Obrazový atlas 2018

wmpsro


Chomutov Třeboňsko

Turistická oblast Třeboňsko, z. s.

Palackého náměstí 46/II

379 01 Třeboň

Turistické informační centrum města Třeboně

Masarykovo náměstí 1, 379 01, Třeboň

+420 384 721 169, info@itrebon.cz, www.itrebon.cz

Infocentrum Veselí nad Lužnicí

nám. T. G. Masaryka 25, 391 81, Veselí nad Lužnicí

+420 381 548 180, info@veseli.cz, www.veseli.cz

Informační středisko městyse Chlum u Třeboně

Třeboňská 455, 378 04, Chlum u Třeboně

+420 722 418 068 (červenec - srpen), +420 384 797 873 (mimo sezonu),

ischlum@seznam.cz, www.chlum-ut.cz

Informační a kulturní středisko Lomnice nad Lužnicí

náměstí 5. května 133, 378 16, Lomnice nad Lužnicí

+420 380 130 016, info@iks.lomnice-nl.cz, www.lomnice-nl.cz

Informační centrum města Suchdol nad Lužnicí

28. října 329, 378 06, Suchdol nad Lužnicí

+420 384 781 299, informacni.centrum@meu.suchdol.cz, www.suchdol.cz

Informační centrum České Velenice

Revoluční 245, 378 10, České Velenice

+420 602 377 111, infocentrum@meu.velenice.cz, www.velenice.cz

21 Kam na výlet? Na Třeboňsko!

Zajímavé svou architekturou, cenné historií a podmanivé svými přírodními krásami - takové je Třeboňsko. Turistická oblast, která se rozkládá na území

téměř 800 km 2 , pojímá až 44 malebných jihočeských měst a obcí. Oblast se skládá ze tří odlišných území - Třeboňska, Veselska a Vitorazska. Každé

z těchto tří území se promítlo také do loga turistické oblasti. Modrá vlnka představuje vodu a třeboňskou rybniční soustavu, zelená vlnka nádhernou

lesnatou krajinu na Vitorazsku a žlutá barva selské baroko Veselska.

Mimořádné přírodní hodnoty vedly v roce 1977 k zařazení Třeboňska do sítě biosférických rezervací UNESCO a v roce 1979 pak k vyhlášení chráněné

krajinné oblasti Třeboňsko. Návštěvníci oblasti, turisté, rybáři, cyklisté, vodáci i lázeňští hosté dodnes obdivují kraj, kterému vévodí stříbřité hladiny rybníků

jako perly navlečené na modré stuhy potoků a řek. V turistické oblasti se nachází nespočet naučných stezek a cyklostezek, které uspokojí jak méně

zdatné cyklisty díky rovinatému povrchu, tak i náročnější sportovce díky délce cyklostezek. Třeboňsko je jako stvořené pro aktivní rodinnou dovolenou.

Kontakt: www.jiznicechy.cz/trebonsko

21 Where to go? To the Třeboň Region!

Interesting for its architecture, precious for its history and captivating for its natural beauty - this is the Třeboň Region.

A tourist area that spreads over almost 800 km 2 and contains up to 44 picturesque South Bohemian towns and villages.

The area is composed of three different parts - the Třeboň, Veselí nad Lužnicí and Vitoraz Region. Each of the parts was

reflected in the logo of the tourist area. The blue wave represents water and the Třeboň pond system, the green wave is for

the beautiful forest landscape of Vitoraz and the yellow colour represents rural baroque of the Veselí nad Lužnicí Region.

For its extraordinary natural values, the Třeboň Region was included in the network of UNESCO biosphere reserves in

1977 and the Třeboň Protected Landscape Area was declared in 1979. Visitors to the area, tourists, fishermen, cyclists,

water-lovers and spa guests still admire the region dominated by the surfaces of silvery ponds threaded like pearls through

the blue ribbons of brooks and rivers. The tourist area includes countless nature trails and cycle paths to satisfy less able

cyclists thanks to the flat surface as well as more demanding cyclists thanks to the length of the cycle paths. The Třeboň

Region is made for an active family holiday.

Contact: www.jiznicechy.cz/trebonsko

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 140. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 140.

28

More magazines by this user