Obrazový atlas 2018

wmpsro

Vizovice

Městský úřad Vizovice

Masarykovo náměstí 1007

763 12 Vizovice

tel.: +420 577 599 111

e-mail: sekretariat@vizovice.eu

www.vizovice.eu

Informační centrum

Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

tel.: +420 577 599 110

e-mail: infocentrum@dkvizovice.cz

www.icvizovice.eu

Nejbližší žel. st.: Vizovice

GPS: 49°13‘12.177“N, 17°50‘35.503“E

Zlín

Statutární město Zlín

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

tel.: +420 577 630 111

e-mail: posta@zlin.eu

www.zlin.eu

Městské informační a turistické středisko

náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

tel.: +420 577 630 222, +420 577 630 270

fax: +420 577 630 274

e-mail: is@zlin.eu

www.ic-zlin.cz, www.facebook.com/mestozlin.eu

Nejbližší žel. st.: Zlín-střed

GPS: 49°13‘35.392“N, 17°39‘30.184“E

ZL

23

31

31 32 Správní budova firmy Baťa č. 21 představuje jedno z vrcholných

děl moderní architektury 20. století. Jedenadvacítka byla dokončena

v roce 1938 a se svou výškou 77,5 m se záhy stala symbolem města.

33 Kulturní a univerzitní centrum je nejvýznamnější stavbou ve Zlíně

od doby působení Tomáše a Jana Antonína Baťů. Autorem unikátního

multifunkčního komplexu je architektka Eva Jiřičná.

34 14l15 BAŤŮV INSTITUT - nové sídlo Krajské galerie výtvarného umění

ve Zlíně, Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské knihovny Františka

Bartoše v budovách průmyslového areálu uprostřed města.

24

25

26

27

28

30

29

23 Pohled na město

24 Kostel sv. Vavřince

25 Nemocnice

Milosrdných bratří

26 Podniková prodejna

společnosti RUDOLF

JELÍNEK a.s.

27 Vizovický zámek

28 Vizovické pečivo

29 Rozhledna Doubrava

30 Mariánský sloup

na Masarykově náměstí

32

31 32 The administration building number 21 of Bata company represents

one of the peaks of 20 th century architecture. The construction

of the 21st building was completed in 1938 and with its 77,5 meters

instantly became symbol of the city.

33 The Culture and University Centre of Zlin, has been the most renowned

building since the days of Tomas and Jan Antonin Bata. This unique multifunctional

complex of buildings was designed by architect Eva Jiricna.

34 14l15 BATA INSTITUTE - the new site of The regional gallery in Zlin,

Muzeum of Southeastern Moravia and The Frantisek Bartos Regional Library

located inside the former industrial area in the center of the city.

33

34

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 160.

PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 160.

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 160.

PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 160.

83

More magazines by this user