22.07.2018 Views

Bamix - BBQ (CZ)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OBSAH BALENÍ


Vážený zákazníku,<br />

děkujeme Vám za důvěru projevenou nákupem nového všestranného tyčového mixéru bamix ® .<br />

Kvalita výrobků bamix ® je potvrzena milióny spokojených zákazníků na všech 5 kontinentech již od<br />

roku 1954.<br />

bamix ® je skvělý a výkonný pomocník pro každodenní použití. Je skladný, vždy k dispozici a díky<br />

svému tvaru padne do každé ruky. Je vhodný i pro leváky.<br />

Upozornění: Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte návod na použití a uchovejte jej pro<br />

další potřebu. Přístroj může být používán pouze k účelům dle tohoto návodu na použití.<br />

VLASTNOSTI<br />

• Jednoduché uskladnění s minimálními nároky na prostor (vždy po ruce = vždy připraven)<br />

• Tichý a výkonný díky špičkovému AC motoru<br />

• Snadné a bezproblémové čištění pod tekoucí vodou<br />

• Multifunkční díky 4 výměnným nástavcům<br />

• Možnost doplnění o další příslušenství, se kterým získáte plnohodnotný kuchyňský robot<br />

• Otevřená hlava mixéru pro optimální cirkulaci surovin<br />

• Dvourychlostní bezpečnostní spínač<br />

• Kompletně vyroben ve Švýcarsku<br />

• Záruční doba 10 let na motor, 2 roky na ostatní součásti<br />

• Nelze mýt v myčce nádobí!<br />

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY<br />

• Přístroj není určen k používání osobami s omezenými tělesnými, senzorickými nebo<br />

mentálními schopnostmi, dětmi nebo těmi, kteří nejsou seznámeni s pravidly jeho používání.<br />

• Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.<br />

• Je-li poškozen napájecí kabel přístroje, zajistěte jeho výměnu u výrobce nebo v<br />

autorizovaném servisu.<br />

• Odpojte přístroj od zdroje napětí, pokud není používán, při výměně nástavců nebo při čištění.<br />

• Přístroj připojujte pouze do zdroje střídavého elektrického napětí (viz. výrobní štítek).<br />

• Elektrický spotřebič není hračka. Děti nedokáží posoudit jeho nebezpečnost. Proto zabraňte,<br />

aby k němu měly děti přístup bez ohledu na to, je-li zapojen do el.sítě nebo ne.<br />

• Přístroj neodkládejte na teplé povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla a žáru.<br />

• Mixér může být do tekutin ponořen pouze po úroveň kovové nohy přístroje.<br />

• Přístroj odpojte od zdroje napětí, pokud manipulujete s pracovními nástavci (např. výměna<br />

nástavce, oplachování pod tekoucí vodou, apod.).<br />

• Přístroj zapínejte, až když je pracovní část v pracovní nádobě.<br />

• Přístroj je opatřen pojistkou proti náhodnému spuštění. Ta přístroj okamžitě vypne, je-li<br />

uvolněn tlak na spínač mixéru.<br />

• Pokud během použití nebo po použití zjistíte, že není něco v pořádku, odpojte přístroj od<br />

zdroje napětí.<br />

• Neodpojujte přístroj od zdroje napětí mokrýma rukama.<br />

• Přístroj nepřenášejte a nedržte za napájecí kabel.<br />

• Kabel neveďte a nepřehýbejte přes ostré hrany, neveďte nad nebo v blízkosti zdrojů tepla.<br />

• Přístroj nezapínejte, pokud je přístroj nebo kabel poškozen, např.po pádu na zem.<br />

• Opravy přístroje objednávejte online na www.mujbamix.cz


• V případě, že je mixér použit k jiným účelům než ke zpracování potravin, v případě zásahu do<br />

přístroje nebo opravy neautorizovanou osobou, pozbývá záruka platnost a výrobce i<br />

distributor se vzdávají veškeré odpovědnosti za možné vzniklé škody.<br />

• V případě likvidace přístroje postupujte podle platných právních předpisů pro nakládání<br />

s elektrickým odpadem.<br />

PRACOVNÍ ČÁSTI<br />

Multifunkční nůž<br />

Seká, drtí a mixuje syrovou i vařenou zeleninu, ovoce, suroviny pro dětské<br />

přesnídávky, vařené maso, mražené ovoce a kostky ledu. Pro přípravu polévek a<br />

