RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

jasamzensko

RATEL%20-%20Pregled%20trzista%20u%202015

PREGLED TRŽIŠTA TELEKOMUNIKACIJA I POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI U 2015. GODINI

10

UPOTREBA

INFORMACIONO-

KOMUNIKACIONIH

TEHNOLOGIJA U SRBIJI

Republički zavod za statistiku je i ove godine sproveo istraživanja o upotrebi

informaciono-komunikacionih tehnologija od strane pojedinaca,

domaćinstava i preduzeća. 5 Istraživanja su sprovedena po metodologiji

Evrostata na teritoriji Republike Srbije (bez AP Kosovo i Metohija).

Istraživanje sprovedeno u 2015. godini obuhvatilo je 2400 domaćinstava

i 2400 pojedinaca. Uzorak je alociran na područja centralne Srbije (bez

Beograda), AP Vojvodine i grada Beograda, proporcionalno broju domaćinstava.

Obim uzorka preduzeća je iznosio 1361. Stopa odziva domaćinstava

i pojedinaca iznosila je 98%, dok je stopa odziva preduzeća bila 93%.

5 Podaci korišćeni u daljem tekstu preuzeti su iz publikacije „Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji“, Republički zavod za statistiku

Srbije, 2015.

99

Similar magazines