10.01.2017 Views

CZECHMAG Leden (1/2017)

Lifestylový magazín CZECHMAG cílí převážně na studentskou vrstvu čtenářů a ve formě měsíčníku přináší zajímavosti a rozhovory z oblasti kultury, politiky, sportu a dalších témat.

Lifestylový magazín CZECHMAG cílí převážně na studentskou vrstvu čtenářů a ve formě měsíčníku přináší zajímavosti a rozhovory z oblasti kultury, politiky, sportu a dalších témat.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>CZECHMAG</strong><br />

LIFESTYLOVÝ MAGAZÍN 1/<strong>2017</strong><br />

TRANSGENDER<br />

Jaké to je narodit se<br />

v jiném těle? str./12<br />

TOP 5<br />

Ze dna na vrchol<br />

I<br />

str./22<br />

DOMINIK FERI<br />

Normální teenager, kterého<br />

baví naslouchat str./16<br />

ZMĚNY<br />

STRASTI A SLASTI<br />

DOSPĚLOSTI<br />

aneb Ze života<br />

vysokoškoláka<br />

str./6<br />

<strong>CZECHMAG</strong> AWARDS<br />

Filmy roku 2016 str./24<br />

czechmag.indd 1 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:23


czechmag.indd 2 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:28


Editorial<br />

EDITORIAL<br />

Změny. Vánoce jsou za námi. Chvíle předvánoční<br />

a vánoční pohody, pomineme-li<br />

nesmyslné stresy s nakupováním za<br />

pět minut dvanáct, respektive týden před<br />

Štědrým dnem, vystřídá nepříjemný návrat<br />

do původních kolejí. Plesk, facka! A zase<br />

musíme chodit do školy nebo do práce.<br />

I když většina z vás, čtenářů, spíše do školy.<br />

No a nový rok, další změny. Předsevzetí jako<br />

„budu cvičit”, „budu se učit”, „budu lepším<br />

člověkem”… I když s největší pravěpodobností<br />

tyto sliby sobě samým nikdy neskončí tak,<br />

jak jsme představovali, je fajn tomu aspoň na<br />

chvíli věřit a aspoň těch pár dní pro to něco<br />

dělat. Než vás začnou bolet břišáky z první<br />

série sklapovaček… My v redakci jsme si vzali<br />

celkem velké předsevzetí — začít vydávat<br />

tištěný časopis. A, dámy a pánové, i když jako<br />

médium na internetu fungujeme už přes dva<br />

roky, věřte, že posunout se na úroveň periodického<br />

tisku není vůbec pr… legrace. Ale je<br />

to tady. Po několika týdnech, ba dokonce měsících,<br />

vám můžeme s radostí představit první<br />

tištěné číslo časopisu <strong>CZECHMAG</strong> a já si moc<br />

přeji, aby se vám líbilo. Jasně, nic nebude<br />

napoprvé dokonalé, ale věřte, že jsme se fakt<br />

snažili a budeme se už jen zlepšovat. Pokud<br />

budete mít jakékoliv postřehy, nápady či<br />

chuť se zapojit, neváhejte se mi ozvat na můj<br />

osobní e-mail. Asi by bylo vhodné poděkovat<br />

všem, kdo se na tvorbě podílí, ale na to mi<br />

limit znaků vyhrazený pro editorial už bohužel<br />

nestačí. Každopádně vy si všechna tato jména<br />

můžete přečíst buďto u každého článku,<br />

nebo v pravém sloupku této stránky, takže…<br />

díky! A aby těch klišé nebylo málo, tak vám,<br />

milí čtenáři, přeji jen to nejlepší do nového<br />

roku, ať zvládnete všechny testy, maturitu,<br />

přijímačky, zkrátka vše důležité, co vás v roce<br />

<strong>2017</strong> čeká. A myslím to opravdu upřímně.<br />

Bude to jistě úspěšný rok!<br />

<strong>CZECHMAG</strong><br />

<strong>CZECHMAG</strong> / 1. ročník, číslo 1 / <strong>2017</strong><br />

ŠÉFREDAKTOR<br />

Kryštof David<br />

krystof.david@czechmag.cz<br />

VEDOUCÍ OBSAHU<br />

Beata Mrazíková<br />

beata.mrazikova@czechmag.cz<br />

GRAFICKÝ DESIGN A SAZBA<br />

Martin Tomáš<br />

marn.tomas@czechmag.cz<br />

KOREKTURA<br />

Dagmar Strnadová<br />

INZERCE<br />

Marek Černý<br />

marek.cerny@czechmag.cz<br />

REDAKTOŘI TOHOTO ČÍSLA<br />

Dominik Zýka, Matěj Kačírek, Ondřej Míka,<br />

Jan Faltus, Tereza Krčmová, Max Nový, Jan<br />

Houška, Jan Vaculík, Beata Mrazíková<br />

ADRESA REDAKCE<br />

Podolská 118, 147 00 Praha 4<br />

REDAKČNÍ E-MAIL<br />

info@czechmag.cz<br />

VYDAVATEL<br />

Kryštof David<br />

Podolská 607/118, 147 00 Praha 4 - Podolí<br />

IČ 05254051<br />

Evidence MK ČR E 22729<br />

DISTRIBUCE<br />

Časopis je nabízen zdarma ve vybraných<br />

školách v Praze, distribuci zajišťuje časopis<br />

<strong>CZECHMAG</strong><br />

O TISK SE POSTARALA TISKÁRNA KALIBA.<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 3<br />

czechmag.indd 3 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:34


OBSAH<br />

OBSAH<br />

1/<strong>2017</strong><br />

6<br />

STRASTI<br />

A SLASTI DOSPĚLOSTI<br />

ANEB ZE ŽIVOTA VYSOKOŠKOLÁKA<br />

9<br />

USA<br />

ROZHOVOR O STUDIU V ZAHRANIČÍ<br />

11<br />

MATURITNÍ<br />

PLES<br />

FEJETON<br />

12<br />

TRANSGENDER<br />

JAKÉ TO JE NARODIT SE V JINÉM TĚLE?<br />

14<br />

PROMĚNY<br />

V ČASE<br />

PRAŽSKÁ VLTAVA<br />

4 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 4 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:37


OBSAH<br />

22<br />

TOP<br />

5<br />

ZE DNA NA VRCHOL<br />

KA<br />

28<br />

GASTRO PRAHA<br />

NEJEN BISTRO<br />

16<br />

DOMINIK<br />

FERI<br />

ROZHOVOR ČÍSLA<br />

24<br />

<strong>CZECHMAG</strong><br />

AWARDS<br />

FILMY ROKU 2016<br />

26<br />

TIPY<br />

LEDEN/ÚNOR <strong>2017</strong><br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 5<br />

czechmag.indd 5 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:39


ROZHOVOR<br />

STRASTI A SLASTI<br />

DOSPĚLOSTI ANEB ZE<br />

ŽIVOTA VYSOKOŠKOLÁKA<br />

text: Matěj Kačírek, Tereza Krčmová<br />

Vymanili se z rodičovských<br />

ochranných křídel a vyletěli<br />

konečně z hnízda. Ocitli se<br />

v úplně novém světě, ve<br />

světě vysokoškolském. Jaké<br />

to je starat se sám o sebe,<br />

zjistili mnozí z nich až na<br />

místě. Co všechno zahrnuje<br />

tento nový způsob života?<br />

Jsou to jen velké a nikdy<br />

nekončící studentské<br />

párty, anebo probdělé noci<br />

v knihovně? A co je lepší,<br />

bydlet na kolejích, nebo<br />

si sehnat vlastní bydlení?<br />

Pojďme nahlédnout pod<br />

pokličku studentského<br />

života.<br />

6 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 6 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:39