omáček, lehkých a tekutých těst.<br />

Míchací nástavec<br />

Míchá a mixuje koktejly, nápoje, pyré, majonézy, zálivky. Pro zpracování směsí jemné a<br />

krémové konzistence.<br />

Šlehací nástavec<br />

Šlehá a provzdušňuje např. bílky a smetanu ke šlehání. K našlehání krémových polévek<br />

a omáček, lehkých a nadýchaných pokrmů.<br />

Nůž na maso<br />

Nůž na sekání masa (syrového i vařeného) a tvrdé vláknité zeleniny.<br />

Procesor 200 ml<br />

Mele, drtí a jemně seká ořechy, mandle, bylinky, cibuli, obiloviny, čokoládu, cukr (na<br />

moučkový cukr), koření, suché pečivo, kávová zrna, cibuli, česnek, křen i vejce natvrdo.<br />

Tip: Melte a drťte jen suché potraviny. Čokoládu sekejte jen, je-li pevná. Misku plňte jen zčásti, aby se<br />

nože nezasekly. Při práci s procesorem zvolte na mixéru vždy rychlost II.<br />

Upozornění: Procesor lze používat výhradně se zavřeným víčkem.<br />

Stlačovadlo<br />

Skvělý doplněk k procesoru, pomocí něhož můžete zpracovávat velmi malá množství<br />

surovin nebo je sekat na jemný prášek (koření, bylinky apod.)<br />

Nádoba 400 ml<br />

Díky speciálnímu tvaru se tato nádoba dokonale hodí ke šlehání, mixování a další práci<br />

s mixérem. Objem 400 ml bez problému zaručí zpracování malého množství surovin. Je<br />

vhodná do lednice, mrazáku, mikrovlnné trouby i myčky nádobí.


Nádoba 600 ml<br />

Díky speciálnímu tvaru se tato nádoba dokonale hodí ke šlehání, mixování a další práci<br />

s mixérem. Objem 600 ml bez problému zaručí zpracování středního množství surovin.<br />

Je vhodná do lednice, mrazáku, mikrovlnné trouby i myčky nádobí.<br />

Zástěra<br />

Stylová bavlněná zástěra pro grilování bez nehod.<br />

Stojan DELUXE<br />

Základní stojan pro uložení mixéru a pracovních nástavců, aby byly vždy po ruce.<br />

Stojan lze postavit na pracovní desku nebo zavěsit na stěnu.<br />

PRÁCE S MIXÉREM<br />

Tip: Galerii ověřených receptů pro plné využití Vašeho mixéru bamix ®<br />

stránkách www.mujbamix.cz v rubrice Recepty.<br />

najdete na webových<br />

Drcení<br />

Při zpracování pevných surovin kolébejte mixérem pohybem zápěstí, mixér lehce<br />

přizvedněte a nechte znovu klesnout do drcených surovin (netlačte však na něj).<br />

Výsledná hrubost surovin závisí na délce zpracovávání.<br />

Míchání<br />

Mixér nechte nejdříve několik sekund běžet u dna nádoby. Poté jej nakloněný pomalu<br />

zdvihejte podél stěny nádoby. Když cítíte, že suroviny již nekladou odpor pracovnímu<br />

nástavci, ponořte mixér opět ke dnu a postup opakujte do dosažení požadované<br />

konzistence.<br />

Mixování<br />

Mixér vložte či ponořte do zpracovávaných surovin, zapněte jej a krouživým pohybem<br />

mixujte. Před vytažením mixéru z pracovní nádoby mixér nejdříve vypněte, abyste se<br />

nepotřísnili.<br />

Rychlostní stupně<br />

Stupeň I – pro lehké a nadýchané pokrmy a malá množství zpracovávaných surovin.<br />

Stupeň II – pro zpracování tvrdých a vláknitých surovin a velká množství.<br />

Výměna nástavců<br />

Nástavec nasaďte na střed hřídele a zatlačte jej co nejdále tak, aby výřez na horním<br />

obvodu nástavce směřoval proti čepu na hřídeli. Po použití nástavec stáhněte z hřídele<br />

a očistěte. Pro větší bezpečnost držte nástavec při manipulaci v kuchyňské utěrce.<br />

Upozornění: Při výměně nástavců dbejte zvýšené opatrnosti. Některé z pracovních nástavců jsou<br />

velice ostré a může dojít k poranění.


