22.07.2018 Views

Bamix - BBQ (CZ)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OBSAH BALENÍ


Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru projevenou nákupem nového všestranného tyčového mixéru bamix ® .

Kvalita výrobků bamix ® je potvrzena milióny spokojených zákazníků na všech 5 kontinentech již od

roku 1954.

bamix ® je skvělý a výkonný pomocník pro každodenní použití. Je skladný, vždy k dispozici a díky

svému tvaru padne do každé ruky. Je vhodný i pro leváky.

Upozornění: Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte návod na použití a uchovejte jej pro

další potřebu. Přístroj může být používán pouze k účelům dle tohoto návodu na použití.

VLASTNOSTI

• Jednoduché uskladnění s minimálními nároky na prostor (vždy po ruce = vždy připraven)

• Tichý a výkonný díky špičkovému AC motoru

• Snadné a bezproblémové čištění pod tekoucí vodou

• Multifunkční díky 4 výměnným nástavcům

• Možnost doplnění o další příslušenství, se kterým získáte plnohodnotný kuchyňský robot

• Otevřená hlava mixéru pro optimální cirkulaci surovin

• Dvourychlostní bezpečnostní spínač

• Kompletně vyroben ve Švýcarsku

• Záruční doba 10 let na motor, 2 roky na ostatní součásti

• Nelze mýt v myčce nádobí!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Přístroj není určen k používání osobami s omezenými tělesnými, senzorickými nebo

mentálními schopnostmi, dětmi nebo těmi, kteří nejsou seznámeni s pravidly jeho používání.

• Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

• Je-li poškozen napájecí kabel přístroje, zajistěte jeho výměnu u výrobce nebo v

autorizovaném servisu.

• Odpojte přístroj od zdroje napětí, pokud není používán, při výměně nástavců nebo při čištění.

• Přístroj připojujte pouze do zdroje střídavého elektrického napětí (viz. výrobní štítek).

• Elektrický spotřebič není hračka. Děti nedokáží posoudit jeho nebezpečnost. Proto zabraňte,

aby k němu měly děti přístup bez ohledu na to, je-li zapojen do el.sítě nebo ne.

• Přístroj neodkládejte na teplé povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla a žáru.

• Mixér může být do tekutin ponořen pouze po úroveň kovové nohy přístroje.

• Přístroj odpojte od zdroje napětí, pokud manipulujete s pracovními nástavci (např. výměna

nástavce, oplachování pod tekoucí vodou, apod.).

• Přístroj zapínejte, až když je pracovní část v pracovní nádobě.

• Přístroj je opatřen pojistkou proti náhodnému spuštění. Ta přístroj okamžitě vypne, je-li

uvolněn tlak na spínač mixéru.

• Pokud během použití nebo po použití zjistíte, že není něco v pořádku, odpojte přístroj od

zdroje napětí.

• Neodpojujte přístroj od zdroje napětí mokrýma rukama.

• Přístroj nepřenášejte a nedržte za napájecí kabel.

• Kabel neveďte a nepřehýbejte přes ostré hrany, neveďte nad nebo v blízkosti zdrojů tepla.

• Přístroj nezapínejte, pokud je přístroj nebo kabel poškozen, např.po pádu na zem.

• Opravy přístroje objednávejte online na www.mujbamix.cz


• V případě, že je mixér použit k jiným účelům než ke zpracování potravin, v případě zásahu do

přístroje nebo opravy neautorizovanou osobou, pozbývá záruka platnost a výrobce i

distributor se vzdávají veškeré odpovědnosti za možné vzniklé škody.

• V případě likvidace přístroje postupujte podle platných právních předpisů pro nakládání

s elektrickým odpadem.

PRACOVNÍ ČÁSTI

Multifunkční nůž

Seká, drtí a mixuje syrovou i vařenou zeleninu, ovoce, suroviny pro dětské

přesnídávky, vařené maso, mražené ovoce a kostky ledu. Pro přípravu polévek a

omáček, lehkých a tekutých těst.