ROZHOVOR<br />

Na jakou školu chodíš? Jsi s ní zatím spokojen?<br />

_Dostalo se nám odpovědí ze všech možných<br />

koutů České republiky. Nejčastěji to<br />

však byla Univerzita Karlova, ČVUT, Vysoká<br />

škola ekonomická a Univerzita Palackého<br />

v Olomouci. Lidé se zdají být na začátku roku<br />

velmi pozitivně naladění a většina z nich je<br />

se svou školou spokojená. Až na výjimky, těm<br />

přejeme co nejrychlejší zlepšení! Nejvíce nás<br />

pobavila tato odpověď: „Nejvíc happy, až na<br />

ty lidi, kámo, spousta nerdů a tak.”<br />

Studuješ ve svém rodném městě? Pokud ne,<br />

co tě vedlo k přesunu?<br />

_Mnoho lidí vůbec nevytáhlo ani paty z domova<br />

a studuje přesně tam, kde je maminka<br />

přivedla na svět. Ti, co se odvážili vystoupit<br />

ze své komfortní zóny a přesídlit, se stěhovali<br />

hlavně za svými vysněnými obory, které jim<br />

rodná půda bohužel nemohla nabídnout.<br />

Další to viděli jako příležitost postavit se na<br />

vlastní nohy, vymanit se z moci rodičů a vstříc<br />

nástrahám dospělého života.<br />

Kolik času věnuješ učení? A kolik času alkoholu?<br />

_Podle odpovědí na tuto otázku to vypadá,<br />

že většinu vysokoškoláků tvoří velmi<br />

pilní studenti. Někteří se učí dokonce až tři<br />

hodiny denně a uvádí, že studium má vždy<br />

před alkoholem přednost. Ti upřímnější pak<br />

přiznávají, že poměr učení a alkoholu vidí tak<br />

padesát na padesát. Zato ti nejvíce upřímní<br />

(a nejméně střízliví) bědují, že vysoká škola je<br />

naučila hlavně pít, zvládnout ranní přednášky<br />

se silnou kocovinou a socializovat se s novými<br />

spolužáky, samozřejmě u piva.<br />

Zde uvádíme výběr nejlepších odpovědí:<br />

„Alkohol vede”<br />

„Učení věnuju podstatně méně času, než se<br />

asi očekává, ale naštěstí se mi to zatím daří<br />

úspěšně dohánět. Oproti tomu na pivko (či<br />

čtyři) a kamarády si najdu čas pokaždé –<br />

důležité je totiž stále stmelovat kolektiv, a ve<br />

zkouškovém období máme tradici se chodit<br />

učit do hospody.”<br />

“Zatím spravedlivá plichta.”<br />

Máš svůj vlastní byt, nebo bydlíš na kolejích?<br />

Jaké si myslíš, že má tvé bydlení výhody<br />

a nevýhody?<br />

_Možnosti ubytování jsou na vysokých školách<br />

různé. Od rodičů se však všichni pomalu<br />

přesouvají na koleje a z kolejí na byt. Koleje<br />

jsou brány jako taková startovní lajna, kde se<br />

všichni pomalu oťukávají a navazují vztahy<br />

pro budoucí bydlení na privátě. Jsou ale i tací,<br />

kteří nedají na koleje dopustit. „Všichni se tu<br />

známe a do školy to mám tak blízko, že občas<br />

chodím na hodiny i v pantoflích.“ Naopak<br />

vlastní bydlení s sebou nese i starosti. „Musím<br />

se starat o to, aby byl nájem včas zaplacený,<br />

aby se nic neponičilo, což je někdy při<br />

takovém množství oslav opravdu náročně.“<br />

Pak jsou tu i tací, kteří se ne a ne odtrhnout<br />

od maminčiny péče. „Mám tu jídlo za free, to<br />

mi ke spokojenosti stačí,“ tvrdí Adam z Prahy.<br />

Máš nějaké spolubydlící? Jak s nimi vycházíš?<br />

Případně se můžeš podělit o nějaký<br />

zajímavý nebo vtipný společný zážitek.<br />

_Z logiky věci je jasné, že si student ve většině<br />

případů nemůže dovolit bydlet sám, a proto<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 7<br />

czechmag.indd 7 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:39


ROZHOVOR<br />

má každý nějakého toho spolubydlícího. Na kolejích<br />

předem nikdy nevíte, kdo s vámi bude sdílet<br />

pokoj, na bytě se většinou už poskládáte sami.<br />

„Bydlí nás tu deset, ale máme veliký byt, je dvoupatrový.<br />

Všichni jsme se poznali na kolejích nebo<br />

v hospodách. Taky to občas podle toho vypadá.“<br />

Když trávíte s jedním člověkem většinu svého<br />

času, je jasné, že se to na vás nějakým způsobem<br />

podepíše. „Vytvořili jsme si něco jako vlastní řeč,<br />

spolubydlení je fajn.“ Jsou ale i případy, kdy si<br />

se svým parťákem prostě nesednete. „Po měsíci<br />

jsem se musela odstěhovat, ta holka mi dělala jenom<br />

naschvály,“ svěřuje se Gabriela z Olomouce.<br />

nových lidí, prožije nespočet zážitků a propije<br />

spoustu alkoholických drinků. „Vysoká ze mě<br />

udělala napůl alkoholika, jo a taky zvládnu<br />

fungovat i po pár hodinách spánku.“ Ve<br />

výsledku se však všichni naučí koukat na život<br />

trošku zodpovědněji a samostatněji. „Je to<br />

škola nejen pro život, ale i do života,“ uzavírá<br />

Michal z Hradce Králové.<br />

Co je na studentském životě nejnáročnější? Co<br />

tě naopak příjemně překvapilo?<br />

_On takový studentský život není jen tak. Člověk<br />

většinou musí zvládat plno věcí najednou od<br />

učení přes chození do práce, občas musí stihnout<br />

nějakou tu párty, a hlavně se musí ukázat i doma.<br />

„Nejvíc mě překvapilo, jak tu hrozně rychle utíká<br />

čas, někdy mám pocit, že nic nestíhám.“ Většina<br />

studentů se však shoduje na tom, že studium na<br />

vysoké škole je mnohem lepší a zábavnější než na<br />

škole střední.<br />

Myslíš si, že tě studium vysoké školy nějak<br />

změnilo? V čem?<br />

Vysokoškolský život poznamená snad každého<br />

studenta. Člověk během studia pozná spoustu<br />

Nejčtenější na webu prosinec 2016<br />

„POŘÁD SE STYDÍM,” ŘÍKÁ HEREČKA SERIÁLU SEMESTR ANIČKA LINHARTOVÁ<br />

Rozhovor s hlavní postavou nedávno skončeného seriálu televize Stream.cz<br />

TATTOO PARTY VOL. 2 W / ROBERT ROSENBERG<br />

Vyrazili jsme s foťákem na akci, kde se celou noc tetovalo, bavilo… a pilo.<br />

TOP 5: NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ MÍSTA ČESKA (1. DÍL)<br />

Článek o místech v České republice, kde by vám o samotě asi moc příjemně nebylo.<br />

KOLIK VYDĚLÁVÁ KANÁL MISHOVY ŠÍLENOSTI?<br />

Sledovanost devítiletého Mishy u nás nemá obdoby. Jaké může mít takový klučina příjmy?<br />

LADA 4X4 URBAN A LADA BRONTO AMC<br />

Odborný rozbor dvou modelů nesmrtelné a pro všechny známé ruské automobilky.<br />

8 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

...VŠECHNY TYTO A SPOUSTU DALŠÍCH ČLÁNKŮ NAJDEŠ NA WWW.<strong>CZECHMAG</strong>.CZ!<br />

czechmag.indd 8 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:40


USA<br />

ROZHOVOR<br />

text: Daniel Nádler<br />

Jít na vysokou, to není žádná sranda. Zkouškové, snaha skloubit studium s prací a často i konec<br />

mamahotelu. Co je ale ještě obtížnější? Studium v zahraničí, bezkonkurečně. Cizí jazyk, naprosto<br />

cizí lidé a také několika set dlouhá vzdálenost od domova, pokud nestudujete na Slovensku. Ptali<br />