Dokončení<br />

Nikdy neoklepávejte nohu mixéru o okraj nádoby či hrnce. Mohlo by dojít k jejímu<br />

vylomení a na toto mechanické poškození se záruka nevztahuje. Vždy použijte pouze<br />

dlaň ruky.<br />

Vhodné nádoby<br />

Mixér můžete použít v jakékoliv nádobě včetně pánví a hrnců přímo na sporáku<br />

během vaření. Při volbě vhodné nádoby zohledněte množství zpracovávaných surovin.<br />

Praktičtější je použití vysokých a úzkých nádob (např. pohárů bamix ® ).<br />

Uložení<br />

Ideální místo pro uložení mixéru je v prostoru mezi kuchyňským dřezem a sporákem.<br />

Čím více po ruce si svůj bamix ® umístíte, tím častěji jej můžete a budete používat.<br />

MYTÍ A ÚDRŽBA<br />

Mytí<br />

Mytí je velice snadné. Sejměte pracovní nástavec a umyjte jej běžným způsobem.<br />

Pochromovaná hlava mixéru se nejsnadněji umyje opláchnutím pod tekoucí vodou<br />

(max. 80 °C). Mixér přitom nezapínejte.<br />

Upozornění: Přístroj umyjte co nejdříve po použití, aby v prostoru, kde z nohy mixéru ústí hřídel,<br />

nedošlo k zaschnutí potravin.<br />

CO DĚLAT, KDYŽ...<br />

Údržba<br />

Vašemu mixéru prospěje, budete-li jej čas od času promazávat olejem. Použijte<br />

údržbový olej bamix ® . Mixér postavte tělem dolů a do prostoru, kde z nohy ústí hřídel,<br />

naneste 2-3 kapky oleje. Mixér zapněte na 20 sekund, poté opláchněte v teplé vodě a<br />

osušte.<br />

...se hřídel netočí?<br />

Pokud jste mixér delší dobu nepoužívali, mohlo dojít k tomu, že v místě vyústění<br />

hřídele z nohy mixéru zaschly zbytky potravin. V takovém případě ponořte nohu<br />

přístroje na 5-10 min. do horké vody a poté jej zapněte. Pokud ani poté nedojde<br />

k otočení hřídele, odpojte mixér z el.sítě a pokuste se hybnost obnovit pomocí kleští.<br />

...nedrží pracovní nástavce?<br />

Časem může dojít k uvolnění objímky pracovního nástavce a nástavec pak nebude na<br />

hřídeli držet tak pevně. V takové případe lehce stlačte vyříznutý jazýček objímky<br />

kleštěmi.<br />

...se musí vyměnit nůž nebo hřídel procesoru?<br />

Když budete potřebovat vyměnit poškozenou hřídel nebo zlomený nůž procesoru,<br />

stačí nůž pevně přidržet kuchyňskou utěrkou a kleštěmi vyšroubovat hřídel proti<br />

směru hodinových ručiček. Poté již můžete nůž nebo hřídel vyměnit za nové.


TECHNICKÉ ÚDAJE<br />

Typové označení<br />

<strong>BBQ</strong> M200<br />

Kód výrobku<br />

BA-100.816<br />

EAN 7610497609827<br />

Příkon<br />

200 W<br />

Rychlost I<br />

12.000 ot/min<br />

Rychlost II<br />

17.000 ot/min<br />

Motor<br />

230-240 V/50-60Hz<br />

Spínač<br />

Dvourychlostní bezpečnostní spínač<br />

Délka mixéru<br />

34 cm<br />

Hloubka ponoru<br />

20 cm<br />

Hmotnost<br />

940 g<br />

Délka kabelu<br />

1.9 m<br />

Doba nepřetržitého chodu<br />

Max. 5 min.<br />

Certifikace<br />

Normy<br />

Výrobce<br />

EN 60335-2-14/A2:2012<br />

EN 60335-1:2012<br />

EN 61000-3-2/A2:2009<br />

EN 61000-3-3:2008<br />

EN 55014-1/A1:09+A2:11<br />

EN 55014-2/A2:08<br />

EN 62233:2008<br />

ESGE AG, Švýcarsko<br />

AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO<br />

Záruční i pozáruční opravy mixérů a příslušenství včetně dodávek náhradních dílů zajišťuje:<br />

