06.02.2018 Views

iSi - Dessert Whip New (CZ)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZÁRUKA KVALITY<br />

Každá šlehačková láhev <strong>iSi</strong> je před opuštěním výroby pečlivě přezkoušena. Společnost <strong>iSi</strong> poskytuje 2-<br />

letou záruku na materiál a zpracování, pokud závady nevzniknou z důvodu nesprávného použití.<br />

Záruka platí od data uvedeného na prodejním dokladu.<br />

Pokud se nyní zaregistrujete online, rozšíříme vaši záruku! www.isi.com<br />

Prodlužte si záruku o 1 rok na materiál a zpracování. Záruka platí pouze při použití originálních dílů<br />

šlehačkové láhve od společnosti <strong>iSi</strong> podle seznamu součástí výrobku. Bezvadnou funkci přístroje lze<br />

zaručit pouze při výhradním používání bombiček <strong>iSi</strong>. Na závady, poškození a následné škody<br />

způsobené především nerespektováním nebo nepřečtením návodu na použití a příslušných<br />

bezpečnostních pokynů se záruka ani odpovědnost nevztahuje.<br />

ÚDAJE O ŠLEHAČKOVÉ LÁHVI<br />

Maximální provozní tlak<br />

20 bar<br />

Minimální provozní teplota 1 °C<br />

Maximální provozní teplota 30 °C<br />

Maximální objem náplně<br />

0.25 l - model 1330<br />

0.5 l - model 1530<br />

Maximální počet použitých bombiček<br />

1 šlehačková bombička<br />

Použití<br />

Pro domácí použití na šlehačku, dezerty a další<br />

aplikace za studena


Domácí šlehačková láhev DESSERT WHIP NEW<br />

Zakoupením šlehačkové láhve (dále šlehač) <strong>Dessert</strong> <strong>Whip</strong> <strong>New</strong> jste si zvolili inovativní kvalitu<br />

produktu <strong>iSi</strong> pro domácí použití. Můžete jej použít na přípravu čerstvé šlehačky, která je lehká a<br />

nadýchaná, šlehačky ochucené sirupem a chutných lehkých dezertů během okamžiku. Získáte až<br />

dvojnásobný objem šlehačky ve srovnání s jinými metodami šlehání.<br />

Varování: Šlehačková láhev není vhodná pro teplou kuchyni, tedy horké varianty polévek, omáček<br />

nebo pěn. Používejte pouze originální šlehačkové bombičky, které jsou označeny červeným logem <strong>iSi</strong>.<br />

VLASTNOSTI VÝROBKU<br />

• Pouze pro použití za studena.<br />

• V ysoce kvalitní nerezová láhev s kartáčovanou povrchovou úpravou.<br />

• Maximální objem náplně 0.25 l nebo 0.5 l.<br />

• Odolná plastová hlava šlehače s dávkovací páčkou.<br />

• Vyjímatelný dávkovací ventil z hliníku pro snadné čištění.<br />

• Těsnění hlavy s vnitřním kroužkem pro snadné vyjmutí.<br />

• Snadné použití čistícího kartáčku.<br />

• Nelze mýt v myčce nádobí!<br />

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY<br />

• Používejte šlehač výhradně v souladu s návodem na použití.<br />

• Pečlivě si přečtěte návod na použití a uschovejte jej, zamezíte tak chybám z důvodu špatné<br />

obsluhy.<br />

• Nepoužívejte hrubou sílu.<br />

• Uchovávejte šlehač a bombičky mimo dosah dětí.<br />

• Nikdy nepoužívejte šlehač mimo povolený rozsah teplot.<br />

• Šlehač provozujte pouze v naplněném stavu.<br />

• Kryogenní použití (např. s kapalným dusíkem) není přípustné.<br />

• Hlavu šlehače kombinujte vždy pouze s lahví stejného typu.<br />

• Nikdy nekombinujte šlehač <strong>iSi</strong> s díly jiných výrobců.<br />

• Nešroubujte hlavu šlehače našikmo.<br />

• Používejte pouze originální šlehačkové bombičky <strong>iSi</strong>.<br />

• Během šroubování bombičky se nenahýbejte nad šlehač.<br />

• Šlehač je tlaková nádoba. Náraz nebo poškození (např. trhlina nebo deformace) jej mohou<br />