jsme se, jak se s tím popasoval jeden obyčejný student z Mariánský Lázní.<br />

Za jakou školou jsi vycestoval? Co tě vedlo<br />

ke svému rozhodnutí?<br />

_Po šesti letech na gymnáziu jsem se snažil<br />

vyhnout zešílení. Rozhodl jsem se, že na<br />

rok odletím pryč a poznám jinou část světa<br />

do větší hloubky. Vybíral jsem si mezi JAR,<br />

Kanadou a USA. Uzávěrku do Kapského Města<br />

jsem prošvihl a rodiče mě přemlouvali na<br />

Kanadu. Ta mě ale přišla příliš evropská a já<br />

chtěl poznat na vlastní kůži, jaké to je do-<br />

-opravdy žít v „Zemi možností“. Když už jsem<br />

ani nedoufal, že mě agentura vybere, přišel<br />

mi mail s místem mého pobytu – městečko<br />

severně od Atlanty v Georgii.<br />

Kolik času jsi věnoval učení a kolik času<br />

jiným aktivitám?<br />

_Na státních školách ve Státech se moc učit<br />

nemusíte, pokud si zvolíte předměty, které<br />

vás baví a o kterých něco víte. Ve škole byli<br />

všichni žáci každodenně ohodnocováni za<br />

práci v hodině — to dělalo přibližně třetinu<br />

finální známky z předmětu. Další třetina byly<br />

úkoly, ke kterým jsem si opravdu musel sednout.<br />

Většinou to ale stačilo dvakrát do týdne.<br />

Výsledky z multiple-choice písemek dělaly<br />

tu poslední třetinu celkové známky. Díky<br />

jejich školskému systému jsem měl spoustu<br />

volného času, který jsem trávil s kamarády<br />

a na výletech.<br />

Jakou formou jsi byl ubytován? Jak sis padnul<br />

do oka s rodinou?<br />

_Bydlel jsem ve vlastním pokoji v dvoupatrovém<br />

rodinném domě. Rodina byla velice<br />

přátelská, hlučná a enormně nadšená z toho,<br />

že tam mají studenta z ciziny. První dva týdny<br />

to pro mě byl veliký šok. Řekl bych, že jsem se<br />

se všemi sblížil poměrně rychle, akorát mezi<br />

mnou a otcem to krapet skřípalo. Byl hodně<br />

tvrdohlavý a zvyklý, že ho všichni na slovo<br />

poslouchají. Od té doby mi připadá, že jsou<br />

u nás v Čechách rodiče dost laxní.<br />

Jak jsi vycházel s novými přáteli a žáky?<br />

Je rozdíl mezi našimi studenty a studenty<br />

v cizině?<br />

_Přátele jsem si udělal hned první den. Američané<br />

jsou velice komunikativní . Myslím, že<br />

se tam žádný výmluvný člověk neztratí. Ne<br />

vždy ale můžete říct to, co byste chtěli, a to<br />

obzvlášť při hodinách. Některá témata jsou<br />

tam skutečně tabu.<br />

Co bylo nejnáročnější při takovém studiu?<br />

Co tě naopak příjemně překvapilo?<br />

_Pro mě bylo upřímně nejnáročnější se vypořádat<br />

s jejich (zlo)zvyky. Každé ráno dávat<br />

hold vlajce a poslouchat hymnu před každým<br />

sportovním zápasem. Na americkém jihu<br />

také neměli ponětí o tom, co to je recyklace.<br />

Nejvíce mě překvapila ochota a přátelskost<br />

učitelů – a celkově dospělých lidí. Častokrát<br />

jsem si více rozuměl s rodiči spolužáků než<br />

se spolužáky samotnými. Připadali mi daleko<br />

otevřenejší než starší generace u nás.<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 9<br />

czechmag.indd 9 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:40


ROZHOVOR<br />

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi naším školstvím<br />

a školstvím v zahraniční?<br />

_Školství je v USA naprosto odlišné od toho<br />

našeho. Stát od státu se liší, a tak moje<br />

zkušenost v Georgii rozhodně nemluví za vše.<br />

Během vyučování jsme většinou mohli jíst,<br />

pít, a dokonce si i povídat, pokud to nevyrušovalo<br />

ostatní. Často jsme pracovali samostatně<br />

anebo se koukali na dokumenty. Nejvíce<br />

se mi z jejich školského systému zamlouvalo<br />

známkování, přístup učitelů k žákům a možnost<br />

volby většiny předmětů – ta u nás na<br />

gymnáziích opravdu chybí.<br />

Myslíš, že tě tato zkušenost pozměnila?<br />

_Určitě. Každá životní zkušenost nás mění.<br />

Když jsem se vrátil do Čech, mnoho kamarádů<br />

mi to říkalo. Já osobně ale tyto změny<br />

nepociťoval. Častokrát jsem přemýšlel nad<br />

tím, jestli se jenom ve mně nesnaží hledat<br />

něco nového. To, že měli lidé větší vůli, mi<br />

naslouchat po mém návratu mi přišlo trochu<br />

nefér — často si totiž neuvědomujeme, jak<br />

moc se lidé kolem nás během „běžného“ roku<br />

mění.<br />

Když to ale shrnu, studium v zahraničí byla<br />

svěží zkušenost, kterou bych doporučoval<br />

všem.<br />

REKLAMA<br />

AUTUMN/WINTER S16<br />

OUT NOW<br />

10 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 10 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:43


FEJETON<br />

MATURITNÍ PLES<br />

text: Honza Faltus<br />

odborné rady: Jan Fiedler<br />

Této události se za svůj studentský či rodi-<br />

čovský život zúčastníme několikrát. Ve všech<br />

případech se nám tato noblesní akce zaryje<br />

hluboko do srdce, tak jako premiéra dlouho<br />

očekáváné crazy komedie - Vánoční Kameňák<br />

nebo koncert kapely Ortel. Prioritou všeho<br />

a všech by mělo být se na ples pořádně ustrojit,<br />

připravit a naladit. Příprava by tedy měla<br />

být upřednostněna před méně důležitými<br />

věcmi, jako je třeba placení nájmu, školní<br />

docházka či volby. Do přípravy na maturitní<br />

bál řadíme: zastřižení dlouho pěstovaného<br />

knírku, depilaci pubického ochlupení,<br />

sehnání pro jistotu o dvě čísla většího obleku<br />

v second handu, fialové kravaty a nesmí<br />

chybět poválečná pérka po dědovi. Pokud jsi<br />

pravidelně docházel do tanečních, převlékal<br />

ses za kovboje a skákal tam přes švihadlo jako<br />

o život, máš nakročeno k tomu ovládnout<br />

nejen taneční parket. Jestliže jsi tak neučinil,<br />

tvým jediným východiskem k tomu, aby ses<br />

stal králem plesu, je zhlédnutí několika dílů<br />

StarDance s Markem Ebenem. Až se konečně<br />

vypořádáš s těmito nešvary, jsi připraven<br />

oddat se maturitní atmosféře. Máš-li špatný<br />

pocit z toho, že ses pohádal s paní učitelkou,<br />

je tu šance ji vyzvat k hříšnému tanci anebo ji<br />

alespoň pozvat na sklenku šumivého sektu.<br />

Pro tento večer bude tvojí největší zbraní<br />

trpělivost, protože ve frontách k barům bude<br />

velká koncentrace třináctiletých štamgastů,<br />

čekajících na kubíčko nebo voděnku třikrát<br />

destilovanou. Až frontu chrabře vystojíš<br />

a zaplatíš za nápoj své životní úspory, můžeš<br />

se pokusit se taktéž chrabře probojovat<br />

davem až k orchestru. Jedině v přední řadě<br />

si totiž pořádně vychutnáš Honzu Nedvěda<br />

či Michala Davida a jeho Céčka. Pokud máš<br />

v kvádru ještě nějaký dukáty a jsi mladší<br />

dvaceti let, můžeš s radostí pokračovat na<br />

afterparty do cenově nepřijatelného klubu,<br />

kde teprve zažiješ pořádnou a nefalšovanou<br />

čaču, v čele s pochybným dýdžejem v brejlích<br />

a kapuci. Jestli jsi měl do teď štěstí a nikdo<br />

tě neplácnul přes kapsu, tak teprve cesta<br />

taxíkem tě pořádně zruinuje, a jestli na tágo<br />

nemáš, můžeš dát s kumpány slože. Sečteno<br />

a podtrženo, jestli jsi všechny nástrahy tohoto<br />

„společenského“ klání ve zdraví přežil, začni<br />

se připravovat na další ročník, jistě bude zase<br />

něčím originální.<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 11<br />

czechmag.indd 11 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:47


ROZHOVOR<br />

TRANSGENDER<br />

text: Dominik Zýka<br />

Transgender ještě před několika lety znamenal velké tabu pro celý svět. Lidé<br />

s tímto vnitřním rozpoložením i přes veškeré snahy tehdejší společnosti ale<br />

existovali stejně tak, jako existují dnes. Avšak s tím rozdílem, že nemohli dát<br />

své pocity najevo a nebylo jim dovoleno žít tak svobodně jako soudobému<br />

mainstreamu. Dnešní společnost se již na transgender dívá jinak, tedy alespoň<br />

se tak tváří. Pociťuje tuto toleranci ale i druhá strana? Je opravdu vůči těmto<br />

lidem společnost tak bezprostřední? Na to jsme se zeptali Michala Krauze,<br />

dvacetidevítiletého pečovatele z plzeňského stacionáře. I on se totiž narodil<br />

