Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – VYSOČINA

1. Bohuňov

Pomník padlým za první světové války byl odhalen v roce 1928. Je opatřen deskou se

jmény devíti padlých místních občanů.

Bohuňov

A memorial of the fallen during the World War I was unveiled in 1928. The plaque with

the names of nine fallen local citizens is on the memorial.

2. Jámy

Památník z bílého mramoru věnovaný padlým v 1. světové válce byl odhalen u příležitosti

10. výročí vzniku Československa, v roce 1928. Do památníku byly vsazeny fotografie

všech 21 místních obyvatel, kteří zemřeli ve válce.

Jámy

The white marble memorial of the fallen in World War I was unveiled on the occasion of

the 10 th anniversary of the foundation of Czechoslovakia in 1928. On the memorial, there

are photographs of all 21 local residents who died in the war.

3. Krahulov u Třebíče

Pomník se jmény 12 místních, kteří padli v první světové válce. Postaven

byl v roce 1921.

Krahulov u Třebíče

The monument with the names of 12 local people who died in the World

War I. It was built in 1921.

4. Křídla

Památník obětem války byl postaven v roce 1923. V roce 1947 byl doplněn deskou

se jmény obětí z 2. světové války.

Křídla

The memorial of the victims of the war was built in 1923. It was completed with

a plaque with the names of the victims of World War II in 1947.

5. Nová Ves u Světlé

Žulový pomník se lvem věnovaný padlým byl odhalen v roce 1923. Zhotovil ho Antonín Podpěra ze Světlé

nad Sázavou. Po stranách jsou uvedena jména místních, kteří padli v první světové válce. V roce 1938 byl

pomník přestěhován a byly u něj zasazeny tři lípy – Jubilejní, Masarykova

a Švehlova.

Nová Ves u Světlé

The granite monument of the fallen was unveiled in 1923. It was made

by Antonín Podpěra from Světlá nad Sázavou. On the sides are the names

of the locals who fell in the World War I. In 1938, the monument was

moved and three lindens were planted near it - Jubilee, Masaryk and

Švehla linden.

116

More magazines by this user