poškodit tak, že může být nebezpečný. Takový přístroj nesmí být používán. Nechte jej<br />

přezkoušet servisním střediskem společnosti <strong>iSi</strong>.<br />

• Nikdy nepovolujte hlavu šlehače, je-li šlehač pod tlakem.<br />

• Nepřenášejte šlehač za dávkovací páčku.<br />

• Neskladujte naplněný šlehač v mrazáku.<br />

• Aby nedošlo k ucpání šlehače, je nezbytně nutné provádět jeho důkladné čištění. Před<br />

každým použitím ověřte, zda byl šlehač důkladně vyčištěn.<br />

• Šlehač rozebírejte pouze v souladu s kapitolou „Základní čištění“.<br />

• Před čištěním je zapotřebí ověřit odolnost použitých materiálů šlehače vůči použitému<br />

čisticímu a dezinfekčnímu roztoku!<br />

• Neprovádějte na šlehači žádné změny. Mohly by vést ke zrušení záruky!


• Nikdy nepoužívejte více bombiček, než je uvedeno, a nikdy šlehač nepřeplňujte. Jen tak<br />

zajistíte, že nebude překročen maximální povolený provozní tlak.<br />

• Nikdy šlehač neohřívejte.<br />

POUŽITÍ<br />

Poznámka: Před prvním použitím rozeberte šlehač na jednotlivé části a důkladně vyčistěte (viz.<br />

kapitola „Čištění“).<br />

ZAČÍNÁME<br />

1. Zkontrolujte, zda je v hlavě šlehače vloženo těsnění.<br />

2. Vložte dávkovací ventil do hlavy šlehače.<br />

3. Lehce (ne příliš pevně) přišroubujte zdobící trysku na dávkovací ventil.<br />

PLNĚNÍ<br />

4. Naplňte láhev šlehače smetanou či připravenou směsí (obr. 1).<br />

Poznámka: Maximální množství náplně je 0.25 l nebo 0.5 l. Objem je vždy vyznačen na dně láhve a na<br />

stěně je vnější ryska znázorňující hladinu maximálního plnění. Nepřeplňujte! Zbývající volný prostor je<br />

nutný pro dosažení optimálních výsledků šlehání. Používejte odměrku. Pro zamezení tvorby hrudek<br />

rozpusťte před plněním práškové přísady, cukr atd. v malém množství tekutiny. Nepoužívejte přísady<br />

s ovocnou dužinou nebo jadérky.<br />

NATLAKOVÁNÍ<br />

5. Našroubujte hlavu šlehače na nerezovou láhev tak, aby byla pevně a rovně dotažena.<br />

Varování: Nikdy nešroubujte hlavu šlehače nakřivo.<br />

6 . Vložte jednu originální šlehačkovou bombičku <strong>iSi</strong> do držáku bombičky (obr. 2).<br />

Poznámka: Nikdy neaplikujte bombičku, pokud není našroubována zdobící tryska na dávkovací ventil.<br />

7. Šroubujte držák bombičky (s vloženou bombičkou) na hlavu šlehače, dokud neuslyšíte uvolnění<br />

plynu z bombičky do láhve (obr. 3).<br />

Varování: Nikdy se nenahýbejte nad šlehač během aplikace bombičky.<br />

8. Intenzivně šlehač protřepejte (obr. 4).<br />

Obsah tuku<br />

Počet protřepnutí<br />

31% 6-8<br />

33% 4-5<br />

35% 3-4<br />

40% 2-3<br />

Poznámka: Výsledná konzistence je závislá na intenzitě protřepání. Při přílišném protřepání může<br />

obsah ztuhnout natolik, že nepůjde zcela nadávkovat z láhve. U směsi s nízkým obsahem tuku<br />

(minimálně 30%) nebo v případě řídké konzistence, protřepejte opakovaně.


