06.02.2018 Views

iSi - Dessert Whip New (CZ)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZÁRUKA KVALITY

Každá šlehačková láhev iSi je před opuštěním výroby pečlivě přezkoušena. Společnost iSi poskytuje 2-

letou záruku na materiál a zpracování, pokud závady nevzniknou z důvodu nesprávného použití.

Záruka platí od data uvedeného na prodejním dokladu.

Pokud se nyní zaregistrujete online, rozšíříme vaši záruku! www.isi.com

Prodlužte si záruku o 1 rok na materiál a zpracování. Záruka platí pouze při použití originálních dílů

šlehačkové láhve od společnosti iSi podle seznamu součástí výrobku. Bezvadnou funkci přístroje lze

zaručit pouze při výhradním používání bombiček iSi. Na závady, poškození a následné škody

způsobené především nerespektováním nebo nepřečtením návodu na použití a příslušných

bezpečnostních pokynů se záruka ani odpovědnost nevztahuje.

ÚDAJE O ŠLEHAČKOVÉ LÁHVI

Maximální provozní tlak

20 bar

Minimální provozní teplota 1 °C

Maximální provozní teplota 30 °C

Maximální objem náplně

0.25 l - model 1330

0.5 l - model 1530

Maximální počet použitých bombiček

1 šlehačková bombička

Použití

Pro domácí použití na šlehačku, dezerty a další

aplikace za studena


Domácí šlehačková láhev DESSERT WHIP NEW

Zakoupením šlehačkové láhve (dále šlehač) Dessert Whip New jste si zvolili inovativní kvalitu

produktu iSi pro domácí použití. Můžete jej použít na přípravu čerstvé šlehačky, která je lehká a

nadýchaná, šlehačky ochucené sirupem a chutných lehkých dezertů během okamžiku. Získáte až

dvojnásobný objem šlehačky ve srovnání s jinými metodami šlehání.

Varování: Šlehačková láhev není vhodná pro teplou kuchyni, tedy horké varianty polévek, omáček

nebo pěn. Používejte pouze originální šlehačkové bombičky, které jsou označeny červeným logem iSi.

VLASTNOSTI VÝROBKU

• Pouze pro použití za studena.

• V ysoce kvalitní nerezová láhev s kartáčovanou povrchovou úpravou.

• Maximální objem náplně 0.25 l nebo 0.5 l.

• Odolná plastová hlava šlehače s dávkovací páčkou.

• Vyjímatelný dávkovací ventil z hliníku pro snadné čištění.

• Těsnění hlavy s vnitřním kroužkem pro snadné vyjmutí.

• Snadné použití čistícího kartáčku.

• Nelze mýt v myčce nádobí!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Používejte šlehač výhradně v souladu s návodem na použití.

• Pečlivě si přečtěte návod na použití a uschovejte jej, zamezíte tak chybám z důvodu špatné

obsluhy.

• Nepoužívejte hrubou sílu.

• Uchovávejte šlehač a bombičky mimo dosah dětí.

• Nikdy nepoužívejte šlehač mimo povolený rozsah teplot.

• Šlehač provozujte pouze v naplněném stavu.

• Kryogenní použití (např. s kapalným dusíkem) není přípustné.

• Hlavu šlehače kombinujte vždy pouze s lahví stejného typu.

• Nikdy nekombinujte šlehač iSi s díly jiných výrobců.

• Nešroubujte hlavu šlehače našikmo.

• Používejte pouze originální šlehačkové bombičky iSi.

• Během šroubování bombičky se nenahýbejte nad šlehač.

• Šlehač je tlaková nádoba. Náraz nebo poškození (např. trhlina nebo deformace) jej mohou

poškodit tak, že může být nebezpečný. Takový přístroj nesmí být používán. Nechte jej

přezkoušet servisním střediskem společnosti iSi.

• Nikdy nepovolujte hlavu šlehače, je-li šlehač pod tlakem.

• Nepřenášejte šlehač za dávkovací páčku.

• Neskladujte naplněný šlehač v mrazáku.

• Aby nedošlo k ucpání šlehače, je nezbytně nutné provádět jeho důkladné čištění. Před

každým použitím ověřte, zda byl šlehač důkladně vyčištěn.

• Šlehač rozebírejte pouze v souladu s kapitolou „Základní čištění“.

• Před čištěním je zapotřebí ověřit odolnost použitých materiálů šlehače vůči použitému

čisticímu a dezinfekčnímu roztoku!

• Neprovádějte na šlehači žádné změny. Mohly by vést ke zrušení záruky!


• Nikdy nepoužívejte více bombiček, než je uvedeno, a nikdy šlehač nepřeplňujte. Jen tak

zajistíte, že nebude překročen maximální povolený provozní tlak.

• Nikdy šlehač neohřívejte.

POUŽITÍ

Poznámka: Před prvním použitím rozeberte šlehač na jednotlivé části a důkladně vyčistěte (viz.

kapitola „Čištění“).

