Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – JIHOČESKÝ KRAJ

1. Boršov nad Vltavou

Betonový památník věnovaný Gustavu Habermannovi. Československý politik byl členem Národního

výboru a byl součástí skupiny, která vyjednávala v Ženevě podmínky vzniku nové Československé

republiky. Po vzniku republiky byl poslancem, senátorem, ministrem školství a ministrem sociální

péče.

Boršov nad Vltavou

The concrete memorial dedicated to Gustav Habermann. The Czechoslovakian politician was a member

of the National Committee and was part of a group that negotiated in Geneva the conditions

of the foundation of the new Czechoslovak Republic. After the establishment of the republic, he

became a deputy, senator, minister of education and minister of social welfare.

2. České Budějovice – budova radnice

Pamětní deska připomíná první návštěvu československého prezidenta T. G. Masaryka

v Českých Budějovicích. Byla zhotovena podle návrhu architekta Karla Chocholy a na průčelí

radnice umístěna v roce 1935.

České Budějovice – Town Hall Building

The plaque commemorates the first visit of the Czechoslovak president T. G. Masaryk in

České Budějovice. It was made according to the design of the architect Karel Chochola and

it was placed on the frontage of town hall in 1935.

3. Hosín

Pomník postavený v roce 1921 na paměť padlých v první světové válce. Pomník je kamenný,

jsou na něm jména padlých, ale také vyrytý český lev, moravská a slezská orlice, kříž a nápis

1914 – 1918. Na pomníku byl vytesán i znak Československa, v roce 1940 však musel být

na příkaz úřadů vysekán.

Hosín

The monument built in 1921 to remember the fallen in the World War I. It is from stone, you

can see there the names of the fallen, the engraved Czech lion, the Moravian and Silesian eagle,

the cross and the inscription 1914 - 1918. The emblem of Czechoslovakia was carved out there

too, but it had to be cut out at the orders of the authorities in 1940.

4. Chýnov – náměstí

Památník obětem první světové války. Jeho autorem byl místní rodák Karel Gabriel. Odhalen byl v roce 1921. Za druhé

světové války musel být odstraněn, po válce se však vrátil na své místo a byl doplněn deskou na památku obětem

2. světové války.

Chýnov – square

The memorial of fallen in the World War I. A local native Karel Gabriel is its author. It was unveiled in 1921. During the

World War II it had to be removed, but it returned to its place after the war and was filled in with a plaque dedicated

to the victims of the World War II.

5. Mladotice – Chrášťovice

Pomník Osvoboditele T. G. Masaryka je věnovaný padlým vojákům ve světové

válce. Odhalen byl 5. července 1936.

Mladotice – Chrášťovice

The Monument of Liberator T. G. Masaryk is dedicated to fallen soldiers in the

World War. It was unveiled on 5 July 1936.

102

More magazines by this user