Obrazový atlas 2018

wmpsro

Jihočeský kraj

Jihočeská centrála cestovního ruchu

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

tel.: +420 387 201 283

e-mail: info@jccr.cz

www.jccr.cz

www.jiznicechy.cz


Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“

Všichni milovníci pěší turistiky se mohou v průběhu tohoto roku těšit na nově vyznačenou

síť turistických tras. Budou mít jedinečnou možnost poznat „Zelenou střechu Evropy“

a vydat se na cestu krásnou přírodou Jihočeského a Plzeňského kraje od Českých

Budějovic po Chodovou Planou. V rámci jednoho systému páteřních a přístupových značených

turistických stezek budou mít pěší turisté šanci prozkoumat nejen horské oblasti

na česko-německé hranici – Šumavu a Český les, ale i hlubší vnitrozemí obou regionů.

Zlatá stezka využije na českém území značené trasy Klubu českých turistů, které budou

doplněny o logo stezky, informační tabule a odpočívky.

Vyznačení tras Zlaté stezky v Čechách navazuje na stejnojmennou síť pěších turistických

tras v Bavorsku. Hlavní, 660 km dlouhá trasa začíná v Marktredwitz v Horní Falci a končí

v Pasově v Dolním Bavorsku. U Neunburgu vorm Wald se dělí na méně obtížnou jižní

trasu volně sledující tok Dunaje a na obtížnější severní trasu, která vede po vrcholcích

německé části Šumavy a zavede turisty do národního parku Bavorský les.

Oba systémy propojí devět přeshraničních cest, které povedou mimo jiné po historických

trasách Zlatých stezek, jimiž se v minulých stoletích dopravovala do českých zemí sůl

(bílé zlato). Turistům bude k dispozici nově vydaná mapa, turistický průvodce, a především

webové stránky www.zlatoustezkou.cz. Na nich najdou mapový portál, popis

jednotlivých etap a atraktivit, plánovač, video průvodce a další užitečné informace, které

se při plánování pěších túr budou hodit.

The Goldsteig – hiking trails network on the “Green roof of Europe”

This year, all hiking enthusiasts can look forward to a newly marked network of hiking trails. They will have a chance to explore the “Green roof of

Europe” and set out for a journey through beautiful nature of Southbohemian and Pilsen regions from the Lake Lipno to the town of Chodová Planá.

They will be able to visit our western neighbours in Bavaria as well. Unique system of hiking trails will connect three regions and will lead through

mountain ranges in both Bavaria and Bohemia and also through inland of both countries.

The hiking trails of The Goldsteig in Bohemia will be connected to a network of marked quality trails in Bavaria, where you can set out on a 660 km

long hike from Marktredwitz in Upper Palatinate to Passau in Lower Bavaria. An easier southern route loosely follows the River Danube. The more

demanding northern route goes through the mountain region of the Bavarian Forest national park.

In the Czech Republic, the Goldsteig route will utilize marked trails network of the Czech Tourist Club. A logo of the Goldsteig will be added to the

marking and new information panels and resting places will be set up. Some of the over-the-border interconnecting trails will follow the historical

paths, so called golden paths that were used to transport salt (white gold) and other commodities from Bavaria to Bohemia. A new map, a guide

book will also be available to tourists. And most importantly, a new web site www.zlatoustezkou.cz will be launched where you’ll find all information

for visiting the Goldsteig in the Czech Republic in German and English. That includes a detailed map, route planner, descriptions of sections and

attractivities and other useful tips for planning your hike.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro

regionální rozvoj (ERDF), Státním rozpočtem ČR a Jihočeským krajem.

The project is financed by the European Union from the European Regional

Development Fund (ERDF), by the state budget of the Czech Republic and

by South Bohemian Region.

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 138. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 138.

23

More magazines by this user