9. Odšroubujte držák bombičky a prázdnou bombičku vyhoďte.<br />

Poznámka: Při odšroubování držáku bombičky může dojít k mírnému úniku plynu (zasyčení), jenž je<br />

vlastní tomuto systému. Nejedná se tedy o závadu na šlehači.<br />

DÁVKOVÁNÍ<br />

10. Pokud chcete začít dávkovat obsah, otočte šlehač dnem vzhůru, zdobící trysku mějte ve svislé<br />

poloze a opatrně stiskněte páčku (obr. 5).<br />

Poznámka: Nadávkujte malé množství obsahu pro zjištění konzistence.<br />

DŮLEŽITÉ POKYNY<br />

Obecné<br />

• Pokud není šlehač ve správné poloze během dávkování (dnem vzhůru, se zdobící tryskou ve<br />

svislé poloze), může dojít k úniku tlaku, díky němuž pak nebude možné zcela vyprázdnit<br />

obsah láhve.<br />

• Smetana/směs by měla být vychlazena před nalitím do láhve.<br />

Varování: Nikdy neskladujte naplněný šlehač v mrazáku.<br />

• Šlehačka/dezert by měl být dávkován z přístroje těsně před servírováním.<br />

• Mějte šlehač uložený v lednici s očištěnou zdobící tryskou.<br />

• Pravidelně promazávejte olejem závit držáku bombičku (lze použít běžné oleje, jako je<br />

slunečnicový nebo olivový olej).<br />

Servis<br />

• Náhradní díly lze zakoupit samostatně za přijatelné ceny.<br />

Varování: Neprovádějte opravy a úpravy na šlehači <strong>Dessert</strong> <strong>Whip</strong> <strong>New</strong>.<br />

• Náhradní díly objednávejte výhradně na www.slehame.cz<br />

• Do servisního střediska zasílejte vždy kompletní šlehač (hlavu i láhev).<br />

Skladování<br />

• Pokud nebudete šlehač ihned znovu používat, nechte jeho části oschnout na čistém místě<br />

(neotírejte hadříkem). Ukládejte šlehač rozložený a čistý.<br />

ČIŠTĚNÍ<br />

Upozornění: Zkontrolujte vhodnost použití čistících a dezinfekčních prostředků na šlehač dle kapitoly<br />

„Seznam použitých dílů“.<br />

ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ<br />

1. Držte stisknutou páčku, dokud není šlehač zcela vyprázdněn a odtlakován. Odšroubujte hlavu z<br />

láhve.<br />

2. Odstraňte zdobící trysku. Pokud se dávkovací ventil protáčí, přidržte ho za rýhovanou část uvnitř<br />

hlavy. Po odstranění zdobící trysky dávkovací ventil vytáhněte z hlavy.<br />

Poznámka: V tomto modelu šlehače je pružina pod páčkou napevno spojena s hlavou a nemůže být<br />

odstraněna.


3. Vyjměte těsnění hlavy pro základní očištění.<br />

4. Opláchněte části šlehače teplou vodou (max. 50 °C) a běžným čistícím prostředkem. Dávkovací<br />

ventil a zdobící trysku očistěte čistícím kartáčkem <strong>iSi</strong>. Důkladně odstraňte všechny zbytky tuku a<br />

bílkovin.<br />

Poznámka: Nemyjte žádné části šlehače v myčce nádobí. Nikdy nepoužívejte speciální čistící<br />

prostředky z nerezové oceli, ani abrazivní houbičky a kartáče.<br />

PRŮBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ<br />

Zdobící trysku lze kdykoliv odšroubovat pro průběžné čištění.<br />

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ<br />

Varování: Nepoužívejte hrubou sílu k otevření šlehače <strong>Dessert</strong> <strong>Whip</strong> <strong>New</strong><br />

UVOLNĚNÍ TLAKU<br />

Postavte šlehač na pracovní desku, přidržte hadříkem dávkovací ventil nebo zdobící trysku a jemně<br />

stiskněte páčku, dokud ze šlehače neunikne veškerý tlak. Teprve poté můžete odšroubovat hlavu.<br />

Obsah nelze dávkovat nebo ze zdobící trysky vyprskává<br />

Dávkovací ventil je ucpaný nerozpuštenými surovinami v láhvi<br />

• Uvolněte tlak a pak postupujte podle pokynů v kapitole „Základní čištění“<br />

