Obrazový atlas 2018

wmpsro

PHA

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum v Praze

Kostelní 42, 170 78 Praha 7

tel.: +420 220 399 111

e-mail: info@ntm.cz

www.ntm.cz

Pobočka:

Centrum stavitelského dědictví Plasy

Pivovarská 5, 331 01 Plasy

tel.: +420 373 300 733

e-mail: csd@ntm.cz

www.muzeum-plasy.cz

Nejbližší žel. stanice: Praha - Bubny

GPS: 50°6‘8.265“N, 14°26‘20.458“E

1

2

1 Národní technické muzeum je největší českou institucí

specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru.

Bylo založeno roku 1908 jako Technické muzeum

Království českého z iniciativy technické inteligence. V říjnu

2013 byla budova muzea na Letné, jejíž stavba začala

v roce 1938, otevřena po rekonstrukci a po 75 letech je

konečně dokončena a plně zařízena.

Muzeum nyní představuje staletí technického důvtipu

v 19 stálých expozicích a množství krátkodobých výstavních

projektů.

2 Výstava „Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který

dobyl svět“ je hlavním výstavním projektem NTM v roce

2018. Muzeum ji připravuje při příležitosti oslav 100. výročí

vzniku československého státu. Výstava představí návštěvníkům

technický a průmyslový vývoj samostatného

československého státu po celou dobu jeho existence, tj.

od roku 1918 do roku 1992. Prostřednictvím vybraných

sbírkových předmětů budou živou formou vyprávěny

příběhy významných československých firem i předních

osobností československé techniky a průmyslu, budou

prezentovány zajímavé fenomény i unikátní výrobky, které

se prosadily nejen v Československu, ale také v zahraničí.

Pobočka:

3 Centrum stavitelského dědictví Plasy - Národní technické muzeum v roce 2015 otevřelo v nově opraveném hospodářském areálu památkově

hodnotného kláštera v Plasích Centrum stavitelského dědictví, kde je atraktivní formou představena stavební historie, jednak v expozici, která je

rozdělena podle jednotlivých etap stavby budovy, a dále v hospodářském dvoře, kde je možné si vyzkoušet historické technologie a kde je zázemí pro

pořádání vědeckých a vzdělávacích akcí.

1 The National Technical Museum, founded in 1908, is the largest Czech institution specializing in museum exhibits of a technical nature. Its

1908 establishment, as the Technical Museum of the Kingdom of Bohemia, was initiated by the local technical intelligentsia. In October 2013, the

museum building in the Prague neighbourhood of Letná (the construction of which began in 1938), was open following an extensive reconstruction

and, after 75 years, it was finally completed and furnished.

The museum now presents centuries of technical ingeniousness in 19 permanent exhibitions and in a number of short-term exhibition projects.

2 The exhibition “Made in Czechoslovakia or the Industry that Conquered the World” is the main exhibition project of NTM (National Technical

Museum) in 2018. The museum is preparing it for the celebration of the 100 years since Foundation of the Czechoslovak Republic. The exhibition

will present to visitors the technical and

industrial development of the independent

Czechoslovak state throughout its existence,

i.e. from 1918 to 1992. Selected

collection items will tell in live form the

stories of important Czechoslovak companies

and leading figures of Czechoslovak

technology and industry, will present interesting

phenomenas and unique products,

which have won recognition not

only in Czechoslovakia but also abroad.

Branch of the museum:

3 Centre for Building Heritage in Plasy

- The Centre for Building Heritage in Plasy

presents the methods and principles

of traditional civil engineering. The

Civil Engineering Exhibition acquaints

its visitors with historical construction

components, materials and structures in

a comprehensible and attractive manner.

The farmyard was converted into a so

called „yard of building crafts“ aiming at

passing on traditional methods and skills

through courses and workshops.

3

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 133. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 133.

10

More magazines by this user