Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – STŘEDOČESKÝ KRAJ

1. Český Brod – Jiráskovy sady

Žulový obelisk - Památník republiky – byl postaven v roce 1928. Připomíná desáté výročí vzniku samostatné Československé

republiky. Zdobí ho městský znak.

Český Brod – Jirásek Park

The Granite Obelisk - the Memorial of the Republic - was built in 1928. It commemorates the tenth anniversary of the foundation

of the independent Czechoslovak Republic. It is decorated with a city emblem.

2. Kolín – Žižkova ulice

Památník prvnímu československému prezidentovi T. G. Masarykovi. Jeho základní kámen byl položen 28. října 1928.

Jeho autorem je sochař Jaroslav Hruška a spolupracoval na něm architekt Vojtěch Kerhart. Pomník měl pohnutý osud.

Na počátku 2. světové války byl odstraněn a socha byla později roztavena a kov odevzdán k válečným účelům. Po válce

byla autorem znovu odlita, ovšem ne již podle původního modelu, ale podle o rok starší Hruškovy realizace pro město

Plzeň. V roce 1958 byla socha opět odstraněna. Na své místo se znovu vrátila v roce 1990.

Kolín – Žižkova Street

The Memorial of the first Czechoslovak President T. G. Masaryk. Its foundation stone was laid on 28 October 1928.

The sculptor Jaroslav Hruška was its author, and his co-worker was the architect Vojtěch Kerhart. The monument had

a troubled fate. It was removed at the beginning of the Second World War and the statue was later melt down and the

metal was used for military purposes. The author casted it again after the war, but not according to the original model,

but according to the his older realization for the city of Plzeň. The statue was removed again in 1958. It returned to

its place in 1990.

3. Lysá nad Labem – sídliště, objekt Jednoty Coop

Žulová pamětní deska na paměť pádu totality. Nápis na desce připomíná, že na sídlišti bydlely rodiny vojáků

13. tankové divize a 47. leteckého pluku a po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 byly útvary vyhnány

a rodiny československých důstojníků diskriminovány.

Lysá nad Labem – housing estate, Jednota Coop building

The granite plaque commemorates the fall of totalitarianism. The inscription reminds that the families of

troops of 13 th Tank Division and the 47 th Air Regiment resided here and after the occupation of the troops of

the Warsaw Pact, in 1968, the army units were expelled and the families of Czechoslovak officers discriminated.

4. Mělník – Masarykův kulturní dům

Socha T. G. Masaryka v kulturním domě postaveném v roce 1936. Občané se rozhodli pojmenovat

dům po prvním prezidentovi, aby mu tak vyjádřili vděčnost za zásluhy o vznik samostatné republiky.

Socha je dílem V. Makovského. Za války byla rozřezána, zachoval se však sádrový model. V roce 2001

byla vyhlášena veřejná sbírka na obnovu sochy, znovu odhalena byla v roce 2002.

Mělník – Masaryk Cultural House

The statue of T. G. Masaryk in the cultural house. The house was built in 1936 and citizens decided

to name the house after the first president to express him their gratitude for the merits of the creation

of the independent republic. The statue is the work of V. Makovský. During the war was cut,

but a plaster model was preserved. A public collection was announced for the reconstruction of the

statue in 2001. The new statue was unveiled in 2002.

5. Neratovice – gymnázium

Před budovou gymnázia je umístěna busta prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Neratovice – high school

In front of the school, there is a bust of the first Czechoslovak president Tomáš Garrigue Masaryk.

100

More magazines by this user