Obrazový atlas 2018

wmpsro

PLZ

Domažlice

Městský úřad Domažlice

náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

tel.: +420 379 719 111

e-mail: posta@mesto-domazlice.cz

www.domazlice.eu

Městské informační centrum Domažlice

náměstí Míru 51, 344 01 Domažlice

tel.: +420 379 725 852

e-mail: infocentrum@idomazlice.cz

www.idomazlice.cz

www.chodskeslavnosti.cz

Nejbližší žel. st.: Domažlice

GPS: 49°26‘6.204“N, 12°56‘35.342“E

Nepomuk

Město Nepomuk

nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk

tel.: +420 371 519 711

fax: +420 371 519 755

e-mail: posta@urad-nepomuk.cz

www.nepomuk.cz

Kulturní a informační centrum

nám. A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk

tel.: +420 371 591 167

e-mail: infocentrum@nepomuk.cz

www.nepomucko.com

Nejbližší žel. st.: Nepomuk

GPS: 49°29‘51.199“N, 13°36‘31.874“E

11

11 Domažlice jsou v celostátním

měřítku vnímány jako centrum

Chodska a chodského folkloru.

Avšak i místní fond pomníků, pamětních

desek a plastik patří k vůbec

nejzajímavějším v republice.

O tom svědčí téměř 40 prací, které

jsou ve městě realizovány.

12 Domažlice se jako jediné město

mohou pyšnit dvěma pomníky, jejichž

autorem byl významný sochař

Otakar Švec. Jeho ranější tvorbu

připomíná sousoší věnované obětem

1. světové války „Umírali, aby

lípa žila“, které zároveň symbolizuje

vznik Republiky Československé.

13 Jedna z prvních pamětních desek

v Domažlicích - Boženě Němcové,

odhalena 1895

14 Sochařská stezka na Baldov

15 Symbolem krajiny Nepomucka je zámek Zelená Hora, postavený

na stejnojmenném vrchu. Zámek Zelená Hora je místem nálezu Rukopisu

zelenohorského a byl rovněž působištěm Černých baronů.

16 Chrám sv. Jana Nepomuckého, postavený podle plánů Kiliána Ignáce

Dienzenhofera. Podle legendy stával na jeho místě světcův rodný dům.

U příležitosti Janova narození a umučení se zde každoročně konají bohoslužby,

které jsou cílem mnoha poutníků.

17 Mezinárodní sochařské a řezbářské sympozium má svou tradici již

od roku 1998. Každým rokem vzniká řada zajímavých soch, které jsou

rozesety po celém regionu. Nechte se inspirovat tvorbou umělců přímo

na náměstí nebo si vyberte z bohatého doprovodného programu.

15

12 13

11 Domažlice is perceived

nationwide as the center

of Chodsko and its folklore.

Yet, the local memorials,

memorial plaques and statues

are among the most

interesting in the country.

There are about 40 works in

the city.

12 Domažlice is the only city

that can boast of two monuments

by the famous sculptor

Otakar Švec. His early

work „They Died so that

the Linden Could Live“ is

dedicated to the victims of

World War I and symbolizes

the emergence of the Czechoslovak

Republic.

13 One of the first memorial

plaques in Domažlice -

Božena Němcová, unveiled

in 1895

14 Sculptural trail to Baldov

14

16 17

15 The Castle Green Mountain built on a hill of the same name is

a symbol of the Nepomuk region. The Castle Green Mountain is a place

of the discovery of The Green Mountain Manuscript and it was a station

of „Black Barons“ (politically unreliable soldiers in the period of

socialism).

16 The Church of St. John of Nepomuk is built in confirmity of Kilian

Ignac Dienzenhofer´s design. As a legend tells, there used to be saint´s

native home in its place.Every year the Mass attended by a lot of pilgrims

is celebrated here on the occasion of St. John´s birthday.

17 The International Sculptural and Carving Symposium has had its

tradition since 1998. Every year a lot of interesting statues are created

and they are spread all over the region. Draw inspiration from the

artists´ works just in the square or choose from a rich accompanying

programme.

38

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 144.

PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 144.

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 144.

PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 144.

More magazines by this user