„v jiném těle“.<br />

Narodila jste se jako Michal Krauz. Kdy jste<br />

začala pociťovat, že je něco jinak?<br />

_Na svou orientaci jsem přišel již ve školce,<br />

další léta se to vlastně jen prohlubovalo.<br />

Co ve vás probudilo poznání, že jste vlastně<br />

žena? Můžete popsat ten moment?<br />

_Já vlastně nikdy ten moment neprožil... Já se<br />

prostě jako žena narodil.<br />

Začala jste si říkat jinak? Dala jste jí nějaké<br />

jméno?<br />

_Vymyslel jsem si jiné jméno až díky show,<br />

a to Adina podle prvorepublikové hvězdy<br />

stříbrného plátna, kterou obdivuji a svým<br />

způsobem jsme si podobné.<br />

Bylo pro vás těžké danou skutečnost přijmout?<br />

_Mnohdy pro mě bylo těžké být jiný nebo<br />

vlastně jiná. Teď už jsem si zvykl a žiju s tím<br />

a je mi tak dobře.<br />

Jak na to zareagovala vaše rodina, přátelé a<br />

blízké okolí?<br />

_Reakce rodiny… Maminka z toho nadšená<br />

nebyla. Dlouho jsme se spolu nebavili.<br />

Po letech jsme se sešli a teď spolu naprosto<br />

úžasně vycházíme. Vím, že to pro ni muselo<br />

být velmi těžké. Je to statečná žena.<br />

Přátele jsem si našel v pubertě. Našel jsem si<br />

přátele, kteří mají stejnou orientaci a problémy<br />

jako já a jsem s mnohými z nich dodnes.<br />

Vadí vám „dotěrné“ pohledy?<br />

_Ani ne tak dotěrné pohledy jako spíše<br />

zvědavé, fascinující. Nevadí mi, tedy když<br />

zrovna nemám špatnou náladu. Můj život je<br />

o pohledech. A dělají mi vlastně dobře.<br />

Co se honí v mysli člověka, který ví, že je<br />

v nesprávném těle?<br />

_Nejsem úplně v cizím těle. Jsem ve svém<br />

výjimečném těle s výjimečnou a zvláštní tváří<br />

a zvláštními vlastnostmi. Ten celek mě dělá<br />

Míšou, a kdybych byl žena, už to nejsem já.<br />

Je nějaká typicky ženská vlastnost, která<br />

vám vadí?<br />

_Vadí mi ta rivalita, která přináší závist,<br />

pomluvy a zlo. Pomluvy dokážou udělat velmi<br />

špatné věci, dokážou člověka zlikvidovat. Zažil<br />

jsem to a vlastně zažívám a tahle vlastnost mi<br />

opravdu moc vadí.<br />

12 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 12 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:47


„Milujte a buďte takoví, jací jste.<br />

Žijeme jen jednou.“<br />

ROZHOVOR<br />

Cítíte se lépe ve společnosti žen, nebo<br />

mužů?<br />

_Mám raději ženskou společnost. Není nad<br />

ženské tlachy třeba o chlapech.<br />

V dnešní době je změna pohlaví již poměrně<br />

bezpečným zákrokem. Nepřemýšlela jste<br />

o téhle možnosti?<br />

_Do změny pohlaví bych zatím nešel. Víte, už<br />

bych to nebyl já… Učil jsem se sám se sebou<br />

žít dvacet devět let a nechci začít znovu.<br />

Takhle jsem spokojený… alespoň zatím.<br />

Co byste si nejvíce přála změnit, kdyby byla<br />

ta možnost?<br />

_Vlastně nevím. Snad jen to, aby lidi pochopili<br />

nebo se snažili pochopit, co se v lidech, jako<br />

jsem já, odehrává a čím si museli projít. Že<br />

museli bojovat, aby byli takoví, jací jsou, a žijí<br />

tak. Každý den na ně někdo kouká, ukazuje<br />

prstem. Tohle bych chtěl změnit. Chtěl bych,<br />

aby lidi pochopili...<br />

Doslechl jsem se, že máte i vlastní show. Můžete<br />

nám ji přiblížit? Kde bychom vás mohli<br />

vidět v akci?<br />

_První představení bylo v plzeňském podniku<br />

Míša v roce 2006. Potom už to šlo všechno<br />

samo. Teď v březnu jsme s Miriam, mou<br />

kolegyní, založili skupinu Sultánky. Miriam<br />

je úžasná kolegyně. Takový kliďas. Já jsem<br />

naprostý opak, což je možná důvod, proč si<br />

tak rozumíme.<br />

Když se v Plzni otevřel nový klub Miš Maš,<br />

dostali jsme nabídku stálé scény, a tak tam<br />

vystupujeme každou sobotu. Každou show si<br />

moc užíváme.<br />

Je vystupování to, co vás v životě naplňuje?<br />

_Ano, naplňuje. Naplňuje mě naše show, naplňují<br />

mě lidi okolo ní a lidé okolo mě. Navíc<br />

mám úžasnou práci v plzeňském stacionáři,<br />

kde pracuji jako pečovatel, což je práce,<br />

kterou miluji a kde jsou kolegyně naprosto<br />

skvělé. Mám velké štěstí, jsem vlastně spokojen<br />

ze všech stran.<br />

Chtěla byste něco vzkázat lidem, co to cítí<br />

stejně jako vy?<br />

_Vzkaz lidem... Milujte a buďte takoví, jací<br />

jste. Žijeme jen jednou.<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 13<br />

czechmag.indd 13 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:47


PROMĚNY V ČASE<br />

PROMĚNY<br />

V ČASE<br />

fotografie: zdroj archiv Muzea hl. m. Prahy<br />

současná fotografie a text: Jan Faltus<br />

Je to již řada desítek let, co v Praze Vltava zamrzá<br />

jen sporadicky, a to tak tenkou vrstvou,<br />

že by neunesla ani kotě. Důvodem je výstavba<br />

pražských kaskád, které sice chrání Prahu<br />

proti povodním, ale také vhání teplý proud<br />

spodem, a proto Vltava nezamrzá.<br />

Naposledy v Praze Vltava pořádně zamrzla<br />

v únoru 1956. Traduje se, že led byl tak silný,<br />

že na něm jezdilo i koňské spřežení.<br />

14 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 14 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:49


PROMĚNY V ČASE<br />

Historická fotografie: zdroj Archiv Muzea Hl. m. Prahy<br />

Autor současné fotografie a textu: Jan Faltus<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 15<br />

czechmag.indd 15 10.01.<strong>2017</strong> 12:54:51


ROZHOVOR<br />

DOM<br />

16 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 16 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:01


INIK FERI<br />

ROZHOVOR<br />

text: Max Nový<br />

foto: Robin Skotnicki<br />

Dominik Feri. Dvacetiletý teplický radní a student práv s ikonickým afroúčesem<br />

a s potřebou kecat na Facebooku o všem, co se zrovna děje. Jak vidí polarizaci<br />

