Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – PARDUBICKÝ KRAJ

6. Polička

Kamenná socha „Naše osvobození“ je věnována památce padlých v první světové válce. Jejím autorem je Antonín Chmelař.

Polička

The stone statue “Our Liberation” is dedicated to the memory of the fallen in the World War I. Antonín Chmelař is its author.

7. Přelouč – Masarykovo náměstí

Pomník prvního československého prezidenta s pamětní deskou byl odhalen v roce 2000.

Nachází se poblíž budovy Občanské záložny, na které se nachází pamětní deska připomínající

přednášku T. G. Masaryka z roku 1906. Instalována byla roku 1932 a v roce 1947

znovu obnovena. Po roce 1948 byla ovšem opět odstraněna a zpět se definitivně vrátila

až po sametové revoluci.

Přelouč – Masaryk square

The memorial of the first Czechoslovak president with a plaque was unveiled in 2000. It

is located near the building of the Civic Savings Bank, which houses a plaque commemorating

the public lecture of T. G. Masaryk here in 1906. The plaque was installed in 1932

and restored in 1947. After 1948, however, it was again removed and returned definitively

only after the Velvet Revolution.

8. Pustá Rybná

Pomník padlým ve světové válce byl vystavěn roku 1924. Kamenná mohyla je ozdobená bustou

prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Zajímavostí jistě je, že busta navzdory měnící

se politické situaci v naší zemi, nebyla nikdy sejmuta a na svém místě přetrvala až do dnešních

dnů. Pomník je opatřen 2 pamětními deskami připomínajícími oběti I. a II. světové války.

Pustá Rybná

The monument of the fallen in the World War was built in 1924. The stone monument is decorated

with the bust of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. It is interesting to note that

the bust, despite the changing political situation in our country, has never been seized and has

survived on its place until today. The monument has two memorial plaques commemorating the

victims of the World Wars I and II.

9. Slatiňany – Škrovád

Pískovcový pomník věnovaný obětem 1. a 2. světové války. Je na něm umístěn bronzový reliéfní portrét

prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

Slatiňany – Škrovád

The sandstone monument dedicated to the victims of World War I and World War II. There is a bronze

embossed portrait of the first Czechoslovak president T. G. Masaryk on it.

10. Žamberk – Masarykovo náměstí

Pomník připomínající prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Autorem busty je žamberský rodák, sochař

Josef Kotyza. Pomník byl odhalen v roce 1991.

Žamberk – Masaryk Square

The memorial commemorating the first Czechoslovak president T. G. Masaryk. The author of the bust is the native of

Žamberk, the sculptor Josef Kotyza. The monument was unveiled in 1991.

115

More magazines by this user