Obrazový atlas 2018

wmpsro

POMNÍKY A HISTORIE NÁRODA – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

1. Děhylov

Památník národního osvobození se nachází uprostřed obce. Byl zbudovaný na počest občanů obce

padlých v 1. světové válce a obětí 2. světové války.

Děhylov

The memorial of national liberation is located in the middle of the village. It was built to honour the

citizens of the village that died in the World War I and the victims of the World War II.

2. Dětmarovice – hřbitov

Pomník věnovaný obětem 1. světové války byl odhalen v roce 1923. V roce 1945 byla na horní

část pomníku umístěna pamětní deska s portrétem prezidenta T. G. Masaryka. Ta se však později

ztratila a začátkem devadesátých let 20. století byla na místo, kde byl portrét T. G. Masaryka,

umístěna reliéfní deska znázorňující prvního prezidenta při kovářské práci. V 60. letech minulého

století byl pomník přemístěn na hřbitov, kde stojí dodnes.

Dětmarovice – cemetery

The monument dedicated to the victims of the World War I was unveiled in 1923. A commemorative

plaque with a portrait of the president T. G. Masaryk was placed on the upper part of the

monument in 1945. However, it was later lost. At the beginning of the 1990s, it was replaced by

a relief plaque depicting the first president like blacksmith. The monument was relocated to the

cemetery in the 1960s. Here it stands till today.

3. Dolní Benešov – hřbitov

Památník obětem I. světové války byl odhalen v roce 1924. Sousoší svatého Jiří s drakem na vysokém podstavci, na kterém

jsou jména obětí, vytvořil sochař Josef Obeth. Originál sousoší je umístěn v prostorách Městského úřadu na zámku,

na památníku je kopie od sochaře Martina Kuchaře.

Dolní Benešov – cemetery

The memorial dedicated to the victims of World War I was unveiled in 1924. A statue of St. George with a dragon on

a high pedestal with the names of the victims was made by the sculptor Josef Obeth. The original of the statue is located

in the municipal authority building. A copy from the sculptor Martin Kuchař was placed on the monument.

4. Jakubčovice nad Odrou

Lípa republiky na návsi byla vysazena v roce 1968 na počest 50. výročí vzniku Československé republiky.

Jakubčovice nad Odrou

The linden of the Republic was planted in 1968, in honour of the 50 th anniversary of the foundation of the

Czechoslovak Republic.

5. Kateřinice

Pomník obětem první světové války byl slavnostně odhalen u příležitosti desátého výročí vzniku Československé

republiky. V roce 1935 byl doplněn o schránky s prstí z legionářských bojišť. V r. 1948 byl

upraven a doplněn o pamětní desku se jmény obětí II. světové války.

Kateřinice

The monument dedicated to the victims of the World War I was revealed on the occasion of the tenth

anniversary of the foundation of the Czechoslovak Republic. Cases with soil from legionary battlefields

were added in 1935. In 1948, a memorial was modified and the plaque with the names of victims of

World War II was added.

124

More magazines by this user