Prahy a venkova? Proč má ve své knize Ovčáčka? A co udělá, když mu někdo<br />

řekne, že je p*čus?<br />

Jedním slovem, kdo je vlastně Dominik Feri?<br />

_Uuuf. Mám se takhle uchopit jo? To přesně<br />

nesnáším. Já jsem hlavně v zásadě hrozně<br />

společenský člověk, normální teenager, kterýho<br />

baví naslouchat. Politici jsou v podstatě<br />

odstřižení od reality tím, že nechodí třeba<br />

s kámošema na pivo a věnují se jen tý politice.<br />

Já tohle nechci. Žiju jako normální člověk.<br />

Jsem schopný dávat rozhovory, věnovat se<br />

politice, debatovat, ale pak se i normálně<br />

ožrat s kámošema. Ožereme se a pak jsme<br />

nakalený v KFC.<br />

To jsi vlastně psal i na Facebooku, že jsi na<br />

nějakou debatu šel ještě s kocovinou.<br />

_(smích) Já tam šel v úplných hovnech. A to<br />

právě těm lidem přijde hrozně sympatický.<br />

V úvodu řeknu: „Jsem vykalený, vy určitě taky,<br />

já mám kocovinu jako debil.“ Oni se zasmějou,<br />

uvolní se atmosféra a bereme se, jako že<br />

jsme na stejný lodi. Je samozřejmě otázkou,<br />

jestli zvládnu i do budoucna být takhle autentický.<br />

Ale myslím, že právě tím kontaktem<br />

s lidma si to dokážu udržet. Problém je, že já<br />

si nejsem jistý, jestli si tu svoji fan base dokážu<br />

udržet i do budoucna. Jestli se neodcizím<br />

těm mladým lidem. Už teď mám velký problém<br />

odpozorovat, co jsou vlastně problémy<br />

těch dnešních patnáctiletých lidí. Bude to ale<br />

ještě citelnější, protože třeba za pět let, kdy<br />

mi bude dvacet pět, tak lidem, který sledujou<br />

youtubery, bude osmnáct a budou prvovoliči.<br />

Sakra, co je ti youtubeři naučili, aby dělali!<br />

Teď vlastně při amerických volbách probíhala<br />

debata, jak se k volbám mají youtubeři<br />

stavět, jestli říct svůj názor.<br />

_Je to svým způsobem vlastně nějaká forma<br />

umění, forma vnitřního vyjádření a angažovanost<br />

by měla být v pohodě. Co bych ale ocenil<br />

u youtuberů, tak si být vědomi tý zodpovědnosti<br />

a společenského vlivu. Opravdu<br />

ponouknout mladý lidi, ať jdou volit. Ať tomu<br />

věnují aspoň krátký čas. Dát jim do komentu<br />

pod videem volební programy stran, který<br />

si můžou projít, podívat se, kdo kandiduje,<br />

rozhodnout se a jít k volbám. Kdo mě teď<br />

potěšil, je slovenský youtuber Gogo, který<br />

natočil se slovenským prezidentem Andrejem<br />

Kiskou rozhovor a ukázal ho právě jako<br />

normálního člověka.<br />

Využil jsi někdy svoji tvář k tomu, abys něco<br />

získal nebo se dostal z krizové situace?<br />

_Já jsem v tomhletom velmi pokorný. Nejdu<br />

a neříkám: „Hele, já jsem Feri,“ naopak toho<br />

nevyužívám víc, než je potřeba. Prostě úplně<br />

banálně. Když jsi v tom baru a přijde za tebou<br />

někdo, nějaký člověk, a řekne, že si považuje<br />

toho, co dělám, a dá mi panáka jégra, tak to<br />

je to nejmenší.<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 17<br />

czechmag.indd 17 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:01


ROZHOVOR<br />

„Část umělecké a politické scény<br />

vůbec netuší, jak to v těch regionech<br />

chodí.“<br />

Co nenávistný komentáře? Dostáváš nějaký?<br />

_24/7, ty vole. Telefonáty, všechno. Třeba<br />

jednou za měsíc někdo za mnou na ulici přijde<br />

a řekne: „Pane, vy jste hroznej debil a píčus,“<br />

tak do toho vlítnu a řeknu: „A teď máte<br />

ideální příležitost mi říct proč.“ A to je něco,<br />

co jsme už zapomněli. Lidský osobní kontakt.<br />

Hovor, který má úplně jiný rozměr než psaní<br />

komentářů na Facebooku.<br />

Jak na tom teď TOP 09 je? Přece jen třeba<br />

v posledních průzkumech balancuje na<br />

hraně 5 %, což je hranice pro zvolení do<br />

parlamentu.<br />

_Strategie TOP 09: buď úspěch, anebo odchod.<br />

Odchod snad důstojný. Jestli se strana<br />

do sněmovny dostane a udělá nějaký dobrý<br />

procenta, tak to bude díky Praze, která bude<br />

muset ty výsledky opravdu hnát, protože<br />

v jiných krajích budeme mít třeba jen tři nebo<br />

čtyři procenta.<br />

Takže teď má TOPka vlastně poslední šanci<br />

na úspěch.<br />

_Přesně tak. Potřebuje ale hlavně i získat<br />

nový členy. A to přesně zdůrazňuji na každý<br />

besedě. Pojďte do TOPky, a to z prostýho<br />

důvodu. Protože dostat dobrý místo na kandidátce<br />

a dostat zájem a průpravu vnitrostranickou<br />

je teď nejjednodušší ever.<br />

Vlastně jsi měl zrovna ty nejvíc preferenčních<br />

hlasů v posledních regionálních<br />

volbách.<br />

_Přesně. Což mě i zaskočilo, protože jsem to<br />

nečekal. A bude to právě taky díky tomu, že<br />

mě znají, ví, že to je támhleten Feri, je mladej,<br />

18 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 18 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:06


ROZHOVOR<br />

je aktivní, angažovanej, informuje nás na<br />

sociálních sítích. Ta šance se teď v politice<br />

prosadit je obří a je na to ideální čas. Komunální<br />

volby, které budou za necelý dva roky,<br />

jsou v podstatě takovým vstupem do politiky.<br />

A právě není problém být na kandidátce TOP<br />

09 třeba třetí, jako jsem byl já v roce 2014.<br />

Co ty a komunální volby? Plánuješ kandidovat?<br />

_Kandidátky se teprve budou sestavovat.<br />

Rád bych kandidoval v Praze. Bavil jsem se<br />

s klukama z pražské TOPky, konkrétně ze Žižkova,<br />

kde bydlí sedmdesát tisíc lidí, volit jich<br />

může 53 tisíc. No a teď rychlý počty. Volební<br />

účast je 35 %, a když ještě půjdeme dál, tak<br />

na jedno procento v komunálních volbách je<br />

potřeba 179 hlasů. Zkurvených 179 hlasů. Pět<br />

procent, aby ses dostal do zastupitelstva. To<br />

znamená, že stačí být jen trochu víc aktivní.<br />

Tím, že lidi nechodí moc volit, tak to není<br />

vůbec nic těžkého. Úplně to boří klišé, že<br />

jeden hlas nic nezmůže, ale kurva jo, zmůže.<br />

A to hodně.<br />

My už vlastně slyšíme i teď, že když umělci<br />

a „elity“ vystoupili proti směřování země<br />

na východ a proti Miloši Zemanovi, tak je<br />

především lidi z venkova začali osočovat,<br />

proč to vůbec řeší.<br />

_Část umělecké a politické scény vůbec netuší,<br />

jak to v těch regionech chodí. Občas ani<br />

samotní politici zvolení ve svým regionu to<br />

neví. Poslanecký život je tak vzdálený, že tam<br />

to odcizení se realitě přichází velmi rychle. Na<br />

druhou stranu neříkám, že ti lidi v regionech<br />

jsou bez viny, např. když řeknou: „Fuj, ty jsi<br />

Pražák, s tebou se bavit nebudu.“ Včera jsem<br />

se třeba díval na seriál Semestr na Streamu<br />

a tam ta protagonistka řekla: „Nepřijde ti, že<br />

žijeme v sociální bublině, že to, co řešíme my,<br />

je pro hodně lidí hovadina, ale pro nás je to<br />

zcela zásadní.“ No jasně, že jo! Venkov teď<br />

vlastně očekává, že se to centrum probudí,<br />

začne mu naslouchat a ten, kdo to udělá,<br />

tomu ten venkov hlas hodí. Téma dalších<br />

volebních období bude téma regionů. Pražský<br />

život, pražská zlatá klícka versus život, já<br />

nevím, třeba v Jindřichově Hradci. Vždycky to<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 19<br />