Míchací nástavec

Míchá a mixuje koktejly, nápoje, pyré, majonézy, zálivky. Pro zpracování směsí jemné a

krémové konzistence.

Šlehací nástavec

Šlehá a provzdušňuje např. bílky a smetanu ke šlehání. K našlehání krémových polévek

a omáček, lehkých a nadýchaných pokrmů.

Nůž na maso

Nůž na sekání masa (syrového i vařeného) a tvrdé vláknité zeleniny.

Procesor 200 ml

Mele, drtí a jemně seká ořechy, mandle, bylinky, cibuli, obiloviny, čokoládu, cukr (na

moučkový cukr), koření, suché pečivo, kávová zrna, cibuli, česnek, křen i vejce natvrdo.

Tip: Melte a drťte jen suché potraviny. Čokoládu sekejte jen, je-li pevná. Misku plňte jen zčásti, aby se

nože nezasekly. Při práci s procesorem zvolte na mixéru vždy rychlost II.

Upozornění: Procesor lze používat výhradně se zavřeným víčkem.

Stlačovadlo

Skvělý doplněk k procesoru, pomocí něhož můžete zpracovávat velmi malá množství

surovin nebo je sekat na jemný prášek (koření, bylinky apod.)

Nádoba 400 ml

Díky speciálnímu tvaru se tato nádoba dokonale hodí ke šlehání, mixování a další práci

s mixérem. Objem 400 ml bez problému zaručí zpracování malého množství surovin. Je

vhodná do lednice, mrazáku, mikrovlnné trouby i myčky nádobí.


Nádoba 600 ml

Díky speciálnímu tvaru se tato nádoba dokonale hodí ke šlehání, mixování a další práci

s mixérem. Objem 600 ml bez problému zaručí zpracování středního množství surovin.

Je vhodná do lednice, mrazáku, mikrovlnné trouby i myčky nádobí.

Zástěra

Stylová bavlněná zástěra pro grilování bez nehod.

Stojan DELUXE

Základní stojan pro uložení mixéru a pracovních nástavců, aby byly vždy po ruce.

Stojan lze postavit na pracovní desku nebo zavěsit na stěnu.

PRÁCE S MIXÉREM

Tip: Galerii ověřených receptů pro plné využití Vašeho mixéru bamix ®

stránkách www.mujbamix.cz v rubrice Recepty.

najdete na webových

Drcení

Při zpracování pevných surovin kolébejte mixérem pohybem zápěstí, mixér lehce

přizvedněte a nechte znovu klesnout do drcených surovin (netlačte však na něj).

Výsledná hrubost surovin závisí na délce zpracovávání.

Míchání

Mixér nechte nejdříve několik sekund běžet u dna nádoby. Poté jej nakloněný pomalu

zdvihejte podél stěny nádoby. Když cítíte, že suroviny již nekladou odpor pracovnímu

nástavci, ponořte mixér opět ke dnu a postup opakujte do dosažení požadované

konzistence.

Mixování

Mixér vložte či ponořte do zpracovávaných surovin, zapněte jej a krouživým pohybem

mixujte. Před vytažením mixéru z pracovní nádoby mixér nejdříve vypněte, abyste se

nepotřísnili.

Rychlostní stupně

Stupeň I – pro lehké a nadýchané pokrmy a malá množství zpracovávaných surovin.

Stupeň II – pro zpracování tvrdých a vláknitých surovin a velká množství.

Výměna nástavců

Nástavec nasaďte na střed hřídele a zatlačte jej co nejdále tak, aby výřez na horním

obvodu nástavce směřoval proti čepu na hřídeli. Po použití nástavec stáhněte z hřídele

a očistěte. Pro větší bezpečnost držte nástavec při manipulaci v kuchyňské utěrce.