• Ujistěte se, že jsou všechny sypké ingredience zcela rozpušteny<br />

Obsah je příliš tuhý kvůli nadměrnému chlazení<br />

• Vyhýbejte se zmrazení obsahu<br />

Šlehačka nebo směs je příliš tuhá<br />

• Snižte intenzitu a počet protřepání během používání<br />

• Postupujte podle pokynů v kapitole „Natlakování“<br />

Žádný nebo nedostatečný tlak ve šlehači<br />

• Používejte pouze originální šlehačkové bombičky <strong>iSi</strong><br />

• Nepoužívejte prázdné bombičky, tyto po použití ihned vyhoďte<br />

• Používejte šlehač dnem vzhůru a se zdobící tryskou ve svislé poloze, jinak unikne tlak z láhve<br />

Dávkovaný obsah je příliš tekutý<br />

Šlehač je přeplněn<br />

• Uvolněte tlak a vylijte přebytečný obsah. Šlehač je nyní opět připraven k použití<br />

• Dodržujte údaje pro maximální plnění láhve<br />

Šlehač byl protřepán málo nebo vůbec<br />

• Postupujte podle pokynů z tabulky v kapitole „Natlakování“<br />

Obsah není dostatečně vychlazený<br />

• Po naplnění šlehače nechte obsah chladit v lednici po dobu nejméně 1-2 hodin<br />

• Ujistěte se, že byl šlehač uložen v lednici mezi jednotlivým dávkováním<br />

Smetana neobsahuje dostatek tuku<br />

• Smetana musí mít minimální obsah tuku 31% (ideálně však 35%)


Bombička nebyla proražena<br />

Použitá bombička není kompatibilní<br />

• Používejte pouze originální šlehačkové bombičky <strong>iSi</strong><br />

Bombička nebyla správně vložena<br />

• Zasuňte bombičku správně do držáku bombičky<br />

Prorážecí jehla byla poškozena<br />

• Odešlete kompletní šlehač do servisního střediska<br />

Zdobící trysku nelze odšroubovat<br />

Zdobící tryska byla příliš utažena<br />

• Uvolněte tlak a dále postupujte podle kroku 2 kapitoly „Základní čištění“. Pokud i přesto není<br />

možné nástavec odšroubovat, odešlete šlehač do servisního střediska<br />

• Neutahujte zdobící trysku příliš, pouze jí lehce dotáhněte<br />

Držák bombičky lze špatně našroubovat<br />

Použité bombičky nejsou kompatibilní<br />

• Používejte pouze originální šlehačkové bombičky <strong>iSi</strong><br />

Držák bombičky jde našroubovat ztuha<br />

• Pravidelně promazávejte olejem závit držáku bombičky (lze použít běžné oleje, jako je<br />

slunečnicový nebo olivový olej)<br />

Plyn uniká z dávkovacího ventilu během aplikace bombičky<br />

Do šlehače byla aplikována bombička bez našroubované zdobící trysky<br />

• Ujistěte se, že je zdobící tryska našroubována na dávkovací ventil před aplikací bombičky<br />

Těsnění dávkovacího ventilu bylo poškozeno<br />

• Uvolněte tlak a vyměňte dávkovací ventil<br />

Plyn uniká mezi lahví a hlavou během aplikace bombičky<br />

Těsnění hlavy není vloženo<br />

• Uvolněte tlak a vložte těsnění hlavy zpět<br />

Těsnění hlavy je poškozeno<br />

• Uvolněte tlak a vyměňte těsnění hlavy<br />

Hlava nebyla dostatečně utažena<br />

• Našroubujte hlavu na láhev v souladu s návodem na použití<br />

Láhev má poškozený závit<br />

• Uvolněte tlak a odešlete šlehač do servisního střediska<br />

SEZNAM POUŽITÝCH DÍLŮ<br />

Název dílu Objednací kód Materiál<br />

Láhev šlehače - Ušlechtilá nerezavějící ocel<br />

Držák bombičky IS-2304 Polyamid (PA)<br />

Dávkovací ventil IS-2211 Hliník, nitrilová pryž (NBR)<br />

Těsnění hlavy IS-2234 Termoplastický elastomer (TPE)<br />

Hlava šlehače -<br />

Polybutylentereftalát (PBT),<br />

polyoxymetylen (POM), křemík,<br />

lakovaná ocel<br />

Zdobící tryska základní<br />

IS-2220<br />

Polypropylen (PP),<br />

polybutylentereftalát (PBT)


9. května 24/22<br />

250 92 Šestajovice<br />

www.slehame.cz<br />

www.slehacek.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!