Obrazový atlas 2018

wmpsro

Cheb

Turistické infocentrum

Jateční 2

350 02 Cheb

tel.: +420 354 440 302

e-mail: infocentrum@cheb.cz

www.cheb.cz

Otevírací doba:

po - pá 9.00-17.00 hodin

so, ne 9.00-12.30 a 13.00-17.00 hodin

Neváhejte a kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

KV

Nejbližší žel. st.: Cheb

GPS: 50°4‘32.617“N, 12°22‘51.481“E 11

Míříte na západ Čech? Určitě navštivte Cheb!

Město nenabízí jen pohádkové náměstí se Špalíčkem,

výjimečný hrad či Krajinku v Poohří.

Město s bohatou historií (první dochovaná písemná

zmínka o Chebu je z roku 1061) Vás zve k návštěvě tradičních

i nových turistických cílů:

11 Historické krovy chebských městských domů. Prohlídková

trasa Vás provede po půdách městských domů

12

13

na chebském náměstí. Představíme Vám technickou památku

vysoké historické hodnoty - krovy zkonstruované

v různých staletích, představující jedinečnou řemeslnou zručnost a geometrickou představivost našich předků. Rezervovat si prohlídku můžete

na webových stránkách nadačního fondu www.historickycheb.cz nebo na stránkách Turistického infocentra www.tic.cheb.cz.

12 Kasemata Chebského hradu. Návštěvníci Chebského hradu projdou kromě jeho areálu i celý okruh hradními kasematy. Římský císař a český král

Ferdinand III. rozhodl roku 1652 o přebudování města na pohraniční pevnost. Tímto se Chebu dostalo mimořádného privilegia, když statut pevnostního

města měla v českém království již pouze Praha.

13 Retromuzeum. Vzpomínáte, jak vypadala 60., 70. a 80. léta? Připomínku doby nedávné najdete v Retromuzeu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

Stálá expozice se soustředí na životní styl a design v ČSSR, ovšem zasahuje i do dalších kulturních sfér, jako je architektura, umění ve veřejném

prostoru či hudba.

14 Art centrum galerie 4. Proslulá Galerie G4 zaměřená na fotografii s tradičně bohatým výstavním programem sídlí v přebudovaných prostorách

barokního špýcharu na Františkánském náměstí. Nabízí ve dvou podlažích ohromující plochu věnovanou fotografiím, kavárnu a místo pro workshopy.

Přestavba špejcharu je vynikajícím příkladem oživení historické budovy.

15 Vyhlídka z věže kostela. Chrám sv. Mikuláše z první poloviny 13. století je otevřený široké veřejnosti. Kromě interiérů lze také vystoupat na jižní

věž a obdivovat krásu města i dalekého okolí. Do věže až do prostoru zvonice vede pohodlné schodiště se 133 schody a odtud po točitém příkřejším

schodišti vystoupáte po 37 schodech do samotné vyhlídky.

Pozvánka na top akci 2018. Udělejte si čas od 28. června do. 1. července a užijte si jedinečnou akci FIJO Cheb. Také 22. ročník tohoto mezinárodního

festivalu dechových orchestrů mladých nabídne exkluzivní hosty.

14 15

Are you planning a visit to Western Bohemia? Be sure to visit Cheb!

There is much more to see in Cheb besides its fairy-tale square with the historic house Špalíček, the amazing Cheb Castle and the landscaped park

Krajinka in the Ohře River Basin.

The town abounding in history (the earliest preserved written record of Cheb dates back to 1061) invites you to visit both its traditional and new

tourist destinations:

11 Historic roof structures in Cheb’s town houses. A guided tour will take you through the attics of town houses on the main square. We will show

you a Listed Technical Monument of immense historic value: trusses constructed over many centuries, representing the unique craftsmanship and geometric

imagination of our predecessors. To make reservations for the tour, please contact the Foundation Fund’s website at www.historickycheb.cz.

12 The Cheb Castle’s casemates. Besides the castle precincts, visitors to the Cheb Castle can walk the entire length of its casemates. In 1652, Ferdinand

II, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, decided to rebuild the town into a frontier fortification. Through this act, Cheb was granted

an extraordinary privilege, as – apart from Cheb – the only other town in the Kingdom of Bohemia to enjoy the status of fortified town was Prague.

13 Retromuseum. Do you remember what the 1960s, 1970s and 1980s used to be like? The exhibition housed in the Retromuseum on the Jiřího

z Poděbrad square is a reminder of that era. The museum’s permanent collection explores the lifestyle and design in the former Czechoslovakia and

touches upon other fields of culture such as architecture, art in public spaces and music.

14 Art centrum Galerie 4. The renowned Galerie G4 focuses on photography, offering a customarily rich exhibition programme. It is located in the

refurbished interiors of the Baroque granary on Františkánské square. The huge floor space extending over two storeys exhibits photographs and

also houses a café and workshops. The recent renovation of the former granary is a superb example of new life being brought to a historic building.

15 Outlook from the Church tower. St. Nicholas’ Church dating from the first half of the 13 th century is open to the general public. Besides inspecting

its interiors, you are invited to ascend its south tower to admire the beauties of the town and its immediate and distant environs. The tower

and its belfry are comfortably accessible by a stairway with 133 steps and from there up another, steeper staircase with 37 steps that will bring

you to the tower outlook proper.

Invitation to a 2018 top event. Find time from June 28 to July 1 to visit and enjoy FIJO Cheb – a unique cultural event. This international festival

of youth brass bands, held for the 22 nd time in a row, will be attended by outstanding musicians.

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 146. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 145.

43

More magazines by this user