Upozornění: Při výměně nástavců dbejte zvýšené opatrnosti. Některé z pracovních nástavců jsou

velice ostré a může dojít k poranění.


Dokončení

Nikdy neoklepávejte nohu mixéru o okraj nádoby či hrnce. Mohlo by dojít k jejímu

vylomení a na toto mechanické poškození se záruka nevztahuje. Vždy použijte pouze

dlaň ruky.

Vhodné nádoby

Mixér můžete použít v jakékoliv nádobě včetně pánví a hrnců přímo na sporáku

během vaření. Při volbě vhodné nádoby zohledněte množství zpracovávaných surovin.

Praktičtější je použití vysokých a úzkých nádob (např. pohárů bamix ® ).

Uložení

Ideální místo pro uložení mixéru je v prostoru mezi kuchyňským dřezem a sporákem.

Čím více po ruce si svůj bamix ® umístíte, tím častěji jej můžete a budete používat.

MYTÍ A ÚDRŽBA

Mytí

Mytí je velice snadné. Sejměte pracovní nástavec a umyjte jej běžným způsobem.

Pochromovaná hlava mixéru se nejsnadněji umyje opláchnutím pod tekoucí vodou

(max. 80 °C). Mixér přitom nezapínejte.

Upozornění: Přístroj umyjte co nejdříve po použití, aby v prostoru, kde z nohy mixéru ústí hřídel,

nedošlo k zaschnutí potravin.

CO DĚLAT, KDYŽ...

Údržba

Vašemu mixéru prospěje, budete-li jej čas od času promazávat olejem. Použijte

údržbový olej bamix ® . Mixér postavte tělem dolů a do prostoru, kde z nohy ústí hřídel,

naneste 2-3 kapky oleje. Mixér zapněte na 20 sekund, poté opláchněte v teplé vodě a

osušte.

...se hřídel netočí?

Pokud jste mixér delší dobu nepoužívali, mohlo dojít k tomu, že v místě vyústění

hřídele z nohy mixéru zaschly zbytky potravin. V takovém případě ponořte nohu

přístroje na 5-10 min. do horké vody a poté jej zapněte. Pokud ani poté nedojde

k otočení hřídele, odpojte mixér z el.sítě a pokuste se hybnost obnovit pomocí kleští.

...nedrží pracovní nástavce?

Časem může dojít k uvolnění objímky pracovního nástavce a nástavec pak nebude na

hřídeli držet tak pevně. V takové případe lehce stlačte vyříznutý jazýček objímky

kleštěmi.

...se musí vyměnit nůž nebo hřídel procesoru?

Když budete potřebovat vyměnit poškozenou hřídel nebo zlomený nůž procesoru,

stačí nůž pevně přidržet kuchyňskou utěrkou a kleštěmi vyšroubovat hřídel proti

směru hodinových ručiček. Poté již můžete nůž nebo hřídel vyměnit za nové.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení

BBQ M200

Kód výrobku

BA-100.816

EAN 7610497609827

Příkon

200 W

Rychlost I

12.000 ot/min

Rychlost II

17.000 ot/min

Motor

230-240 V/50-60Hz

Spínač

Dvourychlostní bezpečnostní spínač

Délka mixéru

34 cm

Hloubka ponoru

20 cm

Hmotnost

940 g

Délka kabelu

1.9 m

Doba nepřetržitého chodu

Max. 5 min.

Certifikace

Normy

Výrobce

EN 60335-2-14/A2:2012

EN 60335-1:2012

EN 61000-3-2/A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55014-1/A1:09+A2:11

EN 55014-2/A2:08

EN 62233:2008

ESGE AG, Švýcarsko

AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO

Záruční i pozáruční opravy mixérů a příslušenství včetně dodávek náhradních dílů zajišťuje:

Šleháme.cz

9. května 24/22

250 92 Šestajovice

Objednávka servisní opravy: www.mujbamix.cz

Objednávka náhradních dílů: www.slehame.cz


PROCESOR 200 ML SE STLAČOVADLEM

POUŽITÍ STLAČOVADLA

• Sejměte víko procesoru (obr.1)

• Velké části surovin před vložením do procesoru nakrájejte či nasekejte na kousky o velikosti

cca 1 cm.