czechmag.indd 19 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:11


ROZHOVOR<br />

přibližuji na příkladu amerických voleb, kdy<br />

to byla opravdu kritika státních center a toho<br />

federálního Washinghtonu, kde sídlí bankéři<br />

a lobbisti. A to stejné se může stát i u nás,<br />

pokud tu bude partaj, která ovládne hlasy<br />

venkova.<br />

Společnost je teď vlastně polarizovaná.<br />

_Přesně tak. Nikdy to ale nebylo jiný. Vždy<br />

tady byly strany, které rozlišovaly mezi<br />

městským a venkovským způsobem života.<br />

Některé partaje to samozřejmě vyvažovaly.<br />

Myslím si, že lidi z venkova to vyslyší. Třeba<br />

EET. Na venkově je jen pár míst na scházení.<br />

Kostel, škola, hospoda… Do kostela se už moc<br />

nechodí, do školy chodí jen pár lidí, pošta se<br />

přesunula do většího města a zůstala jen ta<br />

hospoda. A ta hospoda teď může taky skončit<br />

kvůli EET. Není to jen finanční škoda. Ale<br />

pro mnoho lidí je to i akt státního dirigismu<br />

a byrokracie, že si řeknou, co já bych se tady<br />

sral a vydělal třeba patnáct tisíc měsíčně. To<br />

radši půjdu do nějaký fabriky vyrábět kabely<br />

a budu chodit normálně z práce, než abych<br />

se teď učil pracovat s EET. To je jedna věc, že<br />

se to lidi prostě nechtějí učit. To je pochopitelný.<br />

A upřímně, občanská základní sešlost<br />

je podmínkou pro rozumný život na vesnici.<br />

A liduprázdný venkov? To já opravdu nechci.<br />

A další aspekt EET je udávání.<br />

_Každý zákon potřebuje kontrolu, ale tady to<br />

je bonzování. Bude tu fungovat nějaká msta.<br />

A bude to opravdu na straně těch nejhorších<br />

lidských pudů a vlastností. Jen za první víkend<br />

20 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

už bylo sto třicet nahlášených. Je to ale<br />

vlastně frontální likvidace venkova. Likvidace<br />

života na venkově. Lidi se tam potkají, klidně<br />

si i rozbijou držku, ale udržují tam ten sociální<br />

kontakt.<br />

Já se teď ale přesunu úplně ještě k něčemu<br />

jinému, a tím je tvoje kniha. Co tě vedlo<br />

k jejímu napsání?<br />

_Surová nostalgie. Chtěl jsem zaznamenat<br />

dobu, ve který jsem vyrůstal, protože je mi<br />

opravdu jasný, že žijeme teď v nejlepší době.<br />

Jestli nastane nějaký válečný konflikt, tak si<br />

budem říkat, že třeba od roku 2010 do roku<br />

<strong>2017</strong> to bylo super. Pili jsme, poslouchali<br />

Rihannu, měli iPhony atd. Ono to sice zní jako<br />

klišé, ale když to je pravda. Žijeme opravdu<br />

v blahobytu. Vůbec se nám nedaří zle.<br />

A proto jsem napsal tu knížku, protože jsem<br />

tu dobu chtěl zachytit z osobního pohledu<br />

zdejších protagonistů naší sociální skupiny. To<br />

znamená, že jsem oslovil čtyřicet jedna z nich.<br />

Udělal s nima rozhovory. Zároveň to doplnil<br />

pěti sty svými glosami, které se týkají právě<br />

czechmag.indd 20 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:13


ROZHOVOR<br />

„Horáček může být prezidentem, Škromach<br />

může být prezidentem…“<br />

období našeho života, takový klasický témata,<br />

a je to všechno blogovou formou, že to jsou<br />

vlastně statusy, a je to za účelem uchovat<br />

tuhle dobu. Udělat si radost a za dvacet let si<br />

pobrečet.<br />

Opravdu upřímně jsem se zasmál, když jsem<br />

viděl prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka<br />

pózovat s tvojí knihou. Proč zrovna on?<br />

_Já s ním mám zajímavý vztah, takže jsem mu<br />

psal, jestli by se s tím nechtěl vyfotit, a on, že<br />

rád. Já to nedělal tak, že budu mít v knize jen<br />

ty, s jejichž názorama souhlasím. Stejně jako<br />

je různorodá společnost, tak chci takovou<br />

i svoji knihu. Aby to bylo nějakým svým<br />

způsobem plošnější. Taky bude zajímavý sledovat,<br />

co z těch lidí bude. Horáček může být<br />

prezidentem, Škromach může být prezidentem…<br />

Ta doba je nesmírně dynamická. Kauza,<br />

která byla před týdnem, se zdá, jako by byla<br />

před rokem. Příkladem budiž právě Jiří Brady,<br />

dalajláma. Kdo si vzpomene na vleklou kauzu<br />

Čapí hnízdo? Nebo i hádku třeba Taberiho<br />

a Kobzy? Nikdo. Vůbec nikdo. Opravdu se to<br />

rychle mění a bylo zajímavé to zachytit. Před<br />

rokem jsem řešil, co budeme řešit, až přejde<br />

uprchlická krize. A to bylo v době, kdy to<br />

bylo ještě tématem. A za rok? Konvička není<br />

senátor, protiuprchlické subjekty neuspěly<br />

v tom rozsahu, ve kterým čekaly, téma to není<br />

tak zásadní jako dřív a to vše jen za pouhý<br />

rok. Sněmovní volby jsou za víc jak půl roku<br />

a já nevím, co bude tématem a co bude ty<br />

volby vyhrávat. Jestli to bude boj s korupcí,<br />

uprchlíci, národní hodnoty, boj proti elitám<br />

nebo právě ten střet regiony versus Praha.<br />

A to budou právě ti lidi, kteří ztratili zaměstnání,<br />

nějaké ideje, iluze a teď nevědí, co se<br />

životem. Nemůžou si dovolit poslat svý dítě<br />

na školu v přírodě. Nemůžou si dovolit opravit<br />

pračku, dát si každý týden maso atd. To, že<br />

se na regiony kašle z Prahy, je velký problém.<br />

Ta tráva tam tím pádem roste a pak přijede<br />

Zeman nebo třeba Babiš, srpem to pokosí<br />

a je to jejich. Proto taky jezdím do regionů<br />

já, abych si tím srpíčkem aspoň něco pro ty<br />

liberální hodnoty utržil.<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 21<br />

czechmag.indd 21 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:14


TOP 5<br />

TOP 5<br />

text: Jan Houška<br />

Již odjakživa lidé vzhlíží k bohatým a úspěšným lidem,<br />

kteří svými schopnostmi dokážou být lepší než ostatní.<br />

Je jedno, jestli jste byl král, vůdce říše, herec, anebo,<br />

v dnešní době, youtuber. K tomu dostat se na vrchol<br />

vede dlouhá a krkolomná cesta, někteří ji zvládli bez<br />

vypětí sil, jiní hůře. My si dnes ale v rubrice TOP 5<br />

představíme osobnosti, které se na vrchol dostali až ze<br />

samého dna společnosti.<br />

2<br />

Lída Baarová (herečka)<br />

1<br />

Charlie Chaplin (herec)<br />

Charlie přišel o rodiče už jako malý chlapec.<br />

Jeho otec zemřel a matka byla umístěna do<br />

psychiatrické léčebny. A jelikož se o Charlieho<br />

a jeho bratra neměl kdo starat, skončili v deseti<br />

letech na ulici a museli se o sebe postarat<br />

sami. Hvězda němých filmů má dnes hvězdu<br />

na chodníku slávy a není snad nikdo, kdo by<br />

vtipného pána s knírkem a buřinkou neznal.<br />

Lída Baarová, rozená Ludmila Babková, je<br />

jedna z nejrozporuplnějších osobností české<br />

historie. Lída se sice v mládí nemusela potýkat<br />

s chudobou či nenávistí, ale její „cesta za<br />

slávou“ je jednou z nejzajímavějších vůbec.<br />

A dala by se spíše popsat jako „z vrcholu až<br />

na dno“. Matka Lídy se živila jako zpěvačka<br />

a často nutila dceru, aby chodila na filmové<br />

castingy. Lída se postupem času vypracovala<br />

až na vrchol české filmové scény, což jí přineslo<br />

i možnost natáčet v Německu. Netrvalo<br />

dlouho a jejího talentu si všiml sám Adolf<br />

Hitler, a především také ministr propagandy<br />

Joseph Goebbels. Goebbels později Lídu tak<br />

okouzlil, že mezi nimi vznikl románek, který<br />

později zapříčinil Lídin pád. Oba dva poměr<br />

zapírali, ale nakonec byli donuceni samotným<br />

vůdcem k ukončení vztahu. Její vztah s Goebbelsem<br />

a stýkání se s německými pohlaváry<br />

přinesli Lídě po válce vězení a smrt v zapomnění<br />

a ústraní v Rakousku…<br />

22 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 22 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:15


TOP 5<br />

3<br />

Jackie Robinson (hráč baseballu)<br />

Jack Roosevelt Robinson je jedním z nejznámějších<br />

baseballistů historie. Důvod jeho<br />

slávy nejsou až tak jeho hrací schopnosti,<br />

ale to, že se jako první černoch dostal až do<br />

nejvyšší americké baseballové ligy. Jackie<br />

vyrůstal v první polovině dvacátého století<br />

v Americe, a tak se s rasismem setkával již od<br />

malička. Často se potýkal se silnou segregací<br />

a odporem bílých hráčů, jelikož černí obyvatelé<br />

měli vlastní ligy a nikomu se nelíbilo, že by<br />

zrovna Jack měl hrát mezi bílými. Jeho život<br />

a baseballová kariéra měly velký dopad na<br />

americkou kulturu.<br />

4<br />

Steve Jobs (inženýr IT)<br />

Dnes již zesnulá legenda technologického<br />

průmyslu. I když Steve patřil díky založení<br />

firmy Apple k nejbohatším lidem na světě,<br />

jeho začátky vůbec tak lehké nebyly. Během<br />

studií byl nucen přespávat na podlaze u svých<br />

kamarádů a známých, jelikož byl jako student<br />

chudý a neměl peníze na byt či kolej. Dle<br />

svých slov si na jídlo vydělával sbíráním a vracením<br />

lahví od Coca-Coly.<br />

5<br />

Edith<br />

Piaf (zpěvačka)<br />

Edith Piaf, vlastním jménem Édith Giovanna<br />

Gassion, je snad nejznámější francouzská<br />

zpěvačka. Žena se specifickým zjevem a projevem<br />

ale také neměla život vůbec lehký.<br />

Údajně se narodila na ulici ve čtvrti Belleville,<br />

kde žilo mnoho imigrantů. Za svůj život si<br />

prošla vším možným od slepoty v mládí, prostituci<br />

až po smrt vlastního dítěte. Než začala<br />

Edith vystupovat na velkých pódiích, živila se<br />

jako pouliční zpěvačka.<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 23<br />

