Obrazový atlas 2018

wmpsro

Plzeňský kraj

Domažlice

11 Die Stadt Domažlice wird landesweit als Zentrum der Region Chodsko

(Chodenland) und der chodischen Folklore wahrgenommen. Aber auch

der hiesige Fonds von Denkmälern, Gedenktafeln und Plastiken gehört zu

den landesweit interessantesten. Davon zeugen fast 40 Arbeiten, die in

der Stadt realisiert worden sind.

12 Domažlice kann als einzige Stadt mit zwei Denkmälern vom bedeutenden

Bildhauer Otakar Švec prahlen. An sein frühes Werk erinnert die

Statuengruppe „Sie sind gestorben, damit die Linde leben konnte“, die

Opfern des Ersten Weltkrieges gewidmet ist und zugleich die Entstehung

der Tschechoslowakischen Republik symbolisiert.

13 Eine der ersten Gedenktafeln in Domažlice – für Božena Němcová,

1895 enthüllt.

14 Statuen entlang des Weges zur Anhöhe Baldov

Domažlice

11 Domažlice są postrzegane w całym kraju jako centrum Ziemi Chodzkiej

i chodzkiej kultury ludowej. Jednak miejscowy fundusz zabytków,

tablic pamiątkowych i rzeźb należy do najciekawszych w kraju. Świadczy

o tym prawie 40 prac zrealizowanych w mieście.

12 Domažlice jako jedyne miasto może pochwalić się dwoma zabytkami,

których autorem był słynny rzeźbiarz Otakar Švec. Jego wcześniejsze

dzieło przypomina pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej „Zginęli,

aby lipa mogła żyć“, który jednocześnie symbolizuje powstanie Republiki

Czechosłowackiej.

13 Jedna z pierwszych tablic pamiątkowych w Domažlicach, odsłonięta

w 1895 r.: pisarka Božena Němcová.

14 Ścieżka rzeźbiarska do Baldova

Nepomuk

15 Symbol der Landschaft um Nepomuk ist das Schloss Zelená Hora, das

auf dem gleichnamigen Berg gebaut wurde. Das Schloss Zelená Hora ist

der Fundort der Grünberger Handschrift und war auch der Standort der

Schwarzen Barone.

16 Der Tempel des Hl. Johannes von Nepomuk, der nach Plänen von Kilian

Ignaz Dientzenhofer gebaut war. Der Legende nach stand an seinem

Ort das Geburtshaus des Heiligen. Zum Jahrestag der Geburt und der

Folterung von Johannes finden hier jedes Jahr Gottesdienste statt, die

das Ziel vieler Pilger sind.

17 Internationales Bildhauer- und Schnitzersymposium hat seine Tradition

bereits vom Jahre 1998. Jedes Jahr entsteht eine Reihe an interessanten

Statuen, die über die ganze Region zerstreut sind. Lassen Sie sich

vom Werk der Künstler direkt am Platz inspirieren oder wählen Sie aus

dem reichen Begleitprogramm.

Nepomuk

15 Symbolem regionu nepomuckiego jest zamek Zelená Hora (pol. Zielona

Góra), zbudowany na wzgórzu o tej samej nazwie. Zamek Zelená

Hora jest miejscem, gdzie został znaleziony Rękopis zielonogórski i jest

również miejscem akcji filmu Czarni baronowie.

16 Świątynia pw. św. Jana Nepomucena została zbudowana według projektu

Kiliana Ignacego Dientzenhofera. Według legendy stał w jej miejscu

dom rodzinny Nepomucena. Z okazji jego urodzenia i męczeńskiej

śmierci odbywają się tu corocznie msze święte, które są celem wielu

pielgrzymów.

17 Tradycja Międzynarodowego sympozjum rzeźbiarskiego i snycerskiego

sięga 1998 roku. Co roku na nim powstaje mnóstwo ciekawych rzeźb,

które są rozsiane po całym regionie. Źródłem inspiracji dla Państwa mogą

być dzieła artystów, uczestniczyć można w programie towarzyszącym.

144

More magazines by this user