Šleháme.cz<br />

9. května 24/22<br />

250 92 Šestajovice<br />

Objednávka servisní opravy: www.mujbamix.cz<br />

Objednávka náhradních dílů: www.slehame.cz


PROCESOR 200 ML SE STLAČOVADLEM<br />

POUŽITÍ STLAČOVADLA<br />

• Sejměte víko procesoru (obr.1)<br />

• Velké části surovin před vložením do procesoru nakrájejte či nasekejte na kousky o velikosti<br />

cca 1 cm.<br />

• Velmi tvrdé suroviny nejdříve lehce pomelte v procesoru bez vloženého stlačovadla.<br />

• Optimální množství surovin pro jednotlivá mletí je 35-40 ml.<br />

• Nasaďte stlačovadlo na hřídel procesoru (obr.2) a uzavřete víkem (obr.3).<br />

• Při použití stlačovadla melte suroviny na rychlost II (spodní tlačítko na mixéru).<br />

• Pro dosažení maximální účinnosti držte procesor při mletí pod úhlem 45°. Můžete s ním i<br />

lehce potřásat, aby nedocházelo k přilnutí surovin na stěny procesoru během mletí.<br />

• Některé suroviny, zejména pak velmi tvrdé koření, nelze beze zbytku zcela jemně umlít. Po<br />

dokončení mletí použijte jemné sítko k oddělení hrubých částí.<br />

• Stlačovadlo lze mýt v myčce nádobí.<br />

Upozornění: Maximální doba nepřetržitého provozu při použití stlačovadla je 30 sekund.


VLASTNOSTI<br />

Procesor 200 ml mele a seká všechny druhy potravin - sušené i čerstvé. Spolehlivě v něm zpracujete<br />

zeleninu, tvrdý sýr, čokoládu, cukr na moučkový cukr, koření, kávu, suché nebo čerstvé pečivo na<br />

strouhanku, malé množství ryb a masa, oříšky, obiloviny i mák. Oceníte jej při přípravě dětské stravy a<br />

pomazánek všeho druhu. S použitím stlačovadla můžete z vybraných surovin připravit velice jemný<br />

prášek.<br />

POUŽITÍ PROCESORU<br />

• Kapacita plnění závisí na druhu zpracovávaných surovin. Pokud jde o obiloviny, luštěniny<br />

nebo tvrdý sýr, naplňte nádobu max. do ½ (cca 100 g).<br />

• Tvrdé suroviny nakrájejte před zpracováním na kousky o velikosti max. 2-3 cm.<br />

• Po zapnutí mixéru ho lehce přitlačte na víko procesoru.<br />

• Pro dosažení maximální účinnosti držte procesor při mletí pod úhlem 45° (bez stlačovadla).<br />

Můžete s ním i lehce potřásat, aby nedocházelo k přilnutí surovin na stěny procesoru během<br />

mletí (bez stlačovadla).<br />

• Procesor nelze mýt v myčce nádobí.<br />

MLETÍ<br />

• Sušená zelenina a koření (např. skořice, vanilka, muškátový oříšek)<br />

• Čokoláda (kromě mléčné) na vaření<br />

• Cukr na moučkový cukr, tablety na jemný prášek<br />

• Káva do překapávače (nikoliv pro espresso)<br />

• Suché pečivo na strouhanku, obilí pro celozrnné pečivo<br />

• Sušené ryby, houby a další sušené potraviny<br />

• Tvrdý sýr jako je gruyère, ementál, parmezán<br />

• Mák, ořechy (např. lískové ořechy, mandle, arašídy)<br />

MIXOVÁNÍ<br />

• Menší množství tekutin (polevy, pesta)<br />

• Arašídové máslo<br />

• Dětská strava<br />

SEKÁNÍ<br />

• Česnek, křen, cibule (na pyré), zelenina do polévky<br />

• Kokos, vařená vejce (pouze 2-3 pulzy mixérem)<br />

• Bylinky (nesmí být mokré)<br />

• Čerstvé pečivo (do nádivky, na strouhanku)<br />

• Maso (syrové nebo vařené) na masové kuličky nebo tatarák<br />

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY<br />

• Nádoba je určena k použití pouze s uzavřeným víčkem.<br />

• Při výměně nože buďte opatrní, aby nedošlo k poranění.


POZNÁMKY


POZNÁMKY


9. května 24/22<br />

250 92 Šestajovice<br />

www.slehame.cz<br />

www.mujbamix.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!