Obrazový atlas 2018

wmpsro

Chomutov Jablunkov

Městský úřad Jablunkov

ul. Dukelská 144

739 91 Jablunkov

tel.: +420 558 340 611

e-mail: posta@jablunkov.cz

www.jablunkov.cz

Jablunkovské centrum kultury a informací

Mariánské náměstí 1, 739 91 Jablunkov

tel.: +420 558 358 013

e-mail: info@jablunkov.cz, kultura@jablunkov.cz

www.jablunkov.cz, www.jablunkovsko.cz

Nejbližší žel. stanice: Návsí

GPS: 49°35‘24.098“N, 18°45‘15.686“E

2

MSK

2 3 Dominantou Jablunkova je historické náměstí s kašnou a barokní sochou Immaculaty z roku 1655, renesanční farní kostel Božího těla (1620)

přestavěný v novogotickém slohu, nejstarší měšťanský knížecí dům (16. století), Starý klášter se zachovanými klenbami (1861) a klášter Alžbětinek

(1928).

V Jablunkově působí velké množství lidových souborů (Jackové, Zaolzi a Zaolzioczek, kapely Rozmarynek, Torka, Lipka, Nowina a sbor Gorol), které

je možné vidět na různých akcích ve městě i v regionu, např. tradičním Jablunkovském jarmarku v červenci, na kterém je možné zhlédnout lidové

umění, zvyky a řemesla.

4 Od roku 1948 se každoročně v srpnu v přírodním amfiteátru Městského lesa koná Mezinárodní folklorní festival „Gorolski Święto“, který je jako

jediný v ČR začleněn do největšího evropského cyklu folklórních přehlídek Týdnem beskydské kultury v Polsku. V sousední Dolní Lomné se vždy v červenci

koná country-folkový „Festival na pomezí“ a v září národopisné slavnosti „Slezské dny“.

5 K procházkám vybízí půvabný

park plicního sanatoria spolu s arboretem,

čítajícím více jak 500 druhů

vzácných stromů a keřů a soch

Vincence Makovského a Jana Třísky.

Plicní sanatorium (1933-1935) architektů

Kumpošta, Lamla a Liebschera

je funkčně i výtvarně významným

dílem moderní architektury. Park byl

založen v letech 1936-1938 ve slohu

přírodně krajinářském dle projektu

architekta J. Rulla.

Jablunkov je také ideálním výchozím

bodem pro všechny, kteří chtějí

poznat krásu okolních Beskyd.

Jablunkov a jeho okolí je turistickým

i rekreačním rájem. V létě můžete

absolvovat turistické trasy pro pěší

i cykloturisty, navštívit koupaliště

s toboganem v Jablunkově nebo

bazény a sportovní hřiště v okolních

rekreačních zařízeních. V zimě je

možnost lyžování (vleky na Bahenci,

na Velkém Polomu, na Skalce,

na Kozubové, v Dolní i Horní Lomné,

3 4

v Mostech u Jablunkova a v Hrádku).

2 3 The dominant feature of Jablunkov is the historic square with a fountain and Baroque statue of the Immaculata from 1655, the renaissance

parish church of the Blood body (1620) rebuilt in the neo-Gothic style, the oldest burgher house (16 th century), the Old Monastery with preserved

vaults (1861) and Convent of St. Elizabeth (1928).

In Jablunkov there are many folk ensembles (Jackové, Zaolzi and Zaolzioczek, Rozmarynek, Torka, Lipka, Nowina and Gorol Choir), which can be

seen at various events in the town and in the region, such as the traditional Jablunkov Fair in July.

4 You can see there folk art, customs and crafts. Since 1948, the International Folklore Festival „Gorolski Święto“ is held every year in August in

the natural amphitheater of the Municipal Forest. It is the only one

in the Czech Republic that has been included in the largest European

cycle of folklore shows called „Beskidy Highlanders‘ Week of Culture“

in Poland. In the neighboring Dolní Lomná there is a Country-Folk

Festival „Border Festival“ in July and in September the „Silesian

Days“ folklore festival.

5 The lovely park of the pulmonary sanatorium with the arboretum,

which includes more than 500 species of rare trees and shrubs

and statues of Vincenc Makovský and Jan Tříska, invites you for

walks. The Pulmonary Sanatorium (1933-1935) of architects Kumpošt,

Lamel and Liebscher is a remarkable piece of modern architecture.

The park was established in the years 1936-1938 in a natural

landscape style according to the design of the architect J. Rull.

Jablunkov is also an ideal starting point for all who want to experience

the beauty of the surrounding Beskid Mountains. Jablunkov

and its surroundings are a tourist and recreational paradise. In the

summer you can enjoy hiking and cycling trails, visit the swimming

pool with a toboggan in Jablunkov or swimming pools and a sport

grounds in the surrounding recreational facilities. In winter there is

the possibility of skiing (ski lifts at Bahenec, Velký Polom, Skalka,

Kozubová, Dolní and Horní Lomná, Mosty u Jablunkova and Hrádek). 5

PREZENTACJA W JĘZYKU POLSKIM NA STRONIE 163. PRÄSENTATION IN DER DEUTSCHEN SPRACHE AUF SEITE 162.

93

More magazines by this user