ZAČÍNÁME

1. Zkontrolujte, zda je v hlavě šlehače vloženo těsnění.

2. Vložte dávkovací ventil do hlavy šlehače.

3. Lehce (ne příliš pevně) přišroubujte zdobící trysku na dávkovací ventil.

PLNĚNÍ

4. Naplňte láhev šlehače smetanou či připravenou směsí (obr. 1).

Poznámka: Maximální množství náplně je 0.25 l nebo 0.5 l. Objem je vždy vyznačen na dně láhve a na

stěně je vnější ryska znázorňující hladinu maximálního plnění. Nepřeplňujte! Zbývající volný prostor je

nutný pro dosažení optimálních výsledků šlehání. Používejte odměrku. Pro zamezení tvorby hrudek

rozpusťte před plněním práškové přísady, cukr atd. v malém množství tekutiny. Nepoužívejte přísady

s ovocnou dužinou nebo jadérky.

NATLAKOVÁNÍ

5. Našroubujte hlavu šlehače na nerezovou láhev tak, aby byla pevně a rovně dotažena.

Varování: Nikdy nešroubujte hlavu šlehače nakřivo.

6 . Vložte jednu originální šlehačkovou bombičku iSi do držáku bombičky (obr. 2).

Poznámka: Nikdy neaplikujte bombičku, pokud není našroubována zdobící tryska na dávkovací ventil.

7. Šroubujte držák bombičky (s vloženou bombičkou) na hlavu šlehače, dokud neuslyšíte uvolnění

plynu z bombičky do láhve (obr. 3).

Varování: Nikdy se nenahýbejte nad šlehač během aplikace bombičky.

8. Intenzivně šlehač protřepejte (obr. 4).

Obsah tuku

Počet protřepnutí

31% 6-8

33% 4-5

35% 3-4

40% 2-3

Poznámka: Výsledná konzistence je závislá na intenzitě protřepání. Při přílišném protřepání může

obsah ztuhnout natolik, že nepůjde zcela nadávkovat z láhve. U směsi s nízkým obsahem tuku

(minimálně 30%) nebo v případě řídké konzistence, protřepejte opakovaně.


9. Odšroubujte držák bombičky a prázdnou bombičku vyhoďte.

Poznámka: Při odšroubování držáku bombičky může dojít k mírnému úniku plynu (zasyčení), jenž je

vlastní tomuto systému. Nejedná se tedy o závadu na šlehači.

DÁVKOVÁNÍ

10. Pokud chcete začít dávkovat obsah, otočte šlehač dnem vzhůru, zdobící trysku mějte ve svislé

poloze a opatrně stiskněte páčku (obr. 5).

Poznámka: Nadávkujte malé množství obsahu pro zjištění konzistence.

DŮLEŽITÉ POKYNY

Obecné

• Pokud není šlehač ve správné poloze během dávkování (dnem vzhůru, se zdobící tryskou ve

svislé poloze), může dojít k úniku tlaku, díky němuž pak nebude možné zcela vyprázdnit

obsah láhve.

• Smetana/směs by měla být vychlazena před nalitím do láhve.

Varování: Nikdy neskladujte naplněný šlehač v mrazáku.

• Šlehačka/dezert by měl být dávkován z přístroje těsně před servírováním.

• Mějte šlehač uložený v lednici s očištěnou zdobící tryskou.

• Pravidelně promazávejte olejem závit držáku bombičku (lze použít běžné oleje, jako je

slunečnicový nebo olivový olej).

Servis

• Náhradní díly lze zakoupit samostatně za přijatelné ceny.

Varování: Neprovádějte opravy a úpravy na šlehači Dessert Whip New.

• Náhradní díly objednávejte výhradně na www.slehame.cz

• Do servisního střediska zasílejte vždy kompletní šlehač (hlavu i láhev).

Skladování

• Pokud nebudete šlehač ihned znovu používat, nechte jeho části oschnout na čistém místě

(neotírejte hadříkem). Ukládejte šlehač rozložený a čistý.

ČIŠTĚNÍ

Upozornění: Zkontrolujte vhodnost použití čistících a dezinfekčních prostředků na šlehač dle kapitoly

„Seznam použitých dílů“.

ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

1. Držte stisknutou páčku, dokud není šlehač zcela vyprázdněn a odtlakován. Odšroubujte hlavu z

láhve.

2. Odstraňte zdobící trysku. Pokud se dávkovací ventil protáčí, přidržte ho za rýhovanou část uvnitř

hlavy. Po odstranění zdobící trysky dávkovací ventil vytáhněte z hlavy.

Poznámka: V tomto modelu šlehače je pružina pod páčkou napevno spojena s hlavou a nemůže být

odstraněna.


3. Vyjměte těsnění hlavy pro základní očištění.

4. Opláchněte části šlehače teplou vodou (max. 50 °C) a běžným čistícím prostředkem. Dávkovací

ventil a zdobící trysku očistěte čistícím kartáčkem iSi. Důkladně odstraňte všechny zbytky tuku a

bílkovin.

