Obrazový atlas 2018

wmpsro

UST

19

Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

www.usti-nad-labem.cz

Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1 (Palác Zdar), 400 01 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 700

e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

Cyklocentrum města Ústí nad Labem

Přístavní 3591/3, 400 01 Ústí nad Labem

tel.: +420 725 550 594

e-mail: cyklocentrum@msul.cz

Nejbližší žel. st.: Ústí nad Labem hl. nádraží

GPS: 50°39‘33.530“N, 14°2‘40.009“E

18

Ústí nad Labem – město krásných vyhlídek a vodopádů

Město Ústí nad Labem, ležící v překrásné krajině Labského údolí, je významným kulturním, sportovním a obchodním

centrem a sídlem řady významných institucí. Díky dobré dopravní dostupnosti je také přirozenou

branou do romantického kraje Labských pískovců, Českého středohoří i na hřebeny Krušných hor. Neodolatelným

lákadlem i výzvou pro každého návštěvníka jsou zejména kužele dávno vyhaslých sopek s množstvím rozhleden

a vyhlídkových míst. Nádherné vyhlídky a množství rozhleden se nachází i v nejbližším okolí města. Z nich byste

neměli vynechat romantickou zříceninu hradu Střekov, výletní zámeček Větruše, Erbenovu vyhlídku, Střekovskou

rozhlednu, vyhlídku na Vysokém Ostrém či rozhlednu Varhošť.

Víte, že město Ústí nad Labem je i městem vodopádů? Jen málokde byste objevili tolik vodopádů jako v okolí

města Ústí nad Labem. Potoky, které se sbíhají k řece Labi, vytvořily na příkrých svazích labského kaňonu kouzelné,

místy až tajuplné kaskády a vodopády. K nejvyšším vodopádům Českého středohoří patří Vaňovský vodopád,

ale určit nejkrásnější z nich je těžké. Nejlépe bude, když to zkusíte sami. Odměnou vám budou nezapomenutelné

zážitky skryté většině lidí. Vodopády a rozhledny na Ústecku mohou být jedním ze zajímavých cílů vašich procházek

v okolí Ústí nad Labem.

20

21 22

Ústí nad Labem – a city of beautiful views and waterfalls

The City of Ústí nad Labem, which lies in the beautiful Elbe Valley, is a significant cultural, sports and business centre and the seat of a number of

important institutions. Thanks to its good transport access, it is also a natural gateway to the romantic landscape of the Elbe Sandstone Mountains,

the Central Bohemian Uplands and the ridges of the Ore Mountains. The cones of long extinct volcanoes with a number of lookout towers and

observation areas are especially irresistible and present a challenge to each visitor. Wonderful views and a number of lookout towers are located in

the vicinity of the town. The most important include the romantic ruin of Střekov Castle, the Větruše Château, the Erben Lookout Tower, the Střekov

Lookout Tower, the observation point on Vysoký Ostrý or the Varhošť Lookout Tower.

Did you know that the City of Ústí nad Labem is also a city of waterfalls? There are few places where you can find as many waterfalls as in the

environs of the City of Ústí nad Labem. The streams which flow into the Elbe River have created beautiful, sometimes even mysterious cascades

and waterfalls on the steep slopes of the Elbe Canyon. The Vaňov Waterfall is one of the most beautiful waterfalls in the Central Bohemian Uplands,

but it is difficult to definitively state which is the most beautiful. The best thing would be for you to see for yourself. You will be rewarded with

unforgettable experiences which remain hidden to most people. The waterfalls and lookout towers in the Ústí area can be one of many interesting

destinations for your walks in the environs of Ústí nad Labem.

Nezapomeňte navštívit:

18 Výletní zámeček Větruše

s vyhlídkovou věží

19 Hrad Střekov

20 Erbenovu vyhlídku

21 Střekovskou rozhlednu

22 Rozhlednu Varhošť

23 Průčelský vodopád

24 Vaňovský vodopád

25 Mlýnišťský vodopád

Don’t forget to visit:

18 Větruše Château and Viewing Tower

19 Střekov Castle

20 The Erben Lookout Tower

21 The Střekov Lookout Tower

22 The Varhošť Lookout Tower

23 The Průčelský Waterfall

24 The Vaňov Waterfall

23 24 25

25 The Mlýnišťský Waterfall

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 150. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 150.

52

More magazines by this user