Obrazový atlas 2018

wmpsro

Milevsko

Město Milevsko

nám. E. Beneše 420

399 01 Milevsko

tel.: +420 382 504 103

e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz

www.milevsko-mesto.cz

Turistické informační centrum Milevsko

nám. E. Beneše 6, 399 01 Milevsko

tel.: +420 383 809 101

e-mail: infocentrum@milevskem.cz

www.milevskem.cz

Nejbližší žel. stanice: Milevsko

GPS: 49°26‘30.465“N, 14°22‘40.670“E

Město Milevsko – Severní brána jižních Čech

Město Milevsko má staletou kulturní a

duchovní tradici, nádherné historické

památky a disponuje zachovalým přírodním

prostředím a půvabnou krajinou,

která vybízí k rozmanitým sportovním

a turistickým aktivitám. Svým

návštěvníkům nabízí pohodu a klid

daleko od velkých měst a průmyslových

center, a tak je ideálním místem

pro odpočinek a rekreaci. Mezi nejvýznamnější

akce města patří Milevské maškary, které jsou neodmyslitelně

spjaty s pestrým maškarním průvodem, jenž prochází městem již od roku

1862, a tak jsou Milevské maškary nejstarší doloženou masopustní tradicí

v jižních Čechách. Další tradiční akcí města je Bartolomějské posvícení,

neboli Milevské městské slavnosti, které každoročně v srpnu nabízí bohaté

kulturní vyžití nejen pro obyvatele města Milevska, ale i širokého okolí.

TOP atraktivity města Milevska

35 Premonstrátský klášter Milevsko – románský klenot jižních Čech

36 Milevské muzeum – muzeum pro celou rodinu

37 Náměstí Edvarda Beneše – koncentrace jedinečných památek na jednom

místě

38 Nová synagoga – přeživší odkaz židovské obce

39 Muzeum maškar – jediné muzeum svého druhu v České republice

Veškeré informace o městě Milevsko a celém regionu naleznete na turistickém

portálu www.milevskem.cz.

36

37

35

Tábor

Infocentrum Město Tábor

Žižkovo náměstí 2

390 01 Tábor

tel.: +420 381 486 230-4

e-mail: infocentrum@mutabor.cz

www.visittabor.eu

www.taborskasetkani.eu

Nejbližší žel. st.: Tábor

GPS: 49°24‘50.745“N, 14°40‘37.852“E

40 41

40 Tábor je druhé největší jihočeské město se slavnou historií a množstvím

architektonických památek. Je neodmyslitelně spojeno s husity,

kteří ho založili roku 1420. Během staletí město rostlo a prošlo mnoha

proměnami, ale svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. Stačí

se projít v křivolakých uličkách historického jádra.

V Táboře můžete navštívit:

41 Husitské muzeum s podzemními chodbami • věž Kotnov a Bechyňskou

bránu • Muzeum čokolády a marcipánu • Muzeum LEGA • Housův

mlýn s filmovou zbrojnicí • vyhlídkovou věž děkanského kostela • botanickou

zahradu • rozhlednu Hýlačku • ZOO Tábor

42 poutní kostel v Klokotech

43 Jednou ročně o festivalu Táborská setkání se centrum Tábora na několik

dní promění ve středověké město se svými trhovci, rytířskými souboji,

řemeslníky, kejklíři, tanečnicemi a muzikusy.


38

39

The Town of Milevsko - The Northern gateway of South Bohemia

The Town of Milevsko has an ancient cultural and spiritual tradition,

magnificent historical monuments and the town is surrounded by a wellpreserved

natural environment and a beautiful countryside, which calls

for various sports and tourist activities. The best-known event of the

town is called „Milevské maškary”, which means the masquerade parade

through the town of Milevsko. This extraordinary event has been held

in Milevsko since 1862, and therefore it is the oldest costumed carnival

tradition in South Bohemia. Other traditional event in Milevsko is the St.

Bartholomew’s festival – it is also called the Milevsko Town Celebrations,

which provides a rich cultural life every August not only for the inhabitants

of the town, but also for the visitors from more distant destinations.

TOP Tourist attractions of the Town Milevsko

35 The Premonstratensian monastery Milevsko – the Romanesque jewel

of South Bohemia

36 The Milevsko Museum – the museum for the whole family

37 The Town Square of Edvard Beneš – the concentration of the unique

monuments all in one place

38 The New Synagogue – the preserved legacy of the Jewish community

39 Museum of Masquerade – the only museum of its kind in the Czech

Republic

All information about the Town of Milevsko and the entire region can be

found on the website www.milevskem.cz.

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 141.

PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 141.

42

40 Tábor is a South-Bohemian town with rich

history and many places of interest. It was

founded in 1420 and is closely connected with

the Hussites. Over the centuries the town has

grown and changed, however the old town

has retained its medieval character. Just take

a walk in the narrow streets of the old town.

Places worth visiting in Tábor:

41 Hussite museum with medieval underground

tunnels • Kotnov tower and the Bechyňská gate 43

• Museum of chocolate and marzipan • Museum

of the Lego • Housa mill with an armory • lookout tower of the dean

church • botanical garden • lookout tower Hýlačka • Tábor ZOO

42 pilgrimage church in Klokoty

43 Once in a year during Tábor Meetings festival, Tábor turns into

a medieval town with all its requisites – the traders, craftsmen, knight

fights, comedians, dancers and musicians.

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 141.

PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 141.

31

More magazines by this user