Poznámka: Nemyjte žádné části šlehače v myčce nádobí. Nikdy nepoužívejte speciální čistící

prostředky z nerezové oceli, ani abrazivní houbičky a kartáče.

PRŮBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ

Zdobící trysku lze kdykoliv odšroubovat pro průběžné čištění.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Varování: Nepoužívejte hrubou sílu k otevření šlehače Dessert Whip New

UVOLNĚNÍ TLAKU

Postavte šlehač na pracovní desku, přidržte hadříkem dávkovací ventil nebo zdobící trysku a jemně

stiskněte páčku, dokud ze šlehače neunikne veškerý tlak. Teprve poté můžete odšroubovat hlavu.

Obsah nelze dávkovat nebo ze zdobící trysky vyprskává

Dávkovací ventil je ucpaný nerozpuštenými surovinami v láhvi

• Uvolněte tlak a pak postupujte podle pokynů v kapitole „Základní čištění“

• Ujistěte se, že jsou všechny sypké ingredience zcela rozpušteny

Obsah je příliš tuhý kvůli nadměrnému chlazení

• Vyhýbejte se zmrazení obsahu

Šlehačka nebo směs je příliš tuhá

• Snižte intenzitu a počet protřepání během používání

• Postupujte podle pokynů v kapitole „Natlakování“

Žádný nebo nedostatečný tlak ve šlehači

• Používejte pouze originální šlehačkové bombičky iSi

• Nepoužívejte prázdné bombičky, tyto po použití ihned vyhoďte

• Používejte šlehač dnem vzhůru a se zdobící tryskou ve svislé poloze, jinak unikne tlak z láhve

Dávkovaný obsah je příliš tekutý

Šlehač je přeplněn

• Uvolněte tlak a vylijte přebytečný obsah. Šlehač je nyní opět připraven k použití

• Dodržujte údaje pro maximální plnění láhve

Šlehač byl protřepán málo nebo vůbec

• Postupujte podle pokynů z tabulky v kapitole „Natlakování“

Obsah není dostatečně vychlazený

• Po naplnění šlehače nechte obsah chladit v lednici po dobu nejméně 1-2 hodin

• Ujistěte se, že byl šlehač uložen v lednici mezi jednotlivým dávkováním

Smetana neobsahuje dostatek tuku

• Smetana musí mít minimální obsah tuku 31% (ideálně však 35%)


Bombička nebyla proražena

Použitá bombička není kompatibilní

• Používejte pouze originální šlehačkové bombičky iSi

Bombička nebyla správně vložena

• Zasuňte bombičku správně do držáku bombičky

Prorážecí jehla byla poškozena

• Odešlete kompletní šlehač do servisního střediska

Zdobící trysku nelze odšroubovat

Zdobící tryska byla příliš utažena

• Uvolněte tlak a dále postupujte podle kroku 2 kapitoly „Základní čištění“. Pokud i přesto není

možné nástavec odšroubovat, odešlete šlehač do servisního střediska

• Neutahujte zdobící trysku příliš, pouze jí lehce dotáhněte

Držák bombičky lze špatně našroubovat

Použité bombičky nejsou kompatibilní

• Používejte pouze originální šlehačkové bombičky iSi

Držák bombičky jde našroubovat ztuha

• Pravidelně promazávejte olejem závit držáku bombičky (lze použít běžné oleje, jako je

slunečnicový nebo olivový olej)

Plyn uniká z dávkovacího ventilu během aplikace bombičky

Do šlehače byla aplikována bombička bez našroubované zdobící trysky

• Ujistěte se, že je zdobící tryska našroubována na dávkovací ventil před aplikací bombičky

Těsnění dávkovacího ventilu bylo poškozeno

• Uvolněte tlak a vyměňte dávkovací ventil

Plyn uniká mezi lahví a hlavou během aplikace bombičky

Těsnění hlavy není vloženo

• Uvolněte tlak a vložte těsnění hlavy zpět

Těsnění hlavy je poškozeno

• Uvolněte tlak a vyměňte těsnění hlavy

Hlava nebyla dostatečně utažena

• Našroubujte hlavu na láhev v souladu s návodem na použití

Láhev má poškozený závit

• Uvolněte tlak a odešlete šlehač do servisního střediska

SEZNAM POUŽITÝCH DÍLŮ

Název dílu Objednací kód Materiál

Láhev šlehače - Ušlechtilá nerezavějící ocel

Držák bombičky IS-2304 Polyamid (PA)

Dávkovací ventil IS-2211 Hliník, nitrilová pryž (NBR)

Těsnění hlavy IS-2234 Termoplastický elastomer (TPE)

Hlava šlehače -

Polybutylentereftalát (PBT),

polyoxymetylen (POM), křemík,

lakovaná ocel

Zdobící tryska základní

IS-2220

Polypropylen (PP),

polybutylentereftalát (PBT)


9. května 24/22

250 92 Šestajovice

www.slehame.cz

www.slehacek.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!