czechmag.indd 23 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:17


<strong>CZECHMAG</strong> AWARDS<br />

<strong>CZECHMAG</strong> AWARDS:<br />

FILMY<br />

text: Beata Mrazíková<br />

Rok se s rokem sešel a je tedy<br />

na čase se podívat na to, co<br />

nejlepšího se ve filmovém<br />

světě za minulý rok urodilo.<br />

Byl to rok plný překvapení,<br />

kdy snímky, které pro nás<br />

mohly znamenat jistotu, naprosto<br />

propadly (Batman vs.<br />

Superman nebo nový X-men),<br />

a naopak nejvíce bodovaly<br />

malé, ale zato silné filmy.<br />

AMERICAN HONEY<br />

Nový film femme fatale britské filmové<br />

tvorby a nejoceňovanější režisérky současnosti<br />

Andrey Arnold. Vedle debutující hlavní<br />

hrdinky, kterou režisérka objevila na pláži, se<br />

k největším hvězdám řadí znovunalezený Shia<br />

LaBeouf, který v sobě objevil netušený nový<br />

rozměr nejvetšího slizouna pod sluncem.<br />

White trash road movie o hledání sebe sama<br />

bez určitého místa v životě je rozhodně to<br />

nejživelnější a nejroztančenější, co jsme<br />

mohli loni v kinech vidět. Soundtrack ft. Rae<br />

Sremmurd, Juicy J a Big Sean.<br />

HUMR (THE LOBSTER)<br />

Představte si, že žijete v alternativní realitě,<br />

kde je dle zákonů Města každý nezadaný<br />

člověk zatčen a převezen do Hotelu, kde si do<br />

uplynutí 45denní lhůty musíte najít partnera,<br />

jinak vás promění ve zvíře vlastního výběru.<br />

Můžete však utéct a připojit se ke guerillové<br />

skupině singles a doufat, že vás nenajde policejní<br />

hlídka. Zní to podivně? Přidejte černý<br />

humor a mroží knír Colina Farrella a máte<br />

jednu z nejbizarnějších a nejkousavějších<br />

komedií loňského roku.<br />

24 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 24 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:17


JE TO JEN KONEC SVĚ-<br />

TA (JUSTE LA FIN DU<br />

MONDE)<br />

<strong>CZECHMAG</strong> AWARDS<br />

Nový snímek hipster oblíbence Xaviera<br />

Dolana o mladém spisovateli, který se vrací<br />

domů říct své rodině, že umírá, není v kontextu<br />

předchozí režisérovy tvorby úplně typický<br />

svou vizuální stránkou a drží se minimalismu.<br />

Mimo skvělého obsazení francouzské herecké<br />

špičky je největší devízou filmu silný příběh<br />

o neschopnosti vnímat okolí kvůli zaslepenosti<br />

sebou samými. Dolan je neskutečně<br />

silný v zobrazení dysfunkční rodiny (viz Mami<br />

nebo Zabil jsem svou matku), přestože údajně<br />

s tím nikdy neměl problémy. Sice kvalit svého<br />

předchozího počinu nedosahuje, spolehlivě<br />

dojímá také.<br />

PŘÍCHOZÍ (ARRIVAL)<br />

Nový film kanadského audiovizuálního génia<br />

Denise Villeneuva provázela neskutečná<br />

očekávání, která ještě umocnil první trailer.<br />

Snímek všem očekáváním dostál, ne-li<br />

je i dokonce předčil. Magická hra se slovy<br />

a obrazem na pomezí reality a za hranicí času.<br />

Osobní odys-sea lingvistiky v podání skvělé<br />

Amy Adams je vším tím, čím chtěl být Interstellar,<br />

ale nepodařilo se mu to.<br />

REALITA (RÉALITÉ)<br />

Vadí, že film nedává smysl? Ne. A má ho<br />

vůbec dávat? Francouzský multitalent a tvůrce<br />

Quentin Dupieux aka Mr. Oizo se toho<br />

zkrátka nebojí. Jak zvláštní skládá hudbu, tak<br />

takové točí filmy. A my máme bizárek rádi, jak<br />

dosvědčil i fakt, že film vybrali do kina právě<br />

filmoví fanoušci z projektu Scope 100. Film,<br />

ve kterém divočák žere videokazetu, zkrátka<br />

nemůžete nemilovat.<br />

celý žebříček na:<br />

www.czechmag.cz<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 25<br />

czechmag.indd 25 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:19


TIPY - LEDEN/ÚNOR<br />

Na film! 2: V pohybu<br />

V pražském Paláci Chicago na Národní třídě<br />

můžete až do konce dubna navštívit jediné<br />

a originální české filmové muzeum. Projekt<br />

studentů filmové teorie na FFUK slavil při své<br />

premiéře loni v létě veliký úspěch a jejich<br />

snaha o vybudování filmového muzea je<br />

zase o krok blíže svému cíli. Výstava je plně<br />

interaktivní, můžete si vyzkoušet základy<br />

animace či nahlédnout do fantaskního světa<br />

meziválečné avantgardy, a navíc celé financování<br />

vzešlo z crowdfundingové kampaně<br />

na Hithitu.<br />

Na konci ledna se v Praze opět koná veletrh<br />

pomaturitního a celoživotního vzdělávání<br />

Gaudeamus. Pokud v blízké době budete<br />

skládat maturitu a nevíte co potom, tato<br />

akce určitě pomůže. Kromě možností studia<br />

v České republice se dozvíte také o příležitostech<br />

v zahraničí díky centru UNILINK. Chybět<br />

nebudou přednášky vystavujících škol, poradenský<br />

servis nebo testovací studium, pokud<br />

máte předpoklady ke studiu vámi vybraného<br />

oboru.<br />

The Naked And Famous<br />

Tato novozélandská kapela v České republice<br />

poprvé vystoupila před dvěma lety na festivalu<br />

Rock For People. Nyní se vrací zpět, a to<br />

do Lucerna Music Baru 1. února, kde vám<br />

představí své nové indie-elektronické album,<br />

které vyšlo v polovině října.<br />

FuckUp Night Prague Vol. XIV – Research<br />

Special<br />

Velmi zajímavá akce se koná 16. 1. V DUP<br />

36 v centru Prahy. Jedná se o pravidelnou<br />

událost, kde se sejdou známé osobnosti<br />

a nemluví o svých úspěších (jak by většina<br />

asi očekávala od akcí tohoto typu), naopak –<br />

hosté přednáší především o tom, co v životě<br />

pokazili. Tento nápad má své kořeny v Mexiku,<br />

kde se odehrála vůbec první FuckUp<br />

Night (rok 2013).<br />

Party of M‘s 17<br />

Jestli jste fanouškem českého a slovenského<br />

rapu, určitě si nenechte ujít 20. 1. koncert<br />

ve slavné pražské Roxy. Vystoupí špičky<br />

československé rapové scény jako třeba<br />

Smack, NobodyListen, Zayo, Dalyb a další.<br />

Nejlevnější vstupné koupíte teď na GoOut.cz<br />

za 200 Kč.<br />

Gaudeamus<br />

Rae Sremmurd<br />

Do Lucerny také 2. února zavítá hiphopová<br />

skupina Rae Sremmurd. Kdo se v hiphopové<br />

hudbě vyzná, zcela jistě ví, že se jedná o bratry<br />

Khalifa a Aaquila Brownovi, kteří v srpnu<br />

vydali nové album Sremmlife 2. Rozhodně<br />

neváhejte a kupte si lístky ještě teď, dokud<br />

jsou k dispozici.<br />

Festival Spectaculare<br />

Od poloviny ledna do poloviny února (přesněji<br />

od 20. do 20.) bude v Praze probíhat již<br />

čtvrtý ročník festivalu Spectaculare, který<br />

se zaměřuje na současnou elektronickou<br />

a vážnou hudbu. Epicentrem všeho dění se<br />

stane jako obvykle žižkovský Palác Akropolis.<br />

Mezi již oznámenými jmény figuruje mimo<br />

jiné ruský producent Monokle, drážďanský<br />

skladatel Sven Helbig či mág minimaltechna<br />

Christian Löffler. Koncerty navíc doprovodí<br />

světové špičky VJingu. Dále se můžeme těšit<br />

na doprovodné promítání hudebních filmů,<br />

workshopy, výstavy a samozřejmě nebudou<br />

chybět ani parties.<br />

La La Land<br />

Jako každý rok, tak i letos na začátku ledna<br />

26 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 26 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:20


