinu

Vreme odziva

operatera na

kontakt centru

Vreme odziva je vreme

od kontrole poziva

do trenutka javljanja

operatera

20 s u 60%

slučajeva

49 s 35,5 s 52,33 s

Vrednosti parametara kvaliteta javne govorne usluge koja se pruža korišćenjem Interneta

(Za javnu govornu uslugu koja se pruža korišćenjem Interneta obrađene su dostavljene vrednosti o

parametrima kvaliteta za 2013. godinu za 26 operatora, za 2014. godinu za 32 operatorа, i za 2015. godinu za

16 operatora )

Vreme

uspostavljanja

usluge

Prosečno vreme

od trenutka prijema

zahteva do trenutka

uspostavljanja usluge za

95% zahteva

8 dana za

više od 95%

zahteva

2,3 dana 5 dana 2,5 dana

Vreme rešavanja

prigovora

korisnika za 80%

prigovora

Vreme za koje se reši

80% prigovora od

trenutka prijave

1 dan 1 dan 1,77 dana 0,76 dana

Vreme

uspostavljanja

usluge

Prosečno vreme od

trenutka prijema zahteva

do trenutka aktiviranja

usluge za 95% zahteva

8 dana za

više od 95%

zahteva

4 dana 3,25 dana 3,5 dana

Vrednosti parametara kvaliteta za uslugu distribucije medijskih sadržaja

Za uslugu prenosa medijskih sadržaja obrađene su dostavljene vrednosti o parametrima kvaliteta za 2013.

godinu za 62 operatora, za 2014. godinu za 70 operatora i za 2015. godinu za 62 operatora.

Pokrivenost

teritorije

signalom GSM

mreže

Procenat pokrivenosti

ukupne teritorije

zemlje signalom

GSM mreže, meri se

u svim relevantnim

frekvencijskim opsezima

istovremeno za nivo polja

>-95dBm

- 85,5% 86,15% 87,1%

91

Similar magazines