Malý (volební) občasník 2014

T.A.J.

Nulté předvolební číslo budoucího občasníku

Malý (volební) občasník

5. ŘÍJNA 2014, Č. 0

Volby do obecního zatupitelstva

se blíží

Vážení spoluobčané,

blíží se volby do obecního zastupitelstva obce Třebíz (10. – 11. října 2014).

Výhodou těchto voleb je, že voliči nemusejí hledět tolik na volební či politické

strany, ale mohou jednotlivě zakřížkovat kterékoliv kandidáty, které si přejí

zvolit (nejméně jednoho a nejvýše 5).

I proto, myslím, stojí za to k volbám jít. . .

— TJ

Třeba jako

tento leták

Například podobně jako tento leták

by brzy mohl vypadat malý Třebízský

informační občasník. Ten by

měl přispět k lepší informovanosti

obyvatel Třebíze o činnosti a plánech

obecního úřadu a o dalším dění

v obci. Podle potřeby by vycházel jednou,

nebo třeba 6× ročně, především

jako pozvánka na veřejná zasedání

zastupitelstva s podrobným programem,

se stručnými zprávami z minulých

aktivit úřadu a dalšími sděleními

a zajímavostmi (např. úryvky z kroniky).

Byl by to důležitý a jednoduchý

informační zdroj doplňující vývěsky a

webové stránky.

Kandidáti na zastupitele

Do obecního zastupitelstva se volí

pět členů. V letošních volbách se

o hasy voličů uchází celkem 8 kandidátů,

z toho 6 je sdružených pod

kandidátku Nezávislí a další dva kandidují

samostatně (včetně mé maličkosti).

Viz vytištěné hlasovací lístky.

Hlavní cíle kandidáta č. 3

T. JIŘIKOVSKÝ

V případě, že bych byl do zastupitelstva zvolen, věnoval

bych se především tomu, co mohu v rámci možností

pozitivně ovlivnit. Času je málo a práce hodně, do Třebíze

se hodlám trvale (opět) nastěhovat asi do dvou let.

Mezi hlavní a snad dosažitelné cíle patří:

∙ lepší informovanost občanů (web, vývěsky, občasník),

∙ lepší spolupráce s Muzeem a památkovou péčí,

opravy a ochrana památek a krásné návsi,

∙ aktivnější (dosud zanedbávaná) spolupráce s regionálními

i celostátními sdruženími (Přemyslovské

střední Čechy, DSO Mikroregion povodí Bakovského

potoka, Svaz měst a obcí, Obnova venkova

apod.),

∙ územní a rozvojový plán (rozumný),

Ing. Tomáš Jiřikovský

(na obr. u základního nivelačního bodu Lišov)

∙ dokončení kanalizace,

∙ zachování poštovních služeb,

∙ dohled nad přípravou a výstavbou R7 (protihlukové

stěny, podchod/nadchod, zastávky bus aj.),

. . . a mnoho dalšího (už se sem nevejde ).

Volby proběhnou v pátek (14:00 – 22:00) a v sobotu (8:00 – 14:00) ve volební místnosti – sále OÚ č.p. 57.

Ukázkový informační občasník před volbami do obecního zastupitelstva

Vydal T. Jiřikovský v říjnu 2014 nákladem 60 ks.

http://k154.fsv.cvut.cz/∼jirikovsky 776 249 407 tomas.jirikovsky@atlas.cz Třebíz č.p. 39

More magazines by this user
Similar magazines