pomalu začnou žně oscarových filmů. Mezi<br />

horké favority na zisk zlatých sošek patří<br />

nepochybně nový snímek Damiena Chazella<br />

La La Land. Kritiky opěvovaný muzikál líčí<br />

příběh jedné lásky mezi jazzovým pianistou<br />

a začínající herečkou. Hlavní role milenců<br />

ztvárnili Ryan Gossling a Emma Stone, mimo<br />

nich se však ve filmu objeví i J. K. Simmons,<br />

jemuž Chazellův předchozí film vynesl Oscara.<br />

Na La La Land se můžete těšit od 5. ledna.<br />

vyrovnává s monstrem objevujícím se mu<br />

každou noc ve snu, je nesmírně originální<br />

a zvláštní. Husí kůže čtenáři naskakuje po<br />

celou dobu četby a po dočtení zůstává<br />

nepopsatelný pocit. Takovou knihu jste ještě<br />

určitě nečetli. Navíc pro ty, kteří mají tento<br />

příběh rádi, mám dobrou zprávu - filmová<br />

adaptace se objeví v našich kinech v únoru<br />

s postavou Monstra v podání Liama Neesona!<br />

TIPY - LEDEN/ÚNOR<br />

The XX – I See You<br />

Britské elektropopové trio The XX vydává své<br />

nové album I See You. Tahle londýnská partička<br />

pod vedením Jamieho Smithe už toho<br />

má i přes svou krátkou existenci poměrně<br />

dost za sebou, jejich první eponymní deska<br />

se zařadila do mnoha hudebních žebříčků<br />

toho nejlepšího v hudebním průmyslu minulé<br />

dekády, a navíc za ni obdrželi i prestižní<br />

Mercury Prize. Drobnou ochutnávku z nové<br />

nahrávky jsme již mohli slyšet na jejich pražském<br />

koncertě na konci listopadu, pro nás,<br />

kteří jsme takové štěstí neměli, pak vychází<br />

komplet 13. ledna.<br />

Jistě, pane premiére<br />

Známá anglická divadelní hra Antonyho Jaye<br />

se dostává do Čech v provedení Divadla Bez<br />

zábradlí. Celý děj je vtipná politická satira se<br />

suchým britským humorem. Toto představení<br />

přivítalo nadějného českého herce<br />

Štěpána Benoniho, který zde hraje jednu<br />

z hlavních postav po boku Dany Morávkové<br />

a spousty dalších. I pokud nerozumíte politice,<br />

věřím, že vás to bude bavit.<br />

Patrick Nesse — A Monster Calls<br />

Kniha, z níž už jen z pohledu na její neobyčejně<br />

šedou obálku přímo mrazí, je jednoznačně<br />

A Monster Calls od světoznámého<br />

britského spisovatele Patricka Nesse. Příběh<br />

pojednávající o mladém Conorovi, který se<br />

Paterson<br />

Nový kritikou velmi dobře přijatý film Jima<br />

Jarmusche se dostává do české distribuce!<br />

Příběh o básníkovi a řidiči autobusu Patersonovi<br />

bydlícím ve městě Paterson přijíždí do<br />

kin již 5. ledna. Můžete se těšit na Adama<br />

Drivera známého z nových Star Wars v hlavní<br />

roli, ale především na režisérovu typickou<br />

poetiku a neskutečně výmluvného anglického<br />

buldočka.<br />

Onyx<br />

Druhého února se rozezvučí pražské Rock<br />

Café syrovým zvukem rapového seskupení<br />

Onyx. Skupina, skládající se z dnes už lehce<br />

vysloužilého dua Fredro Starr a Sticky Fingaz,<br />

navštíví už po několikáté Prahu. Pravý americký<br />

rap v podobě Onyx, kteří úzce spolupracují<br />

například s A$AP Mob či Dope D.O.D<br />

rozpumpují pražské publikum.<br />

8GB tvrdýho porna (divadlo)<br />

Pokud jedno z vašich novoročních předsevzetí<br />

bylo „věnovat se více kultuře“ a na klasiku<br />

v Národním divadle Vás moc neužije, zajděte<br />

6. 1. do Vily Štvanice na představení „8GB<br />

tvrdýho porna“. Jak již (slibný) název napovídá,<br />

jedná se o intimní komedii v hlavních<br />

rolích s dcerou slavného herce Bolka Polívky<br />

Annou Polívkovou a Petrem Vaňkem.<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 27<br />

czechmag.indd 27 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:20


GastroPraha<br />

text: Jan Vaculík a Jan Faltus<br />

foto: dynamodesign (interiér), Jan Faltus<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

Nejen Bistro najdete v pražské čtvrti Karlín, konkrétně v ulici Křižíkova 24. Po vstupu do restaurace<br />

budete příjemně překvapeni jejím osobitým a vzdušným interiérem. Vše na nás působilo milým<br />

a sympatickým dojmem, jak prostředí, tak obsluha.<br />

V prvním díle našich toulek po pražských podnicích jsme navštívili Nejen Bistro. Zde jsme vyzpovídali<br />

jeho majitele, kteří nám prozradili například, podle čeho vybírají jídla do jídelního lístku, či jak<br />

celý podnik vznikal. Dále jsme měli možnost ochutnat čtyři vybraná jídla, ke kterým jsme dostali<br />

obsáhlý komentář od samotného šéfkuchaře.<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

1. Kachní rillettes s uzenou hořčicí, cibulovou<br />

marmeládou, vlašskými ořechy, ředkvičkou<br />

a hrozny<br />

2. US Teres Major steak s bordelaise omáčkou,<br />

kaštanovým pyré, hruškou, černým<br />

kořenem, mákem a ořechy<br />

3. Kuřecí supreme s bramborami v popelu,<br />

kukuřičným pyré, baby cibulkou, kukuřicí<br />

a slámovou pěnou<br />

4. Chobotnice s květákovým a mrkvovým<br />

pyré, bazalkovou majonézou, bramborami<br />

v mořské soli, květákem a citronovou pěnou<br />

celý článek na:<br />

www.czechmag.cz<br />

28 I <strong>CZECHMAG</strong><br />

czechmag.indd 28 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:27


SLEVA 20%<br />

voucherfront_czechmag.pdf 1 13/12/2016 21:37:51<br />

C<br />

M<br />

18. 2. | SOBOTA | 16:00<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CZECH STREET CON<br />

CMY<br />

K<br />

YEEZUZ2020 LVCAS DOPE DAREWIN<br />

404<br />

OOPS, VOUCHER NENALEZEN<br />

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU<br />

Marek Černý<br />

marek.cerny@czechmag.cz<br />

czechmag.indd 29 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:32


ČTĚTE UŠIMA!<br />

SLEVA 20%<br />

NA NÁKUP AUDIOKNIH<br />

Na webu www.audioteka.cz v košíku<br />

do políčka „Použít slevový kód“ vepište kód<br />

czechmag<br />

Platnost do 28. 2. <strong>2017</strong>.<br />

voucherback2.pdf 1 05/01/<strong>2017</strong> 21:40:16<br />

POUŽIJ<br />

PROMOKÓD<br />

<strong>CZECHMAG</strong>17<br />

A DOSTANEŠ<br />

17% SLEVU<br />

PLATNOST DO 17.2. <strong>2017</strong><br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

404<br />

OOPS, VOUCHER NENALEZEN<br />

MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU<br />

Marek Černý<br />

marek.cerny@czechmag.cz<br />

czechmag.indd 30 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:45


7<br />

<strong>CZECHMAG</strong><br />

NÁBOR<br />

Chceš se přidat k nám do týmu a podílet se na tvorbě<br />

časopisu? Napiš na info@czechmag.cz, co umíš<br />

a proč bychom tě měli přijmout mezi sebe.<br />

INZERCE<br />

Chceš inzerovat v našem tištěném časopisu s cílením<br />

na stovky studentů? Máš zájem o inzerci na webu,<br />

který navštíví několik tisíc návštěvníků měsíčně? Piš<br />

na reklama@czechmag.cz.<br />

Máš poznámky, postřehy, nápady, no prostě cokoliv,<br />

co se týká tištěného vydání? Neváhej nám napsat na<br />

info@czechmag.cz.<br />

Dostal se ti do rukou <strong>CZECHMAG</strong>, ale na tvé škole<br />

není k dostání? Myslíš si, že bychom ho k vám měli<br />

dodávat? Určitě máš pravdu! Zkus o tom říct vedení<br />

školy a případně se nám ozvat na info@czechmag.cz.<br />

WWW.<strong>CZECHMAG</strong>.CZ<br />

<strong>CZECHMAG</strong> I 31<br />

czechmag.indd 31 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:49


PIŠKVORKY VÁM PŘINÁŠÍ SUŠENÉ MASO RUSTIC JERKY!<br />

WWW.RUSTICJERKY.COM<br />

czechmag.indd 32 10.01.<strong>2017</strong> 12:55:56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!