Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – VYSOČINA

6. Okříšky – základní škola

V roce 1925 byly na budovy školy umístěny citáty českých velikánů - J. Husa, J. A. Komenského

a T. G. Masaryka. Při rekonstrukci v šedesátých letech dostala budova nový brizolit, který nápisy zakryl.

V roce 2011 byly nápisy na škole obnoveny.

Okříšky – elementary school

In 1925, the citations of the Czech giants - J. Hus, J. A. Komenský and T. G. Masaryk - were placed on the

school building. During the reconstruction in the 1960s, inscriptions covered new brizolith. In 2011,

the inscriptions were restored.

7. Pelhřimov

Pamětní deska připomíná vyhlášení republiky z okna radnice tehdejším starostou Františkem Fárou.

Byla odhalena v roce 1926. Autorem pískovcové desky je pelhřimovský rodák, sochař Jan Tříska.

Spolupracoval na ní s kameníkem Františkem Vítkem.

Pelhřimov

The plaque commemorates the declaration of the republic from the town hall window by the then

mayor František Fára. It was unveiled in 1926. Pelhřimov native, the sculptor Jan Tříska, is the author

of the sandstone plate. He cooperated with the stonemason František Vítek.

8. Pohled

Základní kámen pomníku obětem první světové války byl položen v roce 1928 u příležitosti

10. výročí vzniku Československa. Téměř šestitunový pomník zhotovil podle návrhu sochaře

F. Mareše závod A. Podpěry ve Světlé nad Sázavou. Slavnostně odhalen byl v roce 1929.

Pohled

The foundation stone of the monument of the victims of the World War I was laid in 1928,

on the occasion of the 10 th anniversary of the foundation of Czechoslovakia. Almost six tons

weighing monument was made by a factory of A. Podpěra from Světlá nad Sázavou according

to design of sculptor F. Mareš. It was unveiled in the year 1929.

9. Telč – náměstí Hrdinů

Kamenný kvádr z části torza prvního „mrákotínského“ monolitu, tedy sloupu Vítězství

pro Pražský hrad, byl odhalen v roce 1938 jako pomník obětem I. světové války. Torzo

monolitu daroval městu při své návštěvě Telče prezident T. G. Masaryk v roce 1928.

Od roku 1945 připomíná i oběti II. světové války. Na pomníku je bronzový reliéf sochaře

Jaroslava Krepčíka, telčského rodáka.

Telč – Hrdinů square

The stone block from part of a torso of the first monolith from Mrákotín (the column

of the Victory for the Prague Castle) was unveiled as a memorial of the victims of the World War I in 1938. The torso

of monolith donated to the town during his visit of the city president T. G. Masaryk in 1928. It reminds the victims of

World War II since 1945 too. On the monument is a bronze relief made by sculptor Jaroslav Krepčík, a native of Telč.

10. Veselá

Pomník padlých byl odhalen v roce 1926. Zhotovil ho kameník a sochař z Pelhřimova Oldřich Pišan. Připomíná 14 obětí

1. světové války. V roce 1945 bylo na pomník připsáno jméno Františka Sochora, který byl na konci války umučen příslušníky

SS v Lomnici nad Lužnicí.

Veselá

The memorial of the fallen was unveiled in 1926. It was made by the stonemason and the sculptor Oldřich Pišan from Pelhřimov.

It reminds 14 victims of the World War I. In 1945, the name of František Sochor, who was tortured by the Fascists

at the end of the war in Lomnice nad Lužnicí, was added to the monument.

117

More magazines by this user