Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – LIBERECKÝ KRAJ

1. Bedřichov – Nová Louka

Pomník věnovaný Přemyslovi Šámalovi, významnému prvorepublikovému politikovi a prvnímu kancléři prezidenta

T. G. Masaryka, který s oblibou jezdíval na místní zámeček. Pomník s bronzovým reliéfem byl odhalen v roce 1947,

v roce 1960 však byl zničen. Znovuodhalení se Šámalův pomník dočkal roku 1990.

Bedřichov – Nová Louka

The memorial dedicated to Přemysl Šámal, the prominent first-republic politician and

the first chancellor of T. G. Masaryk, who liked to visit the local manor house. The memorial

with a bronze relief was unveiled in 1947, but it was destroyed in 1960. The

re-unveiling of Šámal monument was take place in 1990.

2. Česká Lípa – budova radnice

V 90. letech 20. století byla na budovu radnice umístěna pamětní deska s citátem prvního československého prezidenta

T. G. Masaryka. O několik let později byla doplněna jeho bustou.

Česká Lípa – Town Hall building

The commemorative plaque with a quotation of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk was placed on the building

of the Town Hall in the 1990s. A few years later, it was complemented by his bust.

3. Frýdlant – Stará poutní cesta

Na místě se původně nacházel Masarykstein, později zvaný Kámen osvobození, který byl odhalen u příležitosti

desátého výročí vzniku Československa. Není však známo, kdo za jeho odhalením stál, jak

vypadal, ani jak dlouho zde stál. Je pravděpodobné, že zmizel nejpozději na podzim 1938. U příležitosti

95. výročí vzniku Československa byl na místě odhalen Kámen republiky.

Frýdlant – Old Pilgrimage Road

Originally, Masarykstein, later called Stone of Liberation, was located in this place. It was unveiled on

the occasion of the tenth anniversary of the foundation of the independent Czechoslovakia. However, it

is not known as it looked, nor how long it stood there. It is probable that it disappeared at the latest in

the autumn of 1938. On the occasion of the 95th anniversary of the foundation of the Czechoslovakia,

the Stone of the Republic was unveiled here.

4. Jilemnice – Tyršovo náměstí

Pomník obětem 1. světové války byl odhalen v roce 1938. V podstavci památníku je uložena hlína z bojišť

od Zborova, Terronu a Doss Alta. Autory byly sochařka Františka Podpěrová Bělská a architekt Blahomír

Podpěra. Po okupaci byla bronzová socha sokola z vrcholu odstraněna a nápis připomínající uložení hlíny

přikryt vrstvou cementu. V roce 1946 bylo vše vráceno do původního stavu a později byl památník doplněn

žulovou deskou připomínající oběti německé okupace.

Jilemnice – Tyrš square

The monument dedicated to the victims of the World War I was unveiled in 1938. In the pedestal of the

monument, there is soil from battlefields from Zborov, Terron and Doss Alto. Authors were the sculptor

Františka Podpěrová Bělská and the architect Blahomír Podpěra. In the time of Nazis occupation, the

bronze sculpture of the falcon was removed from the top and the inscription reminiscent of the deposit

of the soil was covered with cement. Everything was returned to its original state in 1946, and later the

memorial was complemented with a granite plate reminded the victims of the German occupation.

5. Karlovice

Pomník věnovaný spoluobčanům padlým v první světové válce byl odhalený v roce 1925.

Karlovice

A monument dedicated to fellow citizens fallen in the World War I was unveiled in 1925.

110

More magazines by this user