• Velmi tvrdé suroviny nejdříve lehce pomelte v procesoru bez vloženého stlačovadla.

• Optimální množství surovin pro jednotlivá mletí je 35-40 ml.

• Nasaďte stlačovadlo na hřídel procesoru (obr.2) a uzavřete víkem (obr.3).

• Při použití stlačovadla melte suroviny na rychlost II (spodní tlačítko na mixéru).

• Pro dosažení maximální účinnosti držte procesor při mletí pod úhlem 45°. Můžete s ním i

lehce potřásat, aby nedocházelo k přilnutí surovin na stěny procesoru během mletí.

• Některé suroviny, zejména pak velmi tvrdé koření, nelze beze zbytku zcela jemně umlít. Po

dokončení mletí použijte jemné sítko k oddělení hrubých částí.

• Stlačovadlo lze mýt v myčce nádobí.

Upozornění: Maximální doba nepřetržitého provozu při použití stlačovadla je 30 sekund.


VLASTNOSTI

Procesor 200 ml mele a seká všechny druhy potravin - sušené i čerstvé. Spolehlivě v něm zpracujete

zeleninu, tvrdý sýr, čokoládu, cukr na moučkový cukr, koření, kávu, suché nebo čerstvé pečivo na

strouhanku, malé množství ryb a masa, oříšky, obiloviny i mák. Oceníte jej při přípravě dětské stravy a

pomazánek všeho druhu. S použitím stlačovadla můžete z vybraných surovin připravit velice jemný

prášek.

POUŽITÍ PROCESORU

• Kapacita plnění závisí na druhu zpracovávaných surovin. Pokud jde o obiloviny, luštěniny

nebo tvrdý sýr, naplňte nádobu max. do ½ (cca 100 g).

• Tvrdé suroviny nakrájejte před zpracováním na kousky o velikosti max. 2-3 cm.

• Po zapnutí mixéru ho lehce přitlačte na víko procesoru.

• Pro dosažení maximální účinnosti držte procesor při mletí pod úhlem 45° (bez stlačovadla).

Můžete s ním i lehce potřásat, aby nedocházelo k přilnutí surovin na stěny procesoru během

mletí (bez stlačovadla).

• Procesor nelze mýt v myčce nádobí.

MLETÍ

• Sušená zelenina a koření (např. skořice, vanilka, muškátový oříšek)

• Čokoláda (kromě mléčné) na vaření

• Cukr na moučkový cukr, tablety na jemný prášek

• Káva do překapávače (nikoliv pro espresso)

• Suché pečivo na strouhanku, obilí pro celozrnné pečivo

• Sušené ryby, houby a další sušené potraviny

• Tvrdý sýr jako je gruyère, ementál, parmezán

• Mák, ořechy (např. lískové ořechy, mandle, arašídy)

MIXOVÁNÍ

• Menší množství tekutin (polevy, pesta)

• Arašídové máslo

• Dětská strava

SEKÁNÍ

• Česnek, křen, cibule (na pyré), zelenina do polévky

• Kokos, vařená vejce (pouze 2-3 pulzy mixérem)

• Bylinky (nesmí být mokré)

• Čerstvé pečivo (do nádivky, na strouhanku)

• Maso (syrové nebo vařené) na masové kuličky nebo tatarák

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Nádoba je určena k použití pouze s uzavřeným víčkem.

• Při výměně nože buďte opatrní, aby nedošlo k poranění.


POZNÁMKY


POZNÁMKY


9. května 24/22

250 92 Šestajovice

www.slehame.cz

www.mujbamix.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!