Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – STŘEDOČESKÝ KRAJ

6. Nymburk – budova sokolovny

Pamětní deska z leštěné žuly na budově byla odhalena u příležitosti oslav vzniku republiky v roce 1924. Připomíná, že

v budově v roce 1902 měl přednášku budoucí československý prezident T. G. Masaryk o K. H. Borovském. Za války a po roce

1948 byla obrácena rubovou stranou. Po roce 1968 byla opět obrácena, avšak za normalizace ukradena. Replika se vrátila

na budovu v roce 1991.

Nymburk – building of the Sokol Hall

The plaque of polished granite on the building was unveiled on the occasion of celebration of the foundation of the independent

Czechoslovakia in 1924. It reminds that in the building the future Czechoslovak prezident T. G. Masaryk gave lecture

on K. H. Borovský in 1902. It was turned over during the war and after the year 1948. After year 1968 it was reversed again,

but during the time of normalization was stealing. The replica returned on the building in 1991.

7. Poděbrady – lázeňská park

Bronzová socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v nadživotní velikosti z roku 1928. Je prvním dílem českého

sochaře Otto Gutfreunda. Další dva odlitky stejné sochy byly instalovány v Nitře a Kroměříži. Za války byla roztavena, v roce

1945 obnovena a po roce 1948 opět zničena. Do parku se vrátila v roce 2008.

Poděbrady – the spa park

The above life-size bronze statue of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk was initially from the year 1928. It was the

first work of the Czech sculptor Otto Gutfreund. Two other castings of the same statue were installed in Nitra and Kroměříž.

During the war it was melted down, but it was restored in 1945 and again destroyed in 1948. It returned to the park in 2008.

8. Příbram – budova bývalého báňského ředitelství

Pamětní deska připomínající vznik samostatné Československé republiky. Z balkonu budovy byl

29. října 1918 oznámen vznik Československa. Autorem pamětní desky je grafik a spisovatel Jan Čáka.

Příbram – building of the former mining headquarters

The plaque commemorates the foundation of the independent Czechoslovak Republic. From the balcony

of the building on 29 October 1918 was announced the foundation of Czechoslovakia. The

author of the commemorating plaque is the graphic and writer Jan Čáka.

9. Pyšely – základní škola T. G. Masaryka

Pamětní deska nad hlavním vchodem do školy byla odhalena na paměť prvního československého

prezidenta T. G. Masaryka v roce 1938. V roce 1942 byla sejmuta a po dobu okupace schována.

Na své místo se opět vrátila v roce 1946.

Pyšely – T. G. Masaryk elementary school

The plaque above the main entrance was unveiled in memory of the first Czechoslovak president

T. G. Masaryk in 1938. In 1942, it was removed and it was hide during the occupation. It returned

to its place in 1946.

10. Sedlčany – Šiberný vrch u Libíně

Pamětní deska připomíná návštěvu prvního československého prezidenta

T. G. Masaryka na Sedlčansku. Dne 4. září 1922 z tohoto místa společně s generály,

poslanci, senátory a novináři přihlížel závěru prvního velkého vojenského

cvičení československé armády.

Sedlčany – Šiberský hill near Libín

The plaque commemorates the visit of the first Czechoslovak president

T. G. Masaryk in Sedlčany region. He attended the finish of the first major

military exercise of the Czechoslovak army along with the generals, deputies,

senators, and journalists on 4 September 1922.

101

More magazines by this user