Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – PRAHA

6. Masarykovo nádraží – Havlíčkova 2

V hale nádraží je umístěna busta prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka.

Deska u busty připomíná, že nádraží je nejstarší železniční stanicí v Praze a v roce 1990

bylo znovu pojmenováno po prezidentovi Masarykovi.

Masaryk railway station – Havlíčkova Street 2

The bust of the first Czechoslovak president Tomáš G. Masaryk is located in a vestibule of

the railway station. The plaque near the bust reminds, that the railway station is the oldest

railway station in Prague and was named after president Masaryk again in 1990.

7. Štefánikova hvězdárna – Strahovská 205

Pamětní deska na budově hvězdárny připomíná odhalení sochy Milana Rastislava Štefánika.

Slovenský politik, který byl také generálem francouzské armády a astronomem,

je spolu s T. G. Masarykem a Edvardem Benešem považován za zakladatele Československa.

Štefánik‘s Observatory – Strahovská Street 205

The plaque on the observatory‘s building commemorates the unveiling of the statue of

Milan Rastislav Štefánik. The Slovak politician, who was also the general of the French

army and astronomer, is considered to be the co-founder of independent Czechoslovakia,

together with T. G. Masaryk and Edvard Beneš.

8. Thunovský palác – Sněmovní ulice 176

Žulová deska připomíná vznik samostatného Československa. V paláci byla na prvním zasedání Národního shromáždění

vyhlášena Československá republika a Tomáš Garrigue Masaryk zde byl zvolen prezidentem. V roce

1920 zde byla schválena ústava první republiky – Ústavní listina republiky Československé.

Thun Palace – Sněmovní Street 176

The granite plaque reminds foundation of a independent Czechoslovak Republic.

In the palace, the Czechoslovak Republic was proclaimed at the first

session of the National Assembly, and Tomáš Garrigue Masaryk was elected

president here. The Constitution of the First Republic - Constitutional Charter of

the Czechoslovak Republic - was approved here in 1920.

9. Vstupní branka k vile Osvěta – Jana Masaryka 165/22

Pamětní deska připomíná prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka.

Ten ve vile Osvěta bydlel v letech 1886 až 1889 spolu se svojí manželkou

Charlotte. Zde se jim také narodil syn Jan, pozdější československý ministr zahraničí.

Entrance to Villa Osvěta – Jan Masaryk Street 165/22

The commemorative plaque remebers the first Czechoslovak president Tomáš

G. Masaryk. He had lived in villa together with his wife, Charlotte, between the

years 1886 and 1889. Their son Jan, the later Czechoslovak Foreign Minister was

also born here.

10. Záhonek před sochou svatého Václava – Václavské náměstí

Na záhonku je umístěna pamětní deska s leptanými fotografiemi Jana Palacha a Jana

Zajíce, studentů, kteří se upálili na protest proti okupaci Československa vojsky

Varšavské smlouvy. Na desce je také nápis ve třech jazycích – Obětem komunismu.

Small flowerbed in front of St. Wenceslas Statue – Wenceslas

Square

On the flowerbed, there is a commemorative plaque with etched photographs of Jan

Palach and Jan Zajíc, students who burn himselves to death to protest against the

occupation of Czechoslovakia by troops of the Warsaw Pact. On the plaque, there is

also inscribed in three languages - In memory of the victims of communism.

99

More magazines by this user