Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – ÚSTECKÝ KRAJ

6. Líšťany

Pomník obětem 1. světové války byl postavený v roce 1922. Nachází se u něj Masarykova lípa vysazená v roce 1918 na počest

vzniku Československé republiky. V roce 1999 zde byla odhalena pamětní deska československým legionářům. Desku

zhotovil kameník Jiří Rusý z Loun.

Líšťany

The monument dedicated to the victims of the World War I was built in 1922. It is situated near Masaryk linden, which

was planted in honour of the foundation of the independent Czechoslovak Republic in 1918. In 1999, there was revealed

a memorial plaque dedicated to the Czechoslovak Legionnaires. The plaque was made by stonemason Jiří Rusý from Louny.

7. Ohníč

Pomník s bustou T. G. Masaryka byl slavnostně odhalen v červnu 1938. Vytvořil ho sochař Hermann Zettlitzer.

Za okupace byl pomník odstraněn a busta uschována. Po válce byla vrácena na místo. V roce 1966

však byla poškozena. Zrestaurovaná busta byla v roce 1990 umístěna v budově duchcovského gymnázia

a na pomník byla o dva roky později umístěna kopie vyrobená v duchcovské porcelánce.

Ohníč

The memorial with the bust of T. G. Masaryk was unveiled in June 1938. It was created by sculptor

Hermann Zettlitzer. During the Nazis occupation, the monument was removed and the bust concealed.

It returned to its place after the war. However, it was damaged in 1966. The restored bust was placed

in the grammar school building in Duchcov in 1990, and two years later porcelain factory in Duchcov

made a copy of bust.

8. Ploskovice

Pomník byl postavený v roce 1928 na památku padlých občanů v 1. světové válce a na oslavu desátého výročí vzniku

samostatného Československa.

Ploskovice

The monument was built in 1928 to commemorate the fallen citizens in World War I and to celebrate the tenth anniversary

of the founding of the independent Czechoslovakia.

9. Pnětluky

Pomník padlým v I. světové válce vytvořil roku 1924 sochař E. Zelenka. Postkubistické dílo ze světlého kamene ve formě

stylizovaného kalicha či palcátu připomíná 27 občanů obce, kteří zahynuli na evropských bojištích.

Pnětluky

The monument of the fallen in World War I was created by the sculptor E. Zelenka in 1924. The post-cubist work from

light stone in the form of a stylized chalice or mace reminds 27 citizens of the village who died on European battlefields.

10. Ústí nad Labem – radnice

Pamětní deska připomínající místního významného prvorepublikového politika Leopolda Pölzla byla

odhalena v roce 1998. Jejím autorem je Zdeněk Kolářský.

Ústí nad Labem – town hall

The plaque commemorates Lepold Pölzl, prominent Czechoslovak politician. It was unveiled in 1998.

Zdeněk Kolářský is its author.

109

More magazines by this user