Obrazový atlas 2018

wmpsro

KV

Mariánské Lázně 2018 – 200 let lázeňství

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

tel.: +420 354 922 111, fax: +420 354 623 186

e-mail: muml@marianskelazne.cz

www.muml.cz, www.marianskelazne.cz

Infocentrum Mariánské Lázně

Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně

tel.: +420 354 622 474, tel./fax: +420 354 625 892

e-mail: infocentrum@kisml.cz

www.kisml.cz

Nejbližší žel. st.: Mariánské Lázně

GPS: 49°57‘24.799“N, 12°41‘40.426“E

Městské muzeum Mariánské Lázně

Goethovo nám. 11, 353 01 Mariánské Lázně

tel.: +420 354 622 740

fax: +420 354 621 753

e-mail: muzeum@muzeum-ml.cz

www.muzeum-ml.cz

Nejmladší město ze západočeského lázeňského trojúhelníku leží na okraji chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Mariánské Lázně mají mimořádné

bohatství přírodních léčivých zdrojů, krásné životní prostředí i okolí, čistý vzduch, velké plochy parků a sadů. Město nabízí také možnosti pro sportovní

vyžití – lyžařský areál, množství cyklotras a turistických stezek, golfové hřiště, koupaliště, krytý bazén, lanové centrum… Mariánské Lázně jsou

součástí nadnárodní sériové nominace Velkých lázní Evropy na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

16 17 18

16 Městské muzeum. Dům byl postaven r. 1818 jako penzion pro lázeňské

hosty „Zlatý hrozen“. V r. 1823 v něm bydlel J. W. Goethe. Otevírací doba:

úterý – neděle: 09:30–17:30 hodin. Leden a únor zavřeno.

17 Boheminium park. Naučně poznávací okruh - dokonalé makety (měřítko

1:25) významných stavebních a technických památek České republiky v překrásném

prostředí krajinného parku.

18 Golfové hřiště. Nejstarší golfové hřiště v České republice bylo slavnostně

otevřeno již v roce 1905 za účasti britského krále Edwarda VII. I přes stáří

více než 100 let je zdejší golfové hřiště řazeno mezi nejnáročnější v České

republice.

19 Kolonáda se zpívající fontánou. V roce 2010 byla mariánskolázeňská kolonáda

prohlášená národní kulturní památkou. Fontána se rozeznívá většinou

každou lichou hodinu a skladby se střídají v pravidelném sledu.

20 Setkání monarchů v Mar. Lázních. Sousoší bylo zhotoveno u příležitosti

19

20

110. výročí setkání císaře rakouského Františka Josefa I. a krále anglického

Edwarda VII. roku 1904 v Mariánských Lázních.

21 Společnost Fryderyka Chopina v České republice. Společnost je díky svému členství v Mezinárodní federaci Chopinových společností (IFCS) jako

jediná česká hudební společnost zapsána na seznamu UNESCO.

22 Přírodní park Prelát. Park je oblíbeným cílem pro příjemné strávení volného času, k dispozici jsou houpačky, lanovka, vodní svět a spousta dalšího.

23 Značené cyklotrasy. Cyklotrasy v okolí Mariánských Lázní křižují všechna zajímavá místa v oblasti. Jsou přehledně značeny a podle chuti můžete

zvolit malebné vedlejší silničky, zpevněné cesty či idylické lesní a polní cesty.

The youngest town of the West Bohemian spa triangle is situated on the

edge of the protected wilderness area of the Slavkovský Forest. Mariánské

Lázně has unique array of natural mineral springs, beautiful environment

and surroundings, fresh air, and large areas of parks. The town offers

the facilities for sport – ski area, many biking and walking trails, golf

course, outdoor and indoor swimming pools, ropes course, etc. The town

of Mariánské Lázně belongs to the global serial nomination of European

Big Spa to be shown within the UNESCO World Cultural Heritage List.

16 Town Museum. The house was built in 1818 as a pension for spa

guests, called „Zlatý hrozen“ (Golden bunch of grapes). In 1823, J. W.

Goethe was here as a guest. Opening hours: Tuesday – Sunday: 09,30–

17,30. January and February is closed.

21 22

17 Boheminium park. An instructive tour where you will see perfect maquettes (the scale is 1:25) of important

architectural and technical monuments of the Czech Republic.

18 Golf Course. The opening of the oldest golf course in the Czech Republic was conducted by His Majesty King

Edward VII in 1905. Although the local golf course is over 100 years old, it is rated among the most difficult

ones in the Czech Republic.

19 Colonnade with Singing Fountain. In the year 2010 was the spa colonnade declared a culturan national

monument. The fountain goes into operation every two hours and the compositions alternate in a regular order.

20 Meeting of Monarchs in Mariánské Lázně. The statues were produced on the occasion of the 110 th anniversary

of the meeting between Austrian Emperor – Franz Joseph I and English King Edward VII in 1904 in Mariánské Lázně.

21 Fryderyk Chopin Society in Czech Republic. Our society is the member of the International Federation of Chopin Societies (IFCS) and as such is

the only one in the Czech Republic on the UNESCO list.

22 Natural Park Prelát. It is a popular destination, where one can spend free-time in a pleasant way. Swings, funicular and much more are available.

23 Marked Cycle Trails. Cycle trails in the neighbourhood of Mariánské Lázně go through all interesting places in the area. They are clearly marked

and you can choose what suits you best – picturesque side roads, paved roads or idyllic dirt and forest roads.

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 146. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 146.

23

44

More magazines by this user