Obrazový atlas 2018

wmpsro

Dačice

Městský úřad Dačice

Krajířova 27/I

380 01 Dačice

tel.: +420 384 401 211

e-mail: meu@dacice.cz

www.dacice.cz

Infocentrum Dačice

Palackého nám. 1/I, 380 01 Dačice

tel.: +420 384 401 265

e-mail: info@dacice.cz

www.dacice.cz

Nejbližší železniční stanice: Dačice město

GPS: 49°4‘42.383“N, 15°26‘23.145“E 13


14

17

18

15 16

13 Dačice, město první kostky cukru na světě, se nachází v nejvýchodnějším regionu

Jihočeského kraje a je vstupní branou do vyhlášených turistických oblastní Podyjí

a České Kanady. Okolní přírodou vede hustá síť značených tras pro pěší i cyklisty.

O zdejší historii vypovídají nejen historické objekty, ale také památná místa, se kterými

se setkáváme jak ve městě, tak v jeho okolí.

14 Dominantou města je renesanční věž při kostele sv. Vavřince, která v letních měsících

slouží jako rozhledna. Do její fasády je vložena mohutná kamenná deska z roku

1592, která obsahuje erb Krajířů, český veršovaný nápis a epitaf stavitele.

15 Státní zámek Dačice je jedinečnou ukázkou venkovského šlechtického sídla. Kromě

reprezentativních sálů a pokojů láká k návštěvě také rozsáhlý anglický park.

16 V roce 1843 byla v Dačicích vyrobena první kostka cukru na světě. Prvenství připomíná

malý žulový pomník nedaleko centra, v jehož okolí se nachází 12 kamenných

desek nesoucích tuto informaci v nejrůznějších jazycích světa. Světové prvenství pak

připomínají ve městě další pamětní desky a skulptury.

17 V centru města se na domě čp. 63 nachází pamětní deska letce št. kapitána Viléma

Götha padlého v letecké bitvě o Velkou Británii roku 1940. Jen o pár domů dál zve

k návštěvě stejnojmenné letecké muzeum.

18 Vycházková trasa ke Třem křížům zavede návštěvníky do historické lokality nad

městem. Cestu lemují jednotlivá zastavení křížové cesty a výhledy na historické centrum.

Na ostrohu kopce jsou vztyčeny tři dřevěné kříže, které v minulosti tvořily duchovní

protipól nedalekého šibeničního vrchu.

19 Svůj život spojily s Dačicemi dvě osobnosti hudebního života. Pamětní deska skladatele

Rudolfa Urbance je umístěna na jeho rodném domě v Komenského ulici. Život

a dílo Vladimíra Fuky, skladatele, dirigenta a pedagoga, připomíná deska v Antonínské

ulici nedaleko náměstí.

20 Založení nejstarší lesnické školy na Moravě lesníkem Vincencem Hlavou v roce

1821 připomíná mohutný žulový balvan s vytesaným nápisem. K vidění je zde také

původní tvrz majitelů dačického panství. Jedná se o nejstarší historický objekt v Dačicích,

který následně sloužil jako hospodářský dvůr, palírna a pivovar.

19 20

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 139. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 139